U bent hier

Kerkblad 23 oktober 2016

Door gerdadevos op 22 oktober 2016 19:35

Protestantse gemeente Kudelstaart 

Zondag: 23 oktoberber2016 

Kerkelijk Centrum “De Spil”, Opdragen, 10.00 uur 

Voorganger: Ds. J. van Dalen 

Ouderling van dienst: Leo Eveleens 

Diaken van dienst:Ans Rinkel 

Kerkrentmeester: Jan Vrieze 
Deurdienst: Jan de Jong en Anneke de Jong 

Collecte:Eredienst(1), Diaconie(2) 

Bij deur wordt gecollecteerd voor de zending  

Oppasdienst: Kristian/ Simone van Heemskerk en Melissa Valstar 

Jeugdkerk: Er isjeugdkerk 

Koster: Bert van Duijn 

Techniek:Rudolf Huson 

Beamer: DorrieHuson 

Organist: Jan Sikkema 

Boekenhoek: Gusta Groenendijk en Helma Bakker 

Koffiezetten:Rita en Gerard van Zelderen 

Koffieschenken: Marieke Millenaar en Elly Valstar 

Rijdienst Aalsmeer: Bertus de Vries 

Rijdienst Kudelstaart: Martin Rinkel 

 

Bij de diensten 

Afgelopen zondag ging dominee Lagerweij uit Blokzijl bij ons voor, geen onbekende, hij liet ons op indringende wijze het verhaal van Jacobs strijd met God bij de rivier de Jabbok meebeleven. Jacob, die zijn broer bedrogen had om een betere erfenis te krijgen dan waar hij recht op had, gaat na lange jaren verblijf in het buitenland terug naar zijn geboortestreek. Jacob, de bedrieger, is bang en vreest het “aangezicht” van zijn broer en het “aangezicht” van God. En dan gebeurt het, bij de Jabbok ontmoet hij God en strijdt de hele nacht met hem. Na een lang en uitputtend gevecht heeft Jacob uiteindelijk nog maar één wens en dat is Godszegen ontvangen. Het is bijna morgen en God wil weggaan, maar Jacob houdt aan,Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent”. Uiteindelijk verhoort God zijn gebed en verandert zelfs zijn naam, Jacob, de bedrieger heet voortaan Israël. En zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Wat staat dat daar mooi geschreven! Jacob begint de nieuwe dag als een ander mens, zijn trots is hij kwijt en zijn hoogmoed en daarmee ook zijn angst voor Ezau. Wij kunnen hier veel van leren. Ook wij mogen, soms na een lange strijd, elke dag opnieuw beginnen en Gods zegen doorgeven aan de mensen om ons heen, iedere dag opnieuw, als de zon weer opgaat! 

 

De komende zondag is een bijzondere dienst, waarin Hannah van Heemskerk zal worden opgedragen. In deze dienst zal dominee van Dalen voorgaan. We hopen elkaar daar weer te ontmoeten. 

  

Gemeentenieuws 
Er is geen speciaal gemeentenieuws te melden. Wel zijn er meerdere gemeenteleden, die thuis tobben met hun gezondheid, die wachten op een opname of herstellende zijn en mensen die rouwen omdat zij kortere of langere tijd geleden een dierbare hebben verloren. Wij hopen dat zij Gods liefde ervaren en gesterkt worden door de mensen om hun heen. 
 

Verder wil Joost de Boer ons graag attenderen op de prachtige tentoonstelling Kunstwerk ‘Aan tafel’. Door 250 deelnemers, waaronder ook hijzelf, werd een bord met hun lievelingseten gekleid en beschilderd. Al deze borden zijn tot 11 november prachtig tentoongesteld in de burgerzaal. 

 

Theater Zwuf! 

Voor als de herfstvakantie toch wat regenachtig is! Woensdag 19 oktober wordt er voor alle kinderen vanaf  

4 jaar t/m ‘100 jaar’ een vrolijke en interactieve theatervoorstelling gehouden in de Spil. Theater Zwuf zal de voorstelling ‘Op zoek naar een vriend’ ten toon stellen. Tijdens het verhaal gaat God op zoek naar een vriend en kan daar heel goed hulp bij gebruiken!  

De zaal gaat open om 13.45 uur en de voorstelling begint om 14.00 uur. De entree is gratis. Wees welkom en neem je vriendjes en vriendinnetjes, opa(s), oma(s) of wie dan ook mee! 

 

Jubileumconcert Song of Joy 

A.s. zaterdag 22 oktober vieren wij ons 20-jarig jubileum en daarmee willen wij grondig uitpakken en u een bijzondere avond met zangvariatie bezorgen. Wij geven dan een spectaculair optreden in onze eigen Spil, samen met de beroemde Urker Mans formatie. Ook diverse oud leden hebben zich gemeld om een stevige “zangduit” in het zakje te doen. Dit alles gaat gebeuren onder de bezielende leiding van Ton van den Berg. Wij verwachten veel Kudelstaarters en mensen uit de wijde omgeving op deze unieke avond! We beginnen om 20.00 uur en de entree bedraagt 10 euro. Voor dit bedrag krijgt u ook nog koffie of thee. Wij hopen u en jou te ontmoeten! 

