U bent hier

Kerkblad voor de kerstperiode 2017

Door scribent op 18 december 2017 11:02

Korte samenvatting van de komende diensten en activiteiten

Zaterdag 23 december:

9.00 – 19.00 uur Uitdelen kerstnummer Elisabethbode

Winkelcentrum Einsteinstraat

(meer info: zie “Hulp gezocht”)

 Zondag 24 december:

10.00 uur dienst, 4e Advent

Voorganger dhr. R.J. van Duyn

 Zondag 24 december:

22.00 uur Kerstnachtdienst
Thema: “Engelenverhalen”
Voorganger ds. J. van Dalen

 Zondag 25 december:

10.00 uur Kerstdienst

Thema: “Engelenlied”

Voorganger ds. J. van Dalen

 Maandag 26 december:

9.30 uur Kerstontbijt

 Maandag 26 december:

10.30 uur Kerstmusical

“De Moeite waard”

Zondag 31 december:

10.00 uur, zangdienst

Voorganger ds. J. van Dalen

Zondag 31 december:

19.00 uur, Oudjaarsavonddienst

Voorganger ds. J. van Dalen

 Zondag 31 december: 

20.00 uur, Oudejaarsavond

Wijkpunt “Voor elkaar”, Nobelhof 1

 

Uit de pastorie

Een jaar voorbij

Aan het einde van het jaar kijken we achterom: wat heeft het jaar ons gebracht aan vreugde en geluk, maar ook aan verdriet en zorgen? Voor Joke, onze kinderen en mij – u zult het begrijpen – is er veel verdriet. Met groot gemis gaan we de drempel over. De eerste dagen van het nieuwe jaar zullen voor ons ook niet echt feestelijk zijn. We denken terug aan de gebeurtenissen van een jaar geleden.

Maar we mochten (misschien vreemd gezegd) in het afgelopen jaar ook veel zegen ontvangen. Goddank gaat het één niet ten koste van het ander. We mogen nog steeds genieten van al het goede dat de HEER ons geschonken heeft en schenkt. In alle tekens van medeleven en verbondenheid. In de geboorte van ons vijfde kleinkind. Bovenal in de liefde, Gods meest goddelijke gave.

Voor het einde van het jaar vieren we kerst. De geboorte van hét Kind waarin Gods liefde de wereld aanraakt. Met Hem blijven we verbonden. Door Hem blijven we met elkaar verbonden.

We wensen u allen gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar,

Joke en Hans van Dalen

Gegrepen door Gods liefde, 4e Advent

Het kerstproject staat in het teken van Gods liefde.

In het bijbelboek Jona lezen we over het leven van Jona; hoe God hem uit liefde stuurt naar de stad Nineve, hoe Jona denkt weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen. Jona mag in Nineve getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen. In tegenstelling tot Jona geloven zij Gods woord direct. Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Nineve. Uit liefde voor alle mensen, stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Nineve, te verlossen van de zonde. De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst.

De komende adventsperiode zullen we aan de hand van een aantal symbolen uit het leven van Jona koppelen aan de geboorte van Jezus.  Het witte hart van vandaag geeft Gods stralende liefde aan waarbij de verschillende schelpen de diversiteit van mensen op deze wereld weergeeft. Soms met een lelijke buitenkant maar met een schitterende binnenkant.

Hulp gezocht

Op DV 23 december willen we als gemeente Kerstnummers van de Elisabethbode uitdelen in het Winkelcentrum aan de Einsteinstraat. In deze bladen staat ook een uitnodiging voor de kerkdiensten die met kerst
gehouden worden. Om dit te doen hebben we 10 ploegen van 2 mensen nodig (dus 20 enthousiaste gemeenteleden), die allemaal één uurtje voor hun rekening willen nemen (tussen 9.00 uur 's morgens en 19.00 uur 's avonds). Vele handen maken licht werk en op deze bescheiden en niet opdringerige manier kunnen we iets laten zien van wat ons met kerst beweegt! U kunt zich nog opgeven bij Joke van Leeuwen ( 329608.

 

Zangdienst

Op DV 31 december (oudejaarsmorgen) willen we graag een zangdienst houden. Met liederen kunnen we God danken voor de goede dingen van het afgelopen jaar. Ook de liederen die ons in dit jaar of in een verder
verleden tot steun zijn geweest kunnen we samen zingen.

Het thema is: 'Achterom kijken om vooruit te zien'. U kunt daarvoor uw liederen van hoop, dank en vertrouwen opgeven aan: ds. Hans van Dalen (predikant@pgkudelstaart.nl) of onze organist Jan Sikkema (jsikkema@caiway.nl). Ook kunt u uw keuze opschrijven op een blauw papiertje in de hal van de kerk.

Ook liederen en muziek die niet als gemeentezang gebruikt kan worden zijn welkom. We proberen die dan met onze technische hulpmiddelen te laten horen (en zien). Gedichten die u tot steun zijn geweest kunnen misschien ook een plaatsje krijgen in het geheel. We zien uit naar uw keuze.

