U bent hier

Kerkblad 9 april 2017

Door gerdadevos op 6 april 2017 17:25

 

Afgelopen zondag ging ds. mw. A. Geudeke uit Wilnis bij ons voor.

In de kindernevendienst is afgelopen zondag weer verder gegaan met het paasproject: ‘Het moment dat alles verandert’.

Deze keer was het thema: ‘Het is vijf voor twaalf’.                    

Ook al is Jezus ter dood veroordeeld door het Sanhedrin, toch is er nog tijd. Pilatus is nodig om de straf uit te voeren. De laatste mogelijkheid voordat het te laat is.

Pilatus begrijpt dat Jezus door de priesters uit jaloersheid wordt beschuldigd. Jezus mag dan koning der Joden zijn, maar zal echt geen opstand beginnen en is ongevaarlijk voor de keizer van Rome. Het logische vervolg zou zijn de vrijlating van Jezus. Pilatus heeft de macht; de priesters hebben hem nodig om hun haat in daden om te zetten. Maar Pilatus durft niet te kiezen voor het recht. Hij zoekt een uitvlucht in het gebruik om voor Pasen om een gevangene gratie te verlenen. Tegenover Jezus zet hij een berucht misdadiger, die zijn straf verdiend heeft. Het volk moet kiezen en zo zal alles zonder problemen voor Pilatus zelf goedkomen.                                  

Dat valt tegen. De hogepriesters krijgen de menigte mee en het onrecht wint. De tijd voor redding lijkt verstreken.

Aanstaande zondag, palmzondag hoopt ds. J. van Dalen bij ons voor te gaan.

We hopen u allemaal weer te mogen begroeten.

Op weg naar Pasen

Vanaf volgende week donderdag volgen wij de weg die Jezus ging van de zaal van het laatste Avondmaal, via Getsemane, het huis van de hogepriester en de burcht Antonia naar Golgota. In Jeruzalem is deze ‘via dolorosa’ ook vandaag de dag nog letterlijk na te lopen (met de nodige historische onzekerheden). Veel belangrijker is natuurlijk dat wij deze weg ook in onze gedachten en onze verbeelding gaan. Niet om te doen, wat Jezus gedaan heeft: Hij ging de lijdensweg voor ons, in onze plaats. Wel om ons bescheidenheid bij te brengen: bij al onze menselijke mogelijkheden is het ons onmogelijk gebleken om de ware weg tot God te gaan. Wij kunnen ons helaas hooguit identificeren met Zijn slapende, vluchtende en verloochende leerlingen. Maar – God zij dank! – mogen wij ook in dankbaarheid achter Jezus gaan. Zijn offer is voldoende om ook ons het leven van Pasen te brengen.

Als we nog even de ‘staties’ van de Stille week nalopen:

- Op Witte Donderdag (DV13 april, 19.30 uur) vieren wij eerst het Heilig Avondmaal. Daarna kunnen we – na een korte onderbreking, dus vanaf ongeveer 21.00 uur op de televisie-uitzending van The Passion volgen.

Onze technische jongens zullen dit weer mogelijk maken met extra groot beeld en helder geluid. Afgelopen 2 jaar was dit een bijzondere belevenis. Wie er toen bij waren, vonden het erg indrukwekkend om samen deze uitzending te volgen.

- Op Goede Vrijdag (DV14 april, 19.30 uur) lezen we het complete Lijdensevangelie. We zingen de bijbehorende lijdensliederen. Sound of Worship en Jan Sikkema zullen ons daarbij begeleiden met zang en orgelspel.

- Op Stille Zaterdag (DV15 april, 20.30 uur!!) gedenken wij de weg van het Licht. In het donker horen we de verhalen uit het Oude Testament, waarin de Here God met Zijn reddingswerk de duisternis verdreef. Daarna wordt het Paaslicht ontstoken en besluiten we met het horen van het Paasevangelie.

Gezegende dagen toegewenst.

