U bent hier

Kerkblad 25 september 2016

Door gerdadevos op 1 oktober 2016 20:06

Protestantse gemeente Kudelstaart 

Inleveren kopij bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl, uiterlijk zondag 19.00 uur 

U kunt een geluidsopname van de dienst bestellen via [Symbool]deze zijn ook te beluisteren via de website (‘kerkdiensten online’). 

 

Zondag: 2 oktober 2016 

Kerkelijk Centrum “De Spil”, 10.00 uur. Oecumenische dienst m.m.v. de ‘Herman Singers 

Voorganger: Ds. J. van Dalen en Pastor A. Blonk 

Ouderling van dienst: Anneke Duinkerken 

Diaken van dienst:Rieneke de Bondt 

Kerkrentmeester: Ed Duinkerken 

Collecte:Eredienst (1), Kindertehuis Happy Rock center in Kenia(2) 

Oppasdienst: Arnelieke de Bondt en Shannon Feenstra 

Jeugdkerk: Er is geenjeugdkerk 

Koster: Remco Valstar 

Techniek:Frans v.d. wee 

Beamer: Niels Stronkhorst en Wouter Maat 

Organist: Jan Sikkema 

Boekenhoek: Gerda de Vos 

Koffiezetten:Joke de Vries en Anja Vermeulen 

Koffieschenken: Hillie de Kuiper en Janine v. Osnabrugge 

RijdienstAalsmeer: Koos Koelewijn ([Symbool] 369999) 

Rijdienst Kudelstaart:Aad Verburg ([Symbool] 343168) 

 

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag ging ds. J. van Dalen bij ons voor en mochten we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. 

 

Aanstaande zondag hopen we weer een oecumenische dienst te houden bij ons in de Spil. 

In deze dienst zal worden voorgegaan door ds. J. van Dalen en Pastor A. Blonk. Muzikale medewerking zal worden verleend door de ‘Herman Singers”. Onder het ‘kopje’ uit de pastorie/oec. dienst leest u hier meer over. 

We hopen u allemaal weer te mogen begroeten, 

 

Gemeentenieuws 

Gemeente nieuws wordt op internet niet geplaatst 

 

Uit de pastorie 

Oecumenisch 

Kerken kunnen niet altijd in vrede met elkaar leven. Elkaar respecteren en waarderen, zonder het in alles met elkaar eens te zijn, is voor alle mensen moeilijk. Kerken zijn daarin helaas geen uitzondering. Daarom is het mooi om in Kudelstaart minstens twee keer per jaar in oecumenisch verband samen te komen met onze broeders en zusters van de Roomskatholieke parochie Sint Jan Geboorte. Aanstaande zondag is het weer zo ver en ik verheug me erop. We hebben gezorgd voor een speciale muzikale verrassing: de Hermansingers komen. Vier heren, die voor ons en ter ere van God hun grote muzikale talenten willen laten horen. Ook voor de kinderen wordt deze dienst iets bijzonders. Zij mogen meehelpen om de wereld een beetje mooier te maken. Hoe? Dat zul je wel horen, maar iedereen kan meewerken.  

 

Felicitatie 

Als we het toch over de parochie hebben… Het koor van de parochie Cum Ecclesia heeft ook heel vaak meegewerkt aan oecumenische vieringen. Dit jaar viert dit gemende zangkoor haar gouden jubileum. Ze doen dat met een (gratis) concert op DV zondag 9 oktober om 15.00 uur in de RK-kerk.  Helaas kan ik zelf niet bij zijn. Ik hoop dan – hoe toepasselijk! – vlak bij de paus te zitten… Maar u bent van harte uitgenodigd om te delen in de feestvreugde.  

 

Met een hartelijke groet, 

Ds. Hans van Dalen 

 

Oecumensiche dienst 2 oktober 

Zondag 2 oktober a.s. hopen wij weer een oecumenische dienst te houden samen met de broeders en zusters van de RK-kerk St. Jan Geboorte. Tijdens deze dienst zal muzikale medewerking worden verleend door de “Herman Singers’. De Herman Singers bestaat uit vier mannen die veel plezier hebben in zingen. Met onze optredens ondersteunen zij een goed doel: kindertehuis Happy Rock Center in Kenia. Daarom zal de 2e collecte tijdens deze dienst hiervoor bestemd zijn. De Herman Singers schrijven hier het volgende over: 

De Nederlandse stichting De Blije Kei biedt financiële steun aan het Happy Rock Center in Kenia. Circa 30 kinderen vinden daar een liefdevol thuis. Kinderen die ziek zijn, achter gelaten of geen ouders of familie meer hebben om voor hen te zorgen, groeien in het tehuis op tot jonge mensen met vertrouwen in een hoopvolle toekomst, vanuit de liefde van God. Happy Rock Center, the placewhere God smiles. 

