U bent hier

Kerkblad 30 oktober 2016

Door gerdadevos op 5 november 2016 19:38

Bij de diensten 

Afgelopen zondag werd Hannah van Heemskerk opgedragen aan de Heer. Dominee Hans van Dalen had voor deze bijzondere dienst een brief geschreven aan Hannah, om te bewaren en haar te laten lezen als ze hiervoor oud en wijs genoeg is. Wij, in de kerk, mochten de inhoud van deze brief vandaag al horen!  Voor u, die dit nu leest, een stukje uit het begin: 

"Lieve Hannah,  

Ik schrijf je deze brief op de dag, dat jij opgedragen wordt……………. 

Hannah mag je heten. Dat vind ik een hele mooie naam. Ik heet Hans. Dat is toch eigenlijk de mannelijke vorm van Hannah. Je bent dus eigenlijk mijn naamgenoot. We hebben allebei een prachtige naam. Onze beide namen komen oorspronkelijk uit de Bijbel. Onze naam komt van een prachtig woordje. In het Hebreeuws, de taal van het eerste gedeelte van de Bijbel betekent Channah ‘genade’. Echt, Hannah, ik vind dat misschien wel het aller-, allermooiste woordje dat er bestaat. Het is het meest geschikte woord om Gods liefde, Gods verrassende en onverdiende goedheid te omschrijven. Hannah, Hans, genade, ‘Grace’ in het Engels……… 

Uit de pastorie  

Felicitatie 

Een volle Spil was er op zaterdagavond 22 oktober. Het koor Song of Joy bestond 20 jaar. Dat vierden ze met alle belangstellenden door middel van een prachtig concert, waaraan ook de UrkerMansformatie meewerkte. Ook oud-leden en oud-dirigent Ton van de Berg waren van de partij. We feliciteren het koor van harte met dit jubileum en hopen dat ze nog lang veel mensen zang- en luisterplezier zullen bezorgen met zulke concerten. 

Kerkdiensten 

Niet zo vol, maar toch ook goed gevuld was de kerk op de zondagmorgen van 23 oktober. Hannah van Heemskerk werd opgedragen en daarom waren er ook veel vrienden en familie bij ons te gast. Sound of Worship werkte mee in een mooie samenstelling en dat klonk goed!  

Komende zondag (30 oktober) kunnen we weer van hen genieten. Zij werken namelijk ook mee aan de ‘Spildienst’. De leden van de Spilgroep hebben er dit keer een zangdienst van gemaakt met hun lievelingsliederen. De zangkwaliteiten van Fred, de muzikale talenten van Maria en de poëtische klasse van onze ‘eigen’ dichteres Wendy zullen te bewonderen zijn. Samen met Joke, Hans, Joost, Jaap en Marja hopen we er een feestelijke dienst van te maken. In deze dienst kunnen de kinderen er van begin tot eind bij blijven. Ook met hen wordt rekening gehouden. 

Nog een bijzondere dienst is er op DV woensdag 2 november. Het is dan weer ‘dankdag voor gewas en arbeid. We danken de HERE God voor alles wat Hij ons gegeven heeft. Deze dienst begint om 19.30 uur. 

Met een hartelijke groet, Ds. Hans van Dalen 

 

Zingen met de Spilgroep 

De dienst van zondag 30 oktober is een zangdienst. De liederen zijn uitgezocht door de deelnemers van de Spilgroep. Eénmaal per 14 dagen komt deze groep bewoners van OTT op zondagavond bij elkaar in de consistorie om samen te luisteren naar en te praten over de grote verhalen die in de Bijbel staan. Allemaal hebben ze hun favoriete liederen en die worden zondag gezongen in de dienst. Ds. Hans van Dalen zal de rode lijn uit de tekst en de motivatie van de liederen halen en maakt er één geheel van. Om goed te begrijpen wat het verhaal achter het lied is, is ds. Hans van Dalen een keer op de Spilgroep op bezoek geweest. Bijzonder is dat Fred heel graag het Ave Verum van Mozart wilde zingen vanwege dierbare herinneringen bij dit lied. Omdat dit geen bekend lied is (alleen de leden van Song of Joy kennen het, zij hebben het vorige week zaterdag gezongen tijdens hun jubileumconcert)zal Fred het solo zingen, begeleid door Maria op de piano. Bijzonder ook is dat Maria een klassiek muziekstuk zal spelen waarvan zij niet weet van wie het is of hoe het heet. Misschien dat er een klassieke muziekkenner in ons midden is die het antwoord heeft. Verder heeft niet alleen Wendy een mooi gedicht, maar ook Hans heeft een gedicht dat hij graag voor wil dragen. Zo heeft iedereen van de Spilgroep zijn inbreng en samen wordt het één geheel. Net als de hand, de voet, het oog de mond, je hebt ze allemaal nodig, samen vormen ze één geheel, ons lichaam. Ook u hebben we nodig, want ook u hoort bij dit Lichaam van Christus, Zijn gemeente. U bent er toch ook zondag?  

