U bent hier

Kerkblad 8 november 2015

Door Marjavandenberg op 3 november 2015 10:35

Afgelopen zondag ging ds. Van Dalen bij ons voor. Hij sprak met ons over Daniël die koning Nebukadnessar zijn droom moest uitleggen. De droom ging over een beeld met en hoofd van goud, een borst van zilver en verder naar beneden wordt het koper. De benen zijn van ijzer en de voeten bestaan uit een mengsel van klei en staal, een wankel geheel dus.In de loop van de tijd zijn er heel wat pogingen gedaan om de droom te ontcijferen, maar voor Daniël is het slot van de droom het allerbelangrijkste. Hij vertelt van een steen die ergens loslaat en aan het rollen gaat, zonder dat er mensenhanden aan te pas zijn gekomen. En simpele steen zou je denken, maar deze steen bleek de toekomst te hebben, en is sterker dan de aardse macht. De steen verpulvert het droombeeld van Nebukadnessar en overleeft alle wereldmachten. Deze steen blijkt en rots te zijn en staat symbool voor Gods koninkrijk. De Heer toont zijn macht, de ‘macht van het kleine’. Die steen is de steen van de Messias, het is onze Heer, Jezus Christus, opgegroeid tot een man, die Gods liefde predikt en in de praktijk brengt.

 

Aanstaande zondag is de Spildienst waarin ds. J. van Dalen zal voorgaan, verderop in het kerkblad leest u hier meer over. Het beloofd weer een feestelijke dienst te worden waarin we u allemaal weer hopen te begroeten.

 

Gemeentenieuws

Wordt niet op het internet geplaatst.

 

Agenda:

Zondag 8 november, 16.00-18.00 uur: Jidsgesprek voor jongeren tussen plm. 17 en 25 jaar in De Jids

Vrijdag 13 november, 19.30 uur: CatJids-avond om 19.30 uur in De Jids.

 

Spildienst

In verband met het drukke rooster hebben we er even op moeten wachten, maar zondag is het dan zover, de jaarlijkse dienst voorbereid door en met bewoners van OTT; de Spildienst. Er wordt al weken hard geoefend op solozang en pianospel. De liederen zijn uitgezocht en met ds. Hans van Dalen is het thema doorgesproken. Het gaat over onze namen. Waarom hebben wij een naam, waarom hebben onze ouders ons juist deze naam gegeven, wat betekent je naam? In Jesaja 43 zegt God: "Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!"
Met veel plezier heeft de Spilgroep deze Spildienst weer voorbereid, we hopen dat u deze dienst met hen mee wilt vieren.

 

Oogstcollecte

Woensdag 4 november a.s. vierden we in onze kerk “Dankdag voor gewas en arbeid”. We stonden even stil bij alles wat we hebben ontvangen en dankten God daarvoor.

In het begin van het jaar vroegen we bij de actie Kerkbalans  wat de kerk voor u betekent. Uit uw reacties en toezeggingen mogen we afleiden: heel veel! 

Als SoW-kerk vormen we een gemeenschap, waar we lief en leed kunnen delen en waar we samen ons leven kunnen verrijken door geloof, vertrouwen en verbondenheid. Waar we omzien naar elkaar en naar onze naaste. En dat in alle vrijheid!

In financieel opzicht waren er  dit jaar twee tegenvallers. Bij een controle van De Spil op brandveiligheid bleek dat niet aan alle eisen werd voldaan. In geval van stroomuitval moet een noodverlichting aangaan, die zorgt dat er in zalen en gangen voldoende licht is om veilig het gebouw te kunnen verlaten. Bij de renovatie van de pastorie werd destijds de badkamer overgeslagen, omdat die nog goed genoeg werd bevonden. Eerder dan gepland, bleken dit jaar toch vervangings- en herstelwerkzaamheden noodzakelijk. In totaal is met beide investeringen een bedrag gemoeid van bijna € 16.000.

Vorig jaar schreven we het al. De voortekenen wijzen er op dat de generatie na ons het in financieel opzicht minder gemakkelijk zal krijgen. Dat heeft ook gevolgen voor de kerk.  Daarom willen we hen  niet  opzadelen  met lasten als gevolg van ons handelen.