Gemeentenieuws

Wordt niet vermeld op internet

Agenda

-Vrijdag 7 april, 19.30 uur: CatJids in de Jids

Deurcollecte zondag 9 april

Aanstaande zondag 9 april is het Palmpasen, deze dienst staat voor de ZWO commissie in het teken van het delen. Niet alleen van het dapper brood met elkaar, maar ook door ons aan aan te sluiten  bij de actie “Help slachtoffers hongersnood” van Kerk in Actie door het beschikbaar stellen van de opbrengst van de deurcollecte om zo een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de hongersnood waarmee ruim 20 miljoen mensen in de hoorn van Afrika bedreigd worden.

Komt u dus in grote getallen en geef gul !!. Mocht u hierbij niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u, uw gift ook storten op 555 of op het rekeningnummer van de ZWO onder vermelding van “slachtoffers hongersnood” rekeningnummer NL40 FVLB 02 270 919 14

ACOV zingt koralen uit Johannespassie

De Johannespassion is iets minder bekend dan de Matthäuspassion van Bach. Ook de ‘Johannes’ is een klassiek meesterwerk, dat in de lijdenstijd vaak wordt uitgevoerd. Vooral de koralen – de ‘koorstukken’ – zijn bekend en geliefd. Deze koralen grijpen aan door hun aansprekende melodieën en directe teksten. Op D.V. 9 april aanstaande komt de ACOV (Aalmeer’s Christelijke Oratorium Vereniging) deze koralen zingen in De Spil. De koorzang wordt afgewisseld met Bijbelgedeelte uit het Johannesevangelie en andere teksten. Op deze manier willen we het lijden en sterven van Christus aan het begin van de Stille Week gedenken.

U bent van harte welkom om 17.00 uur in kerkgebouw De Spil, Spilstraat 5, Kudelstaart. Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven voor de onkosten.

Uitzending van The Passion op groot scherm in de Spil

Het muzikale evenement ‘The Passion’ vindt dit jaar op donderdag 13 april a.s. plaats in Leeuwarden. In deze eigentijdse vertolking van het Paasverhaal zie we het lijden, sterven en de opstanding van Jezus aan de  hand van bekende Nederlandstalige popsongs. Om dit met elkaar te beleven, zonder helemaal naar de Friese hoofdstad af te reizen, is er de mogelijkheid om de uitzending op groot scherm te bekijken in de kerkzaal van de Spil te Kudelstaart. Na de dienst van Witte Donderdag, die om 19.30 begint en waarin we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren, is er gelegenheid om koffie en thee te drinken en start om 21.00 de uitzending van The Passion. Dwight Dissels, bekend van The Voice, zal de Jezus-rol vervullen. Voor de programmamakers een logische keuze omdat Dwight regelmatig laat zien dat hij zijn geloof en muziek moeiteloos kan combineren. Hij wil graag een afspiegeling zijn van Jezus. De Maria-rol wordt vervuld door de Friese singer-songwriter Elske de Wall. Zij wil vooral de strijd overbrengen die Maria had. De cast bevat verder nog namen als: Roel van Velzen (Judas), Remco Veldhuis (verteller), Omri Tindal (Petrus),Kefah Allush (verslaggever) en Johnny Kraaykamp jr. (Pilatus). De cast zal dit jaar meer dan ooit verbinding uitstralen. The Passion verbindt mensen vanuit verschillende achtergronden en met een verschillende afkomst. Dat is de kracht van het tijdloze verhaal van het lijden, sterven en opstaan van Jezus, waar ontzettend veel mensen hoop en troost aan ontlenen. We heten u en jullie van harte welkom om dit met ons mee te maken. Nog even in het kort: 19.30 dienst van Witte Donderdag met H. Avondmaal, 20.45 koffie en thee en 21.00 uur uitzending van ‘The Passion’ vanuit Leewarden.

Techniekgroep en Commissie Vorming en Toerusting.

Deurcollecte donderdag 13 april

Donderdag 13 april is de deurcollecte voor het 40 dagentijdproject van Kerk in actie, ze schrijven hier het volgende over:

‘Steun mensen met een handicap in Myanmar’

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) is een partnerorganisatie van Kerk in Actie die zich inzet om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren.

TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door het geven van vaktrainingen, het verstrekken van microkredieten en het motiveren van bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.

Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten.

Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, met behulp van een microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. Doet u ook mee?