Namens de Spilgroep, Marja en Jaap 

  

Gemeentenieuws 
Zonder speciaal namen te noemen denken wij verder nog aan de mensen in onze gemeente, die in spanning wachten op uitslagen en die opkijken tegen een zware operatie of daarvan herstellende zijn. Wij bidden dat zij Gods bijstand mogen ervaren en dat er voor hen genezing mag zijn. Ook bidden we om Gods nabijheid voor alle mensen, die weten dat zij niet meer beter zullen worden, dat zij kracht en moed mogen ontvangen om door te gaan. 

 

Afscheid 

Lieve mensen, 
Na een mooie uitvaartdienst, geleid door ds. Van Dalen, hebben we afscheid moeten nemen van JITZE, mijn lieve man, onze vader, schoonvader en geweldige opa. Onze hartelijke dank voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden. De vele bloemen, bezoekjes, telefoontjes en kaarten hebben ons bijzonder goed gedaan. 
Een hartelijke groet van, 
Ans Banga, kinderen en kleinkinderen 

 

Ambtsjubileum dominee D.J. de Lange 

Op 1 november a.s. viert dominee de Lange zijn 40-jarig ambtsjubileum. Van september 1984 tot en met april 1992 was hij predikant in de Gereformeerde Kerk van Aalsmeer en in die periode heeft hij ook veel werk verzet en aandacht gehad voor onze gemeente in Kudelstaart. 

Op 6 november om 14.30 uur hoopt hij zijn jubileum te vieren in een feestelijke dienst in de Gereformeerde Kerk  in Boven-Hardinxveld. 

U bent daar allen van harte welkom. Wilt u hem een kaartje sturen? 

Zijn adres is: Willem Alexanderplein 10  4, 3862 CD Nijkerk. 

 

Bericht van de Groengroep 

U bent al jaren gewend dat wij om deze tijd een berichtje plaatsten over de Kerstmarkt. Dat is ook nu het geval, maar helaas om u te melden dat wij als groengroep geen Kerstmarkt meer zullen organiseren. Joke de Vries, de motor van onze groengroep, heeft aangegeven dat zij niet meer in staat is om zoveel kerststukken te maken, en dat niet alleen, ook de voorbereidingen vergen heel veel tijd en lichamelijke inspanning. Uiteraard is zij al die jaren bijgestaan door trouwe en vaste leden van de groengroep, maar nu ook enkelen van hen aangegeven hebben niet meer te kunnen helpen wordt het groepje wel erg klein om het gewenste resultaat te leveren.  

Ook hebben we afzeggingen van “standhouders” die door tijdgebrek niet mee kunnen doen. Daarom is besloten de Kerstmarkt niet door te laten gaan. Want wat is een Kerstmarkt zonder kerststukken en met minder “stands”.  

We hopen dat u begrip heeft voor deze beslissing.Het gaat ons aan het hart, want wij hebben veertien jaar lang met heel veel plezier dit werk gedaan en zullen het missen. Ook de gezelligheid en ontmoetingen op de dag van de Kerstmarkt.   

De groengroep dankt u voor al die jaren dat u onze Kerstmarkt bezocht en zo heeft bijgedragen aan een stukje kerkenwerk dat voor ons onvergetelijk zal blijven. Ook een woord van dank aan alle  medewerkers die ons jaren hebben bijgestaan op de dag zelf met verkoop e.a. werkzaamheden. 

 

Wij stoppen niet als Groengroep, u zult ongetwijfeld nog van ons horen. 

 

Een hartelijke groet,    

De Groengroep 

 

Kerstmarkt in huidige vorm stopt, maar hoe nu verder? 

Namens de kerkenraad, waar dit besproken is in de laatste vergadering, wil ik iedereen bedanken die zich jaren ingezet hebben voor de Kerstmarkt in de Spil. Al weer 14 jaar gehouden en ruim 80.000 euro opgebracht. Geweldig! 

Ook dank voor u als bezoeker bij deze markten. Het was een plaats van ontmoeting naast de verkopen voor de goede doelen. In bijzonder willen we als kerkenraad Joke de Vries bedanken die met tomeloze inzet jaren het maken van de Kerst en vogelstukken heeft getrokken en daar maanden intensief mee bezig was elk jaar.  

 

Maar is er mogelijkheid om het in een andere vorm door te gaan? Dat is de wens van de kerkenraad.  

Zijn er creatievelingen onder ons die daar ideeën over hebben of zaken kunnen en willen organiseren?  

De planning was om dit elk jaar te organiseren op de  

2e zaterdag van december en dit jaar op zaterdag  

10 december. 

 

Als u interesse heeft geef u dan op bij Aveline of Marja met het emailadres: scriba@sow-kudelstaart.nl 

Mogelijk zien we nog alternatieve invulling voor dit jaar? Of anders voor volgende jaar? Voor degenen die zich opgegeven hebben, willen we een avond beleggen om ideeën door te spreken en verder te brainstormen. Lijkt het je wat, schroom dan niet en geef je op! Veel handen maken licht werk. 

 

Namens de kerkenraad, de voorzitter, Wim Poortvliet 

 

Voorkom! 30 oktober : voorlichtingsavond over verslaving 

Vanuit de jongeren van Rock Solid was de vraag gekomen wat verslaving nu allemaal inhoudt. De jeugdraad heeft daarom, in samenwerking met de commissie Vorming en Toerusting, Arjan Derksen van de Stichting Voorkom! uitgenodigd om ons hierover meer te vertellen. Als kerk staan we midden in de samenleving en ook aan de kerk gaat het probleem van verslaving niet voorbij. Voorlichting hierover is niet alleen een zaak van ouders of de school, maar dus ook voor ons als kerk.                                              Stichting Voorkom! wil jongeren helpen bij het maken van gezonde keuzes bij middelengebruik.  Arjan Derksen zal als preventiewerker, samen met een ervaringsdeskundige de inhoud van de avond verzorgen. Naast algemene voorlichting over verslaving, zullen zij ons tips geven hoe we met name om kunnen gaan met alcohol, roken/blowen en het gebruik van internet. Om ieder tot zijn recht te laten komen is de avond  gesplitst in een deel voor de jeugd van 11-16 jaar en een deel voor de volwassenen. We hopen dat we veel belangstellenden (dus zéker niet alleen de jongeren en hun ouders, maar óók grootouders en andere volwassenen) mogen begroeten en dat we met goede informatie en praktische handvatten over dit onderwerp weer naar huis gaan.  

Even op een rij:  

De avond wordt gehouden op 30 oktober in kerkelijk centrum ‘de Spil’, Spilstraat 5, Kudelstaart. 

18.45 – 20.00 uur: Start avond jeugd 11-16 in de Jids 

20.00 – 21.30 uur: Start avond volwassenen in de kerkzaal. 

 

Schoenmaatjes: Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau 

Aanstaande zondag is de laatste dag voor het inleveren van de schoenendoos. Mocht u/jij er nog niet aan toe gekomen zijn dan hebben wij goed nieuws. Het inleveren van de schoenendozen hebben we met een week verlengd. Dus op zondag 7 november kunnen de schoenendozen voor het laatst nog ingeleverd worden bij de tafel in de gang. Daar staat ook de bus waar u/jij het machtigingsformulier en/of donatie in kwijt kunt.  

 

Hierna zullen wij de donaties overmaken en de machtigingsformulieren + schoenendozen wegbrengen naar stichting Edukans. 

 

Wilt u deze week nog een schoenendoos vullen dan kunt u de folder met informatie vinden op de tafel in de gang. In deze folder bevind zich ook de sticker welke op de doos geplakt moet worden, net als het machtigingsformulier. Want voor het versturen van de dozen wordt er een vergoeding gevraagd van 6 euro. Wordt het mail adres ingevuld op het formulier dan wordt er te zijner tijd een mail gestuurd naar welk land de schoenendoos is weggebracht.Wilt u deze actie steunen maar geen schoenendoos vullen; dan kan dat ook door middel van een gift in de daarvoor bestemde bus in de gang te deponeren.  

 

Oh ja, nog even een aandachtspuntje bij het inleveren van de schoenendoos: 

De doos niet dichtplakken maar open laten en graag afsluiten met een postelastiek er omheen. 

Helpt u mee?  

De kindernevendienst 

Caritas zingt… samen met Remco Hakkert 

Op zaterdag 12 november geeft het Aalsmeerse koor Caritas een uniek concert samen met de landelijk bekende christelijke zanger, dirigent en componist, Remco Hakkert. De laatste jaren is hij bekend als vaste gast in het televisie programma ”Nederland Zingt” met als hoogtepunt het schrijven van het Themalied op de “Nederland zingt dag”in 2009 met als titel: Mijn hulp is van U, Heer. In de loop der jaren heeft hij vele Engels- en Nederlandstalige CD’s uitgebracht. Dit jaar presenteerde hij de CD “soeverein” . 

Na het succesvol verlopen “High Tea Concert” in mei van dit jaar in “De Spil”, volgt er dus een nieuwe uitdaging voor het koor. In het verleden zaten een aantal  composities van Remco Hakkert  in het repertoire van Caritas, en ook in de huidige liederenkeuze zit materiaal van hem. Het is dus best bijzonder om nu samen met Remco een concert te geven. 

Voor Aalsmeer en omgeving de kans om  hierbij aanwezig te zijn. 

De toegang bedraagt 10,- euro. 

U kunt kaarten reserveren via: Caritasconcert@gmail.com 

Het concert wordt gehouden in de Oosterkerk, Oosteinderweg 269, Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur  Zaal open: vanaf 19.30 uur 

 

Inloopochtend in de Spil 

Woensdag, 2 november a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee staan voor u klaar. 

Vanaf10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen etc. en ook de boekenhoek is ook weer geopend.   

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.  

De gastvrouwen zijn Anneke Sikkema en Aletta Heil.  

Graag tot ziens in de Spil. 

 

Nieuws uit de boekenhoek! 

Voortbordurend op het bericht in de nieuwsbrief en kerkblad dat er géén kerstmarkt zal zijn, laten wij u weten dat er dus óók geen extra uitgebreide boekenstand van de boekenhoek zal zijn. Wel hebben we in ónze vaste boekenhoek nu wat extra spullen (te leen) liggen voor de verkoop wat dan begin december weer retour boekwinkel gaat.  

M.a.w. wilt u of jij misschien een dagboekje, agenda of anders voor 2017 kom de komende maand dan bij ons langs om een keuze te maken of iets te bestellen. Veel hebben al een boekje of anders gekocht maar misschien bent u/jij degene die wilde wachten tot bij de kerstmarkt. Helaas.  

Vandaar dat wij u nu deze mogelijkheid bieden om tóch een keuze te kunnen maken.Vanaf begin november zullen óók de kerstartikelen in de boekenhoek liggen waaruit u uw keuze kunt maken. Zoals u van ons gewend bent liggen er ook cd's en dvd's i.v.m. Kerst naast uiteraard alle andere diverse artikelen. We hopen u op deze manier toch enigszins tegemoet te komen. Hebt u specifieke wensen laat het ons bijtijds weten, dan kunnen wij het voor u bestellen, zeker met het oog op de decembermaand!  

Kortom op de kerstmarkt na kunt u het hele jaar bij ons terecht (zondags, met de inloopochtenden en desgewenst doordeweeks via mail boekenhoek@sow-kudelstaart.nl). Wij zijn er voor u en jou! 

Graag tot ziens, Gerda, Helma, Joke, Anneke, Theresia, Rik en Gusta 

 

Agenda: 

-  28 oktober 19.30 uur, CatJids 

-  30 oktober, 10.00 uur, Spildienst 

-  30 oktober, verslavingsavond 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Belangrijk bericht voor jongeren van 11-16 jaar 

Nog even gamen, nog even chatten of een appje lezen en voor je het weet ben je weer een uur verder en ligt daar je huiswerk nog lekker te wachten.  Internetten leuk, maar wanneer noem je het dan verslaving ? Over dit onderwerp, maar ook over omgaan met roken en alcohol komt Arjan Derksen ons meer vertellen. Hij werkt voor de stichting Voorkom! en komt samen met iemand die zelf meegemaakt heeft hoe het is om verslaafd te zijn. Een ervaringsdeskundige om zo te zeggen. Zij zullen je handige tips aan de hand doen hoe je zelf kunt kiezen wat goed voor je is. Ben je tussen de 11 en 16 jaar kom dan luisteren, ervaren en meepraten over dit onderwerp. Dus, zet het in je telefoon: 30 oktober, om 18.30 verzamelen in de Jids. Daar word je wijzer van.  De jeugdraad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!