U bent hier

Kerkblad 22 november 2015

Door Marjavandenberg op 16 november 2015 16:35

Afgelopen zondag ging ds. N.A. Gillebaard uit de Rijp bij ons voor. Hij sprak met ons uit Genesis 32: 23-33.

 Aanstaande zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ds. J. van Dalen hoopt in deze dienst voor te gaan. We willen in die dienst ook met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Tevens worden in deze dienst mensen herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Hieronder wordt daar verder op in gegaan. Wij hopen dat u allemaal in de komende dienst aanwezig wilt zijn.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Komende is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En op deze laatste zondag herdenken wij degenen die ons zijn voorgegaan door de nacht van strijd en zorgen (Gezang 459 : 1).

In de dienst zullen de namen worden genoemd van hen die in onze gemeente in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden en we doen ter nagedachtenis aan een ieder van hen een traan in de kruik waarin de woorden van Psalm 56 : 9 staan gegraveerd: ‘doe mijn tranen in uw kruik’.

Daarnaast wordt een ieder in de gelegenheid gesteld een traan in de kruik ter nagedachtenis te doen van hen die in hun hart geschreven staan.

Scriba

 

Gemeentenieuws

Voor zover ons bekend is, zijn er de afgelopen week geen gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen. Natuurlijk zijn er wel zieken in onze gemeente, of mensen die het anderszins moeilijk hebben. We bidden hen allen Gods troost en bijstand toe.

 

Korte rapportage van de kerkenraad

Afgelopen donderdag jl. was er brede kerkenraad met alle ambtsdragers.

De grote zaal op 1e etage was weer geheel gevuld, wat een weelde. Een aantal punten willen we graag de informatie delen.

Deze avond hebben we stil gestaan bij de behandeling van hoofdstuk 1 van ons beleidsplan een ‘Stad op een berg’: “Woonplaats = luisteren, leren en delen”  

Toegespitst op wat je meest opvalt  als je denkt aan:  “Wat gaat goed” en “Wat kan beter”. Na deze inventarisatie gaan we dit later verder behandelen.

De proef september jl.  met avondmaal aan tafel is besproken en resulteert in wat bijstellingen. Besloten is dit jaarlijks te continueren in de maand september ‘Avondmaal aan tafel’ doen we dan op Witte Donderdag voor de Pasen en met de avondmaalsviering in september.

 

Het voorstel “kind en kerkdienst” van de Jeugdraad en kindernevencommissie is besproken en verder toegelicht. Besloten is een  proef te doen van een eigen dienst in de eigen ruimte op 10 januari a.s. Voor het laatste lied en de zegen komen de kinderen dan terug naar de Eredienst in de kerkzaal.

Tevens is besloten een proef te doen met een ‘eigen’ Eredienst, met het accent op jongeren,  in de kerkzaal op zondag 17 april a.s. Onze eigen predikant, Hans van Dalen, bereidt dit met de leiding en de kinderen voor. Na deze twee proeven volgt een evaluatie in de kerkenraad hoe gaan we hiermee verder.  

September jl. hebben in de kerkenraad stil gestaan bij de evaluatie van het missionaire gemeente zijn en de zichtbaarheid van de gemeente en de kerkenraad. Ook een hoofdstuk in ons beleidsplan. Naar aanleiding van de verdere uitwerking zijn een aantal besluiten genomen:

-Meer aandacht voor buitenstaanders tijdens koffiedrinken. Een taak van een ieder.

-Proberen meer informatie qua mededelingen op de beamer te plaatsen voor de dienst

-Ook bij rouw- en touwdiensten komen er welkom ouderlingen/pastorale medewerkers bij de deuren te staan.

-Met ingang van zondag 22 november zal na afloop van de dienst de ouderling van dienst direct naast predikant staan in de gang. Ook zullen na de dienst de twee ouderlingen/pastorale medewerkers van het welkom weer plaatsnemen bij de deuren van de kerkzaal en de OTT deur naar buiten zo lang de predikant er staat met handen geven in de gang.  U kunt hem of haar aanspreken indien gewenst.

-Ook willen we regulier meer bloemengroeten vanuit de dienst naar buitenstaanders brengen. Onze diaconie gaat die verder uitwerken en oppakken.

-Tevens is er kleine commissie gevormd om de mogelijkheden te bekijken voor een ‘stiltehoek’ ergens in het gebouw “De Spil” Heeft u ideeën of opmerkingen geef ze door aan de scriba’s.

De begrotingen voor 2016 van de Kerk en Diaconie/ZWO zijn in deze vergadering goedgekeurd. Heeft interesse hierin dan kunt u dat opvragen bij de scriba’s.

We kunnen terugkijken op een vruchtbare vergadering met schrik niet: 3 openingspunten,  14 bespreekpunten en 7 vast terugkerende punten. Gelukkig een uitzondering qua grote van de agenda.  En toch maar 30 minuten later afgesloten dan de geplande tijd, 22.00 uur,  van het einde van de kerkenraad.

Voorzitter kerkenraad Wim Poortvliet

 

Meidenclub

Ha Meiden,

Op woensdag 18 november is de volgende clubavond.

Deze avond is een beetje een speciale avond – en we gaan nog niet verklappen wat we gaan doen.

