U bent hier

Kerkblad 29 januari 2017

Door gerdadevos op 4 februari 2017 14:55

Afgelopen zondag waren we bijeen in een oecumenische dienst in de RK-Kerk Sint Jan Geboorte. In deze dienst werd de doop bediend aan Julia Willemijn Zwartendijk. Pastor mevrouw Annemiek Blonk ging voor, terwijl dominee Rob Poesiat de liturgie verzorgde. In de overweging hoorden we over al het kwaad, dat plaatsvindt in de wereld en hoe er muren worden gebouwd, zowel letterlijk als figuurlijk, om mensen buiten te sluiten. Wij allen worden echter opgeroepen om dit kwaad te bestrijden en de wereld beter te maken. De muur van haat, ruzie, jaloezie en ander kwaad verandert dan in een aanplakbord van liefde, vrede, elkaar helpen en alle andere mooie dingen, die mensen kunnen samenbinden.

Komende zondag is er een dienst die (mede) georganiseerd is door de ZWO-commissie. In deze dienst zal worden voorgegaan door mw. ds. Sietske Blok uit Arnhem. Mw. Blok is enkele maanden geleden teruggekeerd uit Brazilië, waar zij, vanuit Kerk in Actie, werkzaam is geweest bij het oecumenisch centrum voor Bijbelstudies.

In deze dienst zal ook aandacht geschonken worden aan het werk van Jaap Overbeek voor de Stichting Toetssteen.  Deze stichting ondersteunt het bouwen van huisjes voor de allerarmsten in Cambodja. Op het moment dat dit stukje wordt geschreven is Jaap nog in Cambodja – en levert hij ook persoonlijk een bijdrage aan het totstandkomen van deze huisjes. Komende zondag hoopt Jaap weer thuis te zijn en zal hij enige uitleg geven over de stichting en het werk dat deze stichting doet. Vanuit de ZWO-commissie willen we dit jaar deze stichting ook ondersteunen. Wilt u van tevoren vast eens kijken wat de stichting doet, kijkt u dan op www.stichtingtoetssteen.nl

ZWO-commissie

Gemeentenieuws

Gemeente nieuws wordt op internet niet vermeld

In Memoriam 

Na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum Aelsmeer is in de vroege ochtend van 19 januari overleden Sara Rebekka Looij- van Saarloos, weduwe van Dirk Looij in de gezegende leeftijd van 96 jaar. Saar van Saarloos trouwde 21 oktober 1946 met Dirk Looij en zij zijn ruim 50 jaar getrouwd geweest. Beide waren zij geen onbekenden in Aalsmeer. Door de winkel sinds 1961, voor fotografie, beeld en geluid in de Ophelialaan, kwamen ze met vele mensen in kontakt. Later heeft zoon Jan de winkel overgenomen samen met zijn vrouw Nel. Vader en moeder zijn toen in Soest gaan wonen, maar een aantal dagen in de week kwamen zij toch weer naar Aalsmeer gereden om te helpen. Wat was moeder blij met haar kinderen en kleinkinderen. Totaal onverwacht kwam er in februari 2009 een groot verdriet in het gezin Looij, door het plotseling overlijden van haar kleinkind Christa, de dochter van Jan en Nel. Voor het hele gezin is dat nog steeds een zware en moeilijke gebeurtenis. Moeder kon daar maar heel moeilijk over spreken en heeft dit eigenlijk als een stil verdriet met haar meegedragen.  De woorden uit Psalm 23 waren in de laatste weken van haar leven, gelukkig woorden die haar aanspraken en rust gaven, “de Heer is mijn Herder ……”, want zij wist het zeker, de Heer is mijn Herder !!

Nu is het werkelijkheid geworden voor haar, zij is nu bij haar Heer en Heiland. In de afscheidsdienst dinsdag 24 januari staan dezelfde woorden als troost en bemoediging centraal. Waarna we haar naar haar laatste rustplaats zullen begeleiden. Haar zoon Jan en schoondochter Nel, jullie kinderen en kleinkinderen bidden we toe, dat diezelfde Herder zal troosten en bemoedigen in tijd die voor jullie ligt, nu jullie verder moeten zonder het ouderlijk huis.

