U bent hier

Kerkblad voor 19 november 2017

Door scribent op 12 november 2017 21:49

Rondom de diensten

Afgelopen zondag was de Spildienst, deze dienst was voorbereid met de bewoners van de Spil, Zoals gewoonlijk weer een hele bijzondere en mooie dienst waarin ds. Hans van Dalen voor mocht gaan.

Het thema was; ‘Verleidelijk’.

Wat Jezus kan, kunnen wij niet altijd, ‘nee’ zeggen, kiezen wat God van ons vraagt. Dat is soms moeilijk, soms is het zo aantrekkelijk, zo verleidelijk om iets verkeerds te doen. Als iemand jou iets doet, wil je hem toch graag terug pakken? Je wilt hem betaald zetten… En dan nee zeggen, dat is soms heel moeilijk en lukt misschien niet altijd. Maar dan mogen we aan God vragen: “Here God wilt U mij helpen om ‘nee’ te zeggen als het moet, om de goede weg te kiezen?”

Komende zondag zal ds. P. Verhoeff uit Alkmaar bij ons voorgaan, we hopen u weer te mogen begroeten.

 

Uit de pastorie

In rust en vrede hebben we afscheid genomen van mijn moeder, Joke’s schoonmoeder. Het is geen schok, zoals bij het overlijden van onze dochter Marieke. Het kwam ook niet onverwacht, zoals bij mijn vader. We hebben bij mama het voorrecht gehad om haar tot het einde toe bij te staan. Ze is nu uit haar lijden verlost en ‘veilig in Jezus’ armen’. Wat blijft is het verdriet om wat ons is ontvallen. De moederlijke warmte, haar tomeloze inzet voor ons, haar kinderen. Omdat ik uit een groot gezin kom, kunnen we dit verdriet delen met elkaar. Dat is ons zeer waardevol. Ook het medeleven van onze ‘geestelijke’ broers en zusters, van allen die aan ons denken, heeft ons weer bemoedigd. We willen u daarvoor hartelijk bedanken. U zult begrijpen dat ook deze gebeurtenis in ons leven zijn weerslag heeft op ons werk. Ik hoop - zo goed en kwaad als het gaat – onze werkzaamheden zo goed mogelijk weer te hervatten.

 

  • Donderdag 16 november: Jongerengespreksgroep de ‘Afdwalers’,

20.00 uur

  • Vrijdag 17 november: CatJids, 19.30 uur in de Jids
  • Donderdag 23 november: Pastoraal overleg, voor ouderlingen en

pastorale medewerkers, 20.00 uur in de Spil.

Rapportage vanuit de kerkenraad

Donderdag 9 november is de grote kerkenraad met alle ambtsdragers bij elkaar geweest.

Vele zaken zijn besproken, toegelicht en besloten.

Enkele hoofdpunten noemen we hierbij:

- Rooster van mogelijk aftredende ambtsdragers en pastorale medewerkers per juni 2018 is vastgesteld.   

Gesprekken volgen nu wie herkiesbaar wil zijn of afscheid neemt van zijn/haar taak. De vacaturelijst per juni 2018 kan dan in januari vergadering van de kerkenraad worden vastgesteld.

- Met vreugde stonden we stil bij de resultaten van het jaargesprek met predikant en delegatie van de kerkenraad.

- De werkwijze van de kerkenraad groot en klein met het vergaderschema gaan we nader evalueren op verbeteringen in de kleine kerkenraad van februari.

- Het collecte rooster 2018, updates op het preekrooster 2018 en de begrotingen van Kerk en Diaconie/ZWO zijn besproken en goedgekeurd.  

Enkele zaken in de begrotingen worden nog nader uitgewerkt komend voorjaar qua invulling.

- Qua bezinning hebben we ons gericht op het onderwerp missionair/diaconaal project in het kader van ons beleidsplan en ons thema dit jaar ’Een Open Huis’. Afgesproken is dat we uitgebreid gaan ‘brainstormen’ over dit onderwerp in de komende korte grote kerkenraad van 4 januari a.s.  

