U bent hier

Kerkblad 9 juli 2017

Door gerdadevos op 8 juli 2017 17:30

Uit de pastorie 

Overstap 

Aanstaande zondag neemt de kindernevendienst afscheid van haar ‘oudste lid’. Jade van Arkel is nu zo groot dat ze de overstap mag maken van basisschool naar middelbare school, van kindernevendienst naar jeugdkerk. Omdat zij dit jaar bij ons maar de enige is, zullen we er in deze dienst niet zo uitgebreid bij stil staan. Jade is echt niet verlegen, maar een vol uur alleen in de spotlights staan is ook voor haar teveel van het goede… Vandaar: gepaste aandacht. Wel zullen we in deze dienst extra rekening houden met de kinderen, als zij niet in de kindernevendienst zijn. Die aandacht voor een fundamenteel stukje van ons gemeentewerk is nuttig en goed voor jong én oud. We volgen dus ook weer het rooster dat de kindernevendienst gebruikt: de spannende verhalen rondom de uittocht uit Egypte (Exodus 12 en 13). Juist van die verhalen wordt steeds weer verteld dat ze aan kinderen doorgegeven moeten worden. Zo leert een kind van jongs af aan de HEER kennen, als een God die je zo liefheeft, dat Hij er alles voor over heeft om je op de goede weg te zetten. 

 

Joost de Boer 

In deze dienst moeten we ook iets doen wat ons spijt: Joost de Boer gaat verhuizen. Na jarenlang elke zondag de nieuwsbrief te hebben uitgedeeld is het moment gekomen dat hij daar mee op moet houden. Gelukkig weten we dat Joost in Hoofddorp een prachtig plekje krijgt, maar we zullen hem zeker missen. In de dienst van 9 juli nemen we ‘officieel’ afscheid; in de dienst van 16 juli hoopt Joost voor het laatst de nieuwsbrief uit te reiken, zodat u hem ook dan allemaal persoonlijk nog bedanken kan.  

 

Met een hartelijke groet, 

Ds. Hans van Dalen 

 

Gemeentenieuws 

Wel zijn er gemeenteleden, die thuis tobben met hun gezondheid, die wachten op een opname of herstellende zijn en mensen die rouwen omdat zij kortere of langere tijd geleden een dierbare hebben verloren. 

Wij hopen dat zij Gods liefde ervaren en gesterkt worden door de mensen om hun heen. 

  

Agenda 

-Donderdag 6 juli: Afsluitende avond met de jongerengespreksgroep  

‘De Afdwalers’. 

 

Nieuwe pastorale medewerker 

Bijzonder verheugd zijn we als kerkenraad te kunnen melden dat we een oplossing hebben voor deze openstaande vacature sinds 11 juni jl.  

Marja van der Meer is bereid  deze rol van Pastoraal medewerker op zich te nemen in het wijkteam van Ouderling-coördinator Erna Roodenburg. 

Daarnaast gaat Henriette van de  Horst haar ondersteunen bij de pastorale bezoeken aan ouderen als contactpersoon in de wijk van Erna. 

Zo kunnen we het pastoraal werk optimaal voorzetten bij m.n. de OTT bewoners, de ouderen en ook jongeren in dit deel van de wijk Erna. 

Marja van Duyn, Paul Smit en Jaap Overbeek zorgen als leiding van de Spilgroep voor het pastoraat van de bewoners van OTT. 

Mocht  u of jij bezwaren  hebben tegen haar benoeming dan kunnen deze worden ingediend met motivering voor 1 augustus a.s.  met vermelding van naam en adres via email account van onze scriba’s: 

De datum van de haar bevestiging na deze zomer zal later worden gepubliceerd. 

Erna Roodenburg, voorzitter kiescommissie en Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad. 

 

Bedankt allemaal ! 

Voor de kinderen en jongeren is het (bijna) zomervakantie. En dat betekent dat alle clubs voor dit seizoen stoppen of al gestopt zijn. Via deze weg wil ik iedereen van de leiding van kindernevendienst, jeugdkerk, oppasdienst en clubs heel hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme om met de jeugd van onze gemeente te werken.  

Na meer dan 25 jaar heeft Anita Stronkhorst afscheid genomen bij de kindernevendienst. Anita, ook via deze weg, bedankt voor je jarenlange inzet.  

We mogen voor het nieuwe seizoen twee nieuwe mensen verwelkomen: Jeanet Donker en Arno Maas. Fijn dat jullie het team komen versterken.  

