U bent hier

kerkblad 6 november 2016

Door gerdadevos op 5 november 2016 19:34

Protestantse gemeente Kudelstaart 

Inleveren kopij bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl, uiterlijk zondag 19.00 uur 

U kunt een geluidsopname van de dienst bestellen via ; deze zijn ook te beluisteren via de website (‘kerkdiensten online’). 

 

Woensdag: 2 november2016, Kerkelijk Centrum “De Spil”, 19.30 uur 

Dankdag voor gewas en arbeid 

Voorganger: Ds. J. van Dalen 

Ouderling van dienst: Wim Poortvliet 

Diaken van dienst:Piet de Geus 

Kerkrentmeester: Kees Alewijnse 
Deurdienst: Dorien Rinkel 

Collecte:Eredienst en Diaconie(1), Kerk(2) 

Koster: Bert van Duijn 

Techniek en beamer:Frans van der Wee 

Organist: Jan Sikkema 

Rijdienst Aalsmeer: Ted Wentzel 

Rijdienst Kudelstaart: Arie de Vos 

 

Zondag: 6 november 2016 

Kerkelijk Centrum “De Spil”, 10.00 uur  

Voorganger: Ds. E.J. Westerman 

Ouderling van dienst: Ans Creemer 

Diaken van dienst:Rieneke de Bondt 

Kerkrentmeester: Ed Duinkerken 
Deurdienst: Jaap Overbeek en  Anneke Sikkema 

Collecte:Eredienst en Diaconie (1), Kerk(2) 

Bij deur wordt gecollecteerd voor de Najaarszendingsweek  

Oppasdienst: Elsbeth Trippenzee en Shannon Feenstra 

Jeugdkerk: Er isjeugdkerk 

Koster: Jaap ven der Meer 

Techniek: Tom Stronkhorst 

Presentatie maken en beamer: Anja Vermeulen 

Organist: Johan van der Zwaard 

Boekenhoek: Gusta Groenendijk 

Koffiezetten:Lammy van den Berg en Lenie Vermeulen 

Koffie schenken: Anneke Faber en Herma Heijnen 

Rijdienst Aalsmeer: Marjolein van der Zwaard([Symbool] 0 

Rijdienst Kudelstaart: Ed Duinkerken 

 

 

Bij de diensten 

Afgelopen zondag ging ds. van Dalen bij ons voor in een heel bijzondere dienst, die samen met de Spilgroep was samengesteld. Er was weer veel te beleven, alle leden van de Spilgroep leverden een eigen enthousiaste bijdrage met veel zang, muziek en gedichten. De kinderen bleven vandaag ook gezellig in de kerk en kregen, zittend op het podium, hun eigen verhaal. Het ging over Jozef, die zijn broers terugzag in Egypte, de broers die hem hadden verkocht aan Egyptische slavenhandelaren, gewoon omdat ze jaloers op hem waren en hem niet konden uitstaan. Jozef, nu onderkoning van Egypte,had gemakkelijk wraak kunnen nemen voor alles wat ze hem hadden aangedaan! Maar hij doet het niet……  

De dominee sloot hier fantastisch op aan met een eigentijds verhaal over Jos (die-eigenlijk-Jozef-heet) uit Kudelstaart, Jos die op basisschool was gepest door JS (“Jan Sikkema, haha???”).Ook Jos kwam in de positie om “grote pester” Judith Spaargaren eens flink te pakken te nemen. Jos, nu groot geworden en op de Middelbare school, vindt Judith haar portemonnee, haar liefdesbriefje met fotootje en haar geld. En… neemt Jos wraak? Gooit Jos de portemonnee in de sloot? Nee, ook hij doet dit niet! Twee mooie praktijkvoorbeelden van “Hebt uw vijanden lief” en “Als God goed is voor alle mensen (goede mensen en slechte mensen) dan moge wij dat ook zijn”. Complimenten Hans voor de manier waarop je dit verhaal hebt neergezet! Natúúrlijk gaan we het nu met z’n allen in de praktijk brengen! Watl het leuk en gezellig worden in Kudelstaart en omgeving!!!  

“Uit de pastorie” voor de “vroege lezers” 

Voor de dankdienst blijk ik 'toevallig', zonder dat ik het wist, gekozen te  
hebben voor de tekst waarmee Ds. Jan Maarten Goedhart op 28 oktober 2001 het kerkgebouw heeft ingewijd! Wim schreef erover in zijn stukje en  
noemde het vanmorgen en ik dacht: 'Hé, dat is frapant!'. Het gaat dus  
woensdagavond over 1 Kronieken 29:10-20.... 

Ds. J. van Dalen 
 

Daarna zal aanstaande zondag ds. E.J. Westermanbij ons voorgaan 

We hopen u allen te mogen ontmoeten. 

