U bent hier

Kerkblad 3 september 2017

Door gerdadevos op 3 september 2017 13:48

Bij de diensten 

Afgelopen zondag ging proponent Laurien Hoogerwerf uit Bodegraven bij ons voor. De preek ging over de bekende gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar, die beiden naar de tempel gingen om te bidden. De farizeeër vertelde in zijn gebed aan God hoe goed hij bezig was in zijn leven en hij dankt God dat hij niet zo slecht is als de andere mensen. Dit klinkt zeer arrogant. De tollenaar daarentegen bidt tot God: “Wees mij zondaar genadig”. Dit klinkt nederig en eerlijk, híer houden wij mensen van. 

Jezus zegt over de tollenaar: “Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God” en over de farizeeër zegt hij: “En die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.”  

Wij mensen houden er niet van als mensen vertellen hoe goed ze alles doen. Toch is dit hier niet het punt, waarom de Bijbel zegt dat de farizeeër niet rechtvaardig naar huis gaat. Je mag best in je gebed ook de positieve punten benoemen. Het gaat om het andere wat de farizeeër benoemde in zijn gebed, daar waar hij God dankt dat hij niet zo is als de andere mensen. Dáar is hij bezig om zichzelf te verhogen boven andere mensen en dat is tegen Gods wil. 

God houdt van alle mensen evenveel. Je hebt niet het recht om je méer voelen dan een ander en het is ook niet nodig om je mínder te voelen. Voor God is iedereen gelijk, Hij houdt van ons allen evenveel! Wat heerlijk om dat te weten! 

 

Uit de pastorie 

Op gang komen 

Aanstaande zondag hoop ik weer voor te gaan. Na de vakantie waarin we ons diep verwonderd hebben over de uitbundige schoonheid van de Schotse wildernis, heeft de boot ons weer comfortabel over de Noordzee naar het vaderland gebracht. Komende zondag wordt in Aalsmeer de ‘tentdienst’ gehouden. Misschien dat er van onze gemeenteleden ook heen gaan of er medewerking aan verlenen. Enkele jaren geleden hebben we als kerkenraad na rijp beraad besloten om niet met de tentdienst mee te doen. ‘Voorbij de Fortbocht’ willen we onze eigen dienst graag door laten gaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we hopen dat de tentdienst weer een gezegende en vruchtbare bijeenkomst zal zijn. Ook wie er uit Kudelstaart heengaat: gezegende dienst toegewenst. Wat je dan mist? Nou, een gewone zondagmorgendienst in De Spil. Over Jeremia. Jeremia 32 om precies te zijn: een hoopvol Bijbelgedeelte, waarin we opgeroepen worden om het woord van Gods belofte serieus te nemen. Erop vertrouwen, erop bouwen, ernaar handelen! 

Met een hartelijke groet, 

Ds. Hans van Dalen 

 

Gemeentenieuws 

Gemeentenieuws wordt niet vermeld op internet 

Meeleven 

Na het overlijden van onze moeder en oma, Dini Slomp-Alberts hebben wij veel meeleven ondervonden.De kaarten, aandacht of aanwezigheid bij de begrafenis is heel waardevol voor ons geweest. 

Wij willen u allen hartelijk danken hiervoor. 

Kinderen en kleinkinderen 

 

Song of Joy start repetities 

Met ingang van dinsdag 29 augustus is het Interkerkelijk koor Song of Joy weer gestart met haar wekelijkse repetities in kerkelijk centrum De Spil aan de Bilderdammerweg. Elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur wordt hier geoefend op bekende en soms minder bekende liederen die doorgaans vierstemmig worden gezongen. Houdt u van zingen en bent u op zoek naar een (nieuw) koor, komt u dan gerust eens langs om kennis te maken en een deel van de repetities mee te maken. U zult de gezelligheid ervaren, maar ook het serieus oefenen op de partijen onder de bezielende leiding van onze dirigent Hilbert Kamphuis en onze pianist Jan Sikkema. Song of Joy treedt diverse keren per jaar op in kerkdiensten in Aalsmeer/Kudelstaart en omgeving. Daarnaast organiseert zij zelf of in samenwerking met een ander koor enkele malen per jaar een concert. Het koor begint vroeg met de repetities omdat er in oktober zowel de medewerking aan een oecumenische dienst in De Spil op het programma staat als een concert in Rijnstaterwoude. Voor nadere informatie en vragen over een eventueel lidmaatschap of over het meewerken aan een kerkdienst kunt u contact opnemen met de secretaris van het koor, dhr. Jaap Overbeek