U bent hier

Kerkblad 20 december 2015

Door gerdadevos op 20 december 2015 14:15

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging pastor Ans Creemer-Allard bij ons voor. Zij las met ons uit Genesis waar het gaat over Juda, een zoon van Jacob, die niet altijd even eerlijk was. Maar toch uiteindelijk een voorvader van Jezus bleek te zijn.

Komende zondag zal ds. J. van Dalen bij ons voor gaan, het is dan de 4e adventszondag en zal Jessica de kaars aansteken. En we krijgen ook weer bezoek van iemand, de kindernevendienst schrijft hierover:

Het is de laatste zondag voor het kerstfeest, 4e advent. Vorige week was Maria bij ons op bezoek en zij kreeg allemaal knuffeltjes voor haar kindje. Maria kijkt, net als wij, erg naar de geboorte van haar kindje uit. Vandaag ontmoeten we Zacharias weer, net als de 1e zondag van Advent. Hopelijk kan hij ons deze keer iets meer vertellen. Met de dingen die hij in de doos meeneemt, hopen we namelijk veel mensen blij te maken!

We hopen u allemaal weer te mogen begroeten.

Gemeentenieuws

Het Gemeentenieuws wordt niet op internet geplaatst.

Uit de pastorie

Op weg naar kerst

De voorbereidingen voor kerst zijn in volle gang. De eerste kerstactiviteiten zijn zelfs al weer voorbij.

- De kerstmarkt in De Spil was als vanouds: gezellig en ontspannend. Daarnaast brachten alle koopwaren een mooi bedrag in het laatje voor de kerk en het andere goede doel (Stichting Ambulancewens). Dank aan en lof voor alle medewerkers!

- Zondagavond hebben we heerlijk kerstliederen kunnen zingen en kunnen luisteren naar ons (toch een beetje ‘eigen’) Song of Joy. We bedanken het koor voor de goede samenwerking.

- De voorbereidingen voor de kerstdiensten zijn al weken (achter de schermen) in volle gang. Er moet heel wat geregeld worden. We willen van zo’n feest graag iets moois maken, maar vooral: iets dat mensen aanspreekt. Op de uitnodiging, die u aanstaande zondag uitgereikt krijgt en die u uit kunt delen aan vrienden, buren, familie en bekenden staat het programma. Om vast een tipje van de sluier op te lichten:

- Kerstnachtdienst (D.V. 24 december) beginnen we dit jaar iets eerder: om 22.00 uur. Daarvoor (vanaf 21.00 uur) is er inloop met koffie en krentenbrood. De dienst is een samenspel van oude en nieuwe klanken. Bekende kerstliederen, begeleid door een eigen gelegenheidscombo, maar ook popmuziek zal te horen zijn. De techniek-mannen hebben weer hun uiterste best voor gedaan om licht in allerlei kleuren en beelden in allerlei soorten te laten zien. Maar hoogtepunt is vooral dé hemelse boodschapper: de Ster van Bethlehem. Deze kerkdienst zal vooral gericht zijn op mensen (met name ook: jongeren) die niet zo vaak (meer) in de kerk komen. Dus: nodig hen uit en vraag ze mee. Hopelijk zullen ze zich helemaal thuis voelen: bij onze HEER in de kribbe.

- Eerste kerstdag hebben we de speciale medewerking van een zevental zangeressen, die normaal bij Davanti zingen. Kwaliteit dus! Ook de kinderen en leiding van de kindernevendienst hebben een belangrijk aandeel.

- Tweede kerstdag volgt de musical. Dat hoeft geen andere aanbeveling. Iedereen weet dat dit weer een feest voor jong en oud belooft te worden.

Bij alle kerstgedruis zou je bijna vergeten, dat we nog in Advent leven. Aanstaande zondag D.V. 20 december, vierde Advent, vervolgen wij met jong en oud de verhalen uit Lucas 1. Op deze zondag gaat het over de geboorte van Johannes de Doper. De ‘stomme’ Zacharias kan dan niet anders dan het uitjubelen van vreugde.

Allemaal een goede voorbereiding naar het kerstfeest toegewenst!

Ds. Hans van Dalen

 

Opbrengst kerstmarkt

Bijzonder verheugd zijn we om te melden dat de kerstmarkt voor de kerk dit jaar 5000 euro netto heeft opgebracht. Hiervan gaat 2000 euro naar de stichting Ambulancewens. Een bijzonder goed doel dat ook ondersteunt wordt door onze diaconie bij collecte v.h. avondmaal van november jl. en januari a.s..

Allemaal medewerkers hartelijk bedankt!

 

Kerstgroeten vanuit de diaconie

Zondag 20 december staan de kerstgroeten weer klaar in de hal om rond te brengen . Een blijk van medeleven vanuit onze gemeenten aan ouderen en degene die het moeilijk hebben of eenzaam zijn.

Wij vragen ook deze keer  weer uw medewerking om de groeten rond te brengen.

Alvast bedankt namens de diaconie.