Kerkbalans 2015 toonde een heel goed resultaat, waardoor het gat in de begroting een stuk kleiner werd  en  we in staat  zijn  aan onze aflossingsverplichtingen te voldoen en te reserveren voor toekomstige noodzakelijke investeringen.

Mogen wij op uw medewerking rekenen bij ons streven een sluitende rekening over 2015 te realiseren? Alle giften helpen!

Het college van kerkrentmeesters van de

Protestantse Samen-op-Weg Gemeente Kudelstaart,

 

Herfst- en Vogelstukken!!!

De Groengroep is al weer druk aan het werk. In het portaal van De Spil kunt u daarvan de resultaten zien. Daar staan leuke en mooie herfst- en vogelstukken. En voor de inwendige mens…. zuivere sappen en verschillende soorten jam.  

Alles is te koop! De prijs staat er op.  

U kunt bij de balie betalen.  Het geld komt dan wel bij de juiste persoon terecht. 

Ook leuk om cadeau te doen b.v. met een verjaardag …..origineel toch?

Is er niets van uw gading bij, kom dan gerust kijken op woensdagavond in de schuur bij de familie van Klaveren, Hoofdweg 143, daar staat nog veel meer. Wij zijn daar van

19.00 – 22.00 uur aanwezig.  Als u liever overdag wilt komen bel dan even met Joke de Vries,

 tel: 0297- 325802, b.g.g. 0630087219.   

Wilt u ons komen helpen? U/jij bent van harte welkom!

En dan nog even ter informatie: Op zaterdag 12 december wordt onze jaarlijkse  kerstmarkt gehouden in de Spil. Hierover hoort u binnenkort meer van ons, maar u kunt het nu vast op uw kalender of  in uw agenda zetten, dan kunt u het niet missen! 

De Groengroep.

 

Ontmoeting met Openbaring

Het laatste boek van de Bijbel, ‘Openbaring’, is ongetwijfeld het meest bijzondere boek in de bijbel. Het is echter ook één van de meest lastige boeken in de Bijbel. Om dit lastige boek dichter bij u te brengen, als 21e eeuwse gelovige, zal het op zondagavond 15 november van begin tot eind worden voorgelezen (1½ uur). Maar niet zo maar! Het zal worden gedaan door meerdere personen en zal worden ondersteund door een uitgebreide Power Point Presentatie, met daarin allerlei geluidsfragmenten, achtergrondmuziek en dia’s die tonen wat er wordt voorgelezen.

Een ieder die graag een bijzondere Ontmoeting met Openbaring wil hebben, is hierbij van harte uitgenodigd om deze avond aanwezig te zijn. De toegang is gratis (collecte).

Voor hen die daarna nog meer willen weten, bestaat er de mogelijkheid om een serie van 5 studie avonden te volgen. Hierin wordt o.a. de inhoud, achtergrond, structuur en de verschillende visies behandeld. U kunt zich hiervoor na afloop van de avond opgeven bij Werner Knol (data en locatie afhankelijk van opgave).

Datum              : zondag 15 november 2015

Locatie             : Samen Op Weg Gemeente Kudelstaart,

                        Kerkelijk Centrum De Spil, Spilstraat 5,

                        1433 HD Kudelstaart

Tijd                  : 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Contact            : Joke van Leeuwen (jenjlesi@gmail.com)

Uitvoering         : interkerkelijk huiskring ‘Alpha Groei Groep’ o.l.v. Werner Knol

Verdere info     : teacher@teacheronthetower.com

 

Nieuws uit de boekenhoek!

De tijd om een dagboekje of agenda voor 2016 te kopen zit er weer aan te komen. De gemeenteleden die al besteld hebben zijn benaderd, en hebben hun boekje en/of agenda al opgehaald of komen dat nog doen. Hebt u niet besteld omdat u nog niet weet welke u zou willen hebben, we hebben intussen verschillende dagboekjes en agenda’s liggen in de boekenhoek, dus komt gerust even langs om te kijken. Misschien ligt er iets voor u bij!

Tevens willen wij u er op wijzen dat de kerstartikelen weer in de kast zijn neergelegd. U denkt misschien wat vroeg, maar voor u het weet is het al weer zo ver. De tijd vliegt, dus ook voor ons reden weer plaats te maken voor de kerstartikelen. Voor ieder wat wils: boekjes voor volwassenen en kinderen, maar ook muziek of film.

