U bent hier

Kerkblad 5 mei 2017

Door gerdadevos op 1 mei 2017 20:32

Bij de diensten

Afgelopen zondag beleefden we een fijne feestelijke dienst waarin twee kleine kinderen gedoopt werden. Zij en wij kregen de boodschap mee dat God altijd bij ons is op heel onze levensweg, ook al zien we dit soms niet. Dit werd ons duidelijk gemaakt met het verhaal over de Emmaüsgangers. Twee mensen die van Jeruzalem naar Emmaüs lopen, nadat ze de dramatische belevenissen rond de kruisging van Jezus hadden meegemaakt. In de loop van de dag waren ze vertrokken, met z’n tweeën, tot die derde er bij komt lopen. Waarom zagen zij niet dat dat Jezus was. Ze kenden hem toch. Ze hoorden wel niet bij de getrouwen van de 12 discipelen, maar ze hadden genoeg van Jezus gehoord en gezien en ze waren echte volgelingen, maar toch hadden ze niet door dat het Jezus was die met hun meeliep. Lucas, die dit verhaal heeft opgeschreven schrijft “Hun blik werd vertroebeld, zodat ze Jezus niet herkenden “ Zou God zelf ervoor gezorgd hebben dat hun blik werd vertroebeld? Want wat de Emmaüsgangers overkwam kan ook ons overkomen. Dat je ergens loopt, zit of staat en dat Jezus bij je is, dat Hij voor je staat en je hebt het NIET door dat de HEER je nabij is. En dat door je eigen stommiteit, want je kunt het wel weten dat de HEER altijd om je heen is, maar je gelooft het niet.

Hoe kun je dit nou het beste doorgeven?

Dat kan door te vertellen wat Jezus vertelde aan de twee Emmaüsgangers en dat ging niet over koetjes en kalfjes maar over verhalen uit de Bijbel. En het ging over die Bijbelverhalen waarin de mensen het heel moeilijk hadden, maar door de HEER werden ze uit hun moeilijkheden gered.

Dan zie je, dan weet je dat Hij leeft. Dat met Zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook gaan of staan.

De komende zondag om 10.00 uur hoopt dominee Gillebaard uit  De Rijp bij ons voor te gaan. We hopen u allen weer te ontmoeten.

Gemeentenieuws
Gemeentenieuws wordt niet vermeld op internet

 

In memoriam: Dini Slomp - Alberts

Dini werd op 17 juli 1933 geboren in Westerhaar. Ze groeide op in een groot gezin. Ook haar man Bert is in Twente geboren en getogen. In 1960 traden ze in het huwelijk. Samen mochten ze vier kinderen ontvangen en opvoeden: Anja, Leo, Magda en Marco. Via onder andere Ermelo kwamen ze in Aalsmeer terecht, waar vader Slomp werd aangesteld als koster van de Dorpskerk en beheerder van Gebouw Irene. Als vanzelfsprekend werd Dini daarbij als kostersvrouw zijn steun en toeverlaat. Het kosterswerk was voor hen beiden niet alleen een baan maar zeker ook een roeping. De HEER dienen en de kerk opbouwen met de talenten die je hebt, was voor hen een zware maar zinvolle levensvulling. Na het pensioen kwamen ze naar Kudelstaart en sloten ze zich aan bij onze gemeente. We hebben Dini leren kennen als een vrouw die in stilte en onopvallend trouw was in haar meeleven. Groot verdriet kwam in haar leven toen eerst haar man en later haar dochter Magda overleden. Ondanks verdriet en vragen verloor Dini het vertrouwen op haar Heer en Heiland niet. Ook niet toen ze lichamelijk steeds meer verzwakte. Dat vertrouwen vond ze zelf verwoord in een gedicht dat boven de rouwbrief staat:

De laatste trap op, tree voor tree,      

maar Jezus ging steeds met haar mee.      

En toen zij Hem om hulp moest vragen,      

heeft Hij haar ‘t laatste stuk gedragen.      

Hij droeg haar in Zijn Heerlijkheid,      

waar niemand huilt, waar niemand lijdt.      

Daar kan zij zingen zonder pijn;      

“ ‘k Zal dan gedurig bij U zijn”.  

Ds. Hans van Dalen

Lintjesregen

De lintjesregen van woensdag 26 april heeft ook iemand uit onze 'Samen op weggemeente', de heer Jan de Jong, nat gemaakt. In het diepste geheim hebben zijn vrouw Anneke en dochter Saskia de procedure in gang gezet. Ook onze gemeente heeft de aanvraag ondersteund door middel van een aanbevelingsbrief. In deze brief stond onder andere vermeld, dat Jan 'een groot aantal jaren in onze gemeente werkzaam is in het pastoraat'.
Afgelopen dinsdag is Jan op slinkse wijze naar het gemeentehuis in Uithoorn gelokt. Jan trok erop uit met één van de mooie veteraanbussen in de veronderstelling dat hij mensen van de Gemeente Uithoorn moest vervoeren. Op het gemeentehuis aangekomen, had Jan nog steeds niet door waarom hij daar was, zelfs niet toen hij daar meerdere bekenden zag zitten. Tijdens de plechtigheid werd Jan, door burgemeester Oudshoorn van Uithoorn,  in naam van onze koning, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Jan ontving zijn lintje vanwege de vele jaren dat hij crisisopvang en mantelzorg verleend heeft en voor zijn vrijwilligerswerk in de kerk, bij de Stichting Veteraan Autobussen en zijn werk voor de bedrijfsledenbond van Connexxion en de vakbond. Namens onze gemeente hebben wij hem na de plechtigheid van harte gefeliciteerd en op deze manier onze waardering uitgesproken voor al het werk dat hij gedaan heeft, en nog doet, voor kerk en maatschappij.

Kudelstaart voor Kudelstaart

Zaterdag 13 mei a.s. zullen de enthousiaste Kudelstaartse veilingmeesters weer goederen en diensten, beschikbaar gesteld door inwoners en bedrijfsleven in en buiten ons dorp, onder de veilhamer brengen. De formule van de veiling, die de voorgaande 16 jaren succesvol is gebleken, geeft de Kudelstaartse kerken en aan Kudelstaart verwante verenigingen, clubs en instellingen een financieel zetje in de rug en een mogelijkheid om te investeren. Het is voor iedereen een opdracht om het verenigingsleven en het clubgevoel, vooral onder de jongeren, in stand te houden. Het zijn de bouwstenen voor een goede samenleving en een hechte gemeenschapszin. Die samenleving en gemeenschapszin kunnen op dit punt alleen maar in stand blijven met ons aller medewerking. We zien u graag op 13 mei a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis. Het is de dag voor Moederdag. Er zullen weer zo’n 300 kavels worden geveild, waaronder veel boeketten, bloemen en planten.

Bestuur van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart

Vakantie

Van 2 mei tot en met 15 mei hoopt dominee van Dalen te kunnen genieten van een welverdiende vakantie. In dringende gevallen kunt u zich melden bij de scriba’s. Wij helpen u graag verder.

Agenda

-18 mei, 20.00 uur, gemeenteavond in de Spil

-25 mei, Hemelvaartsdag, douwtrappen