 

Verslavingsavond 

Afgelopen zondagavond hebben zowel de jeugd als de ouderen een zeer leerzame avond beleefd waar de vragen rondom verslaving werden behandeld. Waar kan je allemaal aan verslaafd raken, hoe komt het, hoe erg is het en hoe kan je er vanaf komen! Een deskundige en een ervaringsdeskundige vertelden ons hierover. 

Was u, of uw kind, niet in de gelegenheid om te komen, kijk dan eens op de site: www.vookom.nl

Gemeentenieuws 
Wij denken, zonder hun namen te noemen, aan de mensen in onze gemeente, die opkijken tegen een zware operatie of daarvan herstellende zijn. Wij bidden dat zij Gods bijstand mogen ervaren en dat er voor hen genezing mag zijn.  

We bidden ook om Gods nabijheid voor de mensen, die weten dat zij niet meer beter zullen worden. Wilt u hen kracht geven en omringen met Uw liefde, ookde naasten die hen bijstaan

Medeleven 

Voor het hartverwarmende medeleven na het overlijden van mijn moeder dank ik u, mede namens Piet, allen hartelijk. Wat is het mooi om deel uit te mogen maken van deze gemeente. 

Truus de Geus – Geitenbeek 

 

Samen op Weg gemeente onder dak:  

Een levend gebouw thema in dienst 

Op 28 oktober 2001 is het kerkelijk centrum “De Spil” officieel in gebruik genomen met een openingsdienst om 15.00 uur met voorganger Jan-Maarten Goedhart. Al weer 15 jaar geleden en “Gebouw De Spil leeft de hele week stond toen in de krant als kop. 14.000 spijkers zitten er in houten balken van totaal 2900 kilo van de kerkzaal die het dak dragen. Het is slechts een klein detail en er zij er veel meer te noemen. Belangrijk was en is het multifunctionele gebruik van het gebouw en de speelse opzet van elk gedeelte afzonderlijk. In een tijd waarin in vele plaatsen kerken de deuren sluiten wegens teruglopende belangstelling opent deze gemeente een nieuw kerkgebouw. 

Op de uitnodiging stond de tekst: Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan (Psalm 127: 1) Met deze opening werd de kroon gezet op een visie die een aantal enthousiaste christenen van het eerste uur (de Gideonsbende) 23 jaar geleden gestart en stap voor stap hadden ontwikkeld, namelijk in volgorde eerst een eigen zelfstandige Samen op Weg gemeente stichten met een eigen predikantsplaats en uiteindelijk een eigen kerkgebouw. Door middel van uniek samenwerkingsconcept Met Ons Tweede Thuis (OTT), woningbouwvereniging Eigen Haard, Kinderdagverblijf Snoopy en medewerking van de gemeente Aalsmeer is het combinatiegebouw gerealiseerd dat een centrale plaats gaat innemen in de Kudelstaartse samenleving. In de openingsdienst refereerde de eigen voorganger aan 1 Kronieken 29: 10-20, waarin David de Here dankt voor de vrijgevigheid van het volk en de Here bidt dat die gezindheid mag blijven en het volk hun hart op God zal richten. Dit is ook verlangen van de Samen op Weg gemeente. Dat zij gebouwd mag staan op de fundering die gelegd is door apostelen, op de hoeksteen Jezus Christus, aan wie het hele gebouw van steen en glas belangrijk is, gaat het in wezen om het geestelijke gebouw. 

Samen zijn wij het huis van de Heer – samen zoveel verschillende namen – samen zijn wij het huis van de Heer – samen! 

Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad en toen voorzitter Kerkbouw, penningmeester en voorzitter Stichting Bouw Combinatiegebouw met alle partners

Oogstcollecte 2016 

In het voorjaar hebben wij traditioneel de Biddag voor gewas en arbeid. Als vervolg daarop vieren we in de eerste week van november de Dankdag voor gewas en arbeid.  

Beide diensten doen ons beseffen dat al het goede wat ons toevalt niet vanzelfsprekend is en niet alleen de vrucht van onze eigen inspanningen. Terugkijkend zien we veel om dankbaar voor te zijn. Materiële zegeningen, maar ook vormen van geestelijke verrijking en dat in een stabiele en vredige omgeving. In deze wereld zouden velen graag met ons willen ruilen.  

In Kudelstaart vormen we als kerk een gemeenschap, waar we samen verdriet en zorgen kunnen delen, waar we samen vreugde kunnen vieren, waar we samen ons leven kunnen verrijken door geloof, vertrouwen en verbondenheid. Waar we omzien naar elkaar.  En dat in alle vrijheid! 

Hebben we hier oog voor en voor wat ons verder is toegevallen, dan is er voor de meesten onder ons reden voor grote dankbaarheid.  

