U bent hier

Kerkblad 22 januari 2017

Door gerdadevos op 22 januari 2017 14:45

Bij de diensten

Afgelopen zondag hebben wij in verbondenheid met elkaar het Heilig Avondmaal gevierd. In deze dienst ging dominee Ruurd van der Weg voor.

Het was een emotionele dienst, waarin we als gemeente troost bij God en bij elkaar hebben mogen vinden. De dominee sprak met ons over de bruiloft te Kana, waar de wijn was opgeraakt. Zo op het eerste gezicht lijkt dit niet zo’n ramp, maar in het Oosten, en dus ook in Israël, betekent dit dat de gastvrijheid weg is. En als dat daar gebeurt is dat zéker wel een ramp, dat is het ergste wat er kan gebeuren, de feestvreugde is weg en alles is verloren. Afgelopen week was in onze gemeente de vreugde ook ineens weg, toen het overlijdensbericht van Marieke rond ging. Iedereen rouwde en velen hebben de tocht naar Aalten gemaakt, naar de samenkomst, waarin we, met velen anderen, dankten voor het leven van Marieke en waar we Gods troost zochten. En troost en bemoediging kregen we! Zaterdag al, in Aalten en ook vandaag. Want de preek stopte niet bij “toen de wijn op was”,  nee, wij hoorden over een God, die de beste wijn voor het laatst bewaard heeft. De wereld om ons heen en ons eigen leven zijn soms zo koud en leeg. Juist als alles goed lijkt te gaan, staat ons leven soms ineens stil, dan verstomt de feestvreugde en slaat de kilte om ons hart. Maar áls dat gebeurt, dan mogen we erop vertrouwen, dat God de beste wijn voor het laatst heeft bewaard; het beste komt nog! Nu is het soms nog duister en mogen we elkaar de hand reiken om staande te blijven. In andere gelukkige dagen mogen we volop genieten van de wijn en onze vreugde met elkaar delen. Dat is mooi, maar de beste wijn heeft God voor het laatst bewaard! Eens, als we aan het eind van ons leven mogen ingaan in Gods Koninkrijk, dán mogen we díe wijn drinken, Gods wijn, die nooit meer op gaat. Dat is onze troost, in leven én in sterven!

 

In Aalten zongen we een prachtig lied:

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Volgende week is er een Oecumenische dienst, waarin de doop zal worden bediend aan Julia Willemijn Zwartendijk.

Gemeentenieuws
Afgelopen maandag, 9 januari, is Marieke, jongste dochter van ons predikantengezin Hans en Joke van Dalen, overleden. Marieke is geboren op 13 oktober 1992. Zij is slechts 24 jaar oud geworden.
Terugkerend uit haar werk in Ruurlo, op de weg naar haar woning in Winterswijk, is zij bij een eenzijdig auto-ongeluk om het leven gekomen.
Marieke is gisteren, 14 januari, herdacht in een dankdienst voor haar leven, waarna zij in besloten kring is begraven.
Ons diepe medeleven en oprechte deelneming gaan uit naar de vriend van Marieke: Renze, naar Hans en Joke, naar de grootouders van Marieke, naar haar zussen, zwagers en alle anderen die haar zo dierbaar waren. Wij bidden hen allen Gods nabijheid toe, dat Hij hun Kracht en Steun zal zijn om dit zo zware verlies te kunnen dragen en te kunnen verwerken. Hierbij denken we tegelijk ook aan alle anderen, die korter of langer geleden, afscheid hebben moeten nemen van hun geliefde kind of iemand anders die hun zeer lief was.

Cambodja

Vrijdag 13 januari zijn Jaap en Thomas Overbeek naar Cambodja vertrokken voor een 10-daagse bouwreis van Stichting Toetssteen. Naast enkele toeristische high-lights als de tempels van Angkor Wat, zullen zij daar diverse projecten bezoeken die Stichting Toetssteen samen met hun lokale partner Stichting Tabitha heeft opgezet. De laatste dagen van de reis zullen zij zelf de handen uit de mouwen steken om, samen met hun reisgenoten en de toekomstige bewoners, 20 eenvoudige huisjes op palen af te bouwen bestemd voor de lokale bevolking. De ZWO-commissie van onze kerk heeft hulp aan Cambodja via de Stichting Toetssteen aangemerkt als project voor het jaar 2017. Door de directe betrokkenheid van Jaap en Thomas bij dit project zijn we verzekerd van informatie uit de eerste hand. Via Nieuwsbrieven e.d. zullen Jaap en Thomas ons dit jaar informeren over het project. Via de Facebooksite van “Stichting Toetssteen” kunt u dagelijks hun belevenissen volgen mits er voldoende internetbereik is op locatie. Zondag 29 januari zullen zij in de ZWO-dienst hun ervaringen met ons delen.

Vacatures kerkenraad

Hierbij een herhaalde oproep om namen in te dienen voor deze vacatures. Stembriefjes vindt u in hal voor de kerkzaal en daar vindt u ook bus waar uw ingevulde briefje in kan deponeren. Altijd ondertekenen en van uw naam voorzien i.v.m. geldigheid. U kunt het ook opsturen naar onze scriba’s per e-mail naar: scriba@sow-kudelstaart.nl

Sluitingsdatum is zondag 29 januari a.s. 

Vacatures (totaal 6) per juni 2017, incl. een nieuwe tijdelijke extra kerkrentmeester voor het College van Kerkrentmeesters (CvK): 

- 1x Ouderling coördinator pastoraat

- 2x Pastorale medewerker

- 1x Pastorale medewerker specifiek voor de Spil

  (vervanger van Jaap Overbeek na 12 jaar)

- 1x Jeugdouderling 

- 1x extra kerkrentmeester i.v.m. vacature van onze

   penningmeester in de CvK per juni 2018.
   (De wens is er vanuit CvK om deze nieuwe persoon nu al     

   te laten inwerken).

Popdienst 22 januari

Als Commissie Vorming en Toerusting hebben we besloten om de kerkdienst van 22 januari (dienst van 19.00 uur) niet door te laten gaan.

De popdienst “Bright side of life” gaat dus niet door.

Bedankt

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle kaartjes, telefoontjes en andere attenties tijdens het verblijf van Corrie in het ziekenhuis.

Heel hartelijk dank, Corrie en Jan van Klaveren

Agenda:

- Zondag 22 januari Spilgroep, 19.30 uur in de Spil