Leden van Song of Joy 

 

Oproep voor leiding jongensclub 
Wie heeft er zin om op woensdagavond om de week de jongensclub te leiden? Na de oproep in de kerk afgelopen zondag heeft Marcel van Soest zich al aangemeld. Dankjewel. Om het mogelijk te maken om te rouleren, zijn er nog 2 mensen nodig. Wij zijn op zoek naar mensen; jong, oud, man, vrouw, die het leuk vinden om met jongens in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar te knutselen, spelen en te praten over geloof. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ronald Sangers  of Carin en Dorien; jeugdraad@sow-kudelstaart.nl 

 

Vorkom! 30 oktober : voorlichtingsavond over verslaving 

Vanuit de jongeren van Rock Solid was de vraag gekomen wat verslaving nu allemaal inhoudt. De jeugdraad heeft daarom, in samenwerking met de commissie Vorming en Toerusting, Arjan Derksen van de Stichting Voorkom! uitgenodigd om ons hierover meer te vertellen. Als kerk staan we midden in de samenleving en ook aan de kerk gaat het probleem van verslaving niet voorbij. Voorlichting hierover is niet alleen een zaak van ouders of de school, maar dus ook voor ons als kerk.                                              Stichting Voorkom! wil jongeren helpen bij het maken van gezonde keuzes bij middelengebruik.  Arjan Derksen zal als preventiewerker, samen met een ervaringsdeskundige de inhoud van de avond verzorgen. Naast algemene voorlichting over verslaving, zullen zij ons tips geven hoe we met name om kunnen gaan met alcohol, roken/blowen en het gebruik van internet. Om ieder tot zijn recht te laten komen is de avond  gesplitst in een deel voor de jeugd van 11-16 jaar en een deel voor de volwassenen. We hopen dat we veel belangstellenden (dus zéker niet alleen de jongeren en hun ouders, maar óók grootouders en andere volwassenen) mogen begroeten en dat we met goede informatie en praktische handvatten over dit onderwerp weer naar huis gaan.  

Even op een rij:  

De avond wordt gehouden op 30 oktober in kerkelijk centrum ‘de Spil’, Spilstraat 5, Kudelstaart. 

18.45 – 20.00 uur: Start avond jeugd 11-16 in de Jids 

20.00 – 21.30 uur: Start avond volwassenen in de kerkzaal. 

 

Schoenmaatjes 

Wij als kindernevendienst hebben ons dit jaar weer aangemeld voor de actie schoenmaatjes zoals u/jij al eerder heeft kunnen lezen. Hopelijk heeft u/heb jij al een schoenendoos gescoord om deze te kunnen vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen, speelgoed, etc. Wat er precies in de doos mag staat in de folder welke u/jij kunt vinden op de tafel in de gang. In deze folder bevind zich ook de 

sticker welke op de doos geplakt moet worden, net als het machtigingsformulier. Want voor het versturen van de dozen wordt er een vergoeding gevraagd van 6 euro.  

Wordt het mail adres ingevuld op het formulier dan wordt er te zijner tijd een mail gestuurd naar welk land de schoenendoos is weggebracht. Wilt u deze actie steunen maar geen schoenendoos vullen; dan kan dat ook door middel van een gift in de daarvoor bestemde bus in de gang te deponeren. In deze bus mogen ook de ingevulde machtigingsformulieren gestopt worden. 

We ontvangen de gevulde en versierde schoenendoos met het machtigingsformulier uiterlijk 30 oktober graag weer van u/jou terug. Inleveren kan na de kerkdienst in de hal bij de tafel alwaar iemand van de kindernevendienst staat om ze in ontvangst te nemen of mocht er even niemand van ons staan dan bij de al aanwezige schoenendozen er bij zetten. 

Oh ja, de doos niet dichtplakken maar open laten en afsluiten met een postelastiek er omheen. 

Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie! 

 

De maandagavond Bijbelkring 

Op maandag 24 oktober komen we weer bij elkaar bij Carla van Oostveen Albrechtstraat 20 om 20.00 uur. 
Het onderwerp van deze avond is 'Loslaten' waarbij de gelijkenis van de  
'Verloren Zoon' wordt doorgenomen. We hopen op een goede opkomst en als u belangstelling hebt, u bent hartelijk welkom, tot dan! 

