U bent hier

Kerkblad 24 april 2016

Door gerdadevos op 1 mei 2016 14:24

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag mochten we met elkaar een hele feestelijke dienst beleven, de Heilige doop werd bediend aan Jesse Rinkel, Twan Trippenzee en Sophie van Oostveen. De tekst van de verkondiging was: ‘Houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ 

(Matteüs 28: 20). 

 

Aanstaande zondag zal ds. M. J. Zandbergen uit Waddinxveen bij ons voor te gaan, we hopen u allemaal weer te mogen begroeten.   

 

Agenda 

-21 april - 20.00 uur jongerengespreksgroep 'De Afdwalers' 

 

Gemeentenieuws 

Gemeente nieuws wordt niet geplaatst op internet. 

 

Oproep voor vervulling van vacatures kerkenraad/pastorale medewerkers 

Donderdagavond 14 april zijn in de kleine kerkenraad de vorderingen van de kiescommissie besproken voor de zes openstaande vacatures, die vanaf 12 juni a.s. ontstaan. Er is veel werk verzet en er zijn goede gesprekken gehouden. Met de toezegging van een aantal benaderde kandidaten zou de kerkenraad weer volledig bezet zijn, ja zelfs met een extra diaken uitgebreid tot 27 leden. We zijn dan ook bijzonder verheugd dat velen zich weer beschikbaar willen stellen voor werk in onze gemeente. Vele handen maken licht werk.Bij de huidige stand van zaken zouden er nog vacatures zijn voor twee pastorale medewerkers. Het pastorale werk is van groot belang en we willen dit graag op het huidige niveau voortzetten. Daarom doen we als kerkenraad een dringende oproep om zelf na te denken of je je hier niet voor wilt opgeven. Denk niet: 'Dat kunnen anderen wel doen' of 'Ik ben hier niet geschikt voor'. We hebben allen een roeping om te werken in Gods wijngaard. Je staat er als pastoraal medewerker beslist niet alleen voor in onze gemeente. Met de andere leden in het wijkteam en de ouderling-coördinator van het wijkteam kunnen zaken verdeeld en gedeeld worden. Zoals u waarschijnlijk weet: we hebben in onze gemeente vier wijkteams met een ouderling-coördinator. Je komt in een ‘warm’ nest, dat mogen we beslist zeggen. U kunt op deze oproep reageren bij de voorzitter van de kiescommissie Erna Roodenburg. Zij zal na uw opgave samen met leden van de kiescommissie met u in gesprek gaan. U kunt Erna bereiken via telefoon 0297-325840 of bij haar thuis Copernicusstraat 2. Haaremailadres is erna.roodenburg@sow-kudelstaart.nl. Wij zien uw reactie gaarne de komende twee weken tegemoet. 
Namens de kerkenraad Wim Poortvliet, voorzitter 

 

Wie gaat er mee? 

Vanuit de jeugdraad zijn we aan het inventariseren wie er interesse heeft om mee te gaan op jongerenreis naar Roemenië, Egrestö. De bedoeling is om in het voorjaar van 2017 met elkaar op pad te gaan. We willen onze ‘zustergemeente’ bezoeken, maar ook de handen uit de mouwen steken! Voordat we alles gaan plannen, willen we eerst nagaan of er animo is. Dus wie gaat er mee? Laat het weten bij Carin Bremer, Dorien Rinkel of via jeugdraad@sow-kudelstaart.nl. 

 

Schrijfmiddag 

Schrijven voor de vervolgde christenen op dinsdag 26 april van 14.00 tot  
15.00 uur in het lokaal op de 1e verdieping van de Spil de koffie/thee  
staat klaar. 
Het is voor de vervolgde christenen belangrijk dat ze het gevoel krijgen  
dat wij ze niet vergeten, d.m.v. een kaartje maar ook door gebed, het is  
erg nodig, overal wordt de verdrukking groter en God vraagt van ons om  
om te zien naar deze mede-gelovigen. 
We kunnen schrijven naar de ouders van de Chibok-meisjes in Nigeria die  
al 2 jaar ontvoerd zijn, Kinderen in Colombia die in tehuizen zitten  
omdat het te gevaarlijk is om thuis bij de ouders te zijn, jongeren uit  
de Centraal Afrikaanse Republiek, Marjam in Tsjaad, Umid in  
Turkmenistan, Mercy uit Nigeria.  Laten we in onze vrijheid een kaartje  
schrijven naar hen die leven in verdrukking, tot ziens Anneke de Jong