U bent hier

Kerkblad 16 oktober 2016

Door gerdadevos op 22 oktober 2016 19:30

Protestantse gemeente Kudelstaart 

Zondag: 16 oktober 2016 

Kerkelijk Centrum “De Spil”, 10.00 uur 

Voorganger: Ds. D.J. Lagerweij uit Blokzijl 

Ouderling van dienst: Erna Roodenburg 

Diaken van dienst:Laurens Poesiat 

Kerkrentmeester: Jos Blom 

Collecte:Eredienst en diaconie (1), Kerk (2) 

Bij de deur wordt gecollecteerd voor Wereldvoedseldag 

Oppasdienst: Elsbeth Trippenzee en Sandra Jansen 

Jeugdkerk: Er is geen jeugdkerk 

Koster: Klaas Jan Top 

Techniek:Axel Huson 

Beamer: Britt Stronkhorst en Ruben Maat 

Presentatie maken:Anja Vermeulen 

Organist: Theo Valk 

Boekenhoek: Anneke de Jong 

Koffiezetten:Tini de Jong en Nel van Arkel 

Koffieschenken: Tineke Weststeijn en Truus de Geus 

RijdienstAalsmeer: Fam. v.d. Blonk  

Rijdienst Kudelstaart:Jos Blom 

 

Rondom de diensten 

Afgelopen zondag was er een ZWO dienst waarin Robbert Jan van Duijn mocht voorgaan. 

Komende zondag hoopt ds. D.J. Lagerweij uit Blokzijl bij ons voor te gaan, we hopen op uw aanwezigheid. 

 

Komende diensten 

Op DV 23 oktober zal Hannah, de dochter van Kristian en Simone van Heemskerk worden opgedragen. 

Kristian en Simone schrijven hier het volgende over: 

"Wij geloven dat we Hannah van God hebben ontvangen. Bij ons in de kerk is het mogelijk om te kiezen tussen dopen en opdragen. Wij kiezen voor opdragen.  

Hierbij danken wij God dat wij haar mochten ontvangen en vragen Zijn zegen over haar leven. Ook willen we aan familie, vrienden en aan de gemeente laten zien dat Hannah deel uitmaakt van deze kerk en dat we ons best zullen doen haar op te voeden in het geloof. Als ze ouder is kan ze zelf kiezen voor de doop". 

 

Zondag 30 oktober zal er weer een Spilgroepdienst zijn, de leden van de Spilgroep zijn druk met de voorbereidingen hiervoor. 

 

Gemeentenieuws 

Er zijn voor zover bij ons bekend, in de afgelopen week geen gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen. Natuurlijk zijn er wel zieken in onze gemeente of mensen die het anderszins moeilijk hebben. We bidden hen allen Gods troost en bijstand toe. 

 

Opbrengst collecte Herman Singers 

De 2e collecte van zondag 9 oktober voor het goede doel v.d. Herman Singers: Happy Rock Center in Kenia heeft € 589 opgebracht, een prachtig bedrag! 

De Herman Singers stuurde ons het volgende bedankje:  

Wat een onwaarschijnlijk super mooi bedrag!!!!!! 

Daar zijn ze in het Happy Rock Center erg blij mee. 

Ook de kosten in Kenia stijgen en dan is dit meer dan welkom! 

Namens alle Happy Rockers en de Herman Singers hartelijk dank! 

En heel graag tot een volgende keer. 

 

Theater Zwuf! 

Voor als de herfstvakantie toch wat regenachtig is! Woensdag 19 oktober wordt er voor alle kinderen vanaf 4 jaar t/m ‘100 jaar’ een vrolijke en interactieve theatervoorstelling gehouden in de Spil. Theater Zwuf zal de voorstelling ‘Op zoek naar een vriend’ ten toon stellen. Tijdens het verhaal gaat God op zoek naar een vriend en kan daar heel goed hulp bij gebruiken!  

De zaal gaat open om 13.45u, de voorstelling begint om 14.00u en entree is gratis.  Wees welkom en neem je vriendjes en vriendinnetjes, opa(s), oma(s) of wie dan ook mee! 

 

Jubileumconcert 

22 oktober een uniek gebeuren in de Spil! 

Heeft u ook zo genoten van de Herman Singers, nu dan komt er op 22 oktober een spectaculair vervolg met de Urker Mans formatie want die treden dan op in onze eigen Spil. 

