U bent hier

Kerkblad 23 april 2017

Door gerdadevos op 18 april 2017 19:43

De 4 dagen tot en met de Pasen zijn hoogtijdagen. Ze vormen de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Pasen is vanouds het belangrijkste feest van de kerk, omdat het de spil (!) is waar alles om draait. Het evangelie dat de schuld verzoend en de dood overwonnen is houdt ons als kerk in beweging. Het is dan mooi om te merken dat we nu terug kunnen kijken op goede vieringen. Daar is heel veel voorbereiding achter de schermen aan voorafgegaan. De commissie erediensten en de diakenen hebben daarbij een belangrijke inbreng gehad. Met de ervaren hulp van Kees de Bondt maakten de scriba’s het prachtige liturgieboekje. Ik noem ook nog maar de zang en muziek van Jan en Martine Sikkema en Matthijs Stevens op Goede Vrijdag, de muzikale inbreng van het koor ‘The Bridges’ uit ons buurdorp De Kwakel en de bloemstukken die Joke de Vries maakte bij het thema ‘Toegang tot het leven’. Die zijn op de facebookpagina van de kerk nog te bewonderen. Natuurlijk konden we ook weer rekenen op onze technische mensen en de leiding van de kindernevendienst en jeugdkerk. En vergeef me dan maar dat ik nu deze of gene vergeet te vermelden…  

Er gaat wel eens wat mis in het gemeentewerk (het blijft mensenwerk), maar dan mogen we nu ook benadrukken wat er goed gaat. Allen die op wat voor manier dan ook hun steentje hebben bijgedragen: hartelijk dank. Met de wind van Pasen in de rug gaan we verder. 

 

Met een hartelijke groet, 

Ds. Hans van Dalen 

 

De komende zondag om 10.00 uur hoopt dominee J. van Poperingbij ons voor te gaan.We hopen u allen weer te ontmoeten. 

 

Gemeentenieuws 
Gemeentenieuws wordt op internet niet vermeld 

 

Informatiebijeenkomst 

voor mogelijke nieuwe ambtsdragers en pastorale medewerkers 

Alle brieven voor een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst op donderdag 20 april zijn bezorgd. 

Gelukkig hebben we velen leden van onze gemeente kunnen uitnodigen voor een rol als ambtsdrager of als pastorale medewerker. 

 

De volgende te vervullen vacatures zijn er op zondag 11 juni de geplande afscheids/bevestigingsdienst t.w.: 

- Ouderling-coördinator pastoraat voor een wijkteam 1X 

- Pastoraal medewerker  

  ‘specifiek’ voor Spilbewoners en enkele senioren 1X 

- Jeugdouderling 1x 

- Pastoraal medewerker 2X 

- Extra ouderling-kerkrentmeester i.v.m. vertrek van onze penningmeester (ouderling-kerkrentmeester) vanaf juni 2018 1X 

Deze informatie bijeenkomst geven u of jij informatie over reilen en zeilen van de gemeente qua organisatie en werking in onze grote vergaderzaal op de 1e etage van de Spil. 
Daarnaast sluiten we de avond af met een informeel gedeelte met een drankje in de Jids waar een ieder nog even kan napraten en ook vragen beantwoord kunnen worden in kleine kring. 
Een speelse opzet waarin alles wat essentieel is als ambtsdrager en/of pastoraal medewerker ter sprake komt. 
Schroom niet en kom ook als u of jij een uitnodiging heb gehad.  
We rekenen op een grote opkomst! 
Wim Poortvliet(voorzitter kerkenraad) en Erna Roodenburg(voorzitter kies-commissie) 

Schrijfmiddag voor de vervolgde christenen 
Tot september is er geen schrijfmiddag meer, doordat er weinig mensen op de middag kunnen, dus in het komende seizoen willen we dat op een andere dag en tijdstip gaan doen, groet van Anneke de Jong 

Verantwoording giften diaconie 

Onlangs hebben wij € 10,00 ontvangen als gift voor de bloemengroet, waarvoor onze dank. 

De diaconie 

 

Agenda: 

30 April: Doopdienst