U bent hier

Kerkblad 17 januari 2016

Door gerdadevos op 19 januari 2016 20:44

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag ging dhr. R.J. van Duijn bij ons voor, fijn om Robbert Jan weer in ons midden te hebben. 

Het thema van de verkondiging was: “Jij bent mijn vriend, in jou vind ik vreugde”. Voorafgaand aan de verkondiging mochten we luisteren naar “Will youbethere” (Zul jij er zijn) van Michael Jackson. 

De kinderen hadden voor de eerste keer kindernevendienst XL, zij waren vanaf 9.45 uur welkom in de Jids en ze kwamen tijdens de collecte weer in de kerkzaal. Enthousiast vertelden en lieten zij zien hoe ze met het thema: “Wie is je naaste” bezig zijn geweest. 

 

Komende zondag is er een oecumenische dienst in de RK-parochie St. Jan Geboorte, deze dienst begint om 10.00 uur. 

In deze dienst zal worden voorgegaan door pastor Annemiek Blonk en dominee Hans van Dalen. Het thema van deze dienst is: ‘Wees zout en licht voor elkaar’. 

Ook aan de kinderen is gedacht, zij zullen op een speciale manier met dit thema aan de slag gaan! 

U/jullie zijn allen van harte welkom! 

Agenda: 
Donderdag 14 januari, 20.00 uur: Gespreksgroep 'oudere jongeren'. Info bij predikant@pgkudelstaart.nl  

 

Gemeentenieuws 

Wordt niet geplaatst op internet. 

De afgelopen week hebben ons verder geen berichten bereikt dat er gemeenteleden in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er, ook in onze gemeente, mensen zijn die een steuntje in de rug kunnen gebruiken omdat zij ziek zijn, zorgen hebben, een geliefde hebben verloren, of welke andere reden dan ook. We dragen hen allen op aan de hoede van onze God en denken aan hen in onze gebeden. 

 

Vanuit de grote kerkenraad  

Donderdag 7 januari zijn we alweer in vergadering bijeen geweest met alle ambtsdragers. Na afloop daarbij ook met alle pastorale medewerkers nog informele nieuwjaarsbijeenkomst gehad in de Jids met de partners. Is goed om deze grote groep elkaar zo te ontmoeten. 

Hierbij de korte rapportage. 

Status ambtsdragers/pastorale medewerkers per juni 2016 

12 ambtsdragers/pastorale medewerkers zijn aan het einde van hun ambtstermijn.  

Te herbevestigen en herkiesbaar zijn: 

-Kees Alewijnse voor 4 jaar als kerkrentmeester  

-Jos Blom voor 2 jaar als kerkrentmeester 

-Anneke Duinkerken voor 4 jaar als ouderling pastoraat    

-Jan de Jong voor 4 jaar als ouderling pastoraat    

-Dorien Rinkel voor 1 jaar als jeugdouderling 

-Wim Poortvliet voor 4 jaar als ouderling voorzitter 

-Gerard Heijnen voor 4 jaar als ouderling coördinator pastoraat 

-Aveline Maat voor 2 jaar als ouderling scriba 

Wij zijn bijzonder blij dat velen hun taak voorzetten. 

 

Aftredend zijn: 

-Agnes Poortvliet als diaken 

-Nel Overbeek als ouderling pastoraat 

-Debora Pothuizen als jeugd pastorale medewerker 

-Ina van den Berg als ouderling pastoraat 

 

Vacatures (totaal 6) per juni 2016, incl. nieuwe diaken/diaconale medewerker en nieuwe ouderling pastoraat Wijk Zuid:   

-1 x extra Ouderling pastoraat wijk Zuid 

-2x Pastorale medewerker  

-1x Jeugd Pastorale medewerker   

-1x Diaken  

-1x extra Diaken of diaconale medewerker  

Indienen nieuwe kandidaten ambtsdragers/pastorale medewerkers 

Hierbij een oproep om namen in te dienen voor deze vacatures. Stembriefjes vindt u in hal voor de kerkzaal en daar vindt u ook bus waar uw ingevulde briefje in kan deponeren. Altijd ondertekenen en van uw naam voorzien i.v.m. geldigheid. U kunt het ook opsturen naar onze scriba’s per email naar de scriba@sow-kudelstaart.nl. 

