U bent hier

Kerkblad 20 mei 2018

Door Marjavandenberg op 14 mei 2018 09:06


Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging dominee Peter Verhoeff uit Alkmaar bij ons voor. Het ging over “Wat is je naam, wie ben je?”

De 1e schriftlezing was Exodus 3: 11-14. Hier vertelt God aan Mozes wat Zijn naam is: “Zeg tegen de Israëlieten dat “Ik ben (die ik ben)” jou gezonden heeft”.

De tweede schriftlezing was Marcus 5: 1-13, over de genezing van een bezetene in het land van Gadara. Jezus vraagt aan de bezeten man  “wat is je naam “ en hij antwoord: “mijn naam is legioen, wij zijn met velen”.

Jezus vraagt niet aan de man hoe heet je, maar Hij vraagt “wat is je naam?” Achter die vraag zit een veel diepere betekenis en dat blijkt wel uit het antwoord dat de man geeft “wij zijn met velen“ en dat is een eerlijk antwoord. Zoals God tegen Mozes zei: Mijn naam is “Ik ben die Ik ben”, zo zou jij jezelf de vraag kunnen stellen, wat is eigenlijk míjn naam?  En ook “ben ik wel echt degene, die ik zeg dat ik ben?“ Het is heel moeilijk om jezelf, tegenover anderen, écht te geven. Je doet je heel vaak ànders voor dan dat je echt bent. Daarom is het heel goed om eerlijk over deze vraag na te denken en zodoende je eigen naam echt te leren kennen. Je hoeft niet bang te zijn, want voor God mag je zijn zoals je bent…..zoals je echt bent!

 

Gemeentenieuws

Wordt niet op het internet geplaatst.

 

Gemeenteavond 24 mei

Op donderdagavond 24 mei is er de jaarlijkse gemeenteavond, aanvang 20.00 uur en vanaf 19.45 uur koffie en thee in de kerkzaal.

Als kerkenraad willen de jaarlijks terugkerende zaken weer presenteren. Blij en dankbaar zijn we te constateren dat onze gemeente leeft en krachtig is. Dit willen we graag met u delen. Deze avond worden we na de pauze verrast met een interessante presentatie van onze predikant Hans van Dalen. Inspirerend en leerzaam voor jong en oud. Begin dit jaar is hij op studiereis geweest naar Israël met een aantal predikanten. Graag wil hij informatie en beelden met ons delen. U en jij komen toch ook! Van harte welkom namens de kerkenraad.

Wim Poortvliet, voorzitter kerkenraad  

 

Dauwtrappen “allemachtig leuk!”

Om 8.00 uur verzamelde een groep van zo’n 25 personen zich bij de Spil om te vertrekken voor een mooie wandeling door de omgeving van Kudelstaart. Voor het geval de dauw al opgedroogd zou zijn, viel er een milde regen tot 7.55 uur, zodat we toch nog een beetje natte schoenen zouden krijgen (ik heb niemand op blote voeten zien lopen). Het was een Oecumenische samengestelde groep, er was zelfs iemand die op het persbericht afgekomen was. De groep splitste zich in een deel dat de lange route ging lopen (8 km) en een groep voor de korte route (5km). De lange route ging via de Kalslagerweg, Jaagpad en bij “Huis ter Lucht”, waar speciaal voor ons het hek open stond, richting Achterweg en Dwarsweg terug naar Kudelstaart. De korte route ging via de Kudelstaartseweg, een stukje Hornmeer en via de Mijnsherenweg weer terug. Onderweg vormde zich koppeltjes die gezellig met elkaar keuvelden en nader kennismaakten, voor zover nodig. Om 9.30 uur troffen beide groepen elkaar weer bij de RK-kerk St-Jangeboorte. Achter in de kerk stonde de koffie klaar met krentenbollen die prima smaakten na de geleverde inspanning. Inmiddels kwamen de kerkgangers binnen druppelen en werd het tijd onze plaats in de banken in te nemen. We hebben met elkaar een mooie Oecumenische viering mee mogen maken met zang van Cum Ecclesia en samenzang in een mooi gevulde kerk. Jan Sikkema heeft als organist het stof weer even uit de orgelpijpen kunnen blazen. Ds. Hans van Dalen hield een preek over, uiteraard, het Hemelvaartevangelie uit Mattheus 28:16-20. Jezus heeft ons met zijn Hemelvaart niet verlaten, maar is op Zijn troon in de hemel gaan zitten vanwaar hij “alle macht” heeft in hemel en aarde. Hans van Dalen legde ons uit dat zijn almacht niets meer, maar ook niets minder is dan Zijn aanwezigheid, “Ik ben met jullie, alle dagen”, in onze éénzaamheid, ons verdriet, onze duisternis. Niets kan ons van Zijn liefde scheiden. Hij is er, altijd en overal. Dat is het “allemachtig” mooie nieuws van Hemelvaart.

 

Schrijft u het in uw agenda?

Het is weer een paar jaar geleden dat we een Oecumenisch gelegenheidskoor in onze kerk hadden. Op veler verzoek hebben wij weer zo’n gelegenheidskoor gepland. De viering moeten we nog voorbereiden maar de datum weten we al. Ook wanneer we gaan repeteren is bekend.

 

ZONDAG 7 oktober om 10.30 uur is de Oecumenische viering in de RK-Kerk Sint Jan Geboorte.

 

De repetitieavond zijn op woensdagavond van 20.00 uur – 22.00 uur,

eveneens in de RK-kerk.

Woensdag 5 september

Woensdag 12 september  en LET OP…

Woensdag 26 september.

 

De dirigent is dit jaar: Ton v.d. Berg.

Ton was de oprichter en dirigent van Song of Joy.

Organist/pianist is Jan Sikkema.

 

Wij hopen op een grote opkomst.