U bent hier

Kerkblad 26 februari 2017

Door gerdadevos op 7 maart 2017 11:26

Bij de diensten

Afgelopen zondag ging dominee E.J. Westerman bij ons voor en sprak met ons over Jesaja 40, met als thema “Zie hier is uw God”.

In dit Bijbelgedeelte wordt gesproken over de onmetelijke macht van God, Hij is met niets en niemand te vergelijken, Hij is de Eeuwige, de Heerser van het heelal, oneindig in kracht en in macht. Wij mensen, en zelfs de vorsten en de heersers van deze aarde, stellen totaal niets voor, in vergelijking met Hem. Eigengemaakte beelden kunnen niet helpen en, voor gewone mensen, onbereikbare wereldheersers zijn uiteindelijk ook maar zwakke schepselen en zij verdwijnen weer. Maar onze God, de Machtige, de Eeuwige; Hij ziet persoonlijk naar ons om. Hij geeft aan hen die Hem verwachten telkens weer hernieuwde kracht. Lees Jesaja 40: 12-31 nog eens door en zie hoe prachtig onze God is!

Volgende week hoopt onze eigen dominee, Hans van Dalen, weer bij ons voor te gaan. We hopen u allen dan weer te ontmoeten.

Gemeentenieuws
Gemeente nieuws wordt op internet niet vermeld

Wij bidden voor hen allen om Gods nabijheid, dat zij zich gedragen mogen voelen door onze eeuwige Vader.

Pastoraat

Vanwege bekende reden verzoeken wij u om ook in de komende tijd geen rechtstreeks contact met de dominee op te nemen. We vragen aan iedereen om ziekte, zeer en heuglijke berichten te melden bij de ouderlingcoördinator van de betreffende wijk. Indien deze niet te bereiken is, mag u het natuurlijk ook doorgeven aan de scriba.

Uw kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

In de laatste gehouden kerkenraadsvergadering is de groslijst van te vragen leden definitief vastgesteld voor de komende vacatures in juni 2017.

Met dankbaarheid werd geconstateerd dat er vele namen zijn ingediend voor de diverse functies als ambtsdrager en pastorale medewerker.

De bevestiging/afscheidsdienst is gepland op zondag 11 juni. Nu gaat de kiescommissie voortvarend aan de slag en u hoort hierover binnenkort meer.

Het was goed dat eigen predikant weer in ons midden kon zijn bij deze vergadering. God geeft hem de kracht en moed om verder te gaan en wijst Hem de weg.

Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad  

Schrijfmiddag

Op dinsdag 28 februari hebben we weer een schrijfmiddag voor de
Vervolgde Christenen, nogmaals zijn het de christenen in India, Nigeria, Tanzania en Oeganda. Denkt u zich eens in hoe u zich zou voelen, als u over straat loopt en steeds over uw schouder moet kijken of u niet gevolgd wordt of dat je zo op je woorden moet passen dat daar jarenlange gevangenis op staat , denk aan Asia Bibi uit Pakistan die alleen gezegd heeft ik houd van 'De Here Jezus' . Door een kaartje te schrijven laat je merken dat ze niet vergeten worden en geef je de christenen moed en kracht om verder te gaan. Laten we ook in gebed hen gedenken.

Tot dinsdag de 28 februari van 14.00 tot 15.00 uur in de bovenzaal 1e verdieping van De Spil. De koffie en thee staan klaar.

Tot ziens, Anneke de Jong

Inloopochtend in de Spil

Woensdag,  1 maart a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee staan voor u klaar. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.

De boekenhoek is deze ochtend ook geopend. 

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.

De gastvrouwen zijn Anneke Faber en Herma Heijnen.

Graag tot ziens in de Spil.

Fruitactie!

Ter herinnering! Komende woensdag 1 maart komt onze jeugd langs de deuren in Kudelstaart met de gevarieerde fruitpakketjes. Eén pakketje is €3,50 en twee voor  slechts €6,-!

Omdat we waarschijnlijk niet alle deuren af kunnen gaan, of omdat u mogelijk niet thuis bent óf u niet in Kudelstaart woont, kunt u ook vooraf inschrijven. De inschrijflijsten liggen in de hal. Er ligt een voorbeeldfoto bij van hoe het pakketje er uit zal zien. Vooraf bestelde pakketjes worden ná de dienst van 5 maart uitgedeeld.

Wilt u nóg een doel steunen? Koop dat één of meerdere pakketjes voor de Voedselbank! Op de inschrijflijst kunt u dit noteren. 

Voor de kinderen die de deuren langs gaan zijn we nog op zoek naar ‘rollende hulpmiddelen’. Bijvoorbeeld een bolderkar, boodschappentrolley, bakfiets etc.  Zo kunnen de kinderen een voorraad aan pakketjes mee nemen, zonder voortdurend heen en weer naar de auto te hoeven lopen . Het zou heel fijn zijn als we iets dergelijks van u/ jou zouden kunnen lenen!

En natuurlijk kunnen we nog hulp gebruiken! Bijvoorbeeld nog een patatbakker of mensen die de kinderen willen begeleiden bij het verkopen aan de deur. Meld je/ u aan bij Carin Bremer of Dorien Rinkel,

of via jeugdraad@sow-kudelstaart.nl

Bedankt

Namens de Rudolpstichting in gemeente De Glind heeft de diaconie een bedankje ontvangen voor onze gift in 2016. Deze steun komt ten goede aan een groep kwetsbare kinderen, die niet meer thuis kunnen wonen. Zij zetten er zich voor in dat elk kind  veilig en zo gewoon mogelijk kan opgroeien. Dit doen zij in een Jeugddorp De Glind, waar zij het in huis plaatsen van kinderen in gezinshuizen bevorderen.

In dit Jeugddorp worden van oudsher (ongeveer 140 huishoudens) kinderen opgevangen. Vroeger werden zij ondergebracht bij boerengezinnen. Maar nu staan er 25 professionele gezinshuizen. Omdat er ruim 120 uit huis geplaatste kinderen in dit Jeugddorp wonen, wordt alles ( school, sport en vrijetijdsbesteding) afgestemd op wat deze kinderen nodig hebben. Dat maakt deze situatie in dit Jeugddorp uniek. De Rudolpstichting draagt hier financieel en inhoudelijk aan bij. Mede door hun financiële middelen en hun jarenlange ervaring( opgedaan in Jeugddorp De Glind) zijn zij instaat om bijna 700 gezinshuizen en gezinshuisouders in Nederland goed te laten functioneren. Verder informatie kunt u vinden op : www.rudolpstichting.nl
Namens de diaconie bedankt voor al uw gaven,
Rik van Osnabrugge

Overzicht van de collectes 4e kwartaal 2016

Eredienst                                                    €  2.334.89

Diaconie                                                     €  821,38

Avondmaal                                                 €  156,35

Aflossing + Kerk                                         €  1.411,41

Eigen jeugd                                                €  149,52

Hervormingsdag                                         €  141 

Kinderen in de knel                                     €  300,85  

Herman Singers   (Kindertehuis in Kenia)   €  589

Uitgangscollecte ZWO                                 € 1.344,89

Alle gevers hartelijk dank,

College van Kerkrentmeesters