U bent hier

Kerkblad 27 november 2016

Door gerdadevos op 27 november 2016 13:56

Bij de diensten 

Afgelopen zondag was alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Als gemeente kwamen we bij elkaar om de gemeenteleden te herdenken, die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Hun namen zijn genoemd, een kaars werd aangestoken voor ieder van hen en hun traan werd in de avondmaalkruik gedaan, zodat zij voor altijd in onze gedachten zullen blijven. Velen maakten daarna gebruik van de gelegenheid om voor hun eigen dierbaren, die dit jaar of reeds jaren geleden gestorven zijn, een traan in de kruik te doen. Het was een fijne dienst met een mooie liturgie en veel emoties. Dominee van Dalen sprak met ons over de pijn van afscheid nemen, van voorgoed afscheid nemen van een geliefde. Ons samenzijn op aarde eindigt bij de dood, maar gelukkig hebben we van God een troostvolle belofte gekregen. Als Jozef gaat sterven dan troost hij de achterblijvers hiermee: “God zal zich jullie lot aantrekken”. God wil je troosten in de kille kou van je verdriet, hij wil bij je op bezoek komen en naar je luisterenen Hij zal je bevrijden. Zoals Hij het volk Israël bevrijd heeft uit de slavernij van Egypte en hun heeft geleid naar het beloofde land, zo wil Hij ook ons bevrijden. Als ons aardse lichaam sterven moet, dan ontvangen wij van Hem een nieuw lichaam, in plaats van een vergankelijke tent krijgen we een huis in de hemel. Wat een prachtige belofte, ons verdriet is niet hopeloos, ons afscheid is niet definitief, we mogen weten dat God zich ons lot aantrekt!”  

Deze prachtige beloften kunt u nog eens nalezen in Genesis 50: 22-26 en in 2 Korinthiërs 4:16 – 5:1. 

 

Ook aanstaande zondag zal ds. van Dalen weer bij ons voorgaan, dan op de eerste dag van het nieuwe kerkelijk jaar, de 1e Adventszondag. We hopen u allen te mogen ontmoeten. 

 

Gemeentenieuws 
Gemeente nieuws wordt op internet niet vermeld 

 

 

  

Uit de pastorie 

Advent: beloofd is beloofd 

Met de tijd van Advent beginnen we een nieuw kerkelijk jaar. We hebben dan de goede gewoonte dat de kindernevendienst een project uitzoekt om zo toe te leven naar kerst. Dit jaar heet het project ‘Beloofd is beloofd’. Uitgangspunt is wat we lezen in Matteüs 1:1-17. Voordat je nu je bijbel pakt en dit gedeelte gaat lezen, eerst even een waarschuwing: dit is een zogenaamd ‘geslachtsregister’. Zo’n gedeelte dat vroeger bij ons aan tafel bij het bijbel lezen werd overgeslagen. Vanwege alle moeilijk namen, waar je je tong over kunt breken: Amminadab, Jechonja, SealtiëlOf vanwege het vele malen (voor kinderen saaie) herhaalde zinnetje (a) ‘verwekte’ (b). Toch is dit Bijbelgedeelte een klein pareltje in het grote Boek. Omdat het gaat over Gods belofte, die ‘heerlijk wordt vervuld’. Davids Zoon lang verwacht staat aan het einde, in de ‘top’ van deze stamboom. Daarbij komt dat er in deze stamboom verrassende namen staan, die je in deze tijd vóór de vrouwenemancipatie absoluut niet zou verwachten. Er staan juist met nadruk een aantal vrouwen vermeld. Het gaat niet alleen over ‘stamvaders’ maar ook over ‘stammoeders’. Juist die moeders spelen de hoofdrol in de komende vier Adventsdiensten. Ze komen figuurlijk, en zelfs een beetje letterlijk gesproken, ons vertellen hoe begenadigd ze zich voelen. Dat zij in de messiaanse, koninklijke lijn mogen staan!  