Dik Vollmuller

Pastoraat

Zoals u allen zult begrijpen staan de werkzaamheden van onze dominee de komende tijd even op een zeer laag pitje. Als kerkenraad, samen met de pastorale medewerkers, proberen wij de pastorale zorg voor de gemeente zo goed mogelijk over te nemen. We vragen aan iedereen om ziekte, zeer en heuglijke berichten te melden bij de ouderling-coördinator van de betreffende wijk. Met elkaar gaat dit zeker lukken en krijgen Hans en Joke de rust, die zij nu zo hard nodig hebben om hun leven weer langzaam op te gaan pakken.

Vacatures kerkenraad

Hierbij een laatste oproep om namen in te dienen voor deze vacatures. Stembriefjes vindt u in hal voor de kerkzaal en daar vindt u ook bus waar uw ingevulde briefje in kan deponeren. Altijd ondertekenen en van uw naam voorzien i.v.m. geldigheid. U kunt het ook opsturen naar onze scriba’s per e-mail naar: scriba@sow-kudelstaart.nl

Sluitingsdatum is zondag 29 januari a.s., dus denk hier aan! 

 

Vacatures (totaal 6) per juni 2017, incl. een nieuwe tijdelijke extra kerkrentmeester voor het College van Kerkrentmeesters (CvK): 

- 1x Ouderling coördinator pastoraat

- 2x Pastorale medewerker

- 1x Pastorale medewerker specifiek voor de Spil

  (vervanger van Jaap Overbeek na 12 jaar)

- 1x Jeugdouderling 

- 1x extra kerkrentmeester i.v.m. vacature van onze

   penningmeester in de CvK per juni 2018.
   (De wens is er vanuit CvK om deze nieuwe persoon nu al     

   te laten inwerken).

Kerkbalans 2017.

Van 21 januari tot 5 februari 2017 wordt weer de actie Kerkbalans gehouden. Het thema voor dit jaar luidt: Mijn kerk verbindt. We hebben ook dit jaar weer een mooie folder gemaakt, waarin dit thema naar voren komt. U kunt dus binnenkort weer de enveloppe met folder en antwoordformulier in uw brievenbus verwachten. We hopen, dat u door uw medewerking, het voor de wijkcontactpersonen gemakkelijk maakt, om alle antwoorden weer binnen te krijgen.

Dus bij voorbaat dank voor uw medewerking en weloverwogen toezegging.

Het college van kerkrentmeesters

Schrijven voor vervolgde christenen

Op dinsdag 31 januari is er weer een schrijfmiddag voor de vervolgde
christenen, deze keer zijn het christenen in India, Nigeria, Tanzania en Oeganda. Door een kaartje te schrijven laat je merken dat ze niet vergeten worden en geef je de christenen moed en kracht om verder te gaan.
Laten we ook in gebed hen gedenken. Tot dinsdag de 31e januari van 14.00 tot 15.00 uur in de bovenzaal 1e verdieping van De Spil.
De koffie en thee staan klaar, tot ziens, Anneke de Jong

Inloopochtend in de Spil

Woensdag,  1 februari 2017 is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee staan voor u klaar. Koek wordt verzorgd door Anneke de Jong. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen etc.

De boekenhoek is deze ochtend ook geopend. 

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastvrouwen zijn Hilly de Kuiper en Gusta Groenendijk.

Graag tot ziens in de Spil.

BEDANKT!

Lieve mensen, heel hartelijk dank voor de lieve kaartjes, telefoontjes, soep, en bloemen van de kerk, die ik mocht ontvangen n.a.v. mijn ziekenhuisopname. Helaas had het norovirus mij te pakken, waardoor ik hoge koorts had en aan het infuus moest voor vocht, medicatie en antibiotica. Na ook nog grieperig te zijn geweest, gaat het nu gelukkig weer een stuk beter. Nogmaals dank voor uw meeleven, ook namens Dick.

Hartelijke groeten, Gusta Groenendijk

Agenda

-Woensdagavondgroep, 25 januari, 20.10 uur, Berkenlaan 2-B, Aalsmeer

-Filmavond, zondagavond 19 februari