Kerstontbijt, Tweede Kerstdag

Ook dit jaar is er op Tweede Kerstdag weer een kerstontbijt, waarvoor – bij deze -  iedereen uitgenodigd is.  Het ontbijt begint om 9.30 uur waarna om ca. 10.30 uur de kerstmusical ‘De herberg zit vol’ opgevoerd wordt, voor en door jong en oud. Om te weten hoeveel we moeten inslaan voor het ontbijt, vragen wij u of jou om uw of jouw naam in te vullen op de intekenlijsten die aanstaande zondag op de tafel in de gang liggen. Telefonisch aanmelden kan ook, bij Aveline Maat, ( 346035 t/m 23 december.

De deelname aan het ontbijt is gratis, maar om de onkosten te dekken staat er een bus voor een vrijwillige bijdrage.

Commissie Erediensten

 

Collecte Kerst 2015 ‘Kinderen in de Knel’

Kerstavond en 1e kerstdag (bij de deur) is de collecte voor Kinderen in de knel van Kerk in actie, zij schrijven hierover het volgende:

Kerst 2015 geven we aan kinderen in Moldavië. Ze wonen niet eens zo ver bij ons vandaan, maar hun leven ziet er heel anders uit. Ze zijn straatarm. Veel ouders zijn vertrokken naar de grote steden om daar werk te zoeken. Sommige vaders en moeders grijpen uit wanhoop naar de drank of slaan hun kinderen. Kinderen krijgen nauwelijks gezond te eten en leven in koude, donkere huizen.

De kerken in Moldavië hebben, met steun van Kerk in Actie, kinderopvangcentra opgericht waar deze kinderen welkom zijn. Hier kunnen de kinderen gezellig spelen, ze krijgen hulp bij hun huiswerk en een warme maaltijd. En, wat heel mooi is, de kinderen gaan een keer per week op bezoek bij bejaarden in het dorp om hen een handje te helpen. Want ook de ouderen staan er alleen voor, nu hun kinderen in de problemen zitten. Er zijn in heel Moldavië op dit moment al vele tientallen van deze dagcentra, heel vaak een initiatief van de lokale kerken. Dat is echt veel te weinig. Nog veel meer kwetsbare kinderen in Moldavië hebben zo’n warme plek nodig. Namens Kerk in Actie vragen we daarom uw gift voor kwetsbare kinderen in Moldavië. 

 

Top 2000-kerkdienst

De stembussen zijn geopend!

Op 24 januari aanstaande vindt er een Top2000-kerkdienst plaats, hier in onze kerk. Deze kerkdienst haakt aan bij de traditionele Top 2000 van NPO Radio 2.

In de Top2000 staan veel nummers met inhoud: nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen. Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God, zoals ‘What if God was one of us’, van Joan Osborne. Andere blijken bij nadere beschouwing te gaan over belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost. Je hebt vast wel meerdere nummers in de Top2000, die jou persoonlijk erg aanspreken!

Je stem uitbrengen kan op:  www.top2000kerkdienst.nl/kudelstaart.

Er kan tot en met 27 december gestemd worden en in de hal komt een doos te staan waar ook de stembriefjes gedaan kunnen worden.  

Uit deze stemmen wordt de top 10 van Kudelstaart samengesteld. In de dienst van 24 januari  om 19.00 uur zullen (een aantal van) deze nummers te horen zijn. Dominee Hans van Dalen zal de dienst leiden, waardoor het een voor ieder aansprekende dienst belooft te worden.

Ga achter de computer zitten en breng je stem uit!!!

Commissie Vorming en Toerusting

Kerkbalans 2015

Hebt u uw toezeggingen afgewikkeld?

Het eind van 2015 is in zicht en dat betekent dat we binnenkort in financieel opzicht het jaar moeten afsluiten. Op dit moment staan nog enkele voor 2015 toegezegde bedragen als onderdeel van Kerkbalans open.  Mocht dat voor u gelden, wilt u dan alstublieft  alsnog voor 31 december a.s.  het toegezegde bedrag overmaken?

Het college van kerkrentmeesters

 

Kerstsluiting kerkblad en nieuwsbrief

Op zondag 20 december (19.00 uur) sluit de inzendingstermijn voor de kopij van het laatste kerkblad van 2015. Dat kerkblad is voor de diensten van 27 december, 31 december en 3 januari. Het eerstvolgend kerkblad is pas weer bestemd voor zondag 10 januari 2016. De kopij voor dat kerkblad moet op uiterlijk zondag 3 januari 2016 – om 19.00 uur – bij de scriba zijn ingeleverd. Hebt u dus nog berichten die eerder bekend gemaakt moeten worden. Zorgt u er dan voor dat die tijdig bij de scriba zijn ingeleverd!

In de periode en zal ook de nieuwsbrief niet verschijnen – tenzij er sprake is van een ‘calamiteit’ of andere bijzondere reden om dit wel te doen. Het is de bedoeling dat komende zondag ook de laatste nieuwsbrief van dit jaar verschijnt. De volgende is er dan weer (naar verwachting) op D.V. 10 januari 2016. Kopij voor die eerste nieuwsbrief van 2016 kan worden ingeleverd tot en met 7 januari 2016 (19.00 uur).

Scriba