U bent hier

Kerkblad 26 juni 2016

Door Marjavandenberg op 20 juni 2016 10:03

Protestantse gemeente Kudelstaart

Website: www.sow-kudelstaart.nl

Inleveren kopij bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl, uiterlijk zondag 19.00 uur

U kunt een geluidsopname van de dienst bestellen via ( 0297 326590; deze zijn ook te beluisteren via de website (‘kerkdiensten online’).

 

Zondag: 26 juni 2016

Kerkelijk Centrum “De Spil”, 10.00 uur

Voorganger: Ds. J. van Walsum uit Alblasserdam

Ouderling van dienst: Ans Creemer

Overig pastoraat: Nel Overbeek en Gerard Heijnen

Diaken van dienst: Rik van Osnabrugge

Kerkrentmeester: Jan Vrieze

Collecten: Eredienst en Diaconie (1), Aflossing kerkgebouw (2)

Bij deur wordt gecollecteerd voor ZWO

Oppasdienst: Dorien Rinkel en Melissa Valstar

Jeugdkerk: Er is geen jeugdkerk

Koster: Martin Maat

Techniek: Tom Stronkhorst
Presentatie maken: Dorrie Huson

Beamer: Rowan en Anouk van Vliet

Organist: Jan Sikkema

Boekenhoek: Gusta Groenendijk en Helma Bakker

Koffiezetten: Anja Vermeulen en Joke de Vries
Koffieschenken: Marieke Millenaar en Elly Valstar

Rijdienst Aalsmeer: Roel de Rooij (( 329920)

Rijdienst Kudelstaart: Jos Blom (( 360730)

 

Rondom de dienst

Tekst van de preek was Numeri 17:20 “De staf van de man die ik uitkies zal gaan bloeien”

Citaat uit de preek: “Een raar stukje Bijbeltekst, zo op het eerste gezicht. Twaalf vertegenwoordigers van de twaalf stammen van Israël moeten elk een staf inleveren. Op die staf moet de naam geschreven staan van het stamhoofd. Ook Aäron levert een staf in. Met ZIJN naam erop – namens de Priesterstam, de stam van Levi. Mozes verzamelt ze. Twaalf stokken. Twaalf kale stukken dood hout. Nou ja, een staf is niet zo maar iets. Niet iedereen heeft een staf. Het is niet een handig hulpmiddel als je wat ouder en slechter ter been bent. Een staf is niet de rollator van de oudheid. Een staf is teken van macht. Een teken dat jij het voor het zeggen hebt. Twaalf van die staven moet Mozes in de tabernakel leggen. Je weet wel: het ‘kerkgebouw’ van Gods volk in de woestijn. Die verplaatsbare tempel in het klein. Daar waar de Ark staat. Die gouden kist, waarin de Tien Geboden bewaard worden. Gods Wetten voor de mensen. Daar moeten de twaalf staven bij gelegd worden. En daarvandaan moet God het maar zeggen. De HEER moet duidelijk maken, wie er de macht heeft in Israël. Hij moet roepen. Hij moet uitkiezen.

Als de volgende morgen de stokken tevoorschijn worden gehaald, is er iets moois gebeurd. Iets wonderlijks. Het lijkt een goocheltruc, maar het is een prachtig teken. De staf van Aäron staat volop in bloei. Met prachtig roze-witte bloemetjes. Er zitten zelfs vruchten aan: amandelen. Een amandelboom is in het Midden-Oosten één van de eerste bomen die uitloopt. Als de winterkou nog volop aanwezig is, fleurt de bloesem van de amandelboom de wereld op. Ze kondigt aan: de lente komt! Een wonder op zich. Nieuw leven uit dood hout. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Bloesem aan de staf is dus Gods teken van een onverwacht nieuw begin.

Zo maakt de HERE God duidelijk, wie Hij heeft uitgekozen. Aäron en zijn stam, de stam van Levi. Zij hebben het voor het zeggen in en rondom de tempel. ZIJ zijn de door God geroepen ambtsdragers. Zij vormen Israëls kerkenraad.”

 

Bevestigingsdienst

De dienst afgelopen zondag  was weer een waar feest.

Vier ambtsdragers /pastorale medewerkers namen afscheid en vier ambtsdragers/ pastorale medewerkers werden bevestigd.

Negen ambtsdragers zetten hun werk in gemeente door en werden herbevestigd na een periode van vier jaar. Een unicum voor de gemeente, nog niet voorgekomen..

