U bent hier

Kerkblad 16 augustus 2015

Door Marjavandenberg op 13 augustus 2015 20:41

In de afgelopen weken zijn behalve ds. van Dalen ook enkele ‘gastvoorgangers’ voorgegaan. In de kerkbladloze periode hebben we eerst (op 12 juli) een mooie dienst gehad waarin dhr. W. de Knijff uit Julianadorp voorging. Daarna is in de erediensten voorgegaan door ds. van Dalen, hij heeft drie zondagen met ons over het boek Openbaring gesproken.

Afgelopen zondag ging ds. A. Mak uit Bloemendaal bij ons voor en sprak met ons over ‘Wonderen’.

Stuk voor stuk mooie diensten.

Komende zondag hoopt ds. R. Poesiat uit Kouderkerke bij ons voor te gaan. We hopen dat u er dan ook allemaal weer wilt zijn.

 

Vanuit de pastorie

Ride for the roses

Op D.V. 6 september zal vanuit Aalsmeer de Ride for the roses plaats vinden. Deze bekende fietstocht is bedoeld om aandacht te vragen en geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Omdat velen van ons (eigenlijk iedereen wel) in familie- of vriendenkring te maken krijgen met deze verschrikkelijke ziekte, doen ook wij van harte mee met deze actie.

 

1. Kerkdienst 6 september, 9.30 uur

In de kerkdienst van 6 september (9.30 uur!!) willen we bijzondere aandacht geven aan de omgang met ernstige levensbedreigende ziekten zoals kanker. Allen, die daarover gedachten, gedichten, woorden, liederen of wat dan ook willen aandragen voor deze kerkdienst worden van harte uitgenodigd dit vooral te doen! Meld je bij mij (ds. Hans van Dalen) persoonlijk, via de mail of op een andere manier.

Deze dienst zal een half uur eerder beginnen om iedereen de gelegenheid te geven mee te fietsen met de tocht van 25 of 50 kilometer.

 

2. Meedoen aan de fietstocht (start tussen 11.00 en 12.00 uur)

Volwassenen kunnen zichzelf opgeven voor de fietstocht via de website van Ride for the roses en zich dan aansluiten bij de ploeg ‘Samen Op Weg Kudelstaart’.

Voor kinderen, die in staat zijn om 25 (of 50??) kilometer te fietsen is er een speciale sponsoractie. Een sponsorformulier voor de kinderen is te verkrijgen bij Carin Bremer of op zondag in de kindernevendienst.

 

3. Gezellige ‘afterparty’ voor iedereen: tussen 15.00 en 18.00 uur

Vanaf 15.00 tot ongeveer 18.00 uur willen we graag op een sportieve en smakelijke manier bij familie Maat aan de Achterweg bij elkaar komen voor onze startmiddag. Jong en oud, fietser en niet-fietser zijn welkom voor sport en spel of om gezellig elkaar te ontmoeten. Marieke van Dalen, sport- en spelbegeleidster bij de organisatie Beweegwijs, zal kinderen en alle andere sportievelingen in beweging proberen te krijgen. Daarbij zullen er pannenkoeken gebakken worden om de magen te vullen. Iedereen, jong of oud, wordt van harte uitgenodigd om deze startactiviteit mee te maken!   

 

Om vast in de agenda te zetten:

D.V. donderdagavond 17 september om 20.00 uur hopen we een brainstormavond te houden over het onderwerp ‘Kinderen en de kerkdienst’. Het gaat over de toekomst van de kindernevendienst en de plek die kinderen mogen innemen in onze kerkdiensten. Speciaal bedoeld voor ouders met jonge kinderen, maar ook verder voor iedereen, die hier graag over mee wil denken.

 

Vakantietijd

Tot en met 27 augustus hebben mijn vrouw en ik vakantie. Op 29 augustus hoop ik weer voor te gaan in de kerkdienst. Ik ben van plan om dan het onderwerp van de kindernevendienst ook in de preek te behandelen: Richteren 15. Het gaat daar over de Rechter (Richter) Simson, een verhaal van winnen en verliezen.

 

Als u in deze vakantieperiode een predikant nodig hebt, kunt u terecht bij één van onze scriba’s. Zij weten precies welke predikanten er in de omgeving aanwezig zijn. In eerste instantie zijn dat de Uithoornse predikanten, die indien mogelijk van harte bereid zijn om mij te vervangen!

 

Hartelijke groeten,

Ds. Hans van Dalen

 

Zondag 16 augustus 2015 - Collecte Kerk in Actie Zomerzending

De deurcollecte is bestemd voor de Zomerzending, deze collecte is gevraagd door Kerk in Aktie en schrijft daarover het volgende:

‘Vakonderwijs, toekomst voor weduwen’

In Nigeria behoren de weduwen tot de allerarmsten in het land. Na het overlijden van hun echtgenoot worden de eigendommen van het gezin toegewezen aan de familie van de man. De vrouw blijft zonder bezit achter. Omdat vrouwen vaak geen opleiding hebben gehad, lijkt hun toekomst uitzichtloos. De vrouwenvereniging van de Kerk van Nigeria helpt de weduwen door hen korte vakopleidingen aan te bieden, zodat ze een nieuw leven kunnen opbouwen. Na de opleiding ontvangen de vrouwen een

microkrediet om zelfstandig van start te gaan als secretaresse, naaister of breister.

Kerk in Actie ondersteunt het werk van de Kerk van Nigeria van harte. Het is bijzonder werk, omdat het gedragen wordt vanuit de doelgroep: vrouwen voor vrouwen. De collecte is bestemd voor dit zendingswerk in Nigeria en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.

We hopen dat u dit bijzondere werk wilt steunen, van harte aanbevolen!

 

Nieuws uit de boekenhoek!

In september komt er een nieuwe kinderbijbel uit! Samenleesbijbel! Dit is weliswaar een wat duurdere Bijbel maar het bevat veel informatie en doe dingen om het lezen en begrijpen van de Bijbel gemakkelijker te maken en er samen mee bezig te zijn. Het is de Bijbel in Gewone Taal aangevuld met ruim 500 pagina’s extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar. Kosten € 59,90. Er ligt een inkijkexemplaar bij de kinderbijbels in de boekenhoek. (Ds. Mak haalde het afgelopen week ook nog even aan in de preek).

Dan willen wij u nogmaals attenderen op het boekje ad € 5,00 geschreven door Christine Visser over hun gehandicapte kind en wat dat met zich meebrengt in en met het gezin.

Tot slot wil ik u wijzen op het boekje ad € 4,95 “Kalifaat of de kogel” geschreven door Marjon van Dalen (schoonzus van ds. Hans van Dalen). Zij is journaliste en is in het Noorden van Nigeria geweest, waar zij met verschillende christenen heeft gesproken die lijden onder de terreur van de Islamitische terreurbeweging Boko Haram. Een indrukwekkend boekje wat vanaf heden ook in de boekenhoek ligt. Vraag er gerust om.

Het boekenhoekteam.

 

Verantwoording Giften.

Onlangs hebben wij een gift van € 20,00 mogen ontvangen, bestemd voor de bloemengroet.

Namens de Diaconie, Rik van Osnabrugge