U bent hier

Kerkblad 28 februari 2016

Door gerdadevos op 28 februari 2016 12:38

Rondom de diensten 

Het thema van zondag was (on) voltooid leven. De vraag hierbij is natuurlijk, wanneer is een leven voltooid? Iets is voltooid wanneer iets af is, wanneer er iets moois is bereikt, een finish is bereikt. Is een leven voltooid als iemand vindt dat er aan zijn levensboek niets meer toegevoegd hoeft te worden, omdat dit alleen maar afbreuk zou doen aan het levensverhaal? Deze vraag was afgelopen week uitgebreid in het nieuws. Hierbij was de vraag of iemand, wanneer hij of zij zelf vindt dat het leven voltooid is, dan in aanmerking komt voor euthanasie.  

In de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar (Lucas 18-9-14) gaat het  over een voltooid en een onvoltooid leven.  

De farizeeër vindt van zichzelf, dat hij een geslaagd leven leidt. Hij dankt God dat hij zo vreselijk goed is. Hij vindt dat hij een voltooid leven heeft, hij hoeft niet meer te bidden, hij kan volmaakt voor God verschijnen, want hij doet alles goed. 

De tollenaar daarentegen, in die tijd bekend als geldwolf en landverrader, staat neergebogen in een hoekje. Hij weet dat zijn leven onvoltooid is, hij weet dat hij tekort schiet en hij bidt tot God of die hem genadig wil zijn. 

Jezus vertelt deze gelijkenis aan de toehoorders, die om hem heen staan. Velen van hen vinden zichzelf zeker wel oké en voelen zich, net als de farizeeër, beter dan anderen. Jezus laat hen, en ook ons dus, beseffen dat ons leven nooit voltooid is. Ook de laatste bladzijde van ons leven is voor Hem van waarde, ook al takelt ons lichaam af. Elke dag van ons leven krijgen we een nieuwe kans om God nog meer lief te hebben en onze naaste nog beter te dienen.Ons leven zal pas voltooid worden als wij Hem ontmoeten. 

 

Ook de komende zondag zal dominee Hans van Dalen weer voorgaan. Het is dan de vierde lijdenszondag.  

 

Symbolisch bloemschikken 40 dagen tijd  

In de 40 dagen tijd zal er iedere week een schikking zijn met het thema: ‘Ik ga, zet een stap naar de ander’. 

Op de tweede zondag in de 40 dagen tijd klonk de uitnodiging om met God te waken en te bidden. Witte tulpen verwijzen daarnaar. 

schoenen aan 

om met hem op weg 

te gaan 

die ons voorgaat 

naar de ander 

ons voorgaat 

naar leven 

 

zijn weg van liefde 

blijkt zwaar 

biddend zoeken 

naar kracht  

Waar anderen slapen 

 

God 

blijf waken 

wees houvast 

 

Gemeentenieuws 

Gemeentenieuws wordt niet vermeld op internet 

 

Passieronde en biddag 

Ook dit jaar wordt er weer een passieronde gehouden in de tijd voor Pasen. Iedere week - op woensdagavond van 19.15 tot 19.45 uur – wordt in een Aalsmeerse of Kudelstaartse kerk een samenkomst gehouden. 

Op 24 februari is dit in de Doopsgezinde Kerk en op 2 maart in de Lijnbaankerk. Op 9 maart zal de samenkomst bij ons gehouden worden, in De Spil. Nu zal op de avond van 9 maart ook de biddag gehouden worden. We willen dit combineren in één dienst. Om 19.15 uur zal de koffie klaar staan en de dienst zal beginnen om 19.30 uur.  

 

Bediening Heilige Doop 

Op DV 17 april hopen we in de dienst de Heilige Doop te bedienen aan een aantal kinderen. Als er nog anderen zijn, die van deze gelegenheid gebruik willen maken, kunnen ze zich melden bij ds. van Dalen. 

 

Keuzes rondom ons levenseinde 

Geen makkelijk onderwerp en alleen de gedachte eraan geeft ons al een naar gevoel in de maag. Heel graag schuiven we dit onderwerp heel ver voor ons uit en gaan haastig over tot de orde van de dag. Toch is het heel goed om hierover eens met elkaar van gedachten te wisselen. Aanstaande donderdagavond kan dat. Willy Rullmann, geestelijk verzorger van Thamer Thuis, begeleidt dagelijks mensen, die aan het eind van hun leven zijn gekomen.  Zij zal vertellen over de palliatieve zorg die geboden wordt in het hospice in de Kwakel. Ook zal zij spreken over medische en praktische vragen en keuzes, waar je mee te maken krijgt rondom het levenseinde, voor jezelf, voor familie en vrienden of voor andere mensen om je heen.  

Na de inleiding kunnen we, in groepjes, over het onderwerp van gedachten wisselen en zal er gelegenheid zijn om vragen in te leveren op een briefje. Willy zal hier dan nog op in gaan.  

De avond zal gehouden worden in de kerkzaal van de Spil. Om 19.45 uur zal er een inloop met koffie en thee zijn. 

Commissie Vorming en Toerusting 

 

Kerkbalans 2016 

De vorige maand is ook in onze gemeente de actie Kerkbalans gehouden. Op dit moment is ongeveer 90% van de reacties binnen. Het voorlopig resultaat van de toezeggingen geeft aan, dat over de hele linie gerekend, de vrijwillige bijdragen ongeveer 3% hoger zullen uitkomen dan vorig jaar. In april zullen we over een volledig beeld beschikken. 

Het college van kerkrentmeesters is erg dankbaar voor dit resultaat en bedankt alle leden van onze gemeente, die voor dit jaar een toezegging hebben gedaan.  

Aan leden, die hun antwoordformulier nog niet hebben ingeleverd, vragen we dit zo spoedig mogelijk te doen. 

 

Inloopochtend in de Spil  

Op woensdag,  2 maart 2016  is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee staan voor u klaar. Deze keer mogen we weer genieten van zelfgebakken koek van Anneke de Jong.  

U bent van harte welkom vanaf10.00-11.30 uur. 

We hopen elkaar te ontmoeten voor een praatje en/of een kaartje schrijven. 

De boekenhoek zal ook geopend zijn deze morgen.  

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.  

De gastvrouwen zijn Hennie Maarse en Gusta Groenendijk. 

Graag tot ziens in de Spil. 

 

Agenda: 

- Woensdag 24 februari Sinaasappelactie!!!!! 

- Donderdag 25 februari Thema- avond “Keuzes rondom het levenseinde” 

- Donderdag 3 maart Jongerengespreksgroep “De geleide afdwalers