Wij spannen ons in om deze zegeningen ook te behouden voor de na ons komende generaties. De draagkracht  van de gemeenteleden zal in de toekomst kleiner worden en daarom willen we hen niet met lasten opzadelen als gevolg van ons handelen. 

Kerkbalans 2016 gaf een heel goed resultaat, waardoor de begroting vrijwel sluitend werd en we in staat zijn schulden af te lossen en te reserveren voor vervangingen. Daarmee kunnen we de continuïteit van onze kerk en ons gemeente-zijn voor de komende jaren veilig stellen. 

Maar dat is niet vanzelfsprekend, we zullen ons er blijvend voor moeten inspannen! 

Mogen wij daarom op uw medewerking rekenen wanneer u reageert op onze oproep om aan de oogstcollecte bij te dragen?

Het college van kerkrentmeesters 

van deProtestantse Gemeente Kudelstaart.

Kerstmusical 

Over een aantal weken willen we gaan starten met het oefenen van de kerstmusical. Maar daar kunnen we zeker nog acteertalent voor gebruiken! Of misschien gezellig mee zingen in het kinderkoor? Meld je aan bij Carin of Dorien of via jeugdraad@sow-kudelstaart.nl

The bright side of life… 

Het duurt nog even maar in het begin van het nieuwe jaar (DV 22 januari) hopen we weer een Pop-kerkdienst te houden. Dit keer sluiten we niet direct aan bij de ‘Top 2000’ van 3FM, maar willen we het wat breder trekken. We hebben gekozen voor het thema ‘The bright side of life’. Rondom dit thema zoeken we pop- of rockmuziek die jou blij maakt. Dus: als je dit nummer op de radio hoort, gaat de volumeknop harder en maak je een vrolijk dansje door de kamer.. Of: als je je een beetje depri voelt, zet je dat nummer op en word je weer helemaal vrolijk… Te denken valt aan ‘Ik ben vandaag zo vrolijk’ van Herman van Veen, ‘I can dance’ van Phil Collins of ‘What a wonderfulworld’ van Sam Cooke. Maar jij kent vast ook wel zulke liedjes. We willen je vragen die nummers door te geven aan ons. Dat kun je doen tot 1 december aanstaande. Wij maken dan een ‘playlist’ waaruit we met elkaar een ‘top 3’ kiezen en de kerkdienst mee gaan vullen. Vanzelfsprekend gaat het in die kerkdienst vooral om het heugelijke feit, dat het geloof ons blijdschap kan geven. De Bijbel heeft daarover zeker veel te zeggen!

Geef je ‘Bright Side’ nummers door aan één van de leden van de commissie Vorming en Toerusting. Mailen (bijv. naar predikant@pgkudelstaart.nl) of appen mag natuurlijk ook. Ook via de Facebookpagina van onze gemeente (de groep ‘KERK’) kun je je favorieten doorgeven 

Schoenmaatjes: Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau 

Aanstaande zondag 7 november is de laatste dag voor het inleveren van de schoenendoos. Op de tafel in de hal staat ook de bus waar u/jij het machtigingsformulier en/of donatie in kwijt kunt.  

Hierna zullen wij de donaties overmaken en de machtigingsformulieren + schoenendozen wegbrengen naar stichting Edukans. 

Oh ja, nog even een aandachtspuntje bij het inleveren van de schoenendoos:De doos niet dichtplakken maar open laten en graag afsluiten met een postelastiek er omheen. 

De kindernevendienst

Hulp aan de allerarmsten in Cambodja 

Jaap Overbeek en zijn zoon Thomas gaan eind januari mee met een bouwreis van Stichting Toetssteen naar Cambodja. Zij gaan daar, met achttien medebouwers, twintig huizen bouwen voor de lokale bevolking. Ervaring van anderen (dit wordt de 7e bouwreis) leert dat deze reis een onvergetelijke en indrukwekkende ervaring wordt. Bijna zeven jaar geleden ging het eerste bouwteam onder de vlag van Stichting Toetssteen naar Cambodja om daar woningen te bouwen en deze over te dragen aan de lokale bevolking. Eenvoudige woningen, hoog en droog op palen, waar één gezin in kan wonen. In westerse ogen niet zo luxe, maar voor de plaatselijke bevolking een enorme vooruitgang daar zij nu nog leven in hutjes van palmbladeren waar de moessonregens vrij spel hebben.. 

