U bent hier

Kerkblad 5juni 2016

Door gerdadevos op 31 mei 2016 17:31

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag ging ds. J. Scheele-Goedhart uit Zeist bij ons voor. 

Hij sprak met ons over Paulus die in Athene was en waar veel beelden waren. Paulus veroordeelde deze afgoderij. Maar wij mogen weten dat we geschapen zijn naar het beeld van God en deze beelden niet nodig hebben. 

Ook was het fijn om te zien dat onze leden v.d. gemeente weer veilig terug zijn gekomen van de reis naar Turkije en Patmos. Volop enthousiaste verhalen kunnen zij met elkaar terug kijken op een hele mooie reis. 

 

Aanstaande zondag zal ds. J. van Dalen weer bij ons voorgaan, we hopen dan met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. 

 

Gemeentenieuws 

We vermelden geen Gemeente nieuws op internet 

 

Huwelijk 

Aron Vaas en Diana Weststeijn hopen D.V. vrijdag 10 juni 2016 te trouwen. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 19.00 uur in Slotkapel Oud-Zuilen 

Aansluitend is er gelegenheid tot feliciteren tijdens de receptie in Restaurant Belle, Oud-Zuilen 

 

Opbrengst avondmaalcollectes 5 juni voor Dabar 

De collecte tijdens het avondmaal van zondag 5 juni zal de diaconie besteden aan Dabar. Wat is Dabar? 

Dabar zendt christelijke jongeren uit om het geloof in Jezus Christus voor te leven en uit te dragen aan de campinggasten in Nederland en rust christelijke jongeren toe tot een missionaire levensstijl. Jaarlijks gaat het om zo'n 450 jongeren, die werken op meer dan 20 campings. 

Op tal van plaatsen in het land zijn plaatselijke kerken betrokken bij dit campingwerk door middel van een commissie, die zorgdraagt voor de werving, toerusting, financiering en begeleiding van de teams.  Daarbij wordt de commissie ondersteund door de landelijke Dabar organisatie.  

In Leimuiden is dat de camping “de Drecht”. Hier zijn 300 vaste staanplaatsen. Meeste bezoekers komen uit Amsterdam en Den Haag. Elk zomervakantie helpen enkele jongeren, tussen de 17 en 25 jaar, in hun vrije tijd 1 a 2 weken om allerlei activiteiten te organiseren voor jongere, tieners en ook de ouderen op de camping( Bingo ). Totaal is Dabar 4 weken aanwezig. Ze hebben een eigen activiteiten ruimte. 

Activiteiten die de evangelisatiecommissie organiseert zijn: 

Van juni t/m augustus iedere zondag evangelisatiedienst op camping ”de Drecht 

In de zomervakantie evangelisatie-recreatiewerk op camping “de Drecht”, vooral gericht op kinderen en tieners. Dit werk wordt gedaan door zogenaamde dabar-teams (jongerenteams), die door de evangelisatiecommissie begeleid worden 

In de zomermaanden eens in de twee weken bingo voor volwassenen op camping “de Drecht 

Evangelisatiediensten in Leimuiden en/of Rijnsaterwoude 

Het verspreiden van evangelisatielectuur 

De commissie bestaat erg enthousiaste  mensen maar zij willen graag wat nieuwe jongere commissieleden. 

Verder zijn de financiële middelen bijna niet meer toereikend.  De kosten zijn b.v. de jongeren voorzien van maaltijden, materiaal om mee te werken, drukwerk en de afdracht aan de IZB (inwendige zendingsbond). De kerken van Leimuiden en Rijnsaterwoude ondersteunen dit project. Graag zien zij dat meerdere kerken in de omgeving hen gaan steunen.  

De vraag is nu of wij ze financieel willen helpen, structureel of met een gift (collecte), nieuwe commissie leden helpen zoeken en de jeugd tussen de 17 en 25 jaar warm maken om in de zomervakantie 1 of 2 weken van hun vrije tijd hier aan te geven. Dat hoeft niet in Leimuiden maar kan door het hele land. 

Daarom willen we de kerkelijke gemeente Leimuiden en Rijnsaterswoude steunen. 

 

Startweekend 10 en 11 september 

Geachte SOW familie, 

Zoals Sicco Zijlstra al melde afgelopen zondag, dit jaar bestaat  DE SPIL  15 JAAR. De kerkenraad heeft mij gevraagd of hier voor nog iets feestelijks in te vullen is, maar tevens in februari 2017 is het 25 jaar geleden dat onze SOW federatie tot stand kwam  en ook dat is een reden voor een feestje. 

Het 15 jarig bestaan willen we gelijk vieren met de start van het winterseizoen op zaterdag 10 september D.V. komt er aan het eind van de morgen en party boot aan de loswal voorvaren die ons via de Braasemermeer door Alphen aan de Rijn naar Ter Aar zal voeren. Hier stappen wij uit  bij de historische PKN kerk van Marina de Haan – v.d.Zwaag onze oud Kudelstaartse predikant. Tegen over de kerk is tevens de oudheidskamer  van Ter Aar en omstreken met heel veel interessant nieuws, maar misschien wilt u liever naar intratuin! 

