U bent hier

Kerkblad 31 januari 2016

Door gerdadevos op 26 januari 2016 20:28

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag vierden we met elkaar het Heilig Avondmaal. Dominee van Dalen haalde woorden aan uit de preek van Jezus, die hij hield in zijn geboorteplaats Nazareth. Jezus vertelde Zijn dorpelingen, dat het voor God niets uitmaakt of je uit Nazareth komt of dat je inwoner bent van Kafarnaüm, dat het voor Hem zelfs niets uitmaakt of je Jood of heiden bent. Dat schiet de inwoners van Nazareth volkomen in het verkeerde keelgat en ze willen Jezus vermoorden! Maar Jezus ontsnapt en Zijn verhaal gaat door. Uiteindelijk gaf Hij Zijn leven en Zijn bloed om onze zonden te vergeven. Als teken hiervan aten wij het brood en dronken wij de wijn. 

Deze zondag was er ook nog een avonddienst, onze langverwachte Top 2000 Kerkdienst. De vele voorbereidingen bleken niet voor niets te zijn geweest. In een bomvolle kerk hebben we allen kunnen genieten van eengeweldig optreden van “Soundsation”, van de solozang van Carin Bremer, begeleid door Jan Raatgever en van prachtige muziek uit de Top 2000 via het geluidssysteem. Tezamen met de gesproken persoonlijke woorden en gebeden hebben we met elkaar een onvergetelijke en ontroerende avond beleefd. We sluiten deze dag af en danken “theOne! 

Komende zondag zal dominee van den Berge- Geudeke uit Wilnis bij ons voorgaan. Zij is als pastor werkzaam in Ziekenhuis Amstelland. Ook dit belooft weer een fijne dienst te worden en we hopen u dus allemaal weer te ontmoeten. 

 

Gemeentenieuws 

Wordt niet geplaatst op internet 

  

Uit de pastorie 

Dankbaarheid 

Na de viering van het Heilig Avondmaal wordt in veel kerken ’s avonds ‘dankzegging’ gehouden. In zo’n kerkdienst staat de dankbaarheid voor het offer van Christus, waarvan wij de vruchten mochten proeven, in het middelpunt. Natuurlijk is dat danken niet met één uurtje gedaan. Als het goed is, staat heel het christelijk leven in het teken van de dankbaarheid. Elke dag is een geschenk. Dat je leven mag, met alle vreugden erop en eraan, heb je aan God te danken.  

Vreemd genoeg zeggen ook mensen, die niet in God geloven wel, dat ze zich ‘dankbaar’ voelen. Niet alleen als er een duidelijk adres is:  ‘Bedankt, dokter, dat u mij geholpen heeft’ of ‘bedankt, lieve ouders, dat u mij hebt opgevoed’. Ook als er eigenlijk geen persoon is, die je danken kunt. Als er dus niemand (met een kleine letter n) is om te bedanken, terwijl men ook niet gelooft in Iemand (met een hoofdletter I). Dan nog zeggen mensen: ‘Ik voel me zo dankbaar, dat ik gezond en gelukkig mag leven’. De filosoof Paul van Tongeren schreef er een boek over met de titel ‘Dankbaarheid – Denken over danken na de dood van God’. Ik heb het boek nog niet gelezen, maar las wel een interview met de schrijver in de krant. Van Tongeren heeft het over de prachtige gave van de ‘ontvankelijkheid’. Dat mensen (gelovig of niet) het leven niet als neutraal over zich heen laten komen, maar met open handen en een open houding in het leven staan. Dat zijn niet alleen vaak heel prettige mensen in de omgang. Het verrijkt en verdiept ook het mens-zijn van die mensen zelf. ‘Ontvankelijkheid’ is een schone deugd.  

Maar van wie ontvang je de dingen, als er geen gever is? Een geschenk komt niet zo maar uit de lucht vallen. De balletjes van de Lotto kun je moeilijk bedanken, als je in de prijzen bent gevallen. Eigenlijk ben je dus inconsequent bezig als je niet gelooft in de Goede Gever en toch dankbaar bent voor goede gaven! Een heerlijke inconsequentie – dat zeker. Maar wat is het mooi als je mag, kunt, wilt geloven, dat de hemelse Vader jou de goede gaven schenkt. Als je dus een adres hebt voor dat heerlijke gevoel van dankbaarheid. Dat geldt zeker, als je het Heilig Avondmaal mag vieren, zoals wij afgelopen week. Dan zingt in ons het lied:  

‘U wil ik danken, grote Levensvorst; 

Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 

Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 

in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer’. 

 

Vanaf komende vrijdag 5 februari hebben wij een weekje vakantie. In dringende gevallen kunt u zich melden bij de scriba’s, die u graag verder helpen. 

Met een hartelijke groet, 

Ds. Hans van Dalen 

 

Vanuit de grote kerkenraad  

Tijdens de laatste vergadering van de kerkenraad is vastgesteld, dat er 6 vacatures zullen ontstaanper juni 2016. 