Onze band met het tehuis is bijzonder. John en Nel Wanjala-Bloemheuvel leiden, ondersteund door hun geloof, al jaren dit kindertehuis. Nel is een zus van onze tenor Arie Bloemheuvel en is sinds 1996 in Kenia. 

U kunt er daarom zeker van zijn dat alle vergoedingen die de Herman Singers ontvangen zonder inhouding van kosten bij het Happy Rock Center terecht komen. 

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks schenken aan Stichting De Blije Kei. Alle informatie vindt u op de website van Happy Rock center; www.happyrockcenter.com 

Alvast dank namens de kinderen, medewerkers en leiding van het Happy Rock Center. 

 

Girlsonly! 

Ha meiden! 

We kunnen gaan aftellen, want de meidenclub gaat bijna weer beginnen. 

Wat hebben we afgelopen jaar ook alweer allemaal gedaan? Een hoop gelachen, gelezen uit de Bijbel, cakejes versierd (en opgegeten!), pepernoten gebakken (en opgegeten!), gebowld en McDonalds (weer gegeten!). Of we dit jaar weer net zoveel gaan eten is nog even de vraag, maar leuke dingen doen gaan we zeker. 

Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in en we hopen jullie ook. 

De eerste clubavond zal zijn op 28 september a.s. in de Jids. 

Om 18:30 u beginnen we en rond 19:30 sluiten we weer af. Wat we gaan doen blijft natuurlijk nog even een verrassing! 

Deze avond krijg je ook een informatiebrief mee naar huis waar de data voor de rest van het seizoen in staan. 

Hebben jij of je ouders nog vragen of wil je nog wat meer informatie, dan kun je contact opnemen met Martine: martine.sikkema@sow-kudelstaart.nl of 06-45457645. 

Natuurlijk mag je ook een vriendinnetje of een klasgenootje meenemen.  

Hopelijk tot woensdag de 28e! 

Groetjes van, 

Simone, Selma, Britt, Shannon en Martine 

 

Start Spilgroep 

Zondag 18 september is de Spilgroep gestart met een gezellige High-Tea op het terras van Oevers. Komende zondag 2 oktober verwachten we alle OTT-ers weer in de consistorie waar we echt gaan beginnen met de eerste Spilgroepavond. We gaan gelijk nadenken wat we gaan doen met de Spilgroepdienst op 30 oktober. Het zal een zangdienst gaan worden, dus denk er over na welke liederen je mooi vindt. We hopen weer een mooi seizoen met elkaar te hebben. Groeten van Marja en Jaap. 

Bijbelkring 

De Bijbelkring begint weer op maandag 3 oktober om 20.00 uur ten huize van Carla van Oostveen, Albrechtstraat 20. We beginnen met het zingen van een paar liederen en gebed daarna komt er een onderwerp ter sprake, vaak door de leden zelf aangedragen die dan verwerkt worden in het onderwerp. U bent van harte welkom. Debora Pothuizen en Anneke de Jong. 

Inloopochtend in de Spil 

Woensdag, 5 oktober a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee staan voor u klaar. Deze keer een traktatie van Corrie Weij. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen etc.  

De boekenhoek is ook weer geopend.   

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.  

De gastvrouwen zijn Anneke Faber en Herma Heijnen.  

Graag tot ziens in de Spil. 

 

Huiskring II 

We gaan het komend seizoen het boekje ‘Leven in het Koninkrijk’ behandelen. Er staat in dat Gods’ koninkrijk dichtbij is en iedereen daar welkom is. Leven in het koninkrijk kan je leven veranderen en  blijdschap geven voor de toekomst. 

De opzet van een avond is: ontmoeting, lied en gebed, in gesprek met de Bijbel met vragen. 
We beginnen om 20.00 uur en sluiten af om ongeveer 10.00 uur.                                              De eerste kringavond is woensdag 5 oktober, daarna 3 wekelijks,  bij familie Heil, St. Janstraat 13, Kudelstaart.  

 

Agenda 

-Vrijdag 30 september: Catechese avond 13/14-16 jarigen, 19.30 uur in de Jids 

-Donderdag 6 oktober: Jongerengespreksgroep de ‘Afdwalers’, 20.00 uur.