U bent hier

Kerkblad 4 december 2016

Door gerdadevos op 29 november 2016 15:38

Protestantse gemeente Kudelstaart 

Inleveren kopij bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl, uiterlijk zondag 19.00 uur 

U kunt een geluidsopname van de dienst bestellen   deze zijn ook te beluisteren via de website (‘kerkdiensten online’). 

 

Zondag: 4 december 2016 

Kerkelijk Centrum “De Spil”, 10.00 uur, 2e adventszondag, doopdienst 

Voorganger: Ds. J. van Dalen 

Ouderling van dienst: Henny de Jeu 

Diakenen van dienst:Janna Adema 

Collecte:Eredienst en diaconie (1), Aflossing kerkgebouw (2) 

Bij de deur wordt gecollecteerd voor de zending 

Oppasdienst: Kristian/Simone v. Heemskerk en Britt Stronkhorst 

Jeugdkerk: Er isjeugdkerk 

Koster: Tom Rinkel 

Techniek:Frans v.d. Wee 

Beamer: Frans v.d. Wee 

Organist: Jan Sikkema 

Boekenhoek: Rik v. Osnabrugge 

Koffiezetten:Tini de Jong en Nel v. Arkel 

Koffieschenken: Hillie de Kuiper en Janine v. Osnabrugge 

RijdienstAalsmeer: Koos Koelewijn 

Rijdienst Kudelstaart:Kees Alewijnse 

 

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag was het de 1e adventszondag en hadden we met elkaar een dienst voor jong en oud. Het project van de kindernevendienst voor de adventsperiode is gestart, het thema van het project is: ‘Beloofd is beloofd’. 

En als speciale gast was deze zondag Tamar aanwezig, zij vertelde over haar leven. Volgende week verwachten we weer een vrouw, bent u/jij ook zo benieuwd? 

 

Aanstaande zondag zal de heilige doop bediend worden aan: GodwinChikwujike, dochtertje van MonicaKarungi, tijdelijk wonend aan de Leeghwaterstraat 52.  

In deze dienst zal worden voorgegaan door ds. J. van Dalen. 

Het beloofd een feestelijke dienst te worden waarin we u weer hopen te begroeten. 

 

Evangelie en moslims 
Op meeslepende wijze nam ds. Cees Rentier ons afgelopen zondag mee in het onderwerp 'Evangelie en moslims'. Ongeveer 70 aanwezigen (uit onze eigen gemeente maar ook van daarbuiten) kregen vanuit de boodschap van Advent te horen wat het evangelie betekent: Voor ons, dus ook voor moslims is Jezus gekomen. In Hem ontmoeten wij God zoals Mozes de HEER in het vuur van de brandende braamstruik ontmoette. Daarom kunnen we de boodschap doorgeven, want het is goed nieuws voor iedereen. Ds. Rentier spreekt uit ervaring als hij zegt, dat moslims daar open voor staan. We hoeven er niet om heen te draaien. Als we maar laten merken en zien dat het er ons niet omgaat een bepaalde mening op te dringen, maar uit liefde en acceptatie ieder mens het beste gunnen. 

 

Adventsproject 

Zondag is het de 2e adventszondag. Deze zondag staat de belofte van trouw centraal. We ontmoeten een vrouw die de verhalen van de God van Israël wel heeft gehoord, maar daar nog niet naar leeft. Stap voor stap brengt God haar verder. Er komt weer een naam bij op de stamboom van Jezus.  

Gemeentenieuws                                                                                   

Gemeentenieuws wordt niet vermeld op internet 

 

Verder hebben ons geen berichten bereikt dat er gemeenteleden zijn opgenomen in het ziekenhuis de afgelopen week. 

Maar er zijn natuurlijk ook in onze gemeente, mensen zijn die een steuntje in de rug kunnen gebruiken omdat zij ziek zijn, zorgen hebben, een geliefde hebben verloren, of welke andere reden dan ook. We dragen hen allen op aan de hoede van onze God en denken aan hen in onze gebeden. 

 

Agenda: 

-Donderdag 1 december: 20.00 uur, Jongerengespreksgroep de ‘Afdwalers 

-Vrijdag 2 december: 19.30 uur, Catjids in de Jids 

 

Vogelstukken!!!!  