Song of Joy viert zijn 20 jarig jubileum en daarmee willen wij grondig uitpakken en u een bijzondere avond met zang variatie bezorgen. Ook diverse oud leden hebben zich gemeld om een stevige “zangduit” in het zakje te doen onder de bezielende leiding van Ton van den Berg.  

Dus verwachten wij veel Kudelstaarters en ook daarbuiten voor deze unieke avond. 

De avond begint om 20.00 uur, entree € 10,= en krijgt u die koffie of thee nog gratis ook. 

Wij van Song of Joy hopen u en jou te ontmoeten. 

 

Deurcollecte zondag 16 oktober ‘Wereldvoedseldag 

Zondag 16 oktober is de deurcollecte bestemd voor Wereldvoedseldag, Kerk in Aktie schrijft hier het volgende over: 

Meer voedsel in afgelegen bergdorpen Nepal 

In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van landbouw en veehouderij, maar rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond. De bevolking heeft meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden. 

De organisatie ICFON zet zich, met steun van Kerk in Actie,in voor een betere voedselproductie. Wanneer dorpsbewoners meer voedsel produceren, stijgt hun inkomen.  

Op den duur verbeteren hierdoor ook hun levensomstandigheden.  

Via ICFON krijgen ze landbouwtrainingen en leren ze hoe ze hun producten beter kunnen verkopen op de markt.  

Op zondag 16 oktober collecteren we voor het werelddiaconale van Kerk in Actie, zoals het werk van ICFON in Nepal. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat. 

 

Oproep voor leiding jongensclub 
Wie heeft er zin om op woensdagavond om de week de jongensclub te leiden? Na de oproep in de kerk afgelopen zondag heeft Marcel van Soest zich al aangemeld. Dankjewel. Om het mogelijk te maken om te rouleren, zijn er nog 2 mensen nodig. 
Wij zijn op zoek naar mensen; jong, oud, man, vrouw, die het leuk vinden  
om met jongens in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar te knutselen, spelen en  
te praten over geloof. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ronald  
Sangersof Carin en Dorien; jeugdraad@sow-kudelstaart.nl 
 
Kerstmusical - wie doet er mee ? 
Nu de blaadjes gaan vallen en de avonden langer worden, komt ook de  
kerst alweer dichterbij. Tweede kerstdag willen we traditiegetrouw weer  
een musical opvoeren. We zoeken mensen, jong en oud(er), die een rol  
willen spelen. Of alleen meezingen in het kinderkoor ? Meld je aan bij  
Dorien of Carin persoonlijk of via jeugdraad@sow-kudelstaart.nl  De  
repetities starten 13 november; ongeveer 11.30 uur. 

 

Voorkom!  30 oktober : voorlichtingsavond over verslaving 

Vanuit de jongeren van Rock Solid was de vraag gekomen wat verslaving nu allemaal inhoudt. De jeugdraad heeft daarom, in samenwerking met de commissie Vorming en Toerusting Arjan Derksen van de stichting Voorkom! uitgenodigd om  ons hierover meer te vertellen. Als kerk staan we midden in de samenleving en ook aan de kerk gaat het probleem van verslaving niet voorbij. Voorlichting hierover is niet alleen een zaak van ouders of de school, maar dus ook voor ons als kerk.                                              Stichting Voorkom ! wil jongeren helpen bij het maken van gezonde keuzes bij middelengebruik.  Arjan Derksen zal als preventiewerker, samen met een ervaringsdeskundige de inhoud van de avond verzorgen. Naast algemene voorlichting over verslaving, zullen zij ons tips geven hoe we met name om kunnen gaan met alcohol, roken/blowen en het gebruik van internet.  Om ieder tot zijn recht te laten komen is de avond  gesplitst in een deel voor de jeugd van 11-16 jaar  en een deel voor de volwassenen. We hopen dat we veel belangstellenden ( dus zéker niet alleen de jongeren en hun ouders, maar óók grootouders en andere volwassenen) mogen begroeten en dat we met goede informatie en praktische handvatten over dit onderwerp weer naar huis gaan.  

Even op een rij:      

30 oktober in kerkelijk centrum ‘de Spil’, Spilstraat 5, Kudelstaart 

-18.45 uur   Start avond jeugd 11-16 in de Jids tot ong. 20.00 uur 

-20.00 uur   Start avond volwassenen in de kerkzaal tot ong. 21.30 uur