U bent hier

Kerkblad 25 juni 2017

Door Marjavandenberg op 18 juni 2017 19:58

Bij de diensten

Afgelopen zondag ging dominee Hetty van Galen bij ons voor en zij sprak met ons over het huis van de Heer onze God, over Gods kerk, het lichaam van Christus. We lazen Psalm 122 en 1 Corintiërs 12: 12-27.

In Psalm 122 gaat het over de vreugde waarmee we naar het huis van de Heer gaan en in Corintiërs gaat het over de eenheid van het lichaam van Christus. Het lichaam dat uit vele delen bestaat, die samen één lichaam vormen. Met z’n allen vormen wij het lichaam van Christus, wij maken er allen deel van uit en God heeft alle lichaamsdelen een eigen plaats gegeven. Al deze verschillende lichaamsdelen, hoe klein en nietig ook, zijn samen met elkaar noodzakelijk voor het functioneren van het gehele lichaam. De eenheid is hierin heel erg belangrijk, want met elkaar dragen wij Gods kerk en zíjn wij Gods kerk. Wat een prachtig beeld is dit! Wat kunnen we hier veel van leren, maar wat ging en gaat er veel mis!

We kregen het volgende gedicht ter overdenking mee:

 

De dag des Heren

 

Het is zondagmorgen en de klokken luiden:

de vromen gaan ter kerke in dit land.

Remonstranten, Synodalen, Doopsgezinden,

Afgescheiden, dan wel in Hersteld Verband.

De Hervormden, Luthersen, Gereformeerden,

samen PKN – na zeer veel overleg.

Even afgezien dan van de Protestanten

die niks zagen in gezamenlijk op weg.

Het is zondagmorgen en de klokken luiden:

De verdeelde wereld wordt vanouds verzaakt

door Getuigen, Apostolischen en Bonders,

van rechtzinnig en bezwaard tot Vrijgemaakt.

Pinksterbroederschappen en Menistenzusjes,

Zwaar of licht, onorthodox of zwart benauwd,

Adventisten, Heilssoldaten, Jesus People, Charismatisch,

Vol of Vrij of Nieuw of Oud.

Het is zondagmorgen en ze gaan ter kerke:

diep gelovig en verdeeld tot op het bot.

Het is zondagmorgen en de klokken luiden...

Maar ik denk wel ’ns: wie legt het uit aan God?

 

Volgende week is er ook weer een dienst. Dan vieren we het Heilig Avondmaal en dominee van Dalen zal in deze dienst voorgaan. We hopen u allen weer te mogen ontmoeten.

 

Gemeentenieuws
Wordt niet op het internet geplaatst.

 

Geslaagd!!!!!!

Na een aantal spannende weken hebben Niels Stronkhorst, Britt Strampel, Rowan van Vliet, Bram Grootjans, Lars Enthoven en Fei Duindam te horen gekregen dat zij geslaagd zijn voor hun examen! Allemaal van harte gefeliciteerd en nu echt genieten van een welverdiende vakantie!

 

Wijk van Jaap Overbeek

Doordat Jaap Overbeek zijn taak als pastoraal medewerker heeft neergelegd is een vacature ontstaan voor zijn wijk. We willen de mensen, die in deze wijk wonen, geruststellen. Er zal zeker een mooie oplossing gevonden worden. We houden u op de hoogte!

 

Giro di Kika (3)

Het is gelukt ! Het streefbedrag van € 2.500,00 aan sponsorgeld voor Kika is gehaald. En wat heeft u er enorm aan bijgedragen. Ik heb nu in totaal 45 sponsors waarvan 29 uit onze gemeente. Gezamenlijk is vanuit onze gemeente € 1.792,00 gesponsord. Dit maakt mij trots en vult mij met ontroerde dankbaarheid. Wat een steun en wat een mooie berichtjes allemaal!! Heel, heel veel dank. We vertrekken aanstaande donderdag naar Italië om volgende week zondag te starten. We gaan proberen alle sponsoren per mail een dagelijkse update te geven. Martine zorgt dat deze ook op de Facebook pagina van de kerk wordt gezet. Het wordt ongetwijfeld een bijzondere week waarover ik hoop DV u in de dienst van 1 juli wat meer te kunnen vertellen. Nogmaals dank. Het is inmiddels kort dag, maar een nieuwe begeleider is nog niet gevonden, dus wilt u mee, of kent u iemand die mee wil en kan, ik hoor het graag. 

Hartelijke groet, Laurens 

 

Avondmaalscollecte op 25 juni 2017

Op zondag 25 juni a.s. vieren we weer met elkaar het Heilig Avondmaal.

Uiteraard zal er tijdens de dienst weer worden gecollecteerd voor ons avondmaalproject.

Het is u ongetwijfeld bekend, dat wij door middel van deze avondmaals-collecten het Adamashuis, een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten, gevestigd in Nieuw-Vennep ondersteunen. Een (letterlijk en figuurlijk) prachtig huis gelegen nabij het centrum van Nieuw Vennep, waar je onvoorwaardelijk welkom bent als je bang of verdrietig bent of met vragen rondloopt. Je wordt ontvangen in een warme huiselijke omgeving. Koffie en thee is er altijd evenals een luisterend oor. Binnen het Adamashuis is een enthousiast vrijwilligersteam actief. Zij ontvangen de gasten (jong en oud) en dragen zorg voor een warm welkom. De gasten staan centraal bij alles wat er wordt gedaan. Natuurlijk kan je ook je verhaal kwijt aan “lotgenoten”. Kortom, weet u welkom.

Het Adamashuis heeft ook een dependance in het Spaarne-ziekenhuis te Hoofddorp. Daar worden de patiënten bezocht op hun kamer maar er is ook een ruimte in het ziekenhuis, waar iedereen naar toe kan gaan voor een (opbeurend) gesprek. Weet u ook dáár welkom !

Vanzelfsprekend zijn donaties van harte welkom. Een eventuele donatie kunt u overmaken naar rekening nummer NL08 RABO 0129 8483 79  t.n.v. Stiching Adamas Inloophuis.

Wilt u wat meer informatie over bijvoorbeeld openingstijden? Kijk dan eens op www.adamas-inloophuis.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 0252-680233.

Nadere informatie wordt ook gaarne verstrekt door Piet en Truus de Geus.

Wij hopen op een geweldige collecte voor dit geweldige inloophuis.

Uw diaconie