U bent hier

Kerkblad voor periode 14 juli t/m 18 augustus

Door scribent op 8 juli 2019 20:18

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging pastor Ans Creemer-Allard bij ons voor, het thema v.d. dienst was: ‘Ik ben’. Dit n.a.v. de schriftlezing uit : Exodus 3: 13,14

13. Mozes zei: ‘Ik moet dus tegen de Israëlieten zeggen dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. Maar wat moet ik zeggen als ze vragen hoe die God heet?’

14. Toen zei God: ‘Ik ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten zeggen dat “Ik ben er altijd “ je gestuurd heeft. Dat zal mijn naam zijn. Zo moeten ze Mij voortaan noemen’.

Verder stond het verhaal van de Samaritaanse vrouw centraal, waarin Jezus door Samaria heen trok en niet er om heen ging omdat de Samaritanenen en Joden elkaar niet mochten. Daar ontmoette hij bij de waterput een Samaritaanse vrouw die water kwam halen. Zij was vol van deze ontmoeting en vertelde dit gelijk aan iedereen in haar omgeving dat Jezus het levende water voor haar was..

 Aanstaande zondag hoopt ds. N.M.J. Binnendijk uit Noordwijk bij ons voor te gaan, en hopen we u weer te mogen begroeten, ook al breekt de vakantieperiode aan, laten we met elkaar proberen gemeente te zijn en te blijven.

 

Gemeentenieuws

Er hebben ons geen berichten bereikt dat er gemeenteleden zijn opgenomen in het ziekenhuis de afgelopen week. Wel zijn er gemeenteleden, die thuis tobben met hun gezondheid, die wachten op een opname of herstellende zijn en mensen die rouwen omdat zij kortere of langere tijd geleden een dierbare hebben verloren.

Wij hopen dat zij Gods liefde ervaren en gesterkt worden door de mensen om hun heen.

Laten we in deze vakantieperiode ook denken aan degenen, die zich in deze tijd eenzaam en verlaten voelen. We wensen hen Gods troostrijke nabijheid toe. Vergeet hen niet, al was het maar door middel van een kaartje of een extra bezoekje.   

En allen die op reis gaan wensen we een rustgevende, en fijne vakantie en natuurlijk een veilige thuiskomst toe.

 

Woensdagochtend 17 juli in de Spil:

Een zangochtend rond het thema:

Vertrouwend bidden en/of biddend vertrouwen

Graag nodigen we u en jullie van harte uit om de jaarlijkse zomerzangochtend te bezoeken in “de Spil”

Vanaf 9.50 bent U welkom voor  thee of koffie. Om 10.15 willen we graag met het programma beginnen. Met pastor Ans Creemer gaan we, in gebed, zang en overdenking,  het deze ochtend  hebben over het bovenstaande thema. De liederen, die zijn opgegeven zijn inmiddels ingevoegd in de liturgie.

Iedereen, ook eventuele kennissen of vrienden, graag tot ziens op de ochtend van 17 juli.

Heeft U vervoersproblemen en wilt u dat wij u komen halen en thuisbrengen voor deze ochtend , dan kan dat geregeld worden via onderstaande adressen; geef u dan zo spoedig mogelijk op.

Namens de commissie,

Truus de Geus, tel. 323072 en Margreet van Tol, tel.: 327398.

 

Inloopochtend in de Spil!

Woensdag,  7 augustus  a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken, een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz. 

De boekenhoek is deze ochtend geopend.

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastvrouwen zijn deze ochtend Hilly de Kuiper en Gusta Groenendijk.

Graag tot ziens in de Spil.