U bent hier

Kerkblad 25 december 2016

Door gerdadevos op 22 december 2016 17:13

Protestantse gemeente Kudelstaart 

Inleveren kopij bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl, uiterlijk zondag 19.00 uur 

U kunt een geluidsopname van de dienst bestellen via  deze zijn ook te beluisteren via de website (‘kerkdiensten online’). 

 

Zaterdag: 24 december 2016 

Kerkelijk Centrum “De Spil”, 22.00 uur, Kerstavond 

Voorganger: Ds. J. van Dalen 

Ouderling van dienst:Gerard Heijnen 

Diaken van dienst:Rik van Osnabrugge 

Kerkrentmeester:Jan Vrieze 
Deurdienst:Jan Creemer en Eva Vrieze 

Collecte:“Kinderen in de knel” 

Koster: Thomas van der Zwaard en Jan-Willem Weststeijn 

Techniek: RudolfHuson 

Beamer: Frans van der Wee 

Organist: Jan Sikkema 

Rijdienst Aalsmeer: Bertus de Vries 

Rijdienst Kudelstaart: Wim Poortvliet 

 

Zondag: 25 december 2016 

Kerkelijk Centrum “De Spil”, 10.00 uur, Kerst 

Met medewerking van Interkerkelijk koor “Desire 

Voorganger: Ds. J. van Dalen 

Ouderling van dienst:Truus de Geus 

Diaken van dienst:Janna Adema 

Kerkrentmeester: Kees Alewijnse 
Deurdienst:Wim Poortvliet en Joke Aalbersberg 

Collecte:Eredienst en Diaconie (1), Kerk (2) 

Bij deur wordt gecollecteerd voor de Zending 

Oppasdienst: Dorien Rinkel en Shannon Feenstra 

Jeugdkerk: Er is geen jeugdkerk 

Koster: Chris Bremer 

Techniek: Kees Vermeulen 

Beamer: Niels Stronkhorst en Wouter Maat 

Organist: Jan Sikkema 

Koffiezetten:Lammy van den Berg en Lenie Vermeulen 

Koffieschenken: Marieke Millenaar en Elly Valstar 

Rijdienst Aalsmeer: Fam. Vogelaar 

Rijdienst Kudelstaart: Huib van Arkel 

 

Maandag: 26 december 2016 

Kerkelijk Centrum “De Spil”, 9.30 uur, Kerstontbijt en musical 

Collecte:Kinderen in de knel” 

Koster: Marcel van Soest 

Techniek: Frans van der Wee 

Rijdienst Aalsmeer: Ted Wentzel 

Rijdienst Kudelstaart: Jos Blom 

 

Zaterdag: 31 december 2016 

Kerkelijk Centrum “De Spil”, 19.00 uur, Oudjaarsavond 

Voorganger: Ds. J. van Dalen 

Ouderling van dienst:Anneke Duinkerken 

Diaken van dienst:Ans Rinkel 

Kerkrentmeester: Ed Duinkerken 
Deurdienst: Janine van Osnabrugge en Jaap Overbeek 

Collecte:Eredienst en Diaconie (1), Einde jaars collecte (2) 

Bij deur wordt gecollecteerd voor de Zending 

Koster: Remco Valstar 

Techniek: Tom Stronkhorst 

Beamer: DorrieHuson 

Organist: Jan Sikkema 

Rijdienst Aalsmeer: Marjolein van der Zwaard  

Rijdienst Kudelstaart: Martin Rinkel  

 

Zondag: 1 januari 2017 

Kerkelijk Centrum “De Spil”, 11.00 uur, Nieuwjaarsdag 

 

Op zondag 1 Januari begint de dienst om 11.00 uur (1 uur later dus). 

Voor de dienst is er de gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken en elkaar een gelukkig nieuwjaar te toe te wensen. 

Na de dienst kunnen we met elkaar een drankje of fris drinken met een versnapering i.v.m. de start van het nieuwe jaar. 

