U bent hier

Kerkblad 5 februari 2017

Door gerdadevos op 4 februari 2017 14:59

Afgelopen zondag ging dominee Sietske Blok voor in een ZWO-dienst.

In haar overdenking vertelde zij over het woord en over het Woord.

Het (gesproken) woord is machtig. Woorden kunnen goed doen, maar ook vernietigend zijn en mensen voor hun leven beschadigen. Nog machtiger is het Woord. “In den beginne was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God”.  Het eerste wat het Woord deed, in het allereerste begin, was het licht van het duister scheiden. Wat een macht heeft dát Woord! En toch heeft datzelfde Woord onder ons gewoond. Jezus kwam naar ons toe en werd mens. Jezus hield zich niet op met de machtigen op deze aarde, die anderen onderdrukken, maar Hij kwam op voor de behoeftigen. Hij onderrichtte zijn discipelen: “Zalig (gelukkig) zijn de nederigen, de treurenden, de zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters”. Met name noemt hij ook degenen die zuiver van hart zijn, zij die het kwaad van het licht kunnen scheiden, zíj zullen God zien.  Met deze woorden mogen wij op weg gaan en ervoor zorgen dat de goede boodschap in heel de wereld wordt gehoord

In aansluiting hierop had Jaap Overbeek ons vandaag iets willen laten zien van het werk dat hij, samen met zijn zoon Thomas, heeft gedaan in Cambodja. Helaas kon Jaap door ziekte niet aanwezig zijn. Wél werden er tijdens de dienst een serie foto’s gepresenteerd, zodat we toch een indruk hebben gekregen hoe het daar was.

Volgende week is er weer een gewone dienst en dan zal de heer R.J. van Duijn bij ons voorgaan. Robbert-Jan is in onze gemeente zeker geen onbekende en het zou fijn zijn als hij vanaf de kansel veel bekende gezichten ziet. Met andere woorden; we hopen u allen komende zondag weer te ontmoeten, om 10 uur in de Spil.

Gemeentenieuws

Gemeente nieuws wordt niet vermeld op internet

In Memoriam 

Op 17 mei 1930 werd Chris Verhoeven geboren in het Brabantse Andel.

De oorlog liet in het gezin met 11 kinderen zijn sporen na.

Fijn was het voor Chris dat hij na de lagere school verder mocht leren, waardoor hij uiteindelijk zijn ambitie: een baan in het onderwijs, waar kon maken. Eerst samen met zijn echtgenote Annemarie in Nijkerkerveen en later in  Linschoten waar hij werd benoemd tot hoofd van de School met de Bijbel. Toen hij  in 1980 ziek werd bleek onderwijs geven niet meer mogelijk. Het werd een moeilijke tijd, maar Chris had gelukkig vele hobby’s. Hobby’s waaraan ook de kinderen van zijn dochter Anna Maria heel veel plezier beleefden. Na ziekenhuisopnames in de laatste jaren, was een verpleeghuis nog de enige optie. Omdat Anna Maria met haar echtgenoot in Aalsmeer woont, werd het verpleeghuis Gloxinia in Aalsmeer. Annemarie koos voor een flat in Kudelstaart. Na enige keren gevallen te zijn, was er voor Chris geen herstel meer mogelijk en overleed hij op 18 januari 2017 in een hospice in Wilnis. Op 23 januari hebben we Chris naar zijn laatste rustplaats gebracht.  In de afscheidsdienst zongen we als toekomstdroom: “Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen”. Wij wensen dat Chris nu volop zal kunnen genieten van dat prachtige licht.

Zijn echtgenote Annemarie, zijn dochter, schoonzoon en kleinkinderen en allen die hem lief waren, bidden wij Gods troost toe.

Pastor Ans Creemer - Allard

Pastoraat

Vanwege bekende reden verzoeken wij u om ook in de komende tijd geen rechtstreeks contact met de dominee op te nemen. We vragen aan iedereen om ziekte, zeer en heuglijke berichten te melden bij de ouderling-coördinator van de betreffende wijk.

Uw kerkenraad

Kerkbalans

Van 21 januari tot 5 februari 2017 wordt weer de actie Kerkbalans gehouden. Het thema voor dit jaar luidt: Mijn kerk verbindt. Met Anne Verheul als ontwerper van de lay-out  hebben we ook dit jaar weer een mooie folder gemaakt, waarin dit thema naar voren komt. U kunt dus binnenkort weer de enveloppe met folder en antwoordformulier in uw brievenbus verwachten, of u heeft hem misschien al gehad en alweer ingeleverd. We hopen dat u, door uw medewerking, het voor de wijkcontactpersonen gemakkelijk maakt om alle antwoorden weer binnen te krijgen. Dus bij voorbaat dank voor uw medewerking en weloverwogen toezegging.

Uw college van kerkrentmeesters

Diaconale taken

Samen met de Kerkbalans vindt u nog een andere brief in uw brievenbus. Deze brief bevat geen vraag om financiële hulp, hierin wordt gevraagd om een klein beetje van uw tijd. Het gaat hier níet om grote klussen, die iedere week weer uren moeten kosten. Het gaat hier om kleine (leuke) incidentele hulp, waarmee u een ander mens in nood kunt helpen. Lees de informatie door en vul het formulier in! We hopen dat iedereen zal reageren, want vele handen maken licht werk! Dit formulier kan gewoon meegegeven worden met het formulier van de Kerkbalans.

Uw diaconie

Giften en afdracht

De diaconie heeft in 2016 de volgende bedragen overgemaakt aan verschillende goede doelen.

1-Het Avondmaal Project in 2016 (opbrengsten Avondmaal Collectes) bestemd voor de Werkgroep Dabar Camping “de Drecht”  € 700.

2-Het Leger des Heils bekend van de Bosshardt buurthuizen,

Inloopochtenden en gezamenlijke maaltijden € 250.

3-De Rudolphstichting heeft een gezinshuis “de Glind”, waar zij uit huis geplaatste kinderen opvangen om gesloten opname te voorkomen € 250.

4-De Regenbooggroep probeert meer aandacht te vragen voor armoede in Nederland via hun blad Meeleven en hun project See You € 250.

5-Kerk in Actie steunt kinderen, die in armoede opgroeien en vaak slachtoffer zijn van geweld en verwaarlozing € 250.

Namens de diaconie bedankt voor al uw giften in 2016. Laten we in 2017 dit werk met zijn allen voortzetten.

 Agenda
-Filmavond, zondagavond 19 februari