U bent hier

Kerkblad 9 oktober 2016

Door gerdadevos op 4 oktober 2016 19:54

Protestantse gemeente Kudelstaart 

Inleveren kopij bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl, uiterlijk zondag 19.00 uur 

U kunt een geluidsopname van de dienst bestellen via [Symbool]; deze zijn ook te beluisteren via de website (‘kerkdiensten online’). 

 

Zondag: 9 oktober 2016 

Kerkelijk Centrum “De Spil”, 10.00 uur 

Voorganger: Dhr. R.J. van Duijn uit Aalsmeer 

Ouderling van dienst: Carin Bremer 

Diaken van dienst:Piet de Geus 

Kerkrentmeester: Jan Vrieze 

Collecte:Eredienst en diaconie (1), Aflossing kerkgebouw (2) 

Bij de deur wordt gecollecteerd voor Kerk en Israël 

Oppasdienst: Anne Mieke Stevens en Linda Agtersloot 

Jeugdkerk: Er isjeugdkerk 

Koster: Jan van Leeuwen 

Techniek:Tom Stronkhorst 

Beamer: Frans van de Wee 

Presentatie maken: Frans van de Wee 

Organist: Johan v.d. Zwaard 

Boekenhoek: Rik van Osnabrugge 

Koffiezetten:Carla Sandee en Marian van Leeuwen 

Koffieschenken: Carla Sandee en Marian van Leeuwe 

 

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag was er een oecumenische dienst bij ons in de Spil waarin ds. J. van Dalen en pastor A. Blonk voorgingen. Het thema van deze dienst was: ‘Op God vertrouwen’. 

Fijn om ter zien dat er vele mensen naar de Spil waren gekomen, de kerkzaal was goed bezet. 

Ook was er een inzamelingsactie van de voedselbank, een mooi gebaar, Kudelstaarters voor Kudelstaarters. 

Muzikale medewerking in deze dienst werd verleend door de Herman Singers, deze 4 heren lieten ons genieten van prachtige liederen, o.a. De Speeltuin: ‘Morgen zal het vrede zijn’. 

Ook het kindermoment was bijzonder, we mochten zien dat van iets dat afval lijkt, toch nog iets gemaakt kan worden.

Aanstaande zondag zal dhr. R.J. van Duijn uit Aalsmeer bij ons voorgaan en zal er voor de kinderen van de basisschool weer kindernevendienst XL zijn, hieronder leest u daar meer over. 

We hopen u allemaal weer te mogen begroeten.

Kindernevendienst XL 

Zondag as hebben we weer kindernevendienst XL. Het gaat deze zondag over het verhaal van Noach.  

Alle kinderen van groep 1-8 van de basisschool, mogen meteen naar boven naar de Jids, dus niet eerst de kerkzaal in. 

Vanaf 9.45 uur ben je weer van harte welkom en het zou leuk zijn als je een vriendje of vriendinnetje meeneemt! 

We gaan zingen, luisteren/kijken naar een verhaal, knutselen en iets lekkers maken. We kijken er naar uit!

Gemeentenieuws

Verder zijn er voor zover bij ons bekend, in de afgelopen week geen gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen. Natuurlijk zijn er wel zieken in onze gemeente of mensen die het anderszins moeilijk hebben. We bidden hen allen Gods troost en bijstand toe.

Nieuws uit de boekenhoek! 

Graag willen wij u attenderen op de volgende artikelen: 

1.Oktober is de Christelijke Kinderboekenmaand. Het thema voor dit jaar is: “Vertel nog eens….” 3 verschillende boekjes voor lagere schoolleeftijd met ieder een eigen verhaal. Tevens is er dit jaar ook een luisterboek. En uiteraard ook weer een cd met bijpassende titel. Voor prijsjes van € 4,95 tot € 6,95. 

2.Vervolgens willen wij u laten weten dat voor lezers van boeken van Joke Verweerd de roman “In Vogelvlucht” uitkomt. We hebben wat foldertjes hierover liggen bij de romans in de boekenkast. Hebt u interesse laat het ons weten, dan kunnen wij deze voor u bestellen. 

3.Ook niet onbelangrijk: het jaar 2017 staat weer voor de deur wat inhoudt dat er weer vele agenda’s, dagboekjes, kalenders etc. uitkomen, wel en niet jaar gebonden. 

Uiteraard hebben wij al het één en ander liggen in de boekenhoek, maar heeft u nu een boekje wat u volgend jaar ook graag weer wilt hebben, wilt u ons dan a.u.b. z.s.m. een titel laten weten? Dan kunnen we het voor u gaan bestellen. Zou fijn zijn, als we dan álle bestellingen in ene kunnen doen wat kalenders etc. betreft. Dus graag uw medewerking in deze. 