 

Voorganger: Ds. J. van Dalen 

Ouderling van dienst:Anneke Sikkema 

Diaken van dienst:Ans Rinkel 

Kerkrentmeester: Jan Vrieze 
Deurdienst: Aveline Maat en Jaap Overbeek 

Collecte:Eredienst (1), Diaconie (2) 

Bij deur wordt gecollecteerd voor de Zending 

Oppasdienst: Linda Agtersloot en Melissa Valstar 

Jeugdkerk: Er is geen jeugdkerk 

Koster: Martin Maat 

Techniek: Rudolf Huson 

Beamer: Frans van der Wee 

Organist: Jan Sikkema 

Koffiezetten:Carla van Oostveen 

Koffieschenken:Hillie de Kuiper en Herma Heijnen 

Rijdienst Aalsmeer: Piet Adema  

Rijdienst Kudelstaart: Kees Alewijnse 

 

Bij de diensten 

Afgelopen zondag ging dominee Jan-Maarten Goedhart bij ons voor. Het was fijn om hem weer in ons midden te hebben.

De komende weken is er heel veel te beleven in de kerk, het beloven bijzondere en afwisselende diensten te worden, zoals u in de opsomming hierboven kunt zien. We hopen u allen vaak te ontmoeten. 

Gemeentenieuws 
Er hebben ons geen berichten bereikt dat er gemeenteleden zijn opgenomen in het ziekenhuis in de afgelopen week. Natuurlijk zijn er wel mensen die ziek zijn en ook mensen die zorgen hebben om geliefden of die leven met zorgen om hun eigen gezondheid. We bidden voor alle zieken en voor de mensen die tussen hoop en vrees moeten leven, dat zij het vertrouwen op onze Heer mogen behouden en dat Hij hen zal dragen in Zijn liefde.

Uit de pastorie 

Medeleven 

Als predikant ben ik tot nu toe al vele malen bij een begrafenis betrokken geweest. In de meeste gevallen was dat als degene, die gevraagd werd om als ‘dienaar des Woord’ woorden te spreken uit de Bijbel. Op deze manier zochten en – hopelijk - vonden de nabestaanden troost bij de levende HEER. Hoewel ik probeer om dit naar eer en geweten te doen, blijf ik dan toch altijd een buitenstaander. Het verdriet en het gemis kan ik ten diepste niet voelen. Daarom was het voor mij heel anders, nu het mijn eigen vader betrof, die plotseling overleed. Ik ben in de gelukkige omstandigheid, dat ik nog niet veel naaste familieleden heb verloren. Ik heb mijn kinderen, kleinkinderen, zelfs al mijn broers en zusters, mijn schoonouders, mijn moeder nog. Tot voor kort hoorde dus ook mijn vader nog in die lange rij. Hij mocht de hoge leeftijd van 89 jaar bereiken en is in vertrouwen op zijn hemelse Vader gestorven. Dat alles ervaren Joke en ik als een grote zegen. Toch voelen we nu ook echt wat het is iemand te moeten missen, die je zo nabij stond. Tegelijk ook de steun en kracht die eruit gaat van medeleven. De vele mensen, ook uit Kudelstaart en omgeving, die voor ons bidden, even iets van zich laten horen of zien. Op vele manieren kregen we dat over ons heen ‘als een mantel om ons heengeslagen’. Daar willen Joke en ik u allen hartelijk voor bedanken. Ook namens mijn moeder, die verbaasd stond dat er ook uit Kudelstaart zoveel medeleven haar bereikte. We hebben vader met vertrouwen uit onze handen gegeven. Boven de rouwbrief stonden woorden, die mij zeer dierbaar zijn. Het is één van de verwoordingen van de zegen, zoals ik die elke zondag mee mag geven aan het einde van de kerkdienst. Het zijn woorden die ik u mee wil geven – ook nu het einde van het oude jaar nadert en het nieuwe voor de deur staat. ‘Moge de vrede van God die alle verstand te boven gaat uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’. 

