U bent hier

Kerkblad 16 april 2017

Door gerdadevos op 17 april 2017 12:10

 

Afgelopen zondag, de 7e lijdenszondag ging ds. J. van Dalen bij ons voor.

In de kindernevendienst is afgelopen zondag weer verder gegaan met het paasproject: ‘Het moment dat alles verandert’.

Deze keer was het thema: ‘De tijd staat stil’.                                        

De kinderen hoorden het verhaal van de kruisiging. Simon van Cyrene draagt het kruis van Jezus, de soldaten doen hun werk en dobbelen om Jezus’ kleding, de voorbijgangers en de twee medegekruisigden spotten met de Messias. En dan opeens staat de tijd stil. Het is donker. God de Vader laat het oordeel over de zonde van heel de wereldgeschiedenis over zijn eigen Zoon heen komen. Hij draagt de straf in onze plaats. Dat is indrukwekkend, zo groot dat na het sterven van Jezus de hoofdman van de soldaten moet erkennen: Jezus was Gods Zoon.

Aanstaande zondag, 1e Paasdag hoopt ds. J. van Dalen bij ons voor te gaan en zal er muzikale medewerking worden verleend door het zangkoor ‘The bridge’ uit de Kwakel. Het beloofd een feestelijke dienst te worden waarin we u/jij graag allemaal weer ontmoeten.

Uit de pastorie

Toegang tot het leven

Het thema voor de dagen voor Pasen is in onze kerkdiensten ‘Toegang tot het leven’. Dat is gebaseerd op woorden uit het lied ‘Jezus leeft en ik met Hem’. ‘Jezus leeft nu is de dood mij de toegang tot het leven’ (Lied 641:4). Pasen verandert je blik op de dood. Het is geen einde, maar aan het einde is een deur, een poort. In die poort staat de levende HEER je op te wachten. Het kan niet anders dan dat je daardoor ook anders tegen het leven aankijkt. Je leven is niet zinloos en niet doelloos. Al wat je doet uit liefde voor de HEER en als dienst aan de medemens heeft nut. Soms zie je dat direct; soms moet je daarop wachten; soms zie je dat zelf niet meer. Om het met een ander Paaslied te zeggen: ‘Nu is op aard geen goede daad meer tevergeefs gedaan, want wat gij goed doet is als zaad, dat heerlijk op zal gaan’. Daarom is Pasen ook een vrolijk lentefeest: met bloeiende bloemen als tekens van de grote zomer die komen gaat.  

Gezegende Paasdagen toegewenst!

Ds. Hans van Dalen

Gemeentenieuws

Wordt niet vermeld op internet

Van de diaconie

Vrijwilligers groep

Tegelijk met de actie Kerkbalans heeft u allen een brief ontvangen van de diaconie met de vraag of wij u af en toe kunnen benaderen om vrijwilligerswerk te doen. Op basis van deze actie hebben we een vrijwilligersgroep kunnen samenstellen van 28 personen, waarvan de meeste mensen zich voor meerdere vormen van vrijwilligerswerk hebben aangemeld. Wij zijn hier natuurlijk enorm blij mee, omdat het ons als diaconie betere mogelijkheden geeft om incidentele hulpvragen in te vullen. De activiteiten die door onze vrijwilligersgroep ingevuld kunnen worden zijn,

 • Boodschappen doen.
 • Schoonmaken in huis
 • Klusjes in/om het huis
 • Tuinwerkzaamhden
 • Gezelschap houden
 • Vervoer naar dokter / ziekenhuis / anders
 • Licht administratief werk
 • Invullen belastingformulieren
 • Gastouder zijn
 • Taallessen geven
 • Ondersteunen bij activiteiten van de diaconie. 

Afgelopen Paasmiddag hebben we reeds gebruik kunnen maken van een aantal vrijwilligers voor het brengen en halen van mensen. Nogmaals onze dank daarvoor. 

