U bent hier

Kerkblad 26 maart 2017

Door gerdadevos op 20 maart 2017 20:54

Bij de diensten

Scholendienst

Ik vind het toch altijd weer een hoogtepuntje: kerkdienst met CBS De Graankorrel. Afgelopen zondag was het weer zo ver. ‘Jij bent veel waard’ was het thema. Heel veel kinderen hebben er met behulp van juffen en meesters iets bijzonders van gemaakt. Tekeningen, een filmpje, het lezen uit de Bijbel, samen bidden en zingen. Ook werden er drie gedichten voorgelezen die door de kinderen zelf zijn gemaakt. Omdat ze zo bijzonder zijn volgen hier de teksten:

Je bent bijzonder oja, je bent een wonder jaja

Niemand wil je kwijt. Voor altijd.

Je bent heel waardevol en je maakt altijd veel lol

Je bent speciaal en dat is geniaal

Je bent ook aardig. Dat is veel waardig

(Guus en Lars)

Je bent bijzonder. Je bent een wereldwonder

Je bent speciaal. Je bent niet illegaal.

Je bent niet gek, want bij God ben je op de juiste plek

Als je bij God wilt horen, ben je daarvoor uitverkoren

We zijn in Nederland, we willen van God veel verstand

Wij hebben goede vriendinnen en daarmee kan ik bij U winnen

God woont in ons hart. Dat maakt een goede start

God houdt van ons superveel. Daarom is Hij in ons leven een groot deel

(Emma en Elise)

Je bent waardevol. Nog mooier dan de aardbol

Een diamant is geen partij voor jou. Jij wint, snel en gauw

Jij bent uniek al ben je soms een beetje ziek

Jij bent nooit alleen, want je bent er voor iedereen

Jij bent speciaal. Nog mooier dan een nachtegaal

Jij maakt vaak je huiswerk goed en dat geeft je veel moed

Jij bent zacht. Nog zachter dan een konijnenvacht

(Shawn en Corné)

Met een hartelijke groet,

Ds. Hans van Dalen

De komende zondag om 10.00 uur hoopt dominee van Dalen weer bij ons voor te gaan. Het is dan de 5e lijdenszondag. We hopen u allen weer te ontmoeten.

Paasproject

Deze zondag gaat het in de kindernevendienst over het beslissende moment. Jezus wordt gearresteerd.  In Gethsemané moet Jezus een reeks gebeurtenissen in gang zetten door zich in handen te geven van de wereld met goede en slechte mensen. Hij moet waarmaken wat Hij heeft voorzegd, Hij moet doen waarvoor Hij heeft gebeden. Jezus laat zich gevangen nemen, als Judas komt.  Ook voor de hogepriester en zijn Sanhedrin blijft Jezus getuigen dat Hij de Mensenzoon, de Messias, is. Dit is het beslissende moment voor Jezus’ toekomst. Hij geeft de regie volledig uit handen. Jezus kan niet meer terug. Hij wordt gebonden en machteloos gemaakt, zo lijkt het. Durven wij in die kwetsbaarheid Gods liefde te zien?

Gemeentenieuws
Gemeentenieuws wordt niet vermeld op internet.

We bidden om Gods nabijheid voor alle mensen die het moeilijk hebben, in het bijzonder voor hen die langdurig ziek zijn of rouwen om een verlies, kortere of langere tijd geleden. Wilt u hen kracht geven en omringen met Uw liefde tezamen met de naasten die hen bijstaan.

In Memoriam Erica Femmy Vliegenthart

Erica is op 29 juli 1988 geboren, net iets eerder dan haar tweelingzus Ester. Al op basisschoolleeftijd werd Erica geconfronteerd met een ernstige ziekte. De gevolgen van de behandeling van deze hersentumor zijn van grote invloed op haar jonge leven geweest. Ondanks de beperkingen en moeite groeide Erica op tot een levenslustige, vrolijke en positieve jonge vrouw. Erica werkte met veel plezier bij OTT De Spil. De appeltaarten, die met grote precisie door haar gebakken zijn, waren overheerlijk en niet te overtreffen. Afgelopen jaar werd duidelijk dat opnieuw een hersentumor de oorzaak van haar klachten was. Dit keer werd het een ongelijke strijd, maar Erica ging deze strijd moedig en dapper nogmaals aan.

Wat heeft ze nog volop genoten van Euro Disney in Parijs, haar verjaardag, de vakantie op Texel en de bezochte musicals. Met Stichting Ambulance Wens naar de musical The Lion King was een ander hoogtepunt.

Op 11 maart 2017 is Erica op 28-jarige leeftijd overleden.

In de dienst van Woord en Gebed, die zij zelf mede voorbereid heeft, stond Psalm 121 en Openbaring 21: 1-5 centraal.

In vertrouwen wist Erica dat haar Hemelse Vader van haar hield en haar had aangeraakt. Dit wilde zij ook graag doorgeven aan anderen.

Wij bidden Nel en Anne, Irene en Patrick, Ester en Taco, Gods troost en kracht toe, nu ze hun dochter en zus zo zullen missen.

Paasmiddag                                                                                       

Ook dit jaar wordt er weer een paasviering gehouden in de kerkzaal van De Spil, ditmaal op woensdag  5 april. Net als andere jaren beginnen we om 15.00 uur. De zaal is open vanaf 14.45 uur. U wordt hierbij van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze middag.

U wordt ontvangen met koffie of thee en dan volgt het liturgisch gedeelte onder leiding van Ds. Hans van Dalen. Medewerking zal worden verleend door dhr. Maarten Noordam, organist. Na dit gedeelte is er een gezellig samenzijn en wordt er een advocaatje, een wijntje of een frisje gedronken. Wij besluiten met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Wij denken rond 19.00 de paasmiddag af te ronden.

Als u (jong of oud) zin hebt om te komen, wilt u dit dan uiterlijk woensdag  29 maart a.s. doorgeven aan één van de onderstaande diakenen ? 

(per telefoon of via diaconie@sow-kudelstaart.nl kan ook natuurlijk)

Indien u niet op eigen gelegenheid kunt komen, dan is het mogelijk om opgehaald en weer weggebracht te worden. Graag gelijktijdig even doorgeven bij uw aanmelding!

Wij hopen op een mooie paasviering met elkaar.

Uw diaconie van de Protestantse Samen op Weg gemeente Kudelstaart:

Janna Adema, Rieneke de Bondt, Piet de Geus, Rik van Osnabrugge,  Laurens Poesiat of Ans Rinkel

P.S. Bij de uitgang vragen wij een (kleine) bijdrage  t.b.v. de onkosten van deze middag.

Hongersnood

De samenwerkende hulporganisatie hebben inmiddels rekeningnummer 555 geopend om noodhulp te kunnen bieden aan de ca 20 miljoen!! mensen die in de hoorn van Afrika bedreigd worden met de hongersnood. 9 April aanstaande staat voor de ZWO commissie in het teken van het delen. Niet alleen van het dapper brood met elkaar, maar ook door ons aan te sluiten bij de actie “Help slachtoffers hongersnood” van Kerk in Actie door het beschikbaar stellen van de opbrengst van de deurcollecte. Komt u dus in grote getale en geef gul!!. Mocht u hierbij niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u uw gift ook storten op 555 of op het rekeningnummer van ZWO (NL40 FVLB 02 270 919 14) onder vermelding van “slachtoffers hongersnood”.

Schrijven voor Vervolgde Christenen
Op dinsdag 28 maart kunnen we weer kaarten schrijven naar christenen die het niet makkelijk hebben in deze tijd, zoals Chandan in India: Radiacle
Naxalieten, een militaire groep die christenen ziet als verraders en strijden voor een communistische samenleving vermoorden haar man. Hij werd het huis uit gesleept en in het bos vermoord, Open Doors kwam later op bezoek en vroeg aan haar: Overweeg je Jezus te verlaten? Toen zei ze:
"Ik ga nog liever dood." Ze heeft 4 kinderen die ze nu alleen moet opvoeden. Helpt u mee om haar te troosten door een kaartje te schrijven of haar en anderen in gebed te gedenken?
We schrijven in de bovenzaal van De Spil op de 1e verdieping, de
koffie/thee staat klaar.

Hartelijk welkom, Anneke de Jong

Agenda:

-  23 maart, Gespreksgroep “Afdwalers” bij Martine Sikkema