U bent hier

Kerkblad 8 mei 2016

Door gerdadevos op 8 mei 2016 15:00

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag ging onze eigen dominee, Hans van Dalen,bij ons voor. De preek ging over 1 Korintiërs 15: 42-43, waar staat; “Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, wat onaanzienlijk en zwak is, wordt met schittering en kracht opgewekt.” Geen makkelijke stof en onbegrijpelijk wat hier bedoeld wordt! De clown Bassie, van Bassie en Adriaan, riep het vaak uit; “Ik begrijp het niet, maar ik snap het wel.” In dit leven zal je deze boodschap nooit gaan begrijpen, hoe hoog je IQ ook is, maar dat hoeft ook niet, wanthet is ook niet te begrijpen. Gaan we het dan wel snappen? Ja, je kan het wel snappen! Menselijk leven heeft drie kenmerken, het is vergankelijk, onaanzienlijk en zwak. Best weleven slikken als je dat hoort, maar zelfs als je in de kracht van je leven bent, weet je best dat het wél waar is, er hoeft maar íets mis te gaan en je bent er niet meer. Ons aardse lichaam zal er dan niet meer zijn, maar God belooft ons dat we zullen worden opgewekt met een geestelijk lichaam. Wij zullen door de dood heen komen en een nieuw lichaam krijgen, een lichaam met Gods schittering en kracht! Dit geeft hoop en troost, zeker als je, nu in dit leven, afhankelijk bent geworden door ziekte, handicap of ouderdom en iedere dag moet voelen hoe onaanzienlijk en zwak je lichaam is.Wat een vooruitzicht om met Christus opgewekt te worden in een nieuw leven met een schitterend en krachtig lichaam! Je kunt het niet begrijpen, maar als je het gelooft mag je het snappen! 

 

Hemelvaartsdag 

Komende donderdag 5 mei, is het Hemelvaartsdag. De dienst begint dan om 10 uur. Je kan dus gewoon om 10 uur komen, maar het is veel leuker als je vroeg opstaat en ook mee gaat dauwtrappen in het Schinkelbos. We verzamelen tussen 7.15 uur en 7.30 uur op het parkeerterrein bij de kerk.Tussen 9.15 uur en 9.30 uur zijn we weer terug en dan is er koffie en thee met krentenbollen. 

 

Gemeentenieuws 

Wordt niet vermeld op internet 

 

Lintjesregen 
De lintjesregen van dinsdag 26 april heeft ook iemand uit onze 'Samen op weggemeente' nat gemaakt. Het is Anneke Sikkema - Kamsteeg. In het diepste geheim hebben haar kinderen de procedure in gang gezet. Ook onze gemeente heeft de aanvraag ondersteund door middel van een aanbevelingsbrief, die ondertekend is door voorzitter Wim Poortvliet en de toenmalige scriba Kees de Bondt. In deze brief staat onder andere vermeld, dat Anneke 'een groot aantal jaren in onze gemeente werkzaam is in het pastoraat'. 'Anneke legt bij de uitvoering van haar werkzaamheden een gedrevenheid aan de dag die niet alleen te prijzen is, maar die veel mensen tot een voorbeeld is'. Daarom hebben wij de aanvraag voor een koninklijke onderscheiding van harte ondersteund. 
Afgelopen dinsdag is Anneke op slinkse wijze naar het gemeentehuis in Aalsmeer gelokt door haar dochter en toekomstige schoondochter. Het vooruitzicht van een 'High Tea' in een chique uitspanning in Aalsmeer bleek het lokkertje voor de bijeenkomst in het gemeentehuis. Tot op het moment, dat burgemeester Nobel haar naam noemde om naar voren te komen, kon Anneke nog niet geloven, dat haar deze eer te beurt zou vallen. De burgemeester benoemde Anneke in naam van onze koning tot lid in de orde van oranje Nassau. Namens onze gemeente willen we haar van harte feliciteren en daarmee ook onze waardering voor allen, die op welke manier dan ook hun steentje bijdragen voor het werk in kerk en maatschappij. 

 

Ambtsdragers en vakantie 

Ook ambtsdragers doen dienst volgens een bepaald rooster. Dat rooster heeft over het algemeen een werkingsduur van (ongeveer) 6 maanden. Het huidige rooster loopt tot en met juni a.s. Dat duurt weliswaar nog twee maanden, maar toch zijn de werkzaamheden voor het nieuwe rooster ook al weer begonnen. De bedoeling is dat dit over ongeveer een maand gereed is (zodat iedereen nog ruim voordat dit rooster ‘ingaat’ kan plannen. Het is dan ook van belang dat alle ambtsdragers doorgeven wanneer zij met vakantie zijn of willen (of anderszins verhinderd zijn). Wilt u deze informatie mailen aan Jan Vrieze (jan.vrieze@sow-kudelstaart.nl 

 

Jongensclub 

Op 11 mei komt de jongensclub te vervallen, in plaats daarvan is er club op 18 mei.We maken die avond geen gebruik van de Jids, gaan dan naar de brandweer in Aalsmeer.We verzamelen om 18.45 voor de kerk. 

Vriendelijke groeten,Frans van der Wee 

 

Kinderen en het Heilig Avondmaal 

Op D.V. woensdag 1 juni willen we graag alle kinderen van de basisschoolleeftijd uitnodigen voor een bijeenkomst over het Heilig Avondmaal, dat we dan op zondag 5 juni hopen te vieren. Het duurt nog even, maar dan kunnen jullie het vast in je agenda noteren. 

 

Agenda: 

- Woensdag 4 mei Inloopochtend 

- Donderdag 5 mei Dauwtrappen 

- Woensdag 1 juni Bijeenkomst Heilig Avondmaal voor kinderen  

- Donderdag 2 juni Gemeenteavond 

 

Kudelstaart voor Kudelstaart  

A.s. zaterdag, 7 mei, zullen de enthousiaste Kudelstaartse veilingmeesters weer goederen en diensten, beschikbaar gesteld door inwoners en bedrijfsleven in en buiten ons dorp, onder de veilhamer brengen. De formule van de veiling, die de voorgaande 15 jaren succesvol is gebleken, geeft de Kudelstaartse kerken en aan Kudelstaart verwante verenigingen, clubs en instellingen een financieel zetje in de rug en een mogelijkheid om te investeren. Het is voor iedereen een opdracht om het verenigingsleven en het clubgevoel, vooral onder de jongeren, in stand te houden. Het zijn de bouwstenen voor een goede samenleving en een hechte gemeenschapszin. Die samenleving en gemeenschapszin kunnen op dit punt alleen maar in stand blijven met ons aller medewerking. We zien u graag op 7 mei a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis. Het is de dag voor Moederdag. Er zullen weer ruim 300 kavels worden geveild, waaronder veel boeketten, bloemen en planten.  

Bestuur van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart