U bent hier

Kerkblad 30 april 2017

Door gerdadevos op 24 april 2017 19:29

Afgelopen zondag ging dominee Van Popering uit Aalsmeer bij ons voor. We lazen twee schriftgedeelten, Hooglied 5: 2-8 en Johannes 20: 19-31. Op het eerste gezicht lijkt dit weinig met elkaar te maken te hebben, het verhaal uit Hooglied over het meisje dat verlangt naar haar geliefde en het verhaal uit Johannes over de ongelovige Thomas. Toch blijkt, na beter bestuderen van Thomas, dat hij niet zo stug en vol ongeloof was als hij vaak wordt afgeschilderd. Ook Thomas was vol verlangen naar zijn geliefde meester. Thomas was zo teleurgesteld dat Jezus was gestorven, dat hij gewoonweg niet kon geloven dat Jezus was opgestaan. Thomas was teleurgesteld, net zoals wij weleens teleurgesteld kunnen zijn, in mensen, in de liefde of zelfs in de kerk. Op deze zondag na Pasen ontvingen wij opnieuw de boodschap dat Jezus is opgestaan en werden wij opgeroepen om vol geloof en verlangen uit te zien naar Jezus, juist als het in het leven wel eens tegen zit. 

 Komende zondag om 10.00 uur bent u van harte welkom in de doopdienst. In deze dienst zal de doop bediend worden aan Marisa Elise, dochter van Arno en Tineke Maas en aan Fedde Gerco Harris, zoon van Marcel en Renate Sangers. In deze dienst zal dominee Hans van Dalen voorgaan. 

 

Gemeentenieuws 
Gemeentenieuws wordt op internet niet vermeld 

 

 
In memoriam: Ad Visser 

Op 20 april is Adrianus Johannes Izaak Visser overleden. Ad werd op 19 september 1928 geboren in Schoonhoven. In zijn leven speelde strijd vóór vrijheid en tegen onrecht een belangrijke rol. Zijn belevenissen in de Tweede Wereldoorlog, zijn militaire dienst in Indië en zijn werk voor marechaussee en luchtvaartpolitie hebben Ads leven bepaald. Tot op het laatst van zijn leven was Ad bezig met de verwerking hiervan. Als één van de belangrijkste hoogtepunten in zijn leven beschouwde Ad zijn ontmoeting met Corry. Hij was met haar meer dan 62 jaar door het huwelijk verbonden in leed en vooral in lief. Letterlijk en figuurlijk hebben ze samen vele duizenden kilometers afgelegd – al dan niet op de motorfiets. Ad voelde zich rijk gezegend met zijn kinderen en hun partners en zijn kleinkinderen. Ad mocht zijn leven lang getuigen van Gods liefde. Intens betrokken was Ad bij het kerkelijk leven. Samen met Corrie luisterde hij in de kerkdienst aandachtig en zongen zij in volle overtuiging mee op hun eigen vertrouwde plekje in onze kerk. In vertrouwen op zijn hemelse Vader is hij heengegaan. Hij herkende zich in de woorden van het lied: ‘De HEER heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht. Gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen’ (Gezang 487:1). Zijn leven zag hij als een geschenk van de HEER. Dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid om Hem en de medemens te dienen. Nu de tijd gekomen was heeft hij zich toe kunnen vertrouwen aan Zijn hemelse Vader. De uitvaart vond plaats op woensdag 26 april vanuit ons kerkgebouw De Spil. Daarna hebben we hem begraven op de begraafplaats in Aalsmeer. We hopen en bidden dat Corrie, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen de kracht krijgen om zonder hem het leven voort te zetten. 

Ds. Hans van Dalen

Geslaagde informatieavond 

Afgelopen donderdagavond zijn we met kleine 20 leden bij elkaar geweest. Het was een goede avond met zevental korte presentaties van de verschillende groepen uit de kerkenraad. Na het ‘formele’ deel hebben we in de Jids in een informele sfeer goede gesprekken gehad met de aanwezige potentiele kandidaten voor de vacatures. Het was goed om zo met elkaar de sfeer te proeven en informatie te delen. Zo zijn we Samen op Weg als protestantse gemeente hier in Kudelstaart. Gezegend zijn we dat het werk in onze gemeente met vele leden mogen doen,‘velen handen maken licht werk’.Ook hier geldt samen delen en verantwoording nemen. De kandidaten hebben het nu in beraad de komende tijd en we hopen dat we alle vacatures kunnen invullen op zondag 12 juni a.s. 
 

Gemeenteavond 

De jaarlijkse vergadering van onze gemeente wordt gehouden op donderdag 18 mei en start om 20.00 uur. Noteer deze datum alvast in uw of jouw agenda. We rekenen op de komst van velen.

Uw voorzitter, Wim Poortvliet 

 

Inloopochtend in de Spil 

Woensdag,  3 mei a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee staan voor u klaar. Gusta zal deze keer trakteren. 

Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz. De boekenhoek is deze ochtend ook geopend.   

De gastheer en -vrouw zijn Henk en Ria Verhoef.  

Graag tot ziens in de Spil.

Kudelstaart voor Kudelstaart  

Zaterdag 13 mei a.s. zullen de enthousiaste Kudelstaartse veilingmeesters weer goederen en diensten, beschikbaar gesteld door inwoners en bedrijfsleven in en buiten ons dorp, onder de veilhamer brengen. De formule van de veiling, die de voorgaande 16 jaren succesvol is gebleken, geeft de Kudelstaartse kerken en aan Kudelstaart verwante verenigingen, clubs en instellingen een financieel zetje in de rug en een mogelijkheid om te investeren. Het is voor iedereen een opdracht om het verenigingsleven en het clubgevoel, vooral onder de jongeren, in stand te houden. Het zijn de bouwstenen voor een goede samenleving en een hechte gemeenschapszin. Die samenleving en gemeenschapszin kunnen op dit punt alleen maar in stand blijven met ons aller medewerking. We zien u graag op 13 mei a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis. Het is de dag voor Moederdag. Er zullen weer zo’n 300 kavels worden geveild, waaronder veel boeketten, bloemen en planten.  

Bestuur van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart

Vakantie 

Van 2 mei tot en met 15 mei hoopt dominee van Dalen te kunnen genieten van een welverdiende vakantie. In dringende gevallen kunt u zich melden bij de scriba’s. Wij helpen u graag verder.