Om ± 16.00 uur verzamelen wij in de kerk van Ter Aar en met Jan achter het orgel maken wij een korte sing-in. 

Daarna staat een oude veteranenbus klaar met chauffeur Jan de Jong om ons weer naar Kudel te brengen. De kosten en intekenlijst komt t.z.t. in de kerk te leggen voor opgave. 

Zondag volgt een feestelijke startdienst met daarna de gebruikelijke koffie- thee. 

Daarna willen we nog een gezinsinvulling vinden met tevens binnen gezellige spellen of video presentatie’s. 

Vervolgens een lunch. Hierna een knallende afsluiter maar daar wordt nog aan gewerkt. 

Voor de grote jeugd zou het leuk zijn om mee te doen met de pramenrace  of verlichte botenshow, zijn hier nog vrijwilligers met een boot of een praam voor te vinden????+  

Een grote feestavond wil ik in februari organiseren maar daar zoek ik nog een paar mede feestneuzen voor, meld je z.s.m. bij mij aan. 

Graag zou ik nog wat “oud Dorpshuis”materiaal willen hebben hopelijk heeft iemand nog film, c.q. fotomateriaal van b.v. een doopdienst. Dit gebruiken wij op 11 september of in februari 

Kortom weer een beetje VAART IN KUDELSTAART 

 

P.S Ook nog een oproep voor eigen parochie 

Ons Kudelstaarts koor Song of Joy bestaat 20 jaar en dat wordt 22 oktober in de Spil groots gevierd met oudleden en de Martin Mans Formatie uit Urk in Klederdracht, zet het alvast op uw kalender! 

 

Met broederlijke groet  

Huib van Arkel 

Mailadres  vnarkel@caiway.nl 

 

Deurcollecte werelddiaconaat 5 juni 

Zondag 5 juni is de deurcollecte voor het werelddiaconaat, Kerk in actie schrijft hier het volgende over: 

Hulp na seksueel geweld. Ieder uur krijgt een meisje in Guatemala te maken met seksueel  geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft.  Refugio, partnerorganisatie van Kerk in Actie, strijdt tegen het  toenemende huiselijk en seksueel geweld. Slachtoffers krijgen  psychologische begeleiding en hulp bij het doen van aangifte.  Refugio ondersteunt de politie en lokale overheden, zodat zij  de meisjes op de juiste manier opvangen en doorverwijzen.  De organisatie kaart misstanden aan en dringt aan op het  straffen van daders. Samen met Refugio werken de meisjes  bovendien aan hun toekomst.  Op zondag 5 juni collecteren we voor het werelddiaconale werk  van Kerk in Actie, zoals het werk van Refugio in Guatemala.  Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Refugio Guatemala.    

 

Grote schoonmaak JIDS      

Iedere maand wordt de Jids door vrijwilligers schoongemaakt. Daarvoor hartelijke dank! Toch is het nodig om de Jids en aangrenzende ruimte een utgebreide schoonmaak- en opruimbeurt te geven. 

Zaterdag 18 juni gaan we hiermee aan de slag en zoeken hierbij de nodige hulp. Wie heeft er twee uurtjes tijd om te helpen? Intekenlijst ligt op de tafel in de hal. We starten om 9.45 uur tot 11.45 uur en dan weer van 12.15 uur tot 14.15 uur. Alvast bedankt! Vragen en/of opmerkingen kunt u kwijt bij Dorien of Carin of mailen naar jeugdraad@sow-kudelstaart.nl 

 

15 juni, Braderie Kudelstaart 

Op 15 juni a.s. wordt rond het winkelcentrum van Kudelstaart weer de jaarlijkse zomerbraderie gehouden. Als Samen-op-Weg gemeente willen we daar ook weer present zijn en onze banner neerzetten bij een van de kramen. De kraam wordt gevuld met boeken, knutsels voor de kinderen, kaarten, cd’s en dergelijke. Ook het nieuwe vakantiegidsje van Ark Mission zal worden uitgedeeld aan belangstellenden.  Present  zijn is voor ons het belangrijkste doel, laten zien dat we als kerk een deel van de gemeenschap van Kudelstaart zijn. We hopen zo op een laagdrempelige manier contact te maken met de bezoekers van de braderie.  Graag tot ziens op 15 juni, van 14.00 tot ong. 19.00 uur.  

Als er mensen zijn die ook een uurtje bij de kraam willen helpen, neem dan contact op met :  

Henk en Aletta Heil, tel. 0297 322859 of mail henk.alettaheil@caiway.nl   

De missionaire werkgroep. 

 

Seniorenreis                                                                                        

Nog een paar dagen en dan we. Zaterdag 4 juni om  13.00 uur vertrekken we vanaf Het Baken aan de Sportlaan naar Millingen a/d Rijn. Ons vakantie adres is: Hotel Millingscentrum,  Heerbaan  186  6566 EW  Millingen a/d Rijn.                                         

Een kaartje is altijd welkom. We hebben er erg veel zin in.  

Met vriendelijke groeten, Marieke, Marlene, Ada,Wiets.