U bent hier

Kerkblad 24 januari 2016

Door gerdadevos op 19 januari 2016 21:04

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag hadden we een oecumenische dienst in de RK-parochie St. Jan Geboorte. In deze dienst werd voorgegaan door pastor Annemiek Blonk en dominee Hans van Dalen. Het onderwerp was “Wees zout en licht voor elkaar!” Dominee van Dalen vertelde ons over het belang van zout. Het kostbare zout brengt smaak en is bederfwerend. Wij, Christenen, worden opgeroepen om het zout te zijn in een zouteloze samenleving en om bederf te weren, om de bacteriële infectie van het egoïsme te bestrijden. De vraag is alleen, brengen wij nog zout en pit in onze samenleving? Of zijn wij soms smakeloos geworden? Als dat zo is, dan kunnen wij altijd opnieuw op smaak gebracht worden. Dit kan op veel manieren, bijvoorbeeld zondags in de kerk. Zo kunnen wij het zoutgehalte op peil houden en dan kunnen we blijven strooien tot zegen van velen! 

 

Komende zondag zal het Heilig Avondmaal gevierd worden.Onze dominee zal ook in deze dienst voorgaan. Wij hopen met u allen samen te komen rond de “tafel van onze Heer”. 

 

Gemeentenieuws 

Wordt niet geplaatst op internet 


Vanuit de grote kerkenraad  

Tijdens de laatste vergadering van de kerkenraad is vastgesteld, dat er 6 vacatures zullen ontstaanper juni 2016. 

-1 x extra Ouderling pastoraat wijk Anneke Sikkema 

-2x Pastorale medewerker  

-1x Jeugd Pastorale medewerker   

-1x Diaken  

-1x extra Diaken of diaconale medewerker  

Wijdoen een oproep om namen in te dienen ter vervulling van deze vacatures. Stembriefjes vindt u in hal voor de kerkzaal en daar vindt u ook de bus waarinu uw ingevulde briefje kan deponeren. Altijd ondertekenen en van uw naam voorzien i.v.m. geldigheid. U kunt het ook opsturen naar onze scriba’s per email.(scriba@sow-kudelstaart.nl) 

Sluitingsdatum is zondag 31 januari a.s.  

 

Volgende kleine kerkenraad 18 februari 

Tijdens deze vergadering zal een groslijst worden vastgesteld van mogelijke kandidaten voor de vacatures komende juni 2016. Ook zal dan een kiescommissie worden samengesteld, bestaande uit leden van de kerkenraad, die dit verder gaan oppakken. 

Wat zou het geweldig zijn als we wederom alle vacatures zouden kunnen vervullen. Vele handen maken licht werk. 

Wim Poortvliet, voorzitter   

 

Scriba email account 

Zoals u weet hebben we twee scriba’s, die in tijd ‘om en om’ deze scriba taken uitvoeren.Besloten is om het email-account scriba2@sow -kudelstaart.nl (dus met 2 na scriba) van Aveline Maat te laten vervallen.  

Beide scriba’s, Aveline Maat en Marja van den Berg, gebruiken vanaf heden scriba@sow-kudelstaart.nl. 

Past u dit aan in uw e-mail contacten. 

 

Stichting Ambulancewens 

Tijdens de avondmaalsviering van 22 november 2015 was de opbrengst van de collecte bestemd voor het diaconale project Stichting Ambulancewens, een stichting die de laatste wens van mensen, die nog maar kort te leven hebben, inwilligt. Men heeft een team van 200 vrijwilligers, die (meestal) in hun vrije tijd de zieken helpen bij het vervullen van hun wens. 

De Stichting probeert zo veel mogelijk aan de weg te timmeren; zelfs op Facebook komt het vervullen van een wens door de Stichting Ambulancewens regelmatig voor. Er wordt dan een korte opgave van uitgevoerde wensen gegeven. Ook hier blijkt duidelijk, dat deze Stichting in een behoefte voorziet. 

Niet alleen de collecte maar ook een gedeelte van de opbrengst van de in december gehouden Kerstmarkt was bestemd voor deze Stichting. Wat was dat geweldig. Een prachtige financiële oppepper ! Heel veel dank daarvoor. 

Het moge duidelijk zijn, dat de Stichting alleen haar werk kan doen dankzij de financiële ondersteuning van particulieren, instellingen en bedrijven. 