We komen zoals gewoonlijk niet bij elkaar in de Spil, maar om 18.30 u ben je welkom bij één van de leiding thuis: Galvanistraat 22 in Kudelstaart.

Rond 19.30 u mag je daar ook weer opgehaald worden.

Ben je nog niet eerder bij de club geweest? Of ken je iemand die het leuk zou vinden om ook een keer te komen? Van harte welkom!

Zou je in dat geval voor woensdag een mailtje willen sturen naar msikkema@caiway.nl? Dan kunnen we er met de voorbereiding rekening mee houden.

Groetjes van Simone, Selma, Jeanet en Martine

 

Avondmaalsproject

Ditmaal heeft de diaconie besloten om de opbrengst van de collecte van het avondmaal te schenken aan de Stichting Ambulance Wens.

Het idee voor oprichting van deze Stichting was de wens van een zieke, die aan het bed was gekluisterd en niet lang meer te leven had. Hij wilde nog zo graag één keer aan de waterkant staan en varen door de Rotterdamse haven…….

De Stichting Ambulance Wens startte formeel in april 2007 met het vervullen van de laatste wens van mensen, die nog maar heel kort te leven hebben. Een wens zoals “nog een keer de zee zien”, “afscheid nemen van mijn huis” wanneer je in een hospice verblijft etc. Elke wens wordt kosteloos volbracht door vrijwilligers met een medische achtergrond.

Voor het vervoer zijn zes speciaal ontworpen ambulances beschikbaar. Ze zijn rondom voorzien van ramen, zodat de patiënt comfortabel zittend of liggend (zo nodig op een speciale brancard met een luxe matras) naar buiten kan kijken terwijl het kijken van buiten naar binnen niet mogelijk is.

Daarnaast beschikt de Stichting over een eigen aangepast vakantiehuis in Beekbergen, waar de patiënt en één familielid drie dagen gratis mogen verblijven inclusief de medische zorg, verzorgd door twee vrijwilligers van de Stichting. 

De Stichting Ambulance Wens kan een beroep doen op zo’n 200 (!!) vrijwilligers. Zij gebruiken hun vrije tijd om een beetje geluk te brengen bij mensen, die in de laatste fase van hun leven zijn. Dankzij de inzet van deze vrijwilligers is het mogelijk om per dag gemiddeld vier wensen te vervullen.

Op de tafel in de gang liggen enkele brochures met informatie over de Stichting. Neemt u gerust een brochure mee naar huis om het nog eens rustig na te kijken. Of kijkt u eens op het internet: www.ambulancewens.nl. Wat een schitterend werk doet deze Stichting.

De Stichting kan alleen haar werk doen dankzij de financiële ondersteuning van particulieren, instellingen en bedrijven.

Wij bevelen dan ook de avondmaal-collecte van harte bij u aan; we hopen, dat u gul zult geven aan dit goede doel !!

Uw diaconie.

 

Open Doors schrijfmiddag.
De laatste van dit jaar is op dinsdag 24 november, we willen dan weer met de kaarten mensen bemoedigen die om wat voor reden dan ook moeilijk hebben met het openlijk belijden van hun geloof. Je kunt je, wonend in een vrij land als het onze, je haast niet voorstellen wat het moet zijn om in het geheim je geloof te beleven. Elke minuut op je hoede te zijn, steeds over je schouder kijkend en maar hopen dat er met jou en je familie niets gebeurt. Ook vragen we om deze mensen met gebed te steunen, zodat zij zich gedragen voelen door andere gelovigen.
Wees welkom dinsdagmiddag 24 november van 14.00 tot 15.00 uur, de koffie/thee staat klaar, groet Anneke de Jong.

 

Woensdag avond gespreksgroep

Woensdag 25 november willen wij weer met elkaar in gesprek gaan.

En wel over het volgende onderwerp “Verandering-Bewustwording-Weerstand”.

Als dit onderwerp je aanspreekt of je zou hier ook over mee willen praten, kom dan ook.

Je bent van harte welkom, dit keer bij Ina en Kees Verheul, Copernicusstraat 12.

We beginnen zo rond 20.15 uur met de koffie en thee.

 

Kaarten gevraagd voor de kerstmarkt!!

Voor onze kaartenstand op de kerstmarkt kunnen wij nog wel wat kaarten gebruiken voor de verkoop.

Heeft u nog zelfgemaakte kerst-, felicitatie-of andere kaarten, of wilt u die voor ons maken?

We houden ons aanbevolen. Ook niet zelfgemaakte kaarten zijn van harte welkom.

U kunt ze brengen bij Tini Baardse, Spilstraat 107.

Graag vooraf even bellen, tel: 0297-325449, dan weet u zeker dat u niet voor een dichte deur komt.

Alvast bedankt!

De Groengroep.

 

Opbrengst collecte 3e kwartaal

Eredienst                                € 1584,21

Diaconie                                 €   631,36

Avondmaal                              €  162,20

Aflossing + Kerk                      €  957,29

Vredesweek                            €  136,30

Eigen Jeugd                            €  260,90

Uitgangscollecte ZWO             € 1502,92 

Alle gevers hartelijk dank.

College van Kerkrentmeesters.