Namens de kerkenraad, Wim Poortvliet, voorzitter  

App ‘protestant’ : uw eigen kerk in uw binnenzak (of broekzak)

Enige tijd geleden is, in opdracht van de Protestantse Kerk Nederland, een speciale ‘app’  ontwikkeld voor kerkelijke gemeenten. Dat is de app ‘ Protestant’ . Die app biedt een gemeente de gelegenheid om nieuwsberichten, agenda-items, contactgegevens, foto’s etc., via een smartphone of tablet te publiceren. Daarmee hebt u dus letterlijk uw eigen kerk ‘in uw binnenzak’.

De app is zodanig ingericht dat iedere gemeente die er gebruik van maakt die (binnen een centraal kader) naar eigen idee kan inrichten.

 

Sinds kort gebruiken wij deze app op proef. We willen een jaar lang uitproberen of de app toepasbaar is in onze gemeente en onze kerk  en of het een zinvolle aanvulling is op de communicatiemiddelen die we al gebruiken.

 U kunt de app (gratis) downloaden in de Apple-store  op uw Iphone of in Google play-shop op uw ‘Android-smartphone’. U wordt van harte uitgenodigd dat te doen.

Nadat u de app gedownload heeft, kunt u ‘zoeken’  naar onze gemeente. Als u ‘kudel’ intypt, ziet u onze gemeente staan en die kunt u dan kiezen en volgen.  U kunt uiteraard ook andere gemeenten volgen.

Wij hebben de app nog niet helemaal gevuld – we stoeien nog enigszins met de vraag wat er precies in/op moet staan en hoe dat het beste kan gebeuren. Daarvoor is wat ons betreft ook de proefperiode bedoeld.  Het beheer van deze app wordt vooralsnog gedaan door ondergetekende.

 Wij horen graag wat u van deze app vindt.  Suggesties zijn van harte welkom, maar uiteraard ook kritische opmerkingen/kanttekeningen, etc.  U kunt al uw opmerkingen (per e-mail) kwijt op het adres: webmastersow@sow-kudelstaart.nl. U vindt dit e-mailadres ook in de app, onder de knop ‘contact’. Ook is er een ‘poll’ op de app – ook daar kunt u aangeven of u de app een zinvolle aanvulling vindt of niet.

Ook inhoudelijke bijdragen aan de app worden op prijs gesteld. Als u bijvoorbeeld een nieuwsitem hebt dat u geplaatst wilt hebben, of over foto’s die u  geplaatst wilt hebben, dan kunt u die naar het e-mailadres webmastersow@sow-kudelstaart.nl sturen.  Het is niet om u te ontmoedigen (integendeel!), maar wel om geen valse verwachtingen te wekken: het is de beheerder die uiteindelijk bepaalt of een bijdrage wordt geplaatst of niet.

 In de komende weken zullen we de app nog wat verder bij u introduceren en een aantal zaken nader toelichten.  Eén (wat ons betreft erg belangrijk) onderdeel is op dit moment nog niet bruikbaar, en dat is de ‘agenda’. Wij vinden het belangrijk dat al onze activiteiten door iedereen kunnen worden teruggelezen in een agenda, die compleet is en ook klopt.  Gebleken is dat de app op dit punt technisch nog niet goed functioneert – u kunt dus op dit moment nog niet vertrouwen op de gegevens die u daar vindt…..; we hopen dat de app-bouwer dit op korte termijn in orde kan brengen.

Kees de Bondt

Stuur een Kerstgroet

Ook dit jaar zijn we weer gevraagd om mee te doen met de Ark Mission Kerstkaartenactie. In samenwerking met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils zorgt Ark Mission dat gevangenen, dak- en thuislozen rond de Kerstdagen een persoonlijke groet ontvangen.  Op 19 november a.s. zorgen wij als commissie voor voldoende Kerstkaarten waarop u een wens of bemoediging kunt schrijven. In het Nederlands, maar als u dat kunt mag het ook in een andere taal. Ter inspiratie zijn er schrijftips en voorbeeldteksten beschikbaar. Kaarten met tekeningen van kinderen zijn ook welkom. Onderteken de kaart alleen met voornaam (en eventueel woonplaats).Belangrijk is dat de beschreven kaart uiterlijk 26 november weer ingeleverd is in de doos die op de tafel in de hal staat.  Wij zorgen ervoor dat de kaarten op tijd bij Ark Mission zijn. De schrijftips en voorbeeldteksten zijn ook te vinden op de website van Ark Mission. www.arkmission.nl/kerstkaartenactie.   Schrijft u ook weer mee?  

De missionaire werkgroep.