U bent hier

Kerkblad 8 januari 2017

Door gerdadevos op 3 januari 2017 13:58

Protestantse gemeente Kudelstaart 

Zondag: 8 januari 2017 

Kerkelijk Centrum “De Spil”, 10.00 uur, voorbereiding Heilig Avondmaal 

Voorganger: Pastor A.M. Creemer-Allard 

Ouderling van dienst: Erna Roodenburg 

Diakenen van dienst:Laurens Poesiat 

Collecte:Eredienst en diaconie(1), Kerk (2) 

Bij de deur wordt gecollecteerd voor de zending 

Oppasdienst: Kristian/Simone v. Heemskerk en Anne-Mieke Stevens 

Jeugdkerk: Er isjeugdkerk 

Koster: Paul Smit 

Techniek:Axel Huson 

Beamer: Niels Stronkhorst en Wouter Maat 

Organist: Theo Griekspoor 

Boekenhoek: Gerda de Vos en Helma Bakker 

Koffiezetten:Marian van Leeuwen en Joke de Vries 

Koffieschenken: Tineke Weststeijnen Anneke Faber 

RijdienstAalsmeer: Marjolein v.d. Zwaard 

Rijdienst Kudelstaart:Aad Verburg 

 

Rondom de diensten 

Aanstaande zondag zal pastor A.M. Creemer – Allard bij ons voorgaan, het zal in deze dienst gaan over bidden, hieronder leest u hier meer over. 

We hopen u allemaal weer te mogen begroeten. 

 

Uit de pastorie 

Hoogtij 

Ik weet niet precies hoe men er bij gekomen is om het woord ‘hoogtij’ te gebruiken voor een bloeiperiode of een reeks bijzonder mooie dagen. ‘Hoogtij’ is toch gevaarlijk en bedreigend? Er is bij hoogtij extra aandacht nodig om overstroming te overkomen. ‘Alle hens aan dek!’. Hoe dan ook: de afgelopen dagen heb ik beleefd als echte, bijzondere, ‘hoogtijdagen’. Ook in ons kerkelijk leven.  

- De kerstnacht heeft in De Spil vorm gekregen van een wat intiemere kerstviering. Dankzij de inzet van ons technische team en het ‘gelegenheidsblaasorkest’ werd dit een ‘warm’ begin van de kerstvieringen.  

- De bomvolle kerk op eerste kerstdag was vooral een belevenis vanwege het enthousiaste koor Desire uit Hoofddorp en de inzet van de kindernevendienst. Door het pepermuntje met opschrift dat we van de kinderen kregen, drong de boodschap letterlijk tot ons door. ‘Beloofd is beloofd’. Gods beloften worden vervuld in het Kind van Bethlehem.  

- Het kerstontbijt en de musical op tweede kerstdag geeft een ontspannen en feestelijke afsluiting van de kerstvieringen. We hebben weer gelachen en genoten met jong en oud. 

- De diensten van oud en nieuw zijn wat meer ingetogen en meer voor de échte ‘liefhebbers’. Maar ook die heb ik beleefd als waardevolle overgangsmomenten.  

- Na de oudjaarsdienst was het een gezellige boel in Mijnsheerlijckheid. Een spontane opwelling van enkele gemeenteleden zorgde voor een prachtig avondje. Een hapje en een drankje. Een puzzel en een spelletje sjoelen of rummicub: de laatste avond van 2016 vloog om.  

- Op nieuwjaarsmorgen waren al weer een aantal gemeenteleden vroeg uit de veren om koffie te zetten en de drankjes klaar te zetten…  

Alle bijeenkomsten en vieringen vroegen weer veel extra aandacht van veel mensen. Net als bij hoog water dus. De commissie erediensten kent een aantal zeer capabele talenten om ‘alle hens aan dek’ te krijgen en mensen te mobiliseren. Dank aan iedereen die weer heeft meegewerkt om deze ‘hoogtijdagen’ tot een hoogtepunt te maken. Natuurlijk zingen we daarbij het ‘Ere zij God’, die ons met zoveel goeds heeft gezegend. 

