U bent hier

kerkblad 6 maart 2016

Door gerdadevos op 6 maart 2016 13:25

Rondom de diensten 

Het thema van zondag was Jezus volgen, Treed dus in de voetsporen van Hem (1 Petrus 2: 21b). Veel mensen hebben idolen, zoals dat kan zijn Bono en ook Dennis Bergkamp. Wij kijken tegen hen op en proberen hen te volgen, ook zo te worden. Soms gaat het zover, dat mensen fotootjes van deze beroemdheden bij zich dragen in hun portemonnee!?! Jezus daarentegen is zeker geen idool. Hij werd bespot en geslagen en als je Hem wilt volgen wordt je daardoor niet op handen gedragen, maar heb je vaak veel uit te leggen aan vrienden en bekenden. Toch is Hij een lichtend voorbeeld. We mogen van Hem leren dat we Hem niet volgen door onze ellenbogen te gebruiken, door op onze strepen te blijven staan of met onze vuisten klaar te staan. Jezus tekent ons het spoor van de minste willen zijn, van dienstbaarheid, van vergeving, van vijandsliefde. Juist als het moeilijk wordt mogen wij Hem volgen, voetje voor voetje, met vallen en opstaan. Zijn weg loopt uiteindelijk niet dood, maar komt uit bij Pasen! 

 

Ook de komende zondag zal dominee Marina van der Zwaag- de Haan uit ter Aar bij ons voorgaan. Het is dan de vijfde lijdenszondag.  

 

Symbolisch bloemschikken 40 dagen tijd  

In de 40 dagen tijd zal er iedere week een schikking zijn met het thema: ‘Ik ga, zet een stap naar de ander’. 

Op de derde zondag in de veertigdagentijd werden er weinig of geen stappen gezet. Er was sprake van verharding en onwil. De Schriftgeleerden en hogepriesters gaan er als het ware dwars voor liggen – dit was te zien aan de liggende bloemen. Zal de witte bloei het redden? Hoe sterk is de liefde? 

schoenen aan 

om met hem op weg 

te gaan 

die ons voorgaat 

naar de ander 

ons voorgaat 

naar leven 

 

gevangen 

deze zoon van God 

waar is het recht 

wie doet een stap 

 

God 

het is 

zo donker 

laat liefde bloeien 

 

Gemeentenieuws 

Wordt niet geplaatst op internet 

Uit de pastorie 

Biddag in Passietijd 

De uitspraken die Jezus aan het kruis deed worden wel de 7 kruiswoorden genoemd. Deze kruiswoorden zijn door verschillende componisten verwerkt tot een muziekstuk. Zo ook door César Franck. ‘Die siebenWorteJesuamKreuz’ zullen DV op 20 maart om 15.30 uur in de Openhofkerk te horen zijn in het Passieconcert van de ACOV. Ik kan u dit van harte aanbevelen. 

Drie van de zeven kruiswoorden zijn gebeden. Eén daarvan is het gebed ‘Vader, in uw handen leg Ik mijn Geest’. De lijdende HEER neemt hier woorden uit Psalm 31 in de mond. In de samenkomst voor de Passieronde, die op 9 maart in onze Spil wordt gehouden, is deze bede het uitgangspunt voor de overweging. Het is dan namelijk ook ‘biddag voor gewas en arbeid’. We willen ons leven en ons werken in de handen van de Vader leggen. In navolging van Hem die ons heeft leren bidden.  

De bijeenkomst begint om 19.30 uur, maar vanaf 19.15 is iedereen, zoals bij de Passieronde gebruikelijk, al welkom in de kerk. Er staat dan koffie voor u klaar.  

 

Bediening Heilige Doop 

Op DV 17 april hopen we in de dienst de Heilige Doop te bedienen aan een aantal kinderen. Als er nog anderen zijn, die van deze gelegenheid gebruik willen maken, kunnen ze zich melden bij ds. van Dalen. 

 

Paasmiddag Diaconie 

Woensdag 16 maart is er weer de paasviering van de diaconie. Net als anderen jaren beginnen we om 15.00 uur. 

U wordt eerst ontvangen met koffie of thee  en dan volgt het liturgisch gedeelte. 

Hierna een gezellig samenzijn en dan eindigt de middag om ongeveer 17.00uur. 

Medewerking zal worden verleend door o.a. ds. Hans van Dalen, organist dhr. Ruud Kooning. 

 Als u van plan bent te komen, wilt u dit dan uiterlijk vrijdag  12 maart a.s. doorgeven aan een van de onderstaande diakenen. 

Kunt u niet op eigen gelegenheid komen, dan bestaat de mogelijkheid om opgehaald te worden. Graag gelijktijdig even doorgeven bij uw aanmelding ! 

Wij hopen op een fijne paasviering met elkaar. 

Uw diaconie Protestantse gemeente Kudelstaart Samen op Weg 

Agnes Poortvliet , Janna Adema  ,Piet de Geus , Rik van Osnabrugge  en Laurens PoesiatP.S. Bij de uitgang zullen wij een bijdrage vragen t.b.v. de onkosten van deze middag 

 

Grote schoonmaak en onderhoud 

Afgelopen vrijdag is er door zo’n 12 vrijwilligers grote schoonmaak verricht in ons kerkelijk centrum De Spil.  

Geen woorden maar daden. Zo kunnen we het gebruik van ons centrum op goede wijze voorzetten! Complimenten aan alle werkers en degenen die dit organiseren. Het gebouw is dit jaar al weer 15 jaar in gebruik! 

