U bent hier

Kerkblad 27 september 2015

Door Marjavandenberg op 21 september 2015 09:54

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. J. Dubbink uit Uithoorn bij ons voor in een dienst ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal. De preek ging over Marcus 9 : 14 - 29, waar een jongen, die bezeten was door een geest door Jezus wordt genezen. De dominee maakte het verhaal  heel beeldend voor ons, door het te vertellen door de ogen van de vader van het kind. We mogen erop vertrouwen, dat alles mogelijk is voor wie gelooft. In dat vertrouwen kunnen we ons deze week op het Heilig Avondmaal voorbereiden.

 

Komende zondag hoopt ds. Hans van Dalen bij ons voor te gaan in een dienst, waarin het Heilig Avondmaal “aan tafel” zal worden gevierd.

 

Gemeentenieuws

Wordt niet op het internet geplaatst.

 

Huwelijk

Op 3 oktober om 13.30 uur hopen Marijke Stolze en Rene Eikelenboom in het huwelijk te treden. De kerkelijke inzegening zal plaatvinden om 15.00 uur in de Domkerk, Hoofdstaat 51 te De Lier. Voorganger in deze dienst is ds. Hans van Dalen.

Hun adres is Korfstraat 12, 1433 DD Kudelstaart.

 

Avondmaalsproject

Ditmaal heeft de Diaconie haar Avondmaal collectes van 7 juni jl. en  van 27 september a.s. bestemd voor Bardo Hospice Hoofddorp. Als Diaconie hebben wij gemeend deze collectes  te bestemmen voor die organisaties, waarmee wij ons betrokken voelen en  waarmee onze gemeente  mee te maken heeft of heeft gehad.

 

“Bardo Hospice is een kleinschalige woonvoorziening waar 24 uur per dag palliatieve zorg geboden wordt aan mensen in de laatste fase van hun leven, door een team van artsen, gediplomeerde verpleegkundigen en vrijwilligers. Dit maakt ons een high care hospice. De zorg is niet meer gericht op genezing, maar op het totale welbevinden van iemand met een ongeneeslijke ziekte. Het team van Bardo zet zich met volle overtuiging in voor optimale kwaliteit van leven. Voor de patiënt, maar ook voor de naasten. Dit doen we onder meer door klachten van pijn en ongemak te bestrijden. Ons doel is dat mensen zich zo goed mogelijk voelen tijdens hun verblijf in het hospice. We hebben daarom ook veel aandacht voor het geestelijke, sociale en spirituele welbevinden van onze gasten. Zorg voor naasten hoort hier nadrukkelijk bij. Omdat de toekomst in tijd begrensd is, richten we onze aandacht volledig op het hier en nu. Ieder moment is belangrijk en kostbaar. Voor velen blijkt deze zorg in de laatste levensfase van onschatbare waarde.

Bardo biedt de best mogelijke palliatieve zorg in een groene en gemoedelijke omgeving. Men kan bij Bardo terecht voor zorg in het hospice of thuis, door de ondersteuning in de thuissituatie die wij bieden. Bardo ligt aan de rand van het centrum van Hoofddorp en grenst aan de lommerrijke natuur van de Geniedijk.

Bardo werkt vanuit een algemene grondslag. Dit betekent dat iedereen bij ons welkom is, ongeacht leeftijd, levensovertuiging of culturele achtergrond.”

Voor nadere informatie kunt u de website bezoeken,  www.hospicebardo.nl

Namens de Diaconie,

Rik van Osnabrugge

Catjids
Vrijdag 25 september om 19.30 uur zijn alle jongeren vanaf 13 tot 17 jaar (vanaf de tweede klas voortgezet onderwijs) van harte welkom op de eerste CatJidsavond in De Jids. CatJids is eenmaal in de twee weken op vrijdagavond. Het eerste deel (tot ongeveer 20.30 uur) bespreken we een onderwerp. Daarna is er tot 22.00 uur tijd en ruimte voor spel, ontmoeting en chillen met andere jongeren van jouw leeftijd. Deze eerste avond kijken we samen op het grote scherm naar de spannende speelfilm ‘Jesus – Son of God’. Dit als inleiding op het jaarthema van de catechese 'Het Onze Vader'. Ondertussen zullen we zorgen voor eten en drinken. Eerst thuis eten mag wel, maar hoeft dus niet... Kom je ook en neem je vrienden en vriendinnen maar mee! Opgeven hoeft niet.

 

Brainstormavond jongeren
Vanaf 18.24 uur ben je van harte welkom in de Jids om samen te praten over wat we als kerk voor jou kunnen betekenen. Voor eten wordt gezorgd. Meld je even aan bij ds. Hans van Dalen (vdalen1@msn.com) Jouw mening telt!

 

Kinderen en kerkdienst

Zoals al eerder aangekondigd, hopen we donderdag 24 september om 20.00 uur samen te komen in de Jids om een brainstormavond te houden over het onderwerp ‘Kinderen en de kerkdienst’.  Graag willen we samen nadenken over de toekomst van de kindernevendienst en de plek die kinderen innemen in onze kerkdiensten. Deze avond is met name bedoeld voor ouders met jonge kinderen, maar andere belangstellende zijn ook van harte welkom!

Graag aanmelden bij Carin Bremer of Dorien Rinkel, zodat we weten hoeveel koffie en thee er gezet mag worden!