Mocht u een hulpvraag hebben voor u zelf of een ander wilt u dit dan (bij voorkeur) tijdig doorgeven aan de diaconie diaconie@SOW-kudelstaart.nl of uw wijkouderling. Wij beoordelen dan of dit door onze vrijwilligersgroep ingevuld kan worden of niet, en informeren u hierover. De coördinatie van de vrijwlligersgroep wordt gedaan door Rieneke de Bondt Rieneke.de.bondt@SOW-kudelstaart.nl en Laurens Poesiat Laurens.poesiat@SOW-kudelstaart.nl

Paasmiddag

Woensdag 5 april jl. hebben we met elkaar weer een zeer geslaagde Paasmiddag gehouden. Vanwege de grote opkomst van bijna 60 mensen hebben we hiervoor de kerkzaal gebruikt. Na ontvangst met koffie / thee en wat lekkers heeft Hans van Dalen aan de hand van een dia presentatie met ons stil gestaan bij de lijdensweg van Jezus, Zijn kruisiging en Zijn opstanding door te lezen uit het evangelie, en samen te zingen. Na het liturgische deel hebben we genoten van een hapje en een drankje. De middag is afgesloten met een gezamenlijk broodmaaltijd met soep, diverse soorten brood en beleg. 

Gebaseerd op de vele complimenten en de goede sfeer kunnen we vaststellen dat het voor iedereen een geslaagde middag was. Als diaconie hebben we er weer van genoten en zijn we dankbaar dat we dit weer hebben mogen doen. Niet in de laatste plaats dankzij de medewerking van Hans van Dalen, Ronald Pikee en de heer Noordam.

JOP Paascollecte

De 2e collecte op 1e Paasdag is de JOP Paascollecte, de PKN schrijft hier het volgende over:

´Jongeren ontdekken de kracht van Pasen´

Weten jongeren nog wat we vieren in de kerk met Pasen? Als hen die vraag wordt gesteld, antwoorden ze: Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe? Of nee… ging hij toen niet dood? Of het blijft angstvallig stil.

Nelleke is catecheet en werkt bij JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. In deze weken voor Pasen merkt zij hoe weinig jongeren nog weten van het Paasfeest. Nelleke helpt daarom kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan deze jongeren. Als catecheet weet ze hoe jongeren die niets meer weten van geloven opeens geraakt kunnen worden als ze de kracht van het Paasverhaal wél ontdekken. Als opeens doordringt dat de liefde echt sterker is dan de dood, is dat een doorbraak waar iedereen enthousiast van wordt. JOP gelooft dat jongeren het recht hebben om de kracht van Pasen te ontdekken en te horen van een God die hen liefheeft en er voor hen wil zijn.

Daar zet JOP zich daarvoor in met het ontwikkelen van een nieuwe catechesemethode, materialen en trainingen. Helpt u mee?

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte JOP Paascollecte.

Voortgang kiescommissie

De afgelopen week zijn alle brieven bezorgd voor een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst na de Pasen op donderdag 20 april.

Gelukkig hebben we velen leden van onze gemeente kunnen uitnodigen voor een rol als ambtsdrager of als pastorale medewerker.

De volgende te vervullen vacatures zijn er op zondag 11 juni de geplande afscheids/bevestigingsdienst t.w.:

- Ouderling-coördinator pastoraat voor een wijkteam   1X

- Pastoraal medewerker ‘specifiek’ voor Spil bewoners en enkele senioren    1X

- Jeugdouderling   1x

- Pastoraal medewerker   2X

- Extra ouderling-kerkrentmeester i.v.m. vertrek van onze  penningmeester (ouderling-kerkrentmeester) vanaf  juni 2018   1X

Deze informatie bijeenkomst geven u of jij informatie over reilen en zeilen van de gemeente qua organisatie en werking in onze grote vergaderzaal op de 1e etage van de Spil.

Daarnaast sluiten we de avond af met een informeel gedeelte met een drankje in de Jids waar een ieder nog even kan napraten en ook vragen beantwoord kunnen worden in kleine kring.

Een speelse opzet waarin alles wat essentieel is als ambtsdrager en/of pastoraal medewerker ter sprake komt.

Schroom niet en kom ook als u of jij een uitnodiging heb gehad. We rekenen op een grote opkomst!

Wim Poortvliet voorzitter kerkenraad en Erna Roodenburg voorzitter kiescommissie

Bedankt

Graag willen wij u bedanken voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook, aan de feestvreugde ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.

Het heeft ons blij en dankbaar gemaakt.

Hartelijke groet, Jan en Greet Weij.