U bent hier

Kerkblad 15 mei 2016

Door gerdadevos op 10 mei 2016 13:51

Rondom de diensten 

In beide diensten van de afgelopen week was er een thema rond oorlog en vrijheid en de hemelvaart van Jezus. Donderdag sprak ds. van Dalen over de discipelen die naar de hemel bleven staren, omdat Jezus van hen was weggegaan, opgestegen naar de hemel. Zij konden Hem niet meer zien en wij kunnen hem nog steeds niet zien, maar Hij is in de hemel en voert van daaruit Zijn troepen aan. Afgelopen zondag ging pastor Creemer - Allard voor en sprak over onze opdracht om te strijden voor vrede in deze wrede oneerlijke wereld en hoe moeilijk die opdracht is. Veel mensen moesten dit,en moeten dit nog steeds, met de dood bekopen en het lijkt een onmogelijke opgave. Gelukkig heeft Jezusons beloofd dat Hij terug zal komen naar de aarde zoals Hij is weggegaan. We strijden niet voor niets, het is voor onsvaak moeilijk te geloven, maar eens zal Hij weerkomen en dan komt Hijom Zijn Vrederijk te vestigen. Dan zal er voor altijd vrede zijn, wat een mooi vooruitzicht is dat! 

 

De komende zondag is de Eerste Pinksterdag en dan hoopt ds. J. van Dalen weer de dienst te leiden. 

 

Gemeentenieuws 

In de afgelopen week heeft het scribaat geen berichten ontvangen van gemeenteleden, die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk wel degelijk gemeenteleden zijn die ziek zijn of het anderszins moeilijk hebben. Wij bidden hen allen Gods steun en bijstand toe.  

 

Bedankt! 

Bedankt voor alle warme woorden en reacties (en het boek “God is mijn helper”) welke ik gekregen heb n.a.v. het ontvangen van het lintje.  

Ik ben dankbaar dat ik “kerkenwerk” mag en kan doen. Samen. Wij hebben elkaar nodig, allemaal met onze eigen gaven en talenten. Iedereen op zijn/haar eigen plekje.  

Op de achterkant van de onderscheiding staat geschreven: “God zij met ons”.  

Vanuit dat vertrouwen mogen wij verder “Samen op Weg” gaan. Niet altijd in het zicht, maar wel van betekenis.  

Hartelijke groeten, Anneke Sikkema 

 

Dauwtrappen 

Afgelopen donderdag, Hemelvaartsdag, was het dan zover! Heerlijk vroeg opstaan, prachtig weer, wandelschoenen aan, op voor het dauwtrappen in het Schinkelbos. Het was heel leuk dat veel mensen dit niet wilden missen en de wekker hadden gezet. Met een grote groep hebben we een zeer speciaal begin van de Hemelvaartsdag beleefd, de frisheid van de morgen, het verwarmende zonnetje, de rust van de natuur en de gezelligheid met elkaar maakten het zo bijzonder. Onder de fantastische begeleiding van Christiaan Kooij en een boswachter zagen we een Schotse Hooglander met haar net geboren kalfje en een prachtige Blauwborst die, zingend tussen het riet, wel voor ons leek te poseren. Volgetankt met innerlijke rust vertrokken wij weer richting Kudelstaart, waar de koffie, thee en krentenbollen al voor ons klaar stonden, buiten, op de tafel voor de kerk. Als afsluiting beleefden we een mooie dienst, waar we de hemelvaart van Jezus mochten gedenken en ook stil stonden bij de bevrijding van ons land.Kortom, iets wat eigenlijk niemand mag missen! 

 

Uit de pastorie 

Pinksteren 

Met het Pinksterfeest sluiten we de periode af van kerkelijke feest- en gedenkdagen. Maar Pinksteren is niet het einde. Integendeel: dan begint het pas goed. De Heilige Geest daalt neer tot in de harten. Tongen gaan los en het vuur van Gods liefde verspreidt zich in alle talen over de aarde. Dat wat Jezus heeft gedaan wordt nu op ons mensen toegepast: het eeuwig leven krijgt gestalte onder de mensen. In de Pinksterdienst van dit jaar staan we ook stil bij de tegenstand die dat oproept. Spotters bij het allereerste Pinksterfeest denken dat Jezus’ leerlingen te diep in het glaasje hebben gekeken. Zo lijkt dat misschien, maar de wijn van het Koninkrijk maakt niet dronken. Je wordt er juist nuchter en waakzaam van. Om het feest van de uitstorting van de Heilige Geest uitbundig te vieren werkt aanstaande zondag de muziekgroep mee, versterkt door enkele extra instrumenten. Weet je van harte uitgenodigd om het feest mee te vieren! 

Opwekking 