Aanstaande zondagmorgen gaan we (DV) van start. We hebben als inleiding op het project een dienst voor jong en oud. De kinderen mogen dus de hele dienst in de kerk blijven. Sound of Worship zal ons begeleiden bij het zingen. Ook komt de eerste vrouw, die onze aandacht vraagt, vertellen, wat ze heeft beleefd. Dat is opzienbarend, dus komt dat horen en zien!    

Met een hartelijke groet, 

Ds. Hans van Dalen 

 

The bright side of life… 

Het duurt nog even maar in het begin van het nieuwe jaar (DV 22 januari) hopen we weer een Pop-kerkdienst te houden. Dit keer sluiten we niet direct aan bij de ‘Top 2000’ van 3FM, maar willen we het wat breder trekken. We hebben gekozen voor het thema ‘The bright side of life’. Rondom dit thema zoeken we pop- of rockmuziek die jou blij maakt. Dus: als je dit nummer op de radio hoort, gaat de volumeknop harder en maak je een vrolijk dansje door de kamer.. Of: als je je een beetje depri voelt, zet je dat nummer op en word je weer helemaal vrolijk… Te denken valt aan ‘Ik ben vandaag zo vrolijk’ van Herman van Veen, ‘I can dance’ van Phil Collins of ‘What a wonderfulworld’ van Sam Cooke. Maar jij kent vast ook wel zulke liedjes. We willen je vragen die nummers door te geven aan ons. Dat kun je doen tot 1 december aanstaande. Wij maken dan een ‘playlist’ waaruit we met elkaar een ‘top 3’ kiezen en de kerkdienst mee gaan vullen. Vanzelfsprekend gaat het in die kerkdienst vooral om het heugelijke feit, dat het geloof ons blijdschap kan geven. De Bijbel heeft daarover zeker veel te zeggen! 

 

Geef je ‘Bright Side’ nummers door aan één van de leden van de commissie Vorming en Toerusting. Mailen (bijv. naar predikant@pgkudelstaart.nl) of appen mag natuurlijk ook. Ook via de Facebookpagina van onze gemeente (de groep ‘KERK’) kun je je favorieten doorgeven  

 

Stuur een kerstgroet 

Wilt u nog meedoen met de Kerstgroetenactie van Ark Mission ? A.s. zondag liggen er weer kaarten, pennen en voorbeeldteksten klaar in de ontmoetingsruimte om na de dienst een korte kerstgroet te schrijven voor dak- en thuislozen en gevangenen. De kaarten kunt u bij Joke van Leeuwen inleveren, bij degene die bij de boekenhoek zit of op Geerland 73 (uiterlijk maandag 28 november).  

Meer informatie kunt u vinden op www.arkmission.nl/kerstkaartenactie   

Warm aanbevolen!   

De missionaire werkgroep 

 

De Traan  

Als ik mijn tranen meeneem  

laat ik ze stromen 

Soms wel 

De tranen komen in mij zelf,  

zelfs in mijn droom 

En ik zal er altijd zijn  

voor iemand van wie ik hou 

En dat is mijn vriend 

En de eerlijkheid,  

wij zijn óók een traan 

Wij allemaal een traan  

van binnen en buiten 

Voor mij bij de kerkgemeente 

en ik vang ze op in mijn hartje 

Toch zal de traan er altijd zijn  

voor mijn medemensen  

Van de kerk van de gemeente. 

 

van Wendy Baarsen 

 

 

Agenda: 

-  27 november 10.00 uur, dienst voor jong en oud. De kinderen mogen 

   de hele dienst in de kerk blijven. Sound of Worship werkt mee en we 

   starten met het Adventsproject “Beloofd is beloofd”.  

-  27 november 19.00 uur, Spilplusavond, voorganger Ds. Cees Rentier,   

   predikant-directeur van de Stichting Evangelie en Moslims 

-  30 november, vergadering wijkteam Zuid in de Spil