Daarmee wens ik u allen gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling!     

Met een hartelijke groet, 

Ds. Hans van Dalen

Kerstontbijt op tweede Kerstdag 

Ook dit jaar is er op Tweede Kerstdag weer een kerstontbijt, waarvoor – bij deze -  iedereen uitgenodigd is.  Het ontbijt begint om 9.30 uur waarna om ca. 10.30 uur de kerstmusical ‘Geknipt voor Kerst’ opgevoerd wordt, voor en door jong en oud. Om te weten hoeveel we moeten inslaan voor het ontbijt, vragen wij u of jou om uw of jouw naam in te vullen op de intekenlijsten die op de tafel in de gang naar de kerkzaal liggen.  

Telefonisch of per e-mail aanmelden kan ook, t/m 23 december,  

bij Aveline Maat, of  scriba@sow-kudelstaart.nlDe deelname aan het ontbijt is gratis. Om de onkosten te dekken zal er een bus staan voor een vrijwillige bijdrage. 

Commissie Erediensten 

 

Kerst 2016 ‘Warm welkom’  

Vanuit de missionaire werkgroep willen we de bewoners van Kudelstaart weer goede Kerstdagen wensen en hen uitnodigen om één van de Kerstdiensten bij te wonen. We doen dat dit jaar op  vrijdag 23 december van 16.00 uur tot ongeveer 19.30 uur, midden op het plein in het Winkelcentrum ‘Kudelstaart’ naast de kerstboom. We staan daar met een kraam met wat materiaal om te verkopen, maar  we staan er ook  om warme chocomel , glühwein en de Kerstkrant die als titel draagt ‘Warm Welkom!’  uit te delen.  Het promotie-item van ‘waarom Kerst’ van dit jaar zal hier ook op de kraam liggen: Kerst in 12 hits. (Meer informatie hierover op www.waaromkerst.nl ). Dus kom tussen het boodschappen doen door even langs voor een warm bakkie, een praatje en een kerstkransje. En ging je geen boodschappen doen ? Kom dan toch, want dan wordt het gezellig druk ! Met elkaar kunnen we dan een warm welkom uitstralen naar onze dorpsgenoten.  

Wil je helpen of meer informatie bel dan naar : Aletta Heil tel.  of mail Joke van Leeuwen  

Welkom, de missionaire werkgroep 

 

Oudjaar - samen vieren? 
Het duurt nog even, maar de tijd gaat snel. Na kerst komt de jaarwisseling er al vlot achteraan. De oudejaarsavond hopen we ook dit jaar te beginnen met een 'Oudejaarsdienst' om 19.00 uur in De Spil. Daarna willen we gelegenheid bieden, om met degenen, die dat willen, de oudejaarsavond gezellig door te brengen en het nieuwe jaar in te luiden. We hebben de medewerking van de mensen van het wijkontmoetingspunt 'Voor elkaer' bij Mijnsheerlijckheid om dit daar te realiseren! Dit is natuurlijk alleen mogelijk, als er voldoende belangstelling voor is.  

Vandaar een oproepje voor belangstellenden om zich te melden bij Aletta Heil, St. Janstraat 13, Kudelstaartof ds. Hans van Dalen (email: predikant@sow-kudelstaart.nl

Schoenmaatjes: Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau 

Wij als kindernevendienst zijn u en jou erg dankbaar voor het inleveren van 26 schoenendozen voor de actie schoenmaatjes. En ook dank voor de gulle gevers waardoor de onkosten van verzenden van de dozen (6 euro per doos) betaald zijn. En we ook nog eens een gift van 45 euro hebben over kunnen maken aan de organisator van schoenmaatjes, stichting Edukans. Inmiddels zijn onze schoenendozen ingeleverd door ons en door uw en jouw inzet worden er binnenkort ergens op deze wereld weer een aantal kinderen blij gemaakt met 1 van de prachtig versierde schoenendozen. 

