U bent hier

Kerkblad 23 september 2018

Door Marjavandenberg op 17 september 2018 15:34

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor. Het thema v.d. verkondiging was: Leef, alsof… Dit n.a.v. het verhaal van Belsassar, die eigenlijk geen koning was, hij was een zoon van koning Nabonidus, en hij handelde niet als een koning.

Ook wij kunnen ons wel eens afvragen: heb ik goed gehandeld, heb ik betekent voor een ander, voor God? Misschien moet je dan wel bekennen dat je tekort bent geschoten. Maar dan mogen we weten de Heer er altijd zal zijn voor ons met Zijn liefde, Zijn vergevende liefde. In vertrouwen op die liefde mogen wij ons leven en liefde geven. Elke dag, tot het onze laatste dag is. Maar die ‘laatste dag’ zal dan het begin zijn van een nieuw leven. Wij verwachten de dag dat Jezus komt. De nieuwe morgen, de jongste dag. Jezus vraagt van ons dat we zijn als dienaren die hun Heer verwachten. De Heer kan elk moment komen, sta dus klaar en wees waakzaam.


Het advies is dus niet: “Leef alsof het je laatste dag is, leef alsof de morgen niet bestaat”.

Het beste advies is: “Leef als of vandaag de mooiste dag is, leef alsof Jezus vandaag al komt!”

 

Aanstaande zondag zal mw. drs. A.A. Geudeke uit Wilnis bij ons voorgaan, we hopen u weer te mogen ontmoeten. Voor de kinderen is er kindernevendienst XL.

 

Catjids

Vrijdag 21 september, 19.30 uur: Catjids. Alle jongeren van 13-17 jaar (vanaf jaar 2 Middelbaar Onderwijs) worden van harte uitgenodigd.
Geef het door! De eerste avond kijken we naar een film en is er patat..

 

Kindernevendienst XL

Hallo jongens en meisjes van de basisschool, volgende week zondag, de 23e, hebben we weer een Kindernevendienst XL in de Spil. Inloop is 9.45, we beginnen om 10.00. Gezellig als je komt! Je kunt natuurlijk altijd een vriendje of vriendinnetje meenemen.

Tot dan. De kindernevendienstleiding

 

Agenda

-Donderdag 20 september: Jongerengespreksgroep de Afdwalers,

20.00 uur bij Tineke en Arno Maas, Zijlijnstraat 47

-Vrijdag 21 september: Catjids, 19.30 uur in de Jids

 

Gemeentenieuws

Wordt niet op het internet geplaatst.

In memoriam                                                                                               Op vrijdag14 september is overleden op de leeftijd van 94 jaar Anna van der Sluis - van der Vaart. Zij is geboren in Nieuwveen. Daar kreeg zij een opvoeding waarbij het geloof een belangrijke rol speelde. Ze trouwde met kapper van der Sluis en jarenlang hadden ze een kapperszaak aan de Machineweg in Aalsmeer. Hij hanteerde de schaar en het mes; zij verleende allerlei hand- en spandiensten. In hun ouderdom verhuisden ze naar Kudelstaart en kwamen bij onze gemeente. Anna bezocht graag de kerkdiensten. Toen de gebreken te groot werden kreeg ze een goed plekje in Rozenholm. In 2013 overleed haar man. Nu is zij zelf heengegaan naar haar hemelse Vader. De crematieplechtigheid vond woensdag 19 september plaats. We wensen haar twee zoons en haar dochter, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen troost toe in hun gemis. We gedenken haar in dankbaarheid. 

Rapportage kerkenraad

Donderdag 13 september jl. is de eerste grote kerkenraad gehouden na deze zomer.

Het document Werkwijze Kerkenraadsvergaderingen zoals besloten is op laatste grote kerkenraad van 17 mei jl. is goedgekeurd en toegevoegd als bijlage aan onze plaatselijke regeling als gemeente. 

Als gemeente hebben we ons opgegeven voor de enquête van de PKN ‘Hoe vitaal is uw kerk’.  Aanmelding is nog in behandeling en als dit gehonoreerd wordt hoort u en jij hiervan meer.

Voor het jaargesprek tussen onze predikant en een delegatie van de kerkenraad is een commissie benoemd die dit oppakt.

De coördinatoren en voorzitters diverse groepen informeren mondeling waar nodig de leden die niet in de kerkenraad zitten zoals bv. de pastorale medewerkers.

Alle stukken van de kleine kerkenraad en de agenda krijgen de leden van de grote kerkenraad ook direct als kopie- lezer.

Afgestemd is de vertegenwoordiging met de werkwijze bij rouw- en trouwdiensten.  

Het vergaderschema 2018/2019 tot augustus 2019 van de kerkenraden is vastgesteld met bijzonderheden.

Komende 19 november a.s. is het 40 jaar geleden dat er de eerste dienst gehouden werd in Kudelstaart. Dit 40-jarige jubileum willen we vieren in een Dankdienst op zondag 2 december om 10.00 uur. Naast deze feestelijke dienst is het plan om begin voorjaar 2019 een feestavond hiervoor te organiseren.

Er zijn doopdiensten gepland definitief op 21 oktober a.s. en mogelijk 2 december a.s.

De scholendienst met de Graankorrel is vastgesteld in overleg op 10 maart 2019.

De Samen op Wegwijzer 2018 – 2019 is gereed. Klasse weer en prachtig stukje werk en zal de komende weken worden verspreid onder alle leden.

Een terugblik op de kerkdiensten deze zomer en de diensten tot nu in september gaven bij eenieder een bijzonder goed gevoel. Laten we dit zo voortzetten en klasse voor iedereen die hier zijn steentje in heeft bijgedragen.  

We kunnen terugzien op goede en efficiënte kerkenraadsvergadering.

Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad

 

Medeleven

Hoe belangrijk een gebouw is voor een kerkelijke gemeenschap weten we in Kudelstaart heel goed. Hoe zou het verder moeten, als we dat niet meer hadden? De Rooms-Katholieke parochie in Bovenkerk staat voor die vraag, omdat de prachtige Urbanuskerk vorige week zaterdag afbrandde. In een reactie lazen we onderstaand gedicht:

 

Wat is een kerktoren zonder kerk?
Wat is een Godshuis zonder huis?
Wat is Bovenkerk zonder de kerk?
Wat is een kerk nog, als as en gruis?

 

Hoe kunnen we kerk-zijn zonder kerk?
Hoe komen we samen zonder samenzijn?
Hoe blijft onze fundering nu nog sterk?
Hoe delen we en troosten we in deze pijn?

 

Is een kerk niet een plek om God te eren?
Is het een toonbeeld van Zijn werk?
Is het iets waar iets uit valt te leren?
Is een kerk toch hoofdzakelijk mensenwerk?

Zo werd dé plek om lief en leed te delen
op zichzelf een plek van verdriet en pijn.
Hopelijk kunnen we, ook nu nog, met zovelen,
Bovenal in Bovenkerk samen sterk zijn!

We hopen en bidden dat de kerkelijke gemeenschap in Bovenkerk de kracht en moed zal vinden om elkaar vast te houden in deze zware tijd.