Al een paar weken staan er weer leuke vogelstukken in het portaal van de Spil. Misschien een idee om cadeau te doen op Sinterklaasavond?  

Een gedicht(je) erbij en klaar is Kees, in dit geval  beter gezegd “Sinterklaas.”  Of gewoon voor in uw eigen tuin of op het balkon. 

De prijs staat er op, u kunt betalen bij de balie.   

Dan willen wij nog melden dat  het mogelijk is om een kerststuk te bestellen of, als u dat leuk vind, uw eigen kerststuk te komen maken bij  Joke de Vries. U kunt daarvoor een afspraak maken met 

Joke,  

De Groengroep.    

 

Inloopochtend in de Spil 

Woensdag,  7 december a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee staan voor u klaar mét een traktatie van Henk en Ria. 

Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen etc.  

De boekenhoek is ook weer geopend.   

De gastheer en –vrouw zijn Henk en Ria Verhoef.  

Graag tot ziens in de Spil. 

 

Adventsviering in de stijl van Taizé(11 december) 

De oecumenische gemeenschap van broeders in Taizé (Frankrijk) trekt al vele jaren veel mensen uit de hele wereld. Vooral opvallend veel jonge mensen, want dat voelen de broeders als hun roeping. Jongeren worden uitgenodigd om de bijeenkomsten met de broeders mee te vieren. Deze bijeenkomsten zijn eenvoudig: gebeden, stilte, lezingen uit de Bijbel en zang zijn de onderdelen van elke viering. De liederen, die gezongen worden zijn speciaal voor Taizé gemaakt. Ze zijn kort en eenvoudig en worden vele malen herhaald, zodat de woorden langzaam tot je doordringen. Het gaat om de innerlijke ervaring van het Licht van Christus.  

Op DV 11 december om 19.00 uur kun je in De Spil (Spilstraat 5 te Kudelstaart) een viering in de stijl van Taizé meebeleven. Juist vanwege het sobere en ingetogen karakter zijn de liederen en de muziek uitermate geschikt voor een Adventsviering. Iedereen is van harte welkom om dit mee te maken. Als je het fijn vindt om te zingen en de liederen van tevoren in te oefenen, word je van harte uitgenodigd om al om 17.00 uur naar De Spil te komen. Na een uur oefenen hopen we met elkaar een eenvoudige broodmaaltijd te houden. Graag even van tevoren aanmelden via predikant@pgkudelstaart.nl of telefoon 0297-761672. Je kunt dan ook de teksten en muziekbestanden van de viering vast ontvangen.  

Zondagavond 11 december om 19.00 uur is iedereen van harte welkom om deze bijzondere Adventsviering mee te maken. 

 

Kerstmiddag 

Uitnodiging: 

Ook dit jaar wordt er weer een kerstviering gehouden in de kerkzaal van De Spil, ditmaal op woensdag 14 december. Net als andere jaren beginnen we om 15.00 uur. De kerkzaal is open vanaf 14.45 uur. 

U wordt ontvangen met koffie of thee en dan volgt het liturgisch gedeelte onder leiding van Ds. Hans van Dalen.  

Medewerking zal worden verleend door o.a. organist dhr. Ruud Kooning, Annie Schouten en  Piet Adema 

Na dit gedeelte is er een gezellig samenzijn en wordt er een advocaatje, een wijntje of een frisje gedronken. Wij besluiten met een gezamenlijke warme maaltijd, die zoals elk jaar weer samengesteld is door “onze eigen huis-keurslager”. Het menu is nog een verrassing. 

Als u (jong of oud) zin hebt om te komen, wilt u dit dan uiterlijk woensdag  7 december a.s. doorgeven aan één van de onderstaande diakenen ?   

(per telefoon of via diaconie@sow-kudelstaart.nl kan ook natuurlijk) 

Indien u niet op eigen gelegenheid kunt komen, dan bestaat de mogelijkheid om opgehaald te worden. Graag gelijktijdig even doorgeven bij uw aanmelding ! 

Wij hopen op een mooie kerstviering met elkaar. 

Uw diaconie van de Protestantse Samen op Weg gemeente Kudelstaart: 

Janna Adema, Rieneke de Bondt, Piet de Geus , Rik van Osnabrugge,  Laurens Poesiatof Ans Rinkel   

P.S. Bij de uitgang vragen wij een (kleine) bijdrage  t.b.v. de onkosten van deze middag