U bent hier

Kerkblad 16 juli 2017

Door gerdadevos op 16 juli 2017 14:30
 

Het thema van de verkondiging was: ‘Bevrijdingsnacht’, n.a.v. de tekst uit Exodus 12; 42  

“Die nacht waakte de Heer om hen uit Egypte weg te leiden. Daarom waken de Israëlieten nog altijd in deze nacht ter ere van de Heer, elke generatie opnieuw”. 

Verder namen we in deze dienst afscheid van het ‘oudste’ lid van de  

kindernevendienst: Jade van Arkel, na de zomervakantie gaat zij naar de middelbare school en is zij van harte welkom bij de jeugdkerk. 

Ook namen we afscheid van Joost de Boer, hij gaat binnenkort verhuizen naar Hoofddorp. Joost kreeg van ds. Hans van Dalen een oorkonde uitgereikt omdat hij vele jaren, trouw, elke zondag de wekelijkse nieuwsbrief heeft uitgedeeld aan de kerkgangers bij ons in de Spil.  

Welverdiend en Joost nogmaals bedankt, we zullen je missen! 

Aanstaande zondag zal ds. A. Mak uit Bloemendaal bij ons voorgaan, we hopen u allemaal weer te mogen begroeten. 

Gemeentenieuws 

Er hebben ons geen berichten bereikt dat er gemeenteleden zijn op genomen in het ziekenhuis de afgelopen week. Wel zijn er gemeenteleden, die thuis tobben met hun gezondheid, die wachten op een opname of herstellende zijn en mensen die rouwen omdat zij kortere of langere tijd geleden een dierbare hebben verloren. 

Wij hopen dat zij Gods liefde ervaren en gesterkt worden door de mensen om hun heen. 

Uit de pastorie 

(Geen) vakantie 

Als je dit laatste kerkblad voor het zomerreces leest, zullen je gedachten misschien al afdwalen naar vakantiemijmeringen. Waar gaat het heen? Hoe zal het zijn? De voorpret is begonnen. Anderen – die juist vakantie hebben als de kinderen het nog niet hebben – kunnen al terugkijken op een mooie tijd. Altijd fijn om met een koffer vol leuke herinneringen veilig thuis te komen. Voor weer anderen is vakantietijd extra moeilijk. Voor ouderen betekent het vaak dat familie en vrienden ver weg zijn. Bovendien wordt er minder georganiseerd aan activiteiten, dus kan het moeilijk zijn om een beetje afleiding te zoeken. Daarbij komt nog de bezorgdheid van de thuisblijvers: zal ieder die ons lief is weer veilig terugkomen?  

Eén ding is een geruststelling: de kerkdiensten houden niet op tijdens de vakantie. Elke zondag staat de deur van De Spil weer open. En al zijn er nog wat meer stoelen onbezet, er zijn altijd voldoende mensen om samen te zingen, te bidden en elkaar te ontmoeten. Het wordt wel een tijd waarin het ‘gewone’ weer de boventoon voert. Even geen bijzondere diensten, maar ‘gewoon’ (wat heet…) schriftlezingen, een preek, liederen en gebeden. Zelf hoop ik nog drie keer voor te gaan voordat mijn vakantie begint: DV 23 en 30 juli en 6 augustus. Juist deze tijd leent zich er dan goed voor om eens wat dieper in een wat onbekender Bijbelboek te spitten. Dit jaar wordt dat het boek van de profeet Jeremia. Dat sluit aan bij het rooster van de kindernevendienst, die – zij het op een wat lager pitje – ook gewoon doorgaat. Jeremia is een profeet die leefde in de zesde eeuw voor Christus rondom het begin van de Babylonische ballingschap. Typerend voor Jeremia is dat hij zijn boodschap niet afstandelijk brengt, maar er met huid en haar bij betrokken is. Hij lijdt mee met zijn hoorders. Hij lijdt ook mee met zijn grote Opdrachtgever. Zo is hij bij uitstek een lichtend voorbeeld voor zijn HEER. De God van Israël is geen onbewogen tiran, maar leeft hartstochtelijk mee met het wel en wee van Zijn kinderen.

Vakantie 

Onze eigen vakantie hopen we te beginnen op 7 augustus en drie weken later (28 augustus) te beëindigen. Als u in die periode pastorale zorg nodig heeft kunt u zich melden bij één van de scriba’s. Die weten dan de weg te wijzen naar de dienstdoende predikanten uit onze omgeving.   

Fijne vakantie of goede tijd thuis.  

Met een hartelijke groet, 

Ds. Hans van Dalen

Startweekend: SOW ‘Got Talent’ 

15 jaar Spil, 25 jaar SOW, startweekend 9 en 10 september. 

Hierbij wordt u uitgenodigd om zaterdag 9 september met elkaar het nieuwe seizoen van ons kerkelijk jaar te starten en tevens te vieren dat we al 25 jaar Samen op Weg zijn en dat na 10 jaar Dorpshuis en 15 jaar in ons eigen kerkgebouw De Spil. 