-1 x extra Ouderling pastoraat wijk Anneke Sikkema 

-2x Pastorale medewerker  

-1x Jeugd Pastorale medewerker   

-1x Diaken  

-1x extra Diaken of diaconale medewerker  

Wijdoen een oproep om namen in te dienen ter vervulling van deze vacatures. Stembriefjes vindt u in hal voor de kerkzaal en daar vindt u ook de bus waarinu uw ingevulde briefje kan deponeren. Altijd ondertekenen en van uw naam voorzien i.v.m. geldigheid. U kunt het ook opsturen naar onze scriba’s per email.(scriba@sow-kudelstaart.nl) 

Sluitingsdatum is zondag 31 januari a.s.  

Wim Poortvliet, voorzitter  kerkenraad 

 

Kerkbalans 

De afgelopen dagen zijn door vele vrijwilligers weer de enveloppen van Kerkbalans rondgebracht. In de enveloppen zitten een brief en een folder (die overigens ook met veel inspanning van vrijwilligers is samengesteld!). Graag zouden we willen dat u beide goed leest, want in financieel opzicht “drijft” onze kerk grotendeels op de opbrengst van deze jaarlijkse actie. De afgelopen jaren hebben we er met z’n allen voor gezorgd dat de met de bouw van De Spil gemoeide schulden voor het overgrote deel konden worden afgelost. Langzamerhand komen echter ook de eerste reparaties en verder zal de komende jaren blijken dat een aantal vervangingsinvesteringen noodzakelijk zijn. Daarom vragen wij u om uw medewerking bij het financieel  gezond houden van onze kerk! 

Het college van kerkrentmeesters 

 

Bloemengroet 

Aanvullend op de wekelijkse bloemengroet, die naar leden van onze kerk gaan, lijkt het ons ook erg fijn, om op elke laatste zondag van de maand een extra bloemengroet beschikbaar te stellen voor mensen die geen lid zijn van onze gemeente, maar wel degelijk een opkikkertje kunnen gebruiken.  

De eerste mogelijkheid hiervoor is 31 januari aanstaande. Weet u iemand (wellicht bij u in de buurt), een familielid of vriend of vriendin, die een bloemetje vanuit onze Samen-op-Weg gemeente op prijs zal stellen ? Laat het uw diaconie voor de dienst dan eventjes weten. Zonodig kunt u het ook (telefonisch) doorgeven aan Piet de Geus, telefoon 06-16436498 of per email piet.de.geus@sow-kudelstaart.nl. We verwachten wel, dat u zelf de bloemengroet gaat brengen. De diaconie zorgt in ieder geval voor deze extra bos. Deze bloemengroet zal verder niet worden afgekondigd.  

Uw diaconie 

 

Inloopochtend in de Spil  

Op woensdag,  3 februari 2016  is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee staan voor u klaar. Deze keer een traktatie van Gusta Groenendijk.  U bent van harte welkom van10.00-11.30 uur. 

We hopen elkaar te ontmoeten voor een praatje en/of een kaartje schrijven. 

De boekenhoek zal ook geopend zijn deze morgen.  

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.  

De gastheer en -vrouw zijn Henk en Ria Verhoef. 

Graag tot ziens in de Spil. 

 

Sinaasappelactie 

Het is weer bijna tijd voor onze jaarlijkse sinaasappelactie. Jij doet toch ook weer mee ?  

Dit jaar lopen we één avond en dat zal zijn woensdag 24 februari . We hopen natuurlijk dat er veel kinderen komen helpen om de sinaasappels langs de deur te verkopen. De opbrengst is voor ons eigen jeugdwerk. Zo kunnen we leuke dingen blijven doen, zoals de kerstmusical, clubuitjes en nog veel meer. Je kunt je aanmelden bij Carin of Dorien. 

En wie wil er helpen met patat bakken voor de kinderen die gaan lopen ? Vanaf 17.00 uur zoeken we twee mensen die dit willen doen.U kunt zich aanmelden bij Carin Bremer (06-23486448)of via jeugdraad@sow-kudelstaart.nl 

 

Oproep 

Wie doet er mee met het Interkerkelijk beachvolleybaltoernooi? Dit zal gehouden worden op 13 februari van19:00 tm 21:00. Er zijn tenminste 5 spelers nodig om een team te vormen.  

Opgave bij Hans van Dalen

 

Agenda: 

- 28 januari, Jongerengespreksgroep “De Afdwalers” bij Annemieke (en Matthijs) van Leeuwen, Geerland 59 (jongeren van 25 en ouder) 

- 29 januari, 19.30 uur: Catjids 

- Het eerstvolgende “zondagmiddagjidsgesprek” (jongeren van 18 tot plm. 30) is op DV 21 februari. 

- 25 februari, avond over vragen rondom het levenseinde, Commissie Vorming & Toerusting