Oudejaarsavond
Wie het gezellig vindt om deze avond in huiselijke kring door te brengen met een spelletje, kletsen, een hapje en een drankje is van harte welkom in wijkpunt “VOOR ELKAAR”, Nobelhof 1, Kudelstaart.
Inloop is vanaf 20.00 uur en er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor informatie kunt u bellen naar Joke van Leeuwen (( 329608) of Aletta Heil ((322859).

Meisjesclub gaat van start!

Even leek het erop dat de meisjesclub dit seizoen niet door gaan door gebrek aan leiding. Maar met 2 enthousiaste leiding gaan we nu toch eindelijk van start!

Afgelopen dinsdag 19 december was alweer de eerste clubavond. We vierden een spetterend Kerstfeest in de Jids, compleet met mooie kerstkleding, een feestelijke avond!

Zit jij in groep 5, 6 of 7 van de basisschool, dan ben je ook in 2018 weer van harte welkom. En natuurlijk mag je ook een vriendinnetje meenemen.

Hebben jij of je ouders nog vragen, dan mag je contact opnemen met Martine: 06-45457645 of martine@sow-kudelstaart.nl

Groetjes van Roli en Martine

Verantwoording gift

Onlangs heeft de diaconie een gift van 10,00 euro ontvangen ten behoeve  van het Bloemenfonds, waarvoor onze dank. Uw gaven worden goed besteed aan 1x per maand een missionaire bos en allen die 75 jaar en ouder worden. Ook wordt er regelmatig een mooi boeket ter bemoediging aangeboden.

Uw diaconie

 

Agenda

- 11 januari: Afdwalers, Nieuwjaarsontmoeting

- 12 januari: Catjids in de Jids

 

Menselijkheid

Vijf jaar oud is hij pas. Hij woont in Amersfoort. Tot op enkele dagen geleden had ik nooit van hem gehoord. En velen met mij nog niet, denk ik. Zuzu heet hij. Hij is twee jaar in Nederland. Hier gekomen na een traumatische vlucht uit Syrië, met inbegrip van een zware zeereis in een opblaasbootje. Samen met zijn moeder Khansaa.  Eerst is hij opgevangen in een asielzoekerscentrum in Den Helder, later is hij naar Amersfoort gekomen.  Voor Khansaa was het al de tweede keer dat ze haar land ontvluchten moest. In 2004 vluchtte zij uit haar geboorteland Irak naar Syrië – naar het land van haar man, waar het (toen nog) relatief veilig was.

En nu? Aan het einde van het asieltraject wordt de conclusie getrokken dat Khansaa en haar zoon geen recht hebben op opvang. Dat zij terug moeten. Terug naar Irak – het geboorteland van Khansaa, omdat het daar volgens de regels veilig genoeg zou zijn. 

Waarom ik dit hier nu schrijf?  Omdat het ‘uitzettingsbeleid’  van Nederland weinig menselijkheid kent? Nee, ook al vind ik die bewering volkomen waar! Ik doe dat omdat in het geval van Zuzu de situatie nog veel schrijnender is dan dit normaliter al zou zijn: Zuzu heeft het syndroom van Down en heeft het ontwikkelingsniveau van een kind van twee jaar. Zijn situatie in Syrië was al slecht en de vlucht heeft zijn trauma’s nog verder vergroot. Langzaam, en met veel liefde en geduld wordt nu geprobeerd Zuzu die trauma’s weer te boven te laten komen en hem weer ‘kind’ te laten zijn, dat weer lachen kan.

Maar, ook al heeft de burgemeester van Amersfoort al een lans gebroken voor deze jongen en zijn er al duizenden handtekeningen verzameld: het ziet er naar uit dat onze regering de regels vóór menselijkheid wil laten gaan. Die regels houden geen rekening met de ernstige gevolgen van een uitzetting van Zuzu – in Irak heeft hij geen schijn van kans op enige ontwikkeling, of misschien zelfs geen kans  op leven!

Dáárom schrijf ik dit hier. Omdat het nog niet te laat is en onze regering misschien tóch nog bereid is enige menselijkheid aan de dag te leggen…. En omdat u dat misschien kunt bereiken door het ondertekenen van een petitie die erop gericht is om de  verantwoordelijke staatssecretaris hiervan te overtuigen. U kunt die petitie gemakkelijk op internet vinden. Als u op de google-balk ‘Zuzu moet blijven’  intypt, krijgt u de petitie meteen in beeld. Bijna 20.000 mensen hebben die al getekend. Wilt u uw menselijkheid laten spreken? Graag, en dank u wel!

Scribent Kudelstaart

Het eerste kerkblad in 2018

Het eerstvolgende kerkblad is bestemd voor zondag 14 januari 2018. De kopij voor dat kerkblad moet op uiterlijk zondag 7 januari 2018 – om 19.00 uur – bij de scriba zijn ingeleverd.