Mocht u of jij het mailadres op het inleverformulier hebben ingevuld dan zult u te zijner tijd op de hoogte gebracht worden waar uw schoenendoos is afgeleverd. Nogmaals onze dank. 

De kindernevendienst 

Collecten voor “Kinderen in de knel” 
Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Wereldwijd werkt gemiddeld 1 op de 10 kinderen. Zij werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Samen met andere organisaties zet Kerk in Actie zich in voor kinder arbeidvrije zones. Hiervoor zijn 5 speciale projecten opgezet. 

Project 1. Oeganda: nieuwe kansen voor straatkinderen 

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel kinderen zijn hun geboorteregio Karamoja ontvlucht vanwege de bloedige burgeroorlog en armoede. Vijf partners van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan. Met familie, een dak boven hun hoofd en op school. Samen doorbreken ze zo de vicieuze cirkel van armoede.  

Project 2. Colombia: onderwijs voor werkende kinderen 

Wie door de sloppenwijken van Bogotá loopt, ziet talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. De medewerkers van de organisatie FPT (Stichting Kleine Arbeider) zetten zich in voor werkende kinderen in Bogotá. De organisatie leert 120 kinderen alternatieven voor werk te zoeken en maakt hen mondig en weerbaar.  

Project 3. India: geen kinderarbeid in de textielindustrie 

De textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die moeten werken. Ze lopen het risico om slachtoffer te worden van geweld, mensenhandel of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE zoekt deze kinderen op in fabrieken en op straat, en werkt samen met de gezinnen aan oplossingen.  

Project 4. India: geen kinderarbeid op het platteland 

Ook op het platteland van Zuid-India moeten nog veel kinderen werken. De Indiase kerken bieden kinderen overbruggingsonderwijs en geven hen beroepstrainingen. Ook gaan ze schending tegen van andere kinderrechten, zoals kinderhuwelijken.  

Project 5. Ghana: beroepsonderwijs voor straatmeisjes 

In de Ghanese hoofdstad Accra leven 25.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie Agreds vangt daar straatmeisjes op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen. 

We hopen op een mooie opbrengst voor hulp aan deze kinderen! 

Nieuws uit de boekenhoek! 

Graag wil ik u nogmaals wijzen op het boek “Doorbroken Grenzen”- herinneringen van een zendeling. Voor degenen die er nog niet van weten het volgende: Dit boek is het levensverhaal van dhr. Jan Pit, die o.a. directeur van Open Doors Afrika en Open Doors Europa is geweest. Dhr. Pit is in 2008 overleden. Ds. De Lange kende hem al sinds 1960 en is nu nog bevriend met mevr. Pit. Daar de oplage van toen niet helemaal is verkocht, heeft ds. De Lange in overleg met mevr. Pit besloten boeken bij onze gemeente/boekenhoek te brengen, zodat de boeken alsnog onder de aandacht gebracht worden én gelezen! De eerste “bundel van 20 stuks” is verkocht, dus heeft ds. De Lange ons weer een 20tal boeken aangeleverd! 

Het boek kostte normaal gesproken € 14,95 maar voor ten minste € 5,00 kunt u dit boek aanschaffen, zodat dit bijzondere en moedige levensverhaal door velen van u gelezen kan worden. 

De opbrengst van het boek gaat naar de ZWO commissie, die dit aan een passend doel zullen besteden. 

Dus mocht u interesse hebben, óók buiten de “grenzen” van Kudelstaart, dan zie of hoor ik graag van u. 

Het is te koop bij boekenhoek SOW Kudelstaart op zondag (behalve op 25-12 en 1-1: dan is de boekenhoek dicht vanwege Kerst en Nieuwjaar);  met de inloopochtenden iedere eerste woensdagochtend van de maand, via email: boekenhoek@sow-kudelstaart.nl 

(vermeldt dan aub. wel even uw adres/telnr. zodat ik u kan bereiken). 

