U bent hier

Kerkblad 18 juni 2017

Door gerdadevos op 13 juni 2017 08:43

Bij de diensten 

 

We beleefden een bijzondere dienst, waarin Robin Schouten werd bevestigd als ouderling kerkrentmeester en Rina Tromp als pastoraal medewerker. Fijn om te zien dat er mensen klaar staan, die zich willen gaan inzetten voor Gods gemeente in Kudelstaart. Het onderwerp van de preek van vandaag was,erg toepasselijk en feestelijk, “Het gaat goed met de kerk”. Toch laat deze uitspraak menigeen, op zijn minst, de wenkbrauwen fronsen. t je tegenwoordig ook leest, het gaat altijd over zoveel procent teruggang, de kerken verliezen terrein, mensen haken af, ze bedanken en laten zich uitschrijven. Ja, het gíng goed met de kerk, 30 jaar geleden, 2.000 jaar geleden, de eerste gemeente, de gouden begintijd! Tegenwoordig lijkt alles te zijn verbleekt, verloren in een nostalgische verleden tijd. Toch is dat níet zo, Gods Geest ís uitgestort en blíjft uitgestort. Het gaat niet alleen om de grote aantallen. Het ís en blíjft Gods kerk en Hij gaat door! 

We lazen in Ezechiël en hoorden over de HEER, die de grote cederboom laat verdorren en met een klein takje verder gaat. Een hoge boom gaat voor de bijl. Maar de HEER plukt een teer twijgje van tussen de takken. Hij plukt het, verzorgt het, koestert het… en het gaat groeien! Wij krijgen zo het advies van het Koninkrijk van God: veracht het kleine niet. Als je goed kijkt, zie je tussen de oude takken de tere twijgjes uitbotten… Ook onder ons  - in de tegenwoordige tijd. Nog steeds! Let er maar op…

Volgende week is er ook weer een dienst. We bereiden ons dan voor op het Heilig Avondmaal, wat de week erna gehouden wordt. Dominee van Galen uit Krommenie zal dan bij ons voorgaan. We hopen u allen weer te mogen ontmoeten.

Gemeentenieuws 
Wordt niet vermeld in het kerkblad 

 

In memoriam Huug de Vos 

Huug werd op 6 december 1935 geboren. Hij groeide op in de polder aan de Hoofdweg met zijn broers Joop, Arie en Gerard. Vader de Vos had het beheer over het gemaal. Huug is zijn hele leven in de polder blijven wonen en werken. Veertig jaar lang werkte hij voor autobedrijf Maas op ‘de hoek’ in Kudelstaart. Na zijn huwelijk met Hiltje van der Zee kregen zij samen een deel van de houten woning aan de Bilderdammerweg. Daar werden hun drie zoons geboren, Arie, Dirk en Peter. Als afgevaardigde van Gereformeerd Leimuiden stond Huug ook aan de wieg van onze ‘samen op weg – gemeente’. Een lange zware tijd brak aan toen Hiltje ziek werd en uiteindelijk overleed. Huug en zijn jongens bleven alleen achter. De band tussen hen en later ook de schoondochters en kleinkinderen werd er hecht en hartelijk door. Huug kreeg kennis aan Truus en dat leidde tot een huwelijk. Truus kwam in Kudelstaart wonen. Bijna 17 mooie jaren van gedeeld geluk volgden. Op 7 juni na een kort maar heftig ziekbed kwam er een einde aan Huugs aardse leven. Wij vertrouwen hem toe aan Gods eeuwige barmhartigheid. 

Bedankt  

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet ons goed wanneer je iemand die je lief hebt missen moet. 

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens haar ziekte en na het overlijden onze lieve dochter en zus, Erica Vliegenthart.Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat Erica bij zo velen geliefd was. 

Fam. Vliegenthart

Uit de pastorie 

 

Kerkenraad 

Als predikant is het altijd weer fijn om nieuwe ambtsdragers te bevestigen zoals ik afgelopen zondag mocht doen. De kerkenraad wordt weer aangevuld. Een paar afzwaaiers geven het estafettestokje over aan nieuwkomers, die gaan zorgen voor een frisse wind. Ook word je in zo’n dienst er weer bij bepaald hoe waardevol elke vrijwilliger is in het kerkenwerk. Zoveel mensen die binnen of buiten de kerkenraad hun steentje bijdragen. Zo blijven we ‘samen op weg’ gaan. Je hoeft in de kerk nooit de kar alleen te trekken. Bovendien is het moment van knielen van en handoplegging aan de nieuwe ambtsdragers een kostbaar en ontroerend moment: we kunnen aan onze taak beginnen met Gods Geest als onmisbare bondgenoot. Hij geeft ons de steun en kracht die we nodig hebben.