 

Gebedsgroep

Elke dinsdagavond  van 19.00 tot 20.00 uur komen gemeenteleden in de Spil bij elkaar om te bidden voor onze gemeente, ons dorp en de wereld. Iedereen die hieraan mee wil doen is van harte welkom! Kom gewoon een keer meemaken wat het inhoudt om samen te bidden. Of je hardop of zacht meebidt maakt niet uit. Zijn er gebedspunten die je wil doorgeven, of heb je een vraag, bel dan naar Carla van Oostveen, tel. 0297-320465.

 

Woensdagavondgespreksgroep

Het seizoen begint weer! Op D.V. 23 september gaan we aan het begin van de avond met elkaar de onderwerpen bepalen voor de komende gespreksavonden. Het tweede gedeelte van de avond staan we stil bij een spreuk uit het boek Spreuken of belichten we een psalm. Wat spreekt u/je aan, neem het mee. Deze avond zijn we welkom bij Truus de Geus, Sportlaan 80, te Aalsmeer. Inloop met koffie/ thee vanaf 20.00 uur, graag starten om 20.30 uur.

Met vriendelijke groet, Madeleine van der Dussen.

 

Huiskring 1

Op woensdagavond 23 september starten wij weer. We beginnen deze keer al om 19.00 uur en willen eerst de maaltijd met elkaar gebruiken. Iedereen is van harte welkom.

Fam. van der Wee, Robend 26.

 

Huiskring 2

We gaan verder met boekje “over de grens met Paulus” en zijn toe aan de tweede zendingsreis van hem. Paulus is in Filippi aangekomen en daar heeft hij een ontmoeting met een invloedrijke vrouw: Lydia. We bepraten of Lydia ons ook inspireert. En we zien ook dat Paulus tegenslagen heeft op deze reis. Naast gebed en zingen nemen we ook de tijd om ons wel en wee te delen. U bent hartelijk welkom om u aan te sluiten bij de kring.  We komen om de drie weken bij elkaar. De koffie/thee staat klaar om 19.45, einde  is om 22.00 uur. De eerste avond van het komend seizoen is woensdag 23 september bij familie Heil, St. Janstraat 13. Telefoon 322859.

Aletta en Henk Heil.

 

Schrijfmiddag vervolgde christenen
Op dinsdag 29 september is er weer een schrijfmiddag voor de vervolgde
christenen. We beginnen om 14.00 uur tot 15.00 uur in de kerkenraadszaal op de 1e verdieping. Thee en koffie staan klaar. Het vluchteling zijn is erg en om dan te vernemen dat de christenen die ook op de vlucht zijn, niet die voorzieningen krijgen waar iedereen recht op heeft. Ze zwerven over

straat, verblijven bij familie of in ingestorte huizen zonder inkomen. In de vluchtelingenkampen worden ze gemeden of ernstig bedreigd, kortom deze christenen kunnen nergens heen, zijn nergens welkom,  geen geld, geen werk, een uitzichtloze situatie. Laten wij dan vooral voor hen bidden dat de Heer hun zal sterken en troosten.

Tot dinsdagmiddag de 29 september. Anneke de Jong.

 

Meisjesclub

Tijdens de dienst vorige week hebben we een oproep gedaan voor leiding om de meisjesclub te kunnen gaan draaien. We zijn ontzettend blij om te kunnen melden dat er 4 personen zijn die de club voor komend seizoen willen gaan leiden! Dus voor alle meiden van groep 5, 6 en 7, houdt het kerkblad en nieuwsbrief in de gaten wanneer er zal worden gestart!

 

Oppasdienst

Gezocht!!! Een paar extra handen voor de oppasdienst!!! Jong, oud, wel of geen kinderen, iedereen kan ons helpen. Meld je aan bij Arnelieke de Bondt of één van de jeugdouderlingen.

 

Gespreksgroep “oudere jongeren”

Op donderdagavond 1 oktober is er om 20.00 uur gespreksgroep voor de “oudere jongeren”. Voel je je aangesproken? Kom dan gewoon kijken of vraag informatie bij ds. Hans van Dalen.

 

Voor alle koorliefhebbers

Op 3 oktober is er wat bijzonders in de Spil.

Het podium wordt vergroot om ongeveer 100 zangers en zangeressen ruimte te geven voor een gezamenlijke uitvoering. De dirigent van Song of Joy, Hilbert Kamphuis, met zijn vrouw Frederieck wilden iets bijzonders maken van hun huwelijksjubileum, vandaar de gedachte aan een Herfstconcert uitgevoerd door:

-Petra koor uit Leerdam

-Halleluja uit Nijkerkerveen

-Song of Joy uit Kudelstaart

m.m.v. pianist Jan Bloemkolk

Aanvang concert 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

De toegang is gratis (waar vind je dat nog?)

Alleen bij de uitgang een vrijwillige bijdrage zodat het “bruidspaar” niet met een grote financiële kater achterblijft.

Wij, van Song of Joy, hopen u graag te ontmoeten.

 

Verantwoording gift

Op 12 juli hebben wij € 50 ontvangen voor het Noodfonds.

De diaconie

 

Plastic stoelen kwijt

Er zijn 6 plastic stoelen kwijt uit het kerkgebouw De Spil. Weet u waar ze zijn? Dan graag even een telefoontje naar Roel de Rooij (0297-329920).