Het is fijn voor de mensen die betrokken zijn bij het jeugdwerk, om de taken meer te kunnen verdelen. Daarom zijn we voor het nieuwe seizoen nog op zoek naar leiding voor de jongensclub, meisjesclub, jeugdkerk en Rock Solid 

Lijkt het u/je leuk ? Meer informatie is te krijgen bij Carin Bremer  Martine Sikkema. Mailen kan naar  jeugdkerk@sow-kudelstaart.nl   

 

Tweede collecte zondag 9 juli: Vakantiewerk 

Wat is Dabar? 

A.s. zondag 9 juli wordt  er een collecte gehouden ter ondersteuning vanDabar. 

Dabar zendt christelijke jongeren uit om het geloof in Jezus Christus uit te dragen aan campinggasten in Nederland en rust christelijke jongeren toe tot een missionaire levensstijl. Jaarlijks gaat het om zo'n 450 jongeren, die werken op meer dan 20 campings in Nederland. 

Bij Dabar richt deze zending zich in het bijzonder op de mensen, die onbekend zijn met het geloof en de kerk, of hiervan vervreemd zijn geraakt. Vanuit de plaatselijke gemeenten worden deDabar deelnemers uitgezonden om met hun aanwezigheid en activiteiten God bekend te maken  aan  de campinggasten. Zo mogen zij hen uitnodigen tot het ervaren van en het delen in de liefde van God. 

Op tal van plaatsen in ons land zijn plaatselijke kerken betrokken bij dit campingwerk door middel van een commissie/werkgroep , die zorg draagt voor de werving, toerusting, financiering en begeleiding van de teams.  Daarbij wordt de commissie / werkgroep ondersteund door de landelijke Dabar organisatie. 

 In Leimuiden  is camping “de Drecht” aangesloten bij Dabar. Hier zijn 300 vaste staanplaatsen. De meeste bezoekers komen uit Amsterdam en Den Haag.  Elke zomervakantie helpen enkele jongeren, tussen de 17 en 25 jaar (in hun vrije tijd) 1 à 2 weken om allerlei activiteiten te organiseren voor jongeren, tieners en ook de ouderen op de camping. Totaal isDabar 4 of 6 weken aanwezig op bovengenoemde camping. Ze hebben daar een eigen activiteitenruimte. 

Activiteiten , die worden georganiseerd zijn onder andere: 

Van juni t/m augustus iedere zondag evangelisatiedienst op camping ”de Drecht” ; 

In de zomervakantie evangelisatie-recreatiewerk op camping “de Drecht”, vooral gericht op kinderen en tieners. Dit werk wordt gedaan door zogenaamde Dabar-teams (jongerenteams), die door de evangelisatiecommissie begeleid worden ; 

In de zomermaanden is er 1 keer in de twee weken bingo voor volwassenen ;  

Evangelisatiediensten in Leimuiden en/of Rijnsaterwoude ; 

Het verspreiden van evangelisatielectuur. 

De commissie/werkgroep bestaat uit 5 personen.  Erg enthousiaste mensen die overigens graag wat nieuwe jongere commissieleden zouden willen ontmoeten. 

Verder zijn de financiële middelen bijna niet meer toereikend.  De kosten zijn b.v. de jongeren voorzien van maaltijden, materiaal om mee te werken, drukwerk en de afdracht aan de IZB (inwendige zendingsbond). De kerken van Leimuiden en Rijnsaterwoude ondersteunen dit project. Graag zien zij dat meerdere kerken in de omgeving hen gaan steunen.  

Met deze collecte wil de diaconie de Werkgroep Dabar  steunen. Vandaar dat wij dezecollecte van a.s. zondag 9 juli van harte bij u aanbevelen. 

Het zou zonde zijn als dit mooie evangelisatie werk zo dicht bij huis niet meer door kan gaan.  

Wilt u zelf eventueel een gift doneren aan dit prachtige werk, dan kunt u uw gift overmaken t.g.v. Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart  Samen op Weg: 

Banknummer: NL10FVLB0635816504 

Wij hopen op een  mooie opbrengst voor dit geweldige werk. 

Namens de diaconie, 

Laurens Poesiat ,Piet de Geus, Janna Adema ,Rieneke de Bondt, Ans Rinkel en Rik van Osnabrugge 

Zomervakantie Kerkblad 

Het is bijna vakantie, dat betekent ook dat a.s. zondag voorlopig het laatste kerkblad wordt gemaakt. Het daarna volgende kerkblad wordt weer gemaakt voor zondag 27 augustus. Als u dus nog kopij hebt wat voor de zomer gepubliceerd moet worden, moet u haast maken en ervoor zorgen dat het uiterlijk op zondag 9 juli om 19.00 uur bij de scriba is.  

Scribaat.