Sluitingsdatum is zondag 31 januari a.s.   

 

Agendacommissie van het Moderamen 

Deze is vervroegd naar donderdag 21 januari a.s.  

Volgende kleine kerkenraad 18 februari 

Deze is een week verplaatst naar donderdag 18 februari. 

Op deze vergadering zal groslijst worden vastgesteld van mogelijke kandidaten voor onze vacatures komende juni 2016. 

De kiescommissie hiervoor wordt dan benoemd met leden uit kerkenraad die dit verder oppakt. 

Wat zou het geweldig zijn als we wederom alle vacatures zouden kunnen vervullen. Vele handen maken licht werk. 

Wim Poortvliet, voorzitter   

   

Scriba email account 

Zoals u weet hebben we twee scriba’s die in tijd ‘om en om’ deze scriba taken uitvoeren. 

Besloten is om de email account scriba2@sow -kudelstaart.nl (dus met 2 na scriba) van Aveline Maat te laten vervallen.  

Beiden, Aveline Maat en Marja van den Berg,  gebruiken voor de scriba taak: scriba@sow-kudelstaart.nl vanaf 7 januari jl. 

Past u dit aan in uw adres contacten. Graag.  

 

‘Top-2000 Kerkdienst’ 

In deze speciale kerkdienst zal muziek te horen zijn uit de Top 2000. Een aantal nummers zal worden uitgevoerd door Soundsation. Dit popkoor heeft meer dan 70 enthousiaste leden, waarvan er een aantal zeer bekend zijn in onze gemeente. Het koor staat onder leiding van dirigent Irma Zethof, zingt meerstemmig in meestal 5 stemgroepen, maar gebruikt ook solisten. 

Niet alleen de muziek is belangrijk in deze dienst, ook de teksten worden belicht. Veel gaan er over hoop, liefde, geloof en vertrouwen. Een aantal gemeenteleden en onze dominee zullen er iets over vertellen in de vorm van een verhaal, gedicht of gebed. 

Het belooft een unieke dienst te worden.  

U mag dit zeker niet missen!!! 

Dus komt u ook 24 januari om 19.00 uur naar de Spil? 

Commissie Vorming & Toerusting 

 

Week van Gebed 

Ook dit jaar doen wereldwijd kerken mee met de Week van Gebed, die dit jaar wordt gehouden van 17 tot 24 januari. Het thema “Het woord is aan jou” van deze gebedsweek is aangedragen door christenen uit Letland. Zij roepen ons op ‘samen Gods grote daden te verkondigen’.  

Evenals voorgaande jaren organiseert de SOW-gemeente een bijeenkomst in de Week van Gebed, die gehouden zal worden op donderdag 21 januari. Er zijn drie gebedsrondes en aan de hand van het thema zal ds. Van Dalen een korte overdenking houden. De zang zal worden begeleid door enkele leden van Sound of Worship. 

We hopen dat veel gemeenteleden deze avond bijwonen om samen met anderen God te danken en voorbede te doen. 

 

De gebedsavonden zijn achtereenvolgens: 

zondag    17/1 - CAMA gemeente (Wellant College, J.P.Thijsselaan 18), 

maandag   18/1 - LEG (Aalsmeerderbrug), 

dinsdag   19/1 - CGK Lijnbaankerk, 

woensdag  20/1 - Alphakerk (Dorpshuis Kudelstaart), 

donderdag 21/1 - SOW-gemeenteKudelstaart in de Spil, 

vrijdag   22/1 – Dorpskerk.  

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. 

Iedereen is van harte welkom.