U bent hier

Kerkblad 2 juli 2017

Door gerdadevos op 8 juli 2017 17:27

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag ging ds. J. van Dalen bij ons voor en mochten we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Het thema van de verkondiging was: ‘Het teken van bloed’. En kregen we een sprekend teken in brood en wijn. Wijn zo rood als bloed. Het bloed, het leven van onze HEER Jezus Christus, dat gevloeid heeft op Golgotha. Teken van onze schuld. Teken van het bloed dat reinigt van alle zonden. Als we het in geloof aanvaarden is het voor ons een bron van levend water. Een rivier als de Nijl, maar dan vol van leven. Jezus is voor ons de rots waaruit het leven welt. Zijn bloed schenkt ons het eeuwig leven. Geen ander teken dat zo spreekt. Het versterkt ons geloof en geeft ons nieuwe moed. 

 

Aanstaande zondag zal ds. J. van Dalen bij ons voorgaan, we hopen u weer in de dienst te mogen begroeten. 

 

Gemeentenieuws 

We bidden voor alle zieken en voor mensen die het anderzins moeilijk hebben, dat zij het vertrouwen op onze Heer mogen behouden en dat Hij hen zal dragen in Zijn liefde. 

Inloopochtend in de Spil 

Woensdag,  5 juli a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee wordt u aangeboden namens de Prot. SOW gemeente. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.  

De boekenhoek is deze ochtend ook geopend.   

De gastvrouwen zijn Hilly de Kuiper en GustaGroenendijk  

Graag tot ziens in de Spil. 

 

Verhuizing 

Joost de Boer gaat verhuizen. 

Sinds een jaar of 5 is Joost de Boer een vertrouwd gezicht bij de ingang van onze kerk. Joost ging 5 jaar geleden met pensioen en wilde graag vrijwilligerswerk doen in de kerk. De kerkenraad heeft toen besloten dat Joost “gastheer” is en de nieuwsbrieven uitdeelt bij de deur van de kerk. Joost heeft deze taak trouw vervuld. Elke zondag, behoudens in de zomermaanden als er geen nieuwsbrief is, was Joost op zijn post. Aan dit vertrouwde gezicht zal binnenkort een einde komen omdat Joost gaat verhuizen naar Wooncentrum Hoofdweg in Hoofddorp. Na zijn ziekenhuisopname vorig jaar heeft Joost steeds meer zorg nodig die in de OTT-vestiging De Spil niet gegeven kan worden. Vestiging De Spil biedt begeleid wonen aan met een grote eigen zelfstandigheid van de bewoners. Wooncentrum Hoofdweg is een verzorgingshuis van OTT met meer verzorgenden op een groep zodat Joost daar beter op zijn plaats is. Het zal voor iedereen, en voor Joost in het bijzonder, een grote overgang zijn. Belangrijk is dat Joost zich in Hoofddorp snel thuis gaat voelen. De precieze datum van de verhuizing is nog niet bepaald. Als het zover is zullen we uiteraard op gepaste wijze aandacht geven aan zijn vertrek. 

 

Einde van het seizoen in zicht 

Nog drie weken, dan sluiten de scholen hun deuren weer voor de zomervakantie. Dat de vakantie er aan komt is ook al zichtbaar in de activiteitenkalender – die is bijna leeg; alles raakt zo langzamerhand in ‘zomerslaap’.  

 

Dat betekent ook dat er een rustperiode aan komt voor kerkblad en nieuwsbrief; het is de bedoeling  dat er nog èènkerkblad verschijnt, één voor volgende week zondag (9 juli) en één voor de zes zondagen daarna. Het daarna volgende kerkblad wordt eerst weer gemaakt voor zondag 27 augustus. Als u dus nog kopij hebt wat voor de zomer gepubliceerd moet worden, moet u haast maken en ervoor zorgen dat het uiterlijk op zondag 9 juli om 19.00 uur bij de scriba is.  

 

Ook de nieuwsbrief zal een poosje niet verschijnen. Waarschijnlijk komt de laatste volgende week (9 juli) en de ervaring leert dat de volgende pas ‘zinnig gevuld’ kan worden als de schoolvakanties afgelopen zijn. De volgende nieuwsbrief komt dan dus pas weer op zondag 3 september 

Wel is het zo dat als er belangrijk nieuws te melden valt er een tussentijdse nieuwsbrief wordt uitgegeven. 

Scribaat