 

Belijdenis 

Misschien heb je er wel eens aan gedacht maar is het er nog niet van gekomen: ‘Belijdenis van het geloof’ afleggen. Een aantal bijeenkomsten intensief nadenken en spreken over je geloof. Daarna aan iedereen laten horen: ‘Ja’ – ik kies ervoor om de HEER te volgen. Ik kies ervoor om bewust, belijdend lid van de kerk te worden. Ik kies ervoor om met overtuiging deel uit te gaan maken van de kerk van alle tijden en plaatsen. Zelf ‘Ja’-zeggen, als antwoord op je doop. Of ja-zeggen en dan gedoopt worden, als je als kind nog niet gedoopt was. Jezus gaan volgen… Hoe je het ook zegt: belijdenis doen kan je leven verrijken. Vandaar mijn oproep: durf het aan om kleur te bekennen en geef je op (bij mij, predikant@pgkudelstaart.nl). Dan gaan we samen zoeken naar een paar geschikte momenten in dit eerste halfjaar van 2017 om uiteindelijk met Pinksteren in een feestelijke dienst bevestigd te worden tot lidmaat.  

 

- Brightside of life 

Op DV 22 januari hopen we om 19.00 uur weer een ‘kerkdienst met popmuziek’ te houden. Dit jaar rond het thema ‘The Bright Side of Life’. Er is intussen een lange lijst met muzieknummers (al dan niet uit de Top 2000) die ons vrolijk maken. We gaan daar een keuze uit maken. Wat we nu nog zoeken is: teksten die ons blij maken. Dat mogen zijn: Bijbelteksten, gedichten of andere pakkende stukjes tekst. Woorden, die ons op kunnen fleuren, een duwtje in de rug kunnen geven, een lach op ons gezicht kunnen toveren… Kortom: woorden die ons vrolijk maken. Geef dat (graag heel snel!) door via de facebookpagina van de kerk, via mail, telefoon, app of gewoon ‘face to face’ bij één van de leden van commissie Vorming en Toerusting of bij mij. We zouden het mooi vinden als we op 22 januari heel veel mensen blij kunnen maken met een blijde dus vrolijke boodschap!  

 

Groet 

Namens mijn vrouw wil ik iedereen bedanken voor de prachtige wensen die ons bereikten voor het nieuwe jaar. We wensen u allen een in vele opzichten zegenrijk 2017 toe. 

 

Ds. Hans van Dalen 

 

Gemeentenieuws                                                                                    

Erhebben ons geen berichten bereikt dat er gemeenteleden zijn opgenomen in het ziekenhuis de afgelopen tijd. 

Maar er zijn natuurlijk ook in onze gemeente, mensen zijn die een steuntje in de rug kunnen gebruiken omdat zij ziek zijn, zorgen hebben, een geliefde hebben verloren, of welke andere reden dan ook. We dragen hen allen op aan de hoede van onze God en denken aan hen in onze gebeden. 

Agenda: 

-Donderdag 12 januari, 20.00 uur: gespreksgroep De Afdwalers (oudere jongeren tot plm. 40 jaar) 

-Vrijdag 13 januari, 19.30 uur: Catjids in De Jids 

 

Bidden???? 

Helpt dat? Wat merk je ervan? Hoe doen we dat? 

Over deze vragen willen we in de dienst van aanstaande zondag 8 januari gaan nadenken.  

Het wordt een liturgische zangdienst waarin muzikale medewerking wordt verleend door Wilma Schoenmaker, Carin Bremer en Theo Griekspoor. 

Samen zingen we bij de Bijbelgedeelten vele passende en bekende liederen. 

Pastor Ans Creemer- Allard zal in een korte meditatie het thema ‘bidden’ belichten. 

Met elkaar hopen we op een mooie dienst! 

 

Bedankt 

Wij, Jan en Ans Creemer – Allard bedanken u allen heel hartelijk voor uw bijdrage aan de feestvreugde ter gelegenheid van ons 50 - jarig huwelijk. Uw aanwezigheid op onze receptie en uw  attenties in welke vorm dan ook, hebben ons blij en dankbaar gemaakt.  

 

SOW Kudelstaart in actie voor Kerk in Actie 

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge. Met elkaar in actie komen voor de naaste, dichtbij en ver weg. Ook ú kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridges, ansicht- en geboortekaartjes én postzegels in te leveren in onze kerk. Op de tafel in de gang bij de ingang van de kerkzaal staat een doos: hier kunt u de bovengenoemde zaken in doen. 

Even wat huishoudelijke mededelingen: 

  • Knip de postzegels ruim van de enveloppe, maar knip géén postzegels van de ansichtkaarten 

  • Lever alleen ansichtkaarten in. Géén dubbele kaarten of gescheurde ansichtkaarten, die hebben geen verkoopwaarde en gaan bij het oud papier. 

  • Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck. 

Wist u trouwens, dat deze inzamelingen rond de 25.000 euro per jaar opleveren ? Toch iets om over na te denken. 

Alvast dank voor uw medewerking. 

Uw Diaconie. 

