U bent hier

Kerkblad 27 maart 2016

Door gerdadevos op 22 maart 2016 08:20

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag was het Palmpasen en dus de laatste lijdenszondag. 

In de preek stond het lijden van onze Heer en Heiland centraal aan de hand van de tekst: “Wij dwaalden allen rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op Hem neerkomen”. (Jesaja 53:6) Deze tekst komt uit het oude Testament, uit de tijd dat de Joodse ballingen in een lange stoet terugkeren vanuit Babel naar de vrijheid, naar hun vaderland, naar Jeruzalem. In deze tijd van hoop en blijheid schrijft de profeet Jesaja zijn profetieën over de komende Verlosser. Al onze wandaden zullen op Hem neerkomen. Hij wordt hierom gestraft, terwijl wij de straf hadden verdiend. Hij werd gekruisigd, ging en is gestorven om onze zonden, om voor ons nieuw leven te verdienen. Onze zonden? Onze wandaden? Wij zijn toch geen misdadigers, geen moordenaars, geen psychopaten? Heel verrassend blijkt het woord wandaden, zoals het hier gebruikt is, een heel andere lading te hebben dan je zou denken. Het achterliggende Hebreeuwse woord betekent “afbuiging, kromheid”. Langzaam buigen wij af, lopen wij bij de kudde vandaan en dwalen wij rond als schapen, die hun eigen weg zoeken. Zo raken wij de Herder kwijt en dat is “zonde”, onze zonde. Hierom is de komende week de belangrijkste week van het jaar. In deze Stille week mogen wij de weg volgen, die Jezus ging om voor onze wandaden te sterven, van de zaal van het laatste Avondmaal, via Getsemane, het huis van de hogepriester en de burcht Antonia naar Golgota. Vanuit dit dieptepunt mogen we daarna de weg volgen van het Licht en gaan we via de graftuin op weg naar Pasen 

 

We hopen u de komende week vaak te mogen ontmoeten op deze reis: 

- Op Witte Donderdag, 24 maart om 19.30 uur, gedenken wij het laatste Avondmaal en in navolging vieren wij ons Heilig Avondmaal.  

Daarna is het weer mogelijk om (na een korte onderbreking), vanaf ongeveer 21.00 uur, op een groot scherm,de televisie-uitzending van The Passionte volgen.  

 - Op Goede Vrijdag, 25 maart om 19.30 uur, gedenken wij de weg naar Golgota en lezen we het complete Lijdensevangelie – dit keer uit Marcus. We zingen de bijbehorende lijdensliederen, onder begeleiding van Martine en Jan Sikkema. 

- Op Stille Zaterdag, 26 maart om 20.30 uur(!!), gedenken wij de weg van het Licht. In het donker horen we de verhalen uit het Oude Testament, waarin de Here God met Zijn reddingswerk de duisternis verdreef. Het Paaslicht wordt ontstoken en we besluiten met het horen van het Paasevangelie. Carin Bremer, Wilma Schoenmaker en Jan Raadgever hopen ons hierbij te begeleiden met hun muzikale talenten. 

- Op Paaszondag, 27 maart om 10.00 uur,zullen we horen dat Jezus is opgestaan en wat dat voor ons betekent. SursumCorda zal van deze dienst een echte en onvergetelijke paasdienst maken. 

Zo zal de reis, die door de diepte heen ging, eindigen in een hoogtepunt met “U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immer weer!” 

-Er zal weer een prachtige liturgie beschikbaar zijn om de weg naar Pasen intensief te kunnen volgen- 

 

Symbolisch bloemschikken 40 dagen tijd  

In de 40 dagen tijd is er iedere week een schikking zijn rondom het thema: ‘Ik ga, zet een stap naar de ander’. 

Op de zesde zondag in de 40 dagen hoorden wij hoe voeten zich haasten om getuige te zijn van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Feest en verdriet mengen zich. Tussen de stenen van de stad glinsteren de tranen.  

schoenen aan 

om met hem op weg 

te gaan 

die ons voorgaat 

naar de ander 

ons voorgaat 

naar leven 

 

juichen  

om de koning 

op een ezel 

die komt redden 

 

tranen  

vanwege vrede  

die nog niet zijn zal 

 

God  

sterk ons verlangen  

naar wat vrede brengt 

 

Gemeentenieuws 

Wordt niet geplaatst op internet 

 

 

Wij denken ook aan de anderen die hier niet met name genoemd zijn, maar ook te kampen hebben met ziekte en zeer. Wij bidden hen allen Gods trouw en steun toe. 

Dankbaar 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling, de kaarten, telefoontjes en bezoekjes,die we ontvingen tijdens de ziekenhuisopname en na de thuiskomst van Arnold.Het was hartverwarmend! 

Groeten van Arnold en Anneke 

 

Sedermaaltijd 

We hebben afgelopen zondagavond een leerzame maaltijd met elkaar beleefd. Het is heel mooi om iets meer te weten van de symbolen, die tijdens dit Joodse gebruik en ook tijdens ons Heilig Avondmaal gebruik worden. Je kijkt nu heel anders tegen matzes aan bijvoorbeeld. 

Werner heeft beloofd om de complete uitleg op zijn website te zetten, dit is teacheronthetower.com 

 

WAG 

Op woensdagavond 30 maart aanstaande hoopt de Woensdagavond Gespreksgroep (WAG) weer bij elkaar te komen. Dit keer ten huize van Ans Creemer, Geerland 14, Kudelstaart. We hebben het plan om dan met elkaar te gaan spreken over een artikel, geschreven door ds.Aart Mak, over het onderwerp "paranormaal". Wij willen nadenken over: wat er wordt verstaan onder paranormale ervaringen en gaven, zijn hier voorbeelden van in de Bijbel en hoe kunnen wij met deze ervaringen omgaan. Het artikel kreeg ik mee ter afsluiting van een workshop onder leiding van Aart Mak. De hoofdpunten van dit artikel heb ik samengevoegd tot bespreekpunten, die ik op 30 maart aaneen ieder zal uitdelen. We hopen op een fijne avond. Vanaf 20 uur staat de koffie klaar.  

Met een hartelijke groet,  

Ans Creemer