Hoe gaat het? 

Die steun en kracht van God hebben mijn vrouw en ik het afgelopen halfjaar ook ervaren. In onze verdrietige omstandigheden voelen we ons gedragen. Dit als antwoord op de vraag die ons vaak gesteld wordt: ‘Hoe gaat het met jullie?’. Dat komt soms over als een wat onbeholpen vraag. Als je vraagt ‘hoe gaat het?’ verwacht je bijna als vanzelf een positief antwoord: ‘Ja, goed, hoor’. En soms gaat het niet goed. Neem ons niet kwalijk: Soms hebben we even geen fut om dat ook eerlijk te zeggen. Toch is het fijn als mensen het echt oprecht vragen. Het is één van de vele blijken van medeleven die we ontvangen. Ik hoop dat u begrijpt dat ik wel weer ‘fulltime’ aan het werk ben, maar dat dat niet altijd van een leien dakje gaat. Het kost gewoon moeite om het werk goed te doen. Soms trekken we het even niet meer. Gelukkig ervaren we in ons werk de ruimte en het begrip om dan gas terug te nemen. Ik vind het belangrijk dat u dat weet. Vandaar dit stukje…  

Met een hartelijke groet, 

Ds. Hans van Dalen 

 

Oproep voor kleding  

De Diaconie is op zoek naar kleding voor een meisje maat 134-140 en ook naar schoenen maat 33. 

Wie kan ons helpen? 

Met één van onderstaande leden van de Diaconie kunt u contact opnemen en bij voorbaat onze dank. 

Janna Adema             Rieneke de Bondt       Piet de Geus               Rik van Osnabrugge    Laurens Poesiat           Ans Rinkel                    

Nacht van gebed  

In vele landen worden christenen vervolgd, aanslagen in Egypte, Sri Lanka en andere landen eisen vele levens, waardoor men massaal op de vlucht slaat voor IS, BokoHaram. Tienduizenden christenen wonen verspreid over de hele wereld. Wat is hun toekomst? 
We weten onderhand wel dat de vervolging van christenen toeneemt. Denkt u zich eens in dat u in hun plaats zou zitten. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat dat doet met mensen en de lokale kerk. Toch kunnen we een verschil maken door gezamenlijk of alleen voor hen te bidden. Want GEBED gaat door, over landsgrenzen en gevangenismuren heen, uw gebed geeft steun aan de vervolgde kerk! Bid mee tijdens Nacht van Gebed van 16 op 17 juni in de Dorpskerk. Georganiseerd door een aantal kerken uit Aalsmeer/Kudelstaart. Het begint op vrijdagavond 22.00 uur en duurt tot zaterdagochtend 6.00 uur. U/jij kunt er ook voor kiezen om een gedeelte van de nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht luisteren we naar verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed.  

Vragen: neem contact op met: Anneke de Jong  
email anjoviss@hotmail.com 

 

Giro di KiKa 

Nadat ik afgelopen zondag een toelichting heb mogen geven over mijn deelname aan de Giro di Kika zijn er een behoorlijk aantal mensen die mij gesponsord hebben. Hartelijk dank daarvoor. Inmiddels ben ik iets over de helft van mijn streefbedrag. Heeft u mij nog niet gesponsord, en wilt u dat wel. Dat kan nog steeds, zowel via de website www.girodikika.nl als een papieren formulier. Daarnaast heb ik de vraag gekregen of ik dagelijks een kort verslagje kan mailen zodat dit met u gedeeld wordt. Dat ga ik natuurlijk doen. Mijn verslag wordt in ieder geval op de Facebook pagina van onze kerk gezet. Ik fiets de Giro di Kika samen met een goede vriend van mij. Wij hadden een begeleider, echter deze heeft afgezegd, waardoor we nu naarstig op zoek zijn naar een nieuwe begeleider. De begeleider zorgt ervoor dat, nadat wij gestart zijn, ons en zijn/haar tentje wordt ingepakt en brengt dit naar de volgende camping. Indien mogelijk staat de begeleider ook ergens op een afgesproken plek langs de route voor wat extra bevoorrading of het kunnen wisselen van kleding als de weersomstandigheden daar aanleiding voor geven. Heeft u interesse of weet u iemand die dat wellicht wil doen laat het mij alstublieft weten. Het maakt voor ons een groot verschil. Ik ben bereikbaar op laurenspoesiat@gmail.com.  

Groet, Laurens Poesiat

Gebedskring 

Met ingang van volgende week dinsdag. 13 juni, zal de gebedskring om de drie weken bij elkaar komen om te bidden. De volgende data zijn 4 juli, 25 juli, 15 augustus, 5 september, en dan weer wekelijks.