U bent hier

Kerkblad 4 juni 2017

Door gerdadevos op 29 mei 2017 20:53

Rondom de diensten 

 

Afgelopen zondag ging ds. A. Berensen uit Nieuw Vennep bij ons voor. Het thema van de prediking was: ‘Held op sokken’.  

Ds. Berensen betrok dit op het verhaal van Gideon. Gideon is de held op sokken, wij zijn ook de Gideon. Door de ogen van God ziet het leven van Gideon er heel anders uit dan door de ogen van Gideon zelf. God ziet hem als een dappere held. De Heer stuurt Gideon op weg om het koninkrijk van Gd uit te breiden, dit is ook onze taak. Gideon vraagt zich af of hij dit wel kan. Dan zegt God tegen hem: doordat ik je bijsta, kan jij je taak volbrengen. Zo is het ook bij ons. Hij zal ons alles geven wat we nodig hebben. De helden op sokken zijn echte helden, doordat God hen bijstaat. 

Aanstaande zondag, 1e Pinksterdag, zal ds. J. van Dalen bij ons voorgaan, we hopen uw weer te mogen begroeten. 

Gemeentenieuws 

Verder hebben ons de afgelopen week geen berichten bereikt dat er gemeenteleden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Natuurlijk zijn er wel mensen die ziek zijn en ook mensen die zorgen hebben om geliefden of die leven met zorgen om hun eigen gezondheid. 

We bidden voor alle zieken en voor mensen die het anderzins moeilijk hebben, dat zij het vertrouwen op onze Heer mogen behouden en dat Hij hen zal dragen in Zijn liefde. 

 

Dauwtrappen 

Afgelopen donderdag was het dan zover! ’s Morgens vroeg uit de veren en met elkaar de natuur in. Wat was het heerlijk weer en wat hebben we met z’n allen genoten van de prachtige wandeling bij de Amstelveense Poel. Velen waren verbaasd, zo dichtbij huis, zo’n bijzonder natuurgebied! Met de mooie verhalen en uitleg van boswachter Annemieke Stevenhagen en vogelaar Christiaan Kooij werd het dauwtrappen weer een prachtige ervaring. Na afloop waren er in de kerk heerlijke krentenbollen en koffie. (het was weer super geregeld Madeleine, bedankt!) 

Rond 10 uur kwam het sein dat de dienst kon beginnen en zochten we een plekje op in de kerkzaal. Hemelvaart! K(r)oningsdag! Een feestdag waarop we mogen vieren dat Jezus naar de hemel is opgevaren. We mogen vieren dat we een Koning in de hemel hebben! Hij is er voor ons, wat er ook gebeurt! Hemelvaartsdag was weer een mooi hoogtepunt in ons kerkelijk jaar. 

Commissie Vorming & Toerusting 

 

Inloopochtend in de Spil 

Woensdag,  7 juni a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee staan voor u klaar. 

Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.  

De boekenhoek is deze ochtend ook geopend.   

De gastvrouwen zijn Anneke Sikkema en Hennie Maarse 

Graag tot ziens in de Spil. 

 

Vakantiebijbelgids 2017 

Heerlijk, even  vakantie. Met elkaar op reis of gewoon thuis genieten van rust. De vernieuwde Vakantiebijbelgids van Ark Mission helpt je om even op adem te komen met drie weken aan overdenkingen. Dit jaar nemen we het Bijbelboek Psalmen als leidraad. Verlangen naar God, vertrouwen op God en genieten van God zijn de thema’s die in deze gids aan bod komen. De vertrouwde puzzel is ook weer opgenomen, met kans op mooie prijzen.  

Het magazine is een initiatief van Ark Mission, dat zich al meer dan 100 jaar inzet om Het Verhaal van de Bijbel in binnen- en buitenland te verspreiden. Kijk voor meer informatie op  www.arkmission.nl. 

U kunt een exemplaar meenemen van de foldertafel in de hal van de kerk, of vraag er naar bij de medewerkers van de boekenhoek. 

 

Pinksterzendingscollecte 

Aanstaande zondag, 1e Pinksterdag, is de 2e collecte de Pinksterzendings collecte, Kerk in actie schrijft hier het volgende over: 

In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. Ook de gemeenten worden een tijdlang begeleid. Veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en migratie. Daarom traint Teyocoyani kerkleden hoe ze met conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen betekenen voor anderen. De gemeenten veranderen zichtbaar door deze aanpak.  

Op zondag 4 juni collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals van Teyocoyani in Nicaragua. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzendingsweek. 

Helpt u mee om deze collecte te doen slagen? 

Hartelijk dank!