Wij gaan er een feestje van maken en vragen uw/jouw medewerking om met eigen talenten er een leuke avond van te maken. 

Zang, toneelspel, sketches, poëzie alles is welkom om met elkaar bezig te zijn, te genieten van een drankje en hapje, opgeleukt door de eigen bijdrage van onze gemeenteleden. Iedereen kan meedoen. 

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de avond er uit gaat zien, dat is nog even afwachten maar zet zaterdag 9 september in de agenda en u hoort van ons…. 

Op de tafel in de gang worden binnenkort intekenlijsten neergelegd. Vult u ook zo’n lijst in ? Hoe meer zielen hoe meer vreugde. 

Hartelijke groet, 

Commissie erediensten. 

 

Zangochtend in de Spil 26 juli 

De maanden juli en augustus zijn door de schoolvakanties vaak wat rustig en soms wat stil voor de ouderen in onze gemeente. Daarom organiseert het wijkteam West weer een muzikale zangochtend in onze kerkzaal. 

Het thema voor de dienst zal zijn: ”Toekomstmuziek”. Wat ìs onze toekomst en hoe kunnen we onze verwachting daarin, vorm geven in hoop en of troost. We zingen dus veel liederen waarin we onze hoop en verwachting uitzingen….Maar andere liederen zijn ook welkom. 

Deze ochtend wordt 26 juli(en niet 2 augustus zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief) gehouden van 10.00 tot 11.30 uur. 

U kunt zich opgeven en een lied aanvragen dat u graag wilt laten zingen omdat het een speciale betekenis voor u heeft, bij  

Ds. Hans van Dalen tel. 761672 of Truus de Geus tel. 323072. 

U bent van harte uitgenodigd, zo hopen wij op een “middenweekse” dag ook even met elkaar gemeente te zijn. 

Een hartelijke groet namens wijkteam West, 

Truus de Geus. 

 

Inloopochtend in de Spil 

Woensdag,  2 augustus  a.s. is er weer inloopochtend  in de ontmoetingshal van de Spil. De koffie en thee wordt u aangeboden namens de Prot. SOW gemeente. Vanaf 10.00-11.30 uur is er gelegenheid om een praatje met elkaar te maken, en voor wie wil met elkaar kaarten te schrijven voor zieken, ouderen enz.  

De boekenhoek is deze ochtend ook geopend.   

Voor vragen en/of contact: bel 0297-345168.  

De gastvrouwen zijn Anneke Faber en Herma Heijnen.  

Graag tot ziens in de Spil. 

 

Nieuws uit de boekenhoek! 

Graag wil ik u nogmaals wijzen op het boek “Doorbroken Grenzen”- herinneringen van een zendeling. Voor degenen die er nog niet van weten het volgende: Dit boek is het levensverhaal van dhr. Jan Pit, die o.a. directeur van Open Doors Afrika en Open Doors Europa is geweest. Dhr. Pit is in 2008 overleden. Ds. De Lange kende hem al sinds 1960 en is nu nog bevriend met mevr. Pit. Daar de oplage van toen niet helemaal is verkocht, heeft ds. De Lange in overleg met mevr. Pit besloten boeken bij onze gemeente/boekenhoek te brengen, zodat de boeken alsnog onder de aandacht gebracht worden én gelezen! De eerste “bundel van 20 stuks” is verkocht, dus heeft ds. De Lange ons weer een 20tal boeken aangeleverd! 

Het boek kostte normaal gesproken € 14,95 maar voor ten minste € 5,00 kunt u dit boek aanschaffen, zodat dit bijzondere en moedige levensverhaal door velen van u gelezen kan worden. 

De opbrengst van het boek gaat naar de ZWO commissie. Zij zullen het geld aan een passend doel besteden. 

Dus mocht u interesse hebben, óók buiten de “grenzen” van Kudelstaart, dan zie of hoor ik graag van u. 

Het is op zondag te koop bij de boekenhoek in de Spil; bij de inloopochtenden iedere eerste woensdagochtend van de maand; via tel.nr. 0297-345168 of via email: boekenhoek@sow-kudelstaart.nl 

(vermeldt dan aub. wel even uw adres/telnr. zodat ik u kan bereiken). 

Mede namens ds. De Lange en mevr. Pit hartelijk dank voor uw aankoop. 

Graag tot ziens/horens/mails. GustaGroenendijk 

 

Overzicht collectes 2e kwartaal 2017 

Eredienst                                                           € 1892,31 

Diaconie                                                            €   600,43 

Avondmaal                                                      €   304,82 

Noodfonds Diaconie                                    €   210,90 

Aflossing + Kerk                                            € 1132,30 

Eigen Jeugd                                                     €   102,90 

Kerkmuziek                                                      €   154,80 

JOP                                                                    €   288,57 

Pinksterzending                                             €   169,15 

Uitgangscollecte ZWO                                 € 1496,88

Alle gevers hartelijk dank 

College van Kerkrentmeesters