Bij voorbaat héél hartelijk dank namens ons team.

Vacature gezocht 

Nee ditmaal geen vacature voor een functie in de Kerkenraad, maar wij zijn op zoek naar werk voor ons gemeentelid Mevr. LucilleKazibira, bekend als organisatrice van de Ugandese avond. 

Zijn doet veel moeite om te integreren in onze samenleving,. Zij volgt cursussen bij de Gemeente Aalsmeer en werkt als vrijwilliger bij het Zorgcentrum Aalsmeer. 

Zij zou graag een betaalde baan willen hebben. Helaas is zij alleen tijdens de schooltijden beschikbaar, omdat haar dochter Daniella en kleinzoon Dylan naar school gaan. 

In haar geboorteland Uganda was zij adviseuse bij het verstrekken van microkredieten aan vrouwen  (denk aan onze  koningin Maxima).Lucille is bereid  alles aan te pakken bijvoorbeeld hulp in de huishouding of hulp bij het boodschappen doen. 

Weet u iets of heeft u een baan voor haar, meldt u dit dan aan één van de leden van de diaconie of direct bij Lucille zelf 

Wij hopen, dat U iets voor haar kunt betekenen. 

Namens de Diaconie, 

Rik van Osnabrugge

Collecte Kerk en Israël: Terug naar de bron 

Aanstaande zondag is de deurcollecte voor Kerk en Israël, de PKN schrijft hier het volgende over: 

Om het gesprek over de Joodse wortels van de kerk te stimuleren, organiseert Kerk en Israël tal van activiteiten. Ieder jaar is er een landelijke ontmoetingsdag, zijn er studiemiddagen, en dit jaar is er begin november een symposium over Jezus en Paulus als Joodse hervormers.  

Paul van Dam, lid van de commissie Kerk en Israël in Houten, vindt het belangrijk om als gemeente terug te gaan naar onze wortels die liggen in het Oude Testament. “Die verhalen laten processen zien die ook in ons eigen leven gaande zijn. Moeite, zorgen en pijn, maar ook intense betrokkenheid van God met mensen. Het zijn verhalen die we keer op keer moeten lezen om de diepte ervan tot ons door te laten dringen.” 

Ook lokale groepen Kerk en Israël organiseren cursussen en bijeenkomsten die gemeenteleden inspireren met de Joodse bronnen en traditie. Met de opbrengst van de collecte kan de Protestantse Kerk al deze activiteiten ondersteunen. U kunt een gift geven tijdens de collecte of rechtstreeks overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.  Protestantse Kerk in Nederland o.v.v. collecte Kerk en Israël.

Verantwoording Giften 

Onlangs heeft de diaconie een gift van € 30,00 ontvangen voor de wekelijkse Bloemengroet, waarvoor onze dank. 


Voedselbankactie d.d. 02-10-2016 

Afgelopen zondag zijn wij aangenaam verrast door de vele boodschappen  (ongeveer 16 volle kratten), die u voor de Voedselbank Aalsmeer/Kudelstaart hebt meegenomen. Verder hebben, degenen die    

geen boodschappen hebben meegenomen een duit in het zakje (houten kist) gedaan ad € 145,50 waarvoor onze hartelijke dank.  

Fijn dat deze actie voor onze gezinnen in Aalsmeer en Kudelstaart door zovelen gesteund zijn. Te zijner tijd laten wij u weten welke bedragen per bank zijn binnengekomen. 

Namens de diaconie, 

Rik van Osnabrugge 

 

Bedankt! 

Graag zou ik iedereen willen bedanken vanuit zowel onze gemeente, als daarbuiten (zelfs vanuit Nijkerk), voor de vele blijken van meeleven d.m.v. de vele kaartjes, berichtjes, bloemen en bezoek. Dit alles n.a.v. mijn ziekenhuisopnamen vanwege herhaalde urinewegontstekingen en nierbekkenontsteking. 

Gelukkig heb ik dat nu achter me liggen en hoop ik, met uiteraard wel de vaste controles, dit nu voor te kunnen blijven. 

Nu alleen nog energie opbouwen na de vele antibiotica die ik heb gekregen. Fijn ook om zo hartelijk door velen te worden aangesproken in de kerk na vele weken afwezigheid. Dat doet goed. 

Nogmaals dank, ook namens Dick. 

GustaGroenendijk 

 

Agenda: 

14 oktober, 19.30 uur: Cat-Jidsavond.