Mede namens ds. De Lange en mevr. Pit hartelijk dank voor uw aankoop. 

Graag tot ziens/horens/mails, Gusta Groenendijk

Inloopochtend in de Spil 

Woensdag,  4 januari 2017 is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee staan voor u klaar. In december hebben Arnold en Anneke getrakteerd dus nu alsnog een traktatie van Henk en Ria. 

Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen etc. Ook een goed moment én mogelijkheid om deze ochtend elkaar een goed, gezegend en gezond nieuwjaar toe te wensen! 

De boekenhoek is deze ochtend ook geopend.   

Voor vragen en/of contact: 

De gastvrouwen zijn Anneke Sikkema en Hennie Maarse.  

Graag tot ziens in de Spil. 

 

Kopij eerste kerkblad en nieuwsbrief 2017 

Kopij voor het eerste kerkblad in 2017 kan uiterlijk maandag 2 januari om 19.00 uur worden ingeleverd en kopij voor de eerste nieuwsbrief op donderdag 5 januari om 19.00 uur.

Engelen 

We hebben het in de afgelopen week niet kunnen missen: de beelden in journaals en actualiteitenrubrieken uit Aleppo.  Enkele jaren geleden nog een fraaie en fiere stad met een rijk verleden en trotse inwoners. Nu is Oost-Aleppo één grote rokende puinhoop waarop en waartussen honderdduizenden doodsbange mensen leven. Aan het begin van een dag weten zij niet of zij aan het eind van die dag niet ook zullen zijn vermoord of het slachtoffer zijn geworden van een bombardement of een kogelregen.  De waarde van een mensenleven is minder dan die van een vlieg. Aleppo is helaas geen uitzondering. Ook op andere plekken in de wereld  woedt oorlog of is geweld aan de orde van de dag – misschien niet zo breed in beeld gebracht als die in Syrië, maar toch. Een greep; Congo, Irak, Jemen, Libië, Mexico, Nigeria, Tsjaad, Zuid-Sudan…en er zijn nog veel meer brandhaarden.   Dat is allemaal nog best ver weg zult u zeggen. Maar dicht bij huis is er misschien wel geen oorlog, maar dat wil niet zeggen dat daar geen zorgen zijn of verdriet is. In ons eigen dorp, misschien wel in onze eigen straat, zijn ook mensen die lijden onder huiselijk geweld, onder discriminatie, onder racisme. Of  zijn er mensen die zich eenzaam voelen en die snakken naar een beetje aandacht en betrokkenheid. 

 

Kunnen wij daar wat aan doen? zult u zich wellicht afvragen.  Het antwoord is:  nee, wij zullen in Kudelstaart de oorlog in Syrië of waar dan ook niet kunnen stoppen. En wij kunnen ook niet alle zorgen en verdriet in onze eigen omgeving voorkomen. Maar wij kunnen wel medemenselijkheid tonen aan diegenen die het geweld willen ontvluchten. of die erin geslaagd zijn inmiddels te vluchten. Of,  om maar heel dicht bij huis te blijven: diegenen die eenzaam zijn, in rouw zijn of anderszins verdriet hebben in woord en daad ondersteunen.  Het is geen schande om de tranen te drogen van iemand die verdriet heeft of een lichtstraal te zijn in de duisternis van de eenzaamheid van een medeburger of misschien wel een mede-gemeentelid.  

Het is bijna Kerstfeest. Het feest waarbij de Blijde Boodschap van de geboorte van Jezus door engelen naar buiten wordt gebracht.  Aan herders: de absolute verschoppelingen uit de (toenmalige) samenleving.  De engelen brachten vreugde en licht. Dat kunnen wij ook: aan diegenen die nu, op welke manier dan ook, buiten de samenleving staan! Dat maakt de samenleving in ieder geval een klein stukje menselijker….. 

Aan u allen worden gezegende kerstdagen en een goed nieuwjaar toegewenst. 

Scribent – Kees de Bondt