Mocht u specifieke wensen hebben voor de decembermaand laat het ons a.u.b. bijtijds weten, zodat wij er rekening mee kunnen houden.

Desgewenst pakken we het in voor u in het pakpapier dat ú graag wilt. Gewoon of voor de decembermaand. U mag het zeggen. U ziet het u kunt vele kanten met ons op. We zien u en jou graag.

Tot ziens bij de boekenhoek.

 

Verloren

“Wie of wie heeft op afgelopen zondag 1 november rondom de kerkdienst een omslagdoek gevonden? Het is een blauwe met bontrandjes. U kunt daarover contact opnemen met mevr. Annie Schouten, Kudelstaartseweg 254, tel. 0297-325523”

 

Verantwoording Giften

Onlangs heeft de Diaconie € 100,00 ontvangen met als bestemming het Avondmaal Project, waarvoor onze dank.

Namens de Diaconie,

Rik van Osnabrugge.

 

Tegengeluid

Met duizenden tegelijk kloppen ze aan op de poorten van Europa, of beter gezegd: stromen ze de poorten van Europa binnen. ‘Ze’, dat zijn kinderen, vrouwen en mannen, uit Syrië, of Afrika, of andere oorden waar het gevaar van dood, verkrachting, honger of ontvoering op de loer ligt. Op de vlucht. Weg van de geboortegrond, uit de dorpen en steden waar zij, en vaak al vele generaties voorouders, geworteld zijn – vaak al vele generaties lang. Weg uit het gebied waar de wapens maar niet zwijgen en de oorlog uitzichtloos is.

Een deel van deze mensen zoekt onderdak in Nederland, in de hoop en veronderstelling hier wel de veiligheid en geborgenheid te kunnen vinden die ‘thuis’ zo afwezig is.  Het is onze plicht om daarvoor open te staan en een veilige haven te bieden aan ontheemden!

Helaas schroomt een steeds groter wordende groep Nederlanders niet om luid schreeuwend te beweren dat ons land vol is en dat de ‘vluchtelingen’ niets meer zijn dan gelukszoekers of terroristen die uit zijn op onze banen, op onze vrouwen en dochters of onze cultuur willen islamiseren, of misschien wel allemaal tegelijk. Ook geweld wordt de laatste tijd niet geschuwd om die woorden kracht bij te zetten – er zijn al verschillende sporthallen en auto’s in brand gestoken.

Misschien nóg wel ernstiger is het dat een nog veel grotere groep Nederlanders het stilletjes wel eens is met die oproerkraaiers en haatzaaiers. En: als er dan al een ‘asielzoekerscentrum’ (alleen de naam al….) moet komen: vooral niet in de eigen buurt, maar ver weg, liefst ergens op de hei of in een ander onbewoond oord. Even een paar cijfers van de afgelopen week: tweederde van de Nederlanders zegt ons land ‘vol’ te vinden, 77% wil geen geld doneren aan hulporganisaties en 96% is niet bereid om zelf een vluchteling onderdak te bieden. Ik zeg: we horen ons hiervoor heel diep te schamen. En onze politiek: die maakt ook niet echt een vuist hiertegen en zoekt vooral naar middelen om de vluchtelingen maar niet op te hoeven vangen.

We glijden af naar –op dit punt- heel bedenkelijke waarden en normen – die beter passen bij egoïsme en onverdraagzaamheid dan bij maatschappelijke verantwoordelijkheid en naastenliefde.

Wat opvalt is dat ook kerken op dit punt niet zo goed zichtbaar zijn.  Zeker: de kerken hebben aangegeven het als plicht te zien om als kerk en samenleving naast de vluchtelingen te staan. In verschillende plaatsen zijn initiatieven waar deze woorden ook in daden worden omgezet  maar het geluid waarin met kracht afstand genomen wordt van de algemene teneur klinkt niet goed door. Daarom is het tijd voor een krachtig tegengeluid, waarin we de ontheemden een warm welkom heten en zoeken naar mogelijkheden om hen te huisvesten, te kleden, te voeden, de kinderen onderwijs te geven, hen op te nemen als volwaardige burgers in onze maatschappij. en als een warme deken om hen heen te staan. Voor hoelang? Zolang als nodig is om daar de oorlogen te doen beëindigen of, als dat nog lange tijd duurt, de rest van hun leven!

Scribent