Groet van,Deborah en Anneke 

 

Schrijfmiddag voor de vervolgde Christenen 

Op dinsdag 25 oktober kunnen we weer kaarten schrijven naar mensen in onze wereld die lijden onder vervolging. Deze keer gaat het om christenen in de landen Turkmenistan, Eritrea, Tanzania, Columbia, Oeganda, en India. Er wordt geschreven met voorbeeldteksten, je kunt deze gewoon overschrijven, het is niet moeilijk maar het is ontzettend waardevol voor de ontvanger.Vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur in de kerkenraadszaal op de 1e verdieping van De Spil, de koffie en thee staan klaar.  

Anneke de Jong 

 

Kerstmusical - wie doet er mee? 
Nu de blaadjes gaan vallen en de avonden langer worden, komt ook de kerst alweer dichterbij. Tweede kerstdag willen we traditiegetrouw weer een musical opvoeren. We zoeken mensen, jong en oud(er), die een rol willen spelen. Of alleen meezingen in het kinderkoor ? Meld je aan bij Dorien of Carin persoonlijk of via jeugdraad@sow-kudelstaart.nl   

De repetities starten 13 november; ongeveer 11.30 uur. 

  

Nieuws uit de boekenhoek! 

Graag wil ik u op het boek “Doorbroken Grenzen” – Herinneringen van een zendeling wijzen. Dit boek is het levensverhaal van dhr. Jan Pit, die in 2008 is overleden. Ds. De Lange uit Nijkerk kende hem al sinds 1960 en is altijd bevriend met hem en zijn vrouw geweest.  

Het boek is geschreven in 2009, maar helaas is de gehele oplage niet verkocht. Door het levenswerk van Jan Pit, die o.a. directeur van Open Doors Afrika en Open Doors Europa is geweest niet verloren te laten gaan, heeft ds. De Lange in overleg met mevr. Pit een aantal boeken bij onze gemeente/boekenhoek gebracht waarvan de totale opbrengst besteedt mag worden aan onze kerk. Daar het over zendelingswerk gaat, hebben we als boekenhoekteam besloten dat de opbrengst naar de ZWO-commissie zal gaan, zodat zij er een passend doel voor kunnen vinden. 

Normaliter zou het boek € 14,95 kosten, maar als u ten minste € 5,00 voor dit bijzondere en moedige levensverhaal zou willen geven, dan zijn we u daar erkentelijk voor. Vanaf heden liggen deze boeken in de boekenhoek en kunt u er om vragen. Van harte aanbevolen! 

Namens ons team, Gusta Groenendijk. 

 

Caritas zingt… samen met Remco Hakkert 

Op zaterdag 12 november geeft het Aalsmeerse koor Caritas een uniek concert samen met de landelijk bekende christelijke zanger, dirigent en componist, Remco Hakkert. De laatste jaren is hij bekend als vaste gast in het televisie programma ”Nederland Zingt” met als hoogtepunt het schrijven van het Themalied op de “Nederland zingt dag”in 2009 met als titel: Mijn hulp is van U, Heer. In de loop der jaren heeft hij vele Engels- en Nederlandstalige CD’s uitgebracht. Dit jaar presenteerde hij de CD “soeverein” . 

Na het succesvol verlopen “High Tea Concert” in mei van dit jaar in “De Spil”, volgt er dus een nieuwe uitdaging voor het koor. In het verleden zaten een aantal  composities van Remco Hakkert  in het repertoire van Caritas, en ook in de huidige liederenkeuze zit materiaal van hem. Het is dus best bijzonder om nu samen met Remco een concert te geven. 

Voor Aalsmeer en omgeving de kans om  hierbij aanwezig te zijn. 

De toegang bedraagt 10,- euro 

U kunt kaarten reserveren via: Caritasconcert@gmail.com 

Het concert wordt gehouden in de Oosterkerk, Oosteinderweg 269, Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur  Zaal open: vanaf 19.30 uur 

 

Agenda: 

-  22 oktober 20.00 uur, Jubileumconcert Song of Joy 

-  23 oktober 16.00 uur, Zondagmiddaggesprek voor alle jongeren vanaf     

   plm. 17 jaar 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Nog even gamen, nog even chatten of een appje lezen en voor je het weet ben je weer een uur verder en ligt daar je huiswerk nog lekker te wachten.  Internetten leuk, maar wanneer noem je het dan verslaving ? Over dit onderwerp, maar ook over omgaan met roken en alcohol komt Arjan Derksen ons meer vertellen. Hij werkt voor de stichting Voorkom! en komt samen met iemand die zelf meegemaakt heeft hoe het is om verslaafd te zijn. Een ervaringsdeskundige om zo te zeggen. Zij zullen je handige tips aan de hand doen hoe je zelf kunt kiezen wat goed voor je is. Ben je tussen de 11 en 16 jaar kom dan luisteren, ervaren en meepraten over dit onderwerp. Dus, zet het in je telefoon: 30 oktober, om 18.30 verzamelen in de Jids. Daar word je wijzer van.  De jeugdraad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!