Thans is men bezig een nieuwe, aangepaste ambulance aan te schaffen. Onze giften werden dan ook met enthousiasme ontvangen en zullen onder meer voor dit doel worden gebruikt.  

Ook de opbrengst van de collecte van het avondmaal op 24 januari a.s. zal aan deze Stichting worden overgemaakt. Uiteraard bevelen wij ook deze collecte van harte bij u aan; we hopen, dat u wederom gul zult geven aan dit goede doel ! 

Op de tafel in de gang liggen nog enkele brochures met informatie over de Stichting. Neemt u gerust een brochure mee naar huis om het nog eens rustig na te lezen. Of kijkt u eens op het internet: www.ambulancewens.nl. Wat een schitterend werk doet deze Stichting! 

Bij voorbaat onze hartelijke dank 

Uw diaconie 

 

Schrijven naar Vervolgde Christenen 

Aanstaande dinsdag 26 januari krijgt u weer de gelegenheid om de vervolgde christenen een hart onder de riem steken met het sturen van een kaartje. Denk daarbij aan wat de Here Jezus zeide: Wat gij aan de minste mijner broeders hebt gedaan hebt gij aan Mij gedaan. Laten we dat in de praktijk brengen door een eenvoudig kaartje schrijven. Tot ziens op dinsdagmiddag 26 januari van 14.uur tot 15.00 uur in de kerkenraadskamer op de 1e verdieping van De Spil.  

Anneke de Jong 

 

Top 2000 Kerkdienst 

Onze Top 2000 kerkdienst zal worden gehouden a.s. zondag 24 januari om 19.00 uur in de Spil. In deze speciale dienst zal muziek te horen zijn uit de Top 2000. Iedereen heeft de gelegenheid gehad om te stemmen en er zijn dan ook zeer veel stemmen uitgebracht. De nummers met de meeste stemmen zullen te horen zijn, dus niet iedereen zal zijn selectie terughoren tijdens deze dienst, maar niet getreurd, uiteindelijk zal niemand teleurgesteld naar huis gaan. Zeker niet!  

Een aantal nummerszal worden uitgevoerd door Soundsation, eenjong en enthousiast popkoor uit de regio, dat meer dan 70 leden heeft. Het koor staat onder leiding van dirigent Irma Zethof, zingt meerstemmig in meestal 5 stemgroepen, maar gebruikt ook solisten.En als extra verrassing zal op deze avond de nummer 1 LIVE gezongen worden door Carin Bremer, begeleid door Jan Raadgever op de piano! 

Niet alleen de muziek is belangrijk in deze dienst, ook de teksten zullen worden belicht. Veel gaan er over hoop, liefde, geloof en vertrouwen. Tussen de muziekfragmenten zal hier iets over verteld worden in de vorm van een verhaal, gedicht of gebed. Dit alles, tezamen met een mooie presentatie via de beamer, zal ervoor zorgen dat het een groots evenement gaat worden! 

Commissie Vorming & Toerusting 

 

Woensdagavondgroep  WAG 

Het onderwerp voor de eerstvolgende gespreksavond op 27 januari a.s. is: 'Het boek van VERGEVING' van Desmond en Mpho Tutu. Vergeven is moeilijk en vaak lijkt het onmogelijk. Toch is vergiffenis schenken, of om vergeving vragen, het enige wat je kunt doen om jezelfen de wereld te bevrijden van de starre cirkel van pijn en vergelding. Deze avond wordtgeleid door ds. Hans van Dalen. De plaats van samenkomst is bij Joke en Hans van Dalen, Einsteinstraat 2-A. Inloop met koffie en thee vanaf 20.10 uur. We beginnen graag om 20.30 uur.  

U/je bent van harte welkom. 

Vr. groet, Madeleine van der Dussen. 

 

Dank U wel, 

Hierbij willen Wij U dank zeggen voor het meeleven, in    

welke vorm dan ook, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis 

en bij thuiskomst. 

Het heeft ons goed gedaan. We gaan ervoor. 

Wil en Sikke de Groot. 

 

Agenda: 

- 24 januari, 19.00 uur: Rock Solid. 

- 28 januari, Jongerengespreksgroep “De Afdwalers” bij Annemieke (en Matthijs) van Leeuwen, Geerland 59 (jongeren van 25 en ouder) 

- 29 januari, 19.30 uur: Catjids 

Het eerstvolgende “zondagmiddagjidsgesprek” (jongeren van 18 tot plm. 30) is op DV 21 februari.