Ook het kinderdagverblijf Snoopy, onze goede partner in combinatiegebouw, heeft nieuwe meubilair en kasten geplaatst en de ruimte gepimpt. 

Daarnaast is onze andere partner OTT bezig met een grote  verbouwing. De voormalige huisartsenpraktijk wordt verbouwd tot twee extra woningen voor bewoners. 

Klasse, zo bouwen we door naar de toekomst! 

 

Woensdagavondgespreksgroep 9 maart 

We zijn vanaf 20.30 uur welkom bij  Lammy van den Berg, Geerland 58, Kudelstaart. Er wordt veel gesproken over of God bestaat. Het bewijs daarvan kan niet geleverd worden. Toch ervaren miljoenen mensen dat ze gedragen worden door iets groters, dat er iets bestaat dat de kosmos bij elkaar houdt. De traditie reikt hen de naam van God daarvoor aan. Zijn aanwezigheid wordt soms weldadig ervaren, soms weerbarstig. Soms in het verborgene.  Hoe handelt God in deze wereld?  

Ds. Stephan de Jong is predikant van de PKN in Bussum. Hij heeft in 2014 een boekje geschreven over het inzicht dat God niet handelt in deze wereld. Aan de hand van een aantal korte overpeinzingen uit dat boekje willen we bekijken hoe ons dat kan inspireren. 

Ben 

 

Thema-avond en studieavond 

Doordat onze spreekster Willy Rullmann de griep had is deze thema-avond “Vragen rondom het levenseinde” helaas niet doorgegaan. We hopen nu op donderdagavond 7 april rondom dit onderwerp samen te komen. 

Enige weken eerder, op zondag 20 maart, willen we een studieavond houden over de Joodse Pesach maaltijd. Verdere berichtgeving volgt nog, maar ik kan u alvast vertellen, dat het erg interessant gaat worden en dat er ook veel geproefd kan worden. 

Zet deze datums alvast in uw agenda! 
Commissie Vorming en Toerusting 

 

Bedankje via de Diaconie 

Hierbij willen wij van de werkgroep camping “de Drecht een terugkoppeling geven betreffende door uw kerkgenootschap verleende hulp in de vorm van een geldbedrag dat u ons te beschikking heeft gesteld. Mede dank zij de bijdrage van € 500,00 van uw organisatie hebben wij afgelopen zomer juli/augustus 2015 vier weken Dabar-activiteiten kunnen organiseren op de camping, terwijl we normaal maar gelden hadden om deze activiteiten slechts twee weken te organiseren. 

Mede door uw gift heeft Dabar/Evangelisatiewerk op de camping ‘de Drecht’ een enorme positieve ontwikkeling doorgemaakt, ondermeer kwam een jongere tot geloof en konden wij hem een bijbel in gewone taal meegeven naar zijn woonomgeving in Hoorn. Ook konden wij enkele andere bijbels in gewone taal aanschaffen, waaruit we regelmatig met de jongeren kunnen lezen. De jongeren gaven ook aan daar behoefte aan te hebben. De deelname aan de diverse Dabar-activiteiten is sterk toegenomen, zeker ook omdat we vier weken ‘de Ark’ konden bezetten met teams. 

Wij willen uw kerkgenootschap bijzonder hartelijk danken voor uw bijdrage in dit belangrijke evangelisatiewerk en hopen ook volgend jaar weer op een vruchtbare samenwerking met uw organisatie. 

Gods zegen, maar vooral Gods liefde gewenst in uw kerkelijke activiteiten in en om Kudelstaart. 

Namens de werkgroep camping ‘de Drecht’, Frans Vink (voorzitter) 

 

Verantwoording giften 

De opbrengst van de laatste zes ( jan. 2015 t/m jan. 2016) Avondmaalcollectes, naar boven afgerond tot een bedrag van 400,00 euro hebben wij inmiddels overgemaakt naar de volgende 3 instanties: Stichting Ambulance Wens, Bardo-Hoofddorp en Stap Verder. 

Onlangs heeft de Diaconie 25 euro mogen ontvangen voor de Bloemengroet, die wij iedere week verzorgen. 

Waarvoor  onze hartelijke dank. 

De Diaconie. 

 

Bedankt! 

Overweldigend! In één woord vatten wij dan de vele reacties voor ons 25 jarig huwelijk samen. Zoveel kaarten (rond de 170) vanuit onze gemeente en vanuit Aalsmeer, telefoontjes, cadeautjes, bloemen (ook van de kerk), lieve woorden. Werkelijk ongelooflijk. We hebben er ontzettend van genoten en doen dit nog steeds. Wij zijn blij en dankbaar dat we bij dit jubileum hebben kunnen en mogen stilstaan, en mede dankzij u allen is het een waar festijn geworden. Heel veel dank daarvoor.  

Een mooie herinnering om op terug te zien. 

Hartelijke groeten, Dick en Gusta Groenendijk. 

 

Wij gaan verhuizen: 
Per 14 maart wordt ons nieuwe adres: 
van Swietenstraat 8 
1433 NL Kudelstaart 

Vriendelijke groeten, 
Tom, Dorien en Jesse Rinkel 

 

Agenda: 

- Donderdag 3 maart 20.00 uur:Jongerengespreksgroep (vanaf plm. 25 jaar) bij ds. Hans van Dalen thuis. 
- Zondag 6 maart: Spilgroep in de consistorie 

- Vrijdag 11 maart 19.30 uur: Catjids in de Jids