De bewoners zijn geselecteerd via een programma van de St. Tabitha die in Cambodja hulp biedt. Zij bouwen zelf mee aan het huisje en hebben geld gespaard om er in te kunnen wonen. Een gezin kan maximaal twintig euro per jaar sparen; dat is tevens de aanbetaling die vereist is voor hun huis én voor hun zelfrespect.Het overige bedrag van 900 euro komt van Stichting Toetssteen uit schenkingen die de stichting heeft ontvangen van donateurs; geld dat voor de volle honderd procent wordt gebruikt voor de bouw van huizen, waterputten en waterreservoirs. Een behoorlijk huis is het begin van een nieuwe toekomst voor de allerarmsten. Een waterput en waterreservoirs zorgen ervoor dat ook de gezondheid erop vooruit gaat en dat meermalen per jaar geoogst kan worden. 

Waarom Cambodja?Cambodja is een land met vele gezichten. Een mooi land met een mooie bevolking. Vriendelijk en bescheiden, maar erg arm. Een land met een rijke, maar ook een wrede historie. Het land is zwaar gebombardeerd tijdens de Vietnamoorlog en heeft daarna zwaar geleden onder een burgeroorlog en een afschuwelijke tijd onder het regime van Pol Pot; de tijd van de Rode Khmer. Geschat wordt dat ongeveer 25 procent van de bevolking (1,5 tot 2 miljoen mensen) is uitgeroeid en ongeveer 75-80 procent van de hoger opgeleiden is vermoord. De invloed van Pol Pot duurde tot eind jaren negentig. Nog niet zo lang geleden dus. Iedereen in dit land boven de veertig jaar leeft nog met de verschrikkelijke angst van het verleden. En nog steeds zucht Cambodja dagelijks onder de desastreuze gevolgen van meerdere decennia vol oorlog en onrust. 

Stichting Toetssteen is een stichting die is ontstaan in de bouwwereld en een maatschappelijke bijdrage wil leveren aan de allerarmsten in onze wereld. Vanaf januari 2011 heeft de stichting al meer dan 300 huizen en honderden waterputten gebouwd voor vele Cambodjaanse gezinnen op het platteland. Dit gebeurt o.a. in kleine projecten door bouwteams, bestaande uit enthousiaste mensen die graag een steentje bijdragen. 

We zijn dankbaar dat de protestantse kerken in Aalsmeer vanuit hun ZWO-commissies allemaal positief hebben gereageerd op een verzoek om een donatie. De ZWO-commissie van onze Samen-op-Weggemeente hebben de Stichting Toetssteen omarmd als project voor het jaar 2017. De komende weken worden bouwbedrijven in Aalsmeer en Kudelstaart aangeschreven voor een donatie. Daarnaast zijn we heel blij dat de St. Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer (OSA) de aanvraag in behandeling heeft genomen om de opbrengst van de acties te verdubbelen tot een bedrag van € 2500,00. Wilt u meer informatie kijk op http://www.stichtingtoetssteen.nl of spreek Jaap Overbeek aan.

Caritas zingt… samen met Remco Hakkert 

Op zaterdag 12 november geeft het Aalsmeerse koor Caritas een uniek concert samen met de landelijk bekende christelijke zanger, dirigent en componist, Remco Hakkert. De laatste jaren is hij bekend als vaste gast in het televisie programma ”Nederland Zingt” met als hoogtepunt het schrijven van het Themalied op de “Nederland zingt dag”in 2009 met als titel: Mijn hulp is van U, Heer. In de loop der jaren heeft hij vele Engels- en Nederlandstalige CD’s uitgebracht. Dit jaar presenteerde hij de CD “soeverein” . 

Na het succesvol verlopen “High Tea Concert” in mei van dit jaar in “De Spil”, volgt er dus een nieuwe uitdaging voor het koor. In het verleden zaten een aantal  composities van Remco Hakkert  in het repertoire van Caritas, en ook in de huidige liederenkeuze zit materiaal van hem. Het is dus best bijzonder om nu samen met Remco een concert te geven. 

Voor Aalsmeer en omgeving de kans om  hierbij aanwezig te zijn. 

De toegang bedraagt 10,- euro. 

U kunt kaarten reserveren via: Caritasconcert@gmail.com 

Het concert wordt gehouden in de Oosterkerk, Oosteinderweg 269, Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur  Zaal open: vanaf 19.30 uur

De maandagavond Bijbelkring  

Aanstaande maandag 7 november komen we weer bij elkaar bij Carla van Oostveen Albrechtstraat 20 om 20.00 uur. Het onderwerp van deze avond is het vervolg op het onderwerp 'Loslaten' waarbij de gelijkenis van de 'Verloren Zoon' wordt doorgenomen. Het is best een pittig onderwerp. Heeft u belangstelling dan bent u hartelijk welkom, groet van Deborah en Anneke

Agenda: 

-  3 november 20.00 uur, Pastoraal overleg voor ouderlingen en pastoraal  

   medewerkers in de Jids 

-  4 november, 19.30 uur, Catjids in de Jids