 

Nieuwe scriba PKN houdt lezing in Aalsmeer 

Dr. René de Reuver, sinds kort scriba van de PKN, komt naar de Open Hof kerk in Aalsmeer. Op donderdagavond 12 januari zal hij spreken over o.a. Kerk 2025. De avond begint om 19.30 uur en u bent van harte uitgenodigd. 

 

Nieuw project ZWO-commissie: Cambodja 

Nog een week en dan vertrekken Jaap Overbeek en zijn zoon Thomas naar Cambodja met een bouwreis van Stichting Toetssteen. Zij gaan daar, met 17 medebouwers, huizen bouwen voor de lokale bevolking. Eenvoudige woningen, hoog en droog op palen, waar één gezin in kan wonen. In westerse ogen niet zo luxe, maar voor de plaatselijke bevolking een enorme vooruitgang daar zij nu nog leven in hutjes van palmbladeren waar de moessonregens vrij spel hebben. De toekomstige bewoners zijn geselecteerd via een programma van de St. Tabitha die in Cambodja hulp biedt. Zij bouwen zelf mee aan het huisje en hebben geld gespaard om er in te kunnen wonen. Een gezin kan maximaal twintig euro per jaar sparen; dat is tevens de aanbetaling die vereist is voor hun huis en voor hun zelfrespect. Het overige bedrag van 900 euro komt van Stichting Toetssteen uit schenkingen die de stichting heeft ontvangen van donateurs. Een behoorlijk huis is het begin van een nieuwe toekomst voor deze mensen. Een waterput en waterreservoirs zorgen ervoor dat ook de gezondheid erop vooruit gaat en dat er meerdere keren per jaar geoogst kan worden. De ZWO-commissie van onze kerk heeft St. Toetssteen aangemerkt als project voor het jaar 2017. De komende weken ontvangt u via kerkblad en nieuwsbrief meer informatie over dit project. Via Jaap en Thomas krijgt u informatie uit de eerste hand d.m.v. hun reisverslag. 

 

Hetvakantiebureau.nl is er voor iedereen. 

Als diaconie willen wij het volgende onder de aandacht brengen, daar wij vorig jaar al benaderd zijn voor een gezinsvakantie. Deze worden verzorgd door het RCN, die in 2017 70 heerlijke vakantieweken in 7 accommodaties in Nederland voor u reserveren .Opnieuw stelt  het RCN in samenwerking met Hetvakantiebureau.nl  ongeveer 100 bungalowvakanties beschikbaar tegen een gereduceerd tarief van € 75,00 (week) of  € 35,00  (weekend) . De diaconie zal deze kosten voor haar rekening nemen ,indien uw aanvraag gehonoreerd wordt. 

RCN stelt  deze bungalows ter beschikking voor gezinnen in de bijstand, die anders geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan. Bij beschikbaarheid zijn deze vakanties het gehele jaar mogelijk op alle RCN-vakantieparken in Nederland. Aanmelden kan vanaf 1 februari 2017 via de wijk coördinator of de diaconie. Voor de verdere voorwaarden kijkt u op www.hetvakantiebureau.nl ( vanaf 1 februari 2017 ) 

Ook zijn er vakanties voor eenoudergezinnen, die in samenwerking met Ycamps worden georganiseerd. Deze vakanties zijn speciaal ontwikkeld, zodat de ouder zich heerlijk kan ontspannen en even weg is uit de sleur van alledag. Voor de kinderen is er dagelijks een gevarieerd programma, georganiseerd door speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers, met veel uitdagingen binnen een veilige omgeving. 

Heeft u interesse als eenoudergezin kijk dan op www.ycampseenoudervakanties.nl 

Verder zijn er ook vakanties met aandacht voor senioren in de diverse accommodaties. Het gaat hier om senioren: 

  1. die nog volledig zelfstandig zijn en misschien af en toe lichte zorg nodig hebben. 

  1. die volledig afhankelijk van zorg door een lichamelijke beperking of aandoening 

  1. die een lichte verstandelijke beperking hebben, toch nog binnenshuis mobiel zijn, maar bij activiteiten begeleiding nodig hebben of hulp bij medicatie 

 

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot www.hetvakantiebureau.nl of vraag uw reserveringsformulier aan per telefoon 0318-486610 of via de mail info@hetvakantiebureau.nl of u downloadt het formulier via www.hetvakantiebureau.nl 

Het compleet  ingevulde reserveringsformulier stuurt u naar: 

Hetvakantiebureau.nl 

Postbus 6 

6740 AA Lunteren. 

Namens de diaconie, Rik van Osnabrugge