U bent hier

Kerkblad 19 juni 2016

Door gerdadevos op 14 juni 2016 20:13

Rondom de diensten 

“De hele stad was in rep en roer… Uiteindelijk bracht de stadssecretaris de menigte tot bedaren” (Handelingen 19: 29,35) 

Hierover ging de preek afgelopen zondag. Aan ons werd de vraag gesteld: “Voor wie juichen wij?” Als je dit zo leest lijkt het te gaan over het EK-voetbal in Frankrijk, het eindtoernooi  van een kampioenschap, waaraan “wij” dit keer niet mogen deelnemen. Voor ons dit jaar dus geen oranje gekleurde huizen en straten, voor ons geen vlaggetjes en toeters en bellen. De grote vraag deze week was overal te horen: “Wat moeten wij nu? Voor wie moeten we juichen?” Ja, wij mensen juichen graag! We gaan er graag vól voor, houden van het “wij-gevoel” en laten ons makkelijk opzwepen! De tekst uit de Bijbel lijkt over Marseille te gaan, maar het gaat over Efeze en het gaat niet over de afgelopen week, maar over een gebeurtenis van bijna 2.000 jaar geleden.Het gaat niet over doldwazefanatieke voetbalsupporters, maar over de Efeziërs, die juichten voor hun godin Artemis, opgezweept door Demetrius de Zilversmid. De hele stad was in rep en roer, twee christenen worden meegesleept naar het grote theater, een bloedbad dreigt! Gelukkig lukt het de stadssecretaris om de menigte tot bedaren te brengen, voordat grote ongelukken gebeuren. Demetrius vocht voor eigenbelang, de stadssecretaris kwam op voor orde en recht en het volk juichte! Dan komt natuurlijk weer de vraag: “Waar komen wij voor op, voor wie moeten wij juichen?” Paulus geeft ons het antwoord. Hij is namelijk de aanleiding voor de volksoproer in de stad. Het Evangelie van Jezus Christus, dat hij verkondigde, heeft zo’n succes dat het Demetrius zijn handel veel schade toebrengt. De mensen zijn niet meer geïnteresseerd in zijn Artemistempeltjes. Paulus verteldeover een God, die bij je wil zijn in alle omstandigheden, niet alleen in rijkdom maar ook in armoede, in gezondheid en ookin ziekte, in goede én in slechte tijden, in leven maar ook in sterven, ja tot in eeuwigheidWat een mooie boodschap is dat! Dus als wij juichen laat dat juichen dan voor Hem zijn! 

 

Bevestigingsdienst 19 juni 

Komende zondag is het wederom een feestelijke dienst waarbij ons eigen predikant voor zal gaan. 

Er zijn 12 ambtsdragers/pastorale medewerkers die aan het einde van hun ambtstermijn zijn.  

Vol van blijdschap mogen we het volgende resultaat delen: 

 

Te herbevestigen en herkiesbaar zijn: 

-              Kees Alewijnse voor 4 jaar als kerkrentmeester  

-              Jos Blom voor 2 jaar als kerkrentmeester 

-              Anneke Duinkerken voor 4 jaar als ouderling pastoraat    

-              Jan de Jong voor 4 jaar als ouderling pastoraat    

-              Dorien Rinkel voor 1 jaar als jeugdouderling 

-              Wim Poortvliet voor 4 jaar als ouderling voorzitter 

-              Gerard Heijnen voor 4 jaar als ouderling coördinator pastoraat 

-              Aveline Maat voor 2 jaar als ouderling scriba 

-              Nel Overbeek voor 1 jaar als pastoraal medewerker  

 

Aftredend zijn: 

-              Agnes Poortvliet als diaken 

-              Debora Pothuizen als jeugd pastorale medewerker 

-              Ina van den Berg als ouderling pastoraat 

-             Astrid Piké als pastorale medewerker 

 

Nieuwe ambtsdragers/pastorale medewerkers te bevestigen zijn: 

-              Henny de Jeu als ouderling pastoraat (wijk Anneke Sikkema) 

-              Ans Rinkel als diaken 

-              Rieneke de Bondt als diaken 

-              Martine Sikkema als jeugd pastorale medewerker 

 

Voor deze vier nieuwe leden zijn geen wettelijke bezwaren binnengekomen binnen de gestelde termijn, zodat de kerkenraad deze leden voordraagt aan de gemeente om te bevestigen op 19 juni a.s.  

Geweldig om te ervaren dat velen deze taken willen voorzetten of oppakken tot opbouw van onze gemeente. 
Namens de kerkenraad Wim Poortvliet, voorzitter    

 

Gemeentenieuws 

Gemeentenieuws wordt niet geplaatst op internet 

 

Examens  

Het blokken zit er al weer even op voor diegenen die het eindexamen hebben gedaan; nu is het afwachten tot deze week het verlossende telefoontje komt: geslaagd, afgewezen, of een ‘her’….. Voor velen vaak nog spannender dan de examenperiode zelf. Voor ons de periode om te kijken of iedereen die examen heeft gedaan al bij ons bekend is. Weet je nog iemand die examen heeft gedaan (waarvan je vermoedt dat diens naam nog niet aan ons is doorgegeven): meld dat dan s.v.p. alsnog. En: liever drie keer dan géén keer…… Aanmelden kan het gemakkelijkst bij: 

Jeugdouderlingen  

 

 

Wie helpt mee? 

Zaterdag 18 juni willen we de Jids een grote schoonmaakbeurt geven. U heeft hier wellicht eerder wat over gelezen. We zijn nog steeds hard op zoek naar hulp! Ook al maakt u misschien weinig gebruik van de Jids, het is toch fijn dat onze jongeren een schone en frisse ruimte hebben om elkaar te ontmoeten? Een hele grote moeite is het niet, maar de jeugd is er enorm mee geholpen! En ook hierbij geldt, vele handen…. 

 We willen in 2 groepen aan de slag gaan, van 9.45u tot 11.45u en van 12.15 tot 14.15u. Voor meer informatie kunt u terecht bij Carin of Dorien. Alvast bedankt! 

 

Agenda: 

- Zondag 3 juli Afscheid Kindernevendienst 

- Zondag 10 juli Doopdienst