We zijn bijzonder blij dat zo het werk in onze gemeente gecontinueerd en verder uitgebouwd kan worden tot Gods eer. ‘O Grote God die liefde zijt’ mochten we zingen voor de bevestiging.

 

De ‘grote’ kerkenraad, 28 ambtsdragers met de predikant, is weer voltallig zonder vacatures zoals het de afgelopen vijf jaar was. Zo kunnen we het werk als dienaren van Gods wijngaard continueren.

Daarnaast zijn er 7 pastorale medewerkers werkzaam in de diverse teams voor pastoraat. Het is een zegen om dat te constateren en laten we daar bijzonder verheugd om zijn.

 

Dankt de Heer der wijngaard, vol is de kruik en kan

Land van melk en honing, heerlijk Kanaän.

Heija, heija, heija, dans nu hand in hand.

God schenkt ons zijn zegen in ‘t beloofde land.

 

Dit geldt voor iedereen, die in de wijngaard van de Heer wil en mag werken, ook voor u en mij!!

Wim Poortvliet, voorzitter

 

Uit de pastorie:

 

Bevestiging ambtsdragers

Blij en dankbaar ben ook ik, dat we afgelopen zondag vier nieuwe ambtsdragers konden bevestigen. Met de grote groep die de ambtstermijn wilde verlengen blijven we als kerkenraad op volle sterkte. ‘Oorlogssterkte’ wilde ik schrijven, maar onder leiding van onze voorzitter Wim Poortvliet gaat het er best vredig aan toe… Blij en dankbaar zijn we ook als we terugkijken naar het vele goede dat door de vier aftredende ambtsdragers is verricht. Zeker omdat we weten, dat zij zich ook in de toekomst met hart en ziel willen blijven inzetten voor onze gemeente, maar vooral ook voor het Koninkrijk van God (dat nog zoveel groter en breder is). We wensen hen daarbij alle goeds, dus Gods zegen toe.

 

Komende zondag

Aanstaande zondag hoopt mijn goede vriend en collega ds. Hans van Walsum voor te gaan. Sinds onze middelbare schooltijd kennen we elkaar. In de jeugd vormden wij het illustere duo ‘Hans en Hans, de kameraden’. Hij is intussen predikant in Alblasserdam, maar komt graag zondag onze kant op. Ik ben zelf in de Achterhoek, maar ik weet zeker dat zijn woorden – gezegend door Gods Geest - u zullen aanspreken. Ik hoop dat u, als u kunt, de dienst zult bezoeken en hem een warm welkom wilt geven.

 

Geloven met een knipoog…

Via mijn buurman krijg ik regelmatig leuke stukjes die te maken hebben met kerk en geloof. Zoals het onderstaande over de Ark van Noach. Niet alleen ter vermaak, maar ook leerzaam! Vooral de laatste tip wil ik meegegeven aan allen, die in de komende tijd op (vakantie-)reis gaan!

 

10 leerzame tips van de Ark van Noach

  • Probeer nooit de boot te missen
  • Onthoud dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten
  • Denk vooruit: het regende nog niet toen Noach de Ark bouwde
  • Luister niet naar kritiek, maar werk gewoon hard aan de dingen die moeten gebeuren
  • Bouw je toekomst zo hoog mogelijk
  • Reis altijd met zijn tweeën
  • Snelheid is niet altijd belangrijk. Er kwamen zowel slakken als cheeta’s aan boord
  • Heb je last van stress? Ga dan een eindje varen!
  • Onthoud goed dat de Ark was gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals
  • Het maakt niet uit hoe hard de storm loeit. Als je met God reist wacht er altijd een regenboog op je

 

Met een hartelijke groet,

Ds. Hans van Dalen

 

 

Gemeentenieuws

Wordt niet op het internet geplaatst.

 

Schrijven voor Vervolgde Christenen

Aangezien het al tegen de vakanties loopt gaat de schrijfmiddag van 28 juni niet door en starten we weer op 28 september. Maar u kunt ook zelf kaartjes sturen naar het kantoor van Open Doors, want christenvervolging heeft geen vakantie, het is nodig dat we met gebed en kaartjes laten merken dat we aan hen denken, wij die in zo'n vrij land leven kunnen toch ook weleens denken aan deze mensen. Voor informatie kunt u gaan naar www. opendoors.nl een hartelijke groet en een goede vakantietijd gewenst, 

Anneke de Jong

 

Gebedsgroep

Vanwege vakanties is het gebedsuur op dinsdagavond tijdelijk gestopt.

 

Agenda:

- Zondag 3 juli Afscheid Kindernevendienst

- Zondag 10 juli Doopdienst