U bent hier

Kerkblad 19 februari 2017

Door gerdadevos op 19 februari 2017 14:45

Rondom de diensten

Afgelopen zondag ging ds. J. van Dalen bij ons voor. Het was goed om Hans en Joke weer in ons midden te hebben.

Hans sprak met ons over de leefregels van God. Met in het bijzonder vandaag over het zesde gebod: ‘Gij zult niet doodslaan”. Het is bijna niet voor te stellen dat er ooit een samenleving bestond waar dit niet gold. Maar helaas zijn er zelfs nu nog landen waar dit gebod een dode letter is. Zelfs in ons Europa. Ooit was bloedwraak de enige manier om ernstige conflicten op te lossen. Of er echt iets opgelost werd, was nog maar de vraag, het werd meestal van kwaad tot erger. Gelukkig kwam er de gerechtelijke macht, waarbij ook de doodstraf steeds minder werd toegepast. Dit omdat de rode draad in de bijbel het geloof is van een God van leven. Hij wil dat wij leven. Hij is een bron van leven. Hij wijst ons de weg door het leven, met Zijn woorden wil Hij ons leiden, door de dood naar het leven. Het leven met Hem, door geen dood klein te krijgen.

Aanstaande zondag hoopt ds. E. J. Westerman uit Aalsmeer bij ons voor te gaan, we hopen u allemaal weer te mogen begroeten.

Gemeentenieuws

Vermelden geen gemeentenieuws op internet

Pastoraat

Vanwege bekende reden verzoeken wij u om ook in de komende tijd geen rechtstreeks contact met de dominee op te nemen. We vragen aan iedereen om ziekte, zeer en heuglijke berichten te melden bij de ouderling-coördinator van de betreffende wijk.

Indien deze niet te bereiken is, mag u het natuurlijk ook doorgeven aan de scriba.

Uw kerkenraad

Uit de pastorie

De draad

Het is eigenlijk een vreemde uitdrukking ‘de draad weer oppakken’. Dat lijkt namelijk een karweitje van niks. Een draad weegt niks en die pak je toch zo weer op, waar je hem hebt laten vallen? Maar er zijn tijden, waarin de draad wel een ton lijkt te wegen. Dan kun je niet ‘zo maar’ de draad weer oppakken. Toch gaan we het langzamerhand weer proberen. De eerste kerkdienst na het sterven van onze dochter heb ik intussen achter de rug. Dat voelde goed. Zeker omdat we ervaren hebben dat ontzettend veel mensen – in Kudelstaart, maar ook in Aalsmeer en wijde omgeving! - met ons meeleven en voor ons bidden. Dan wordt de zware last gedeeld en het werk lichter. We zijn blij en dankbaar dat we vanuit de kerkelijke gemeente alle ruimte en rust krijgen om de draad weer op te pakken. Fijn dat er zoveel voor ons is geregeld en dat er zo goed voor ons is gezorgd in de afgelopen en ook in de toekomende tijd. Dat geeft ons kracht en moed om verder te gaan. ‘Dé draad’ zie ik daarbij als de ‘rode draad’ van het evangelie, samengevat in de woorden van de HEER ‘Ik ben met je alle dagen’.

Uit de vele prachtige woorden, gedichten en gedachten, pik ik er één uit. Het zijn woorden van Corrie ten Boom (die wist waarover zij sprak!): ‘Als ik kijk naar de wereld, vrees ik voor morgen. Als ik kijk naar mijzelf, maak ik me zorgen. Maar als ik kijk naar Jezus, weet ik me geborgen’.

Met een hartelijke groet, ook namens Joke,

Ds. Hans van Dalen

Agenda:

-Donderdag 16 februari jongerengespreksgroep de’Afdwalers’, 20.00 uur.

-Vrijdag 17 februari, Catjids, 19.30 uur in de Jids.

Filmavond in de Jids

Op 19 februari a.s. organiseert de commissie Vorming en Toerusting een filmavond. Op deze avond wordt een indringende film vertoond van een groep monniken, die in harmonie met hun moslim- dorpsgenoten leven in een klooster in Algerije. Ondanks de toenemende dreiging van moslim-extremisten besluiten zij in het dorp te blijven en hun lot af te wachten. De film laat zien hoe ze tot hun besluit kwamen in gesprekken met elkaar en door te bidden. Cruciaal zijn de diensten waarin ze gezamenlijk Psalmen zingen waarvan de teksten licht laten schijnen op hun lot. De lichamelijke kwetsbaarheid en  het lijden van Christus zijn het voorbeeld voor de monniken waardoor ze op hun post blijven. De film is gebaseerd op een waargebeurde geschiedenis van 7 monniken die ontvoerd zijn vanuit hun klooster in Algerije .

 De filmavond begint om 19.00 uur in de Jids en duurt tot ong. 21.30 uur. Voor deze film wordt een  vrijwillige bijdrage  gevraagd voor de onkosten.

Wees welkom, Commissie Vorming en Toerusting.

Fruitactie!

Zoals al eerder gemeld houden we woensdag 1 maart een gezonde fruitactie. De jeugd van onze gemeente gaat in Kudelstaart langs de deuren. Dit maal niet met sinaasappels, maar met fruitpakketjes! Omdat het onmogelijk is om die woensdagavond alle deuren af te gaan óf omdat u wellicht niet in Kudelstaart woont, kun u ook vooraf inschrijven. De inschrijflijsten liggen in de hal. Een pakketje bestaat uit appels, kiwi’s, sinaasappels en een peer. Per pakketje €3,50 en twee voor slechts €6,- dus heel veel lekkers voor een mooi prijsje! Vooraf bestelde pakketjes worden na de dienst van 5 maart uitgedeeld.

Misschien ben u zelf niet zo een fruiteter, maar wil u deze actie wel steunen. Dat kan! Op de inschrijflijsten kun u ook fruit bestellen voor Stichting Voedselbank Aalsmeer. Zo kunnen zij extra vitamine uitdelen en steunt  u onze jeugd. Een win-win situatie!

Ook kunnen we nog hulp gebruiken! Bijvoorbeeld nog een patatbakker of mensen die de kinderen willen begeleiden bij het verkopen aan de deur. Meld je/ u aan bij Carin Bremer of Dorien Rinkel, of via jeugdraad@sow-kudelstaart.nl

Interkerkelijk beachvolleybaltoernooi 25 maart a.s.

Op zaterdag 25 maart van 18:30 uur tot 21:00 uur zal er weer een interkerkelijk beachvolleybal toernooi gehouden worden in The Beach in Aalsmeer.

We hebben als kerk onze titel te verdedigen, maar bovenal gaat het om sportieve gezelligheid onderling.

Voor meer info of aanmelding vraag of meld het bij Ronald Sangers (06-24976486 of ronald.sangers@zonnet.nl).

We krijgen tot 1 maart de kans om ons met 2 teams (minimaal 5 spelers per team) in te schrijven, maar als dat niet lukt zijn er misschien nog andere kerken die met meerdere teams mee willen doen dus graag zo spoedig mogelijk reageren zodat we de organisatie kunnen inlichten.

Kosten die er aan verbonden zijn, zijn 5 euro per persoon.

Uiteraard zijn toeschouwers meer dan welkom om de teams aan te houden. Gratis toegang vanzelf sprekend.

Sportieve groet, Ronald Sangers

Verantwoording giften.

Onlangs heeft de diaconie weer een gift van € 20,00 ontvangen voor onze wekelijkse bloemengroet. Wij zijn hier erg blij mij, omdat wij regelmatig bloemen moeten kopen om iedere week weer iedereen, die hiervoor in aanmerking komt van een bosje bloemen te voorzien. Wij zijn voor iedere gift dankbaar om ons werk te kunnen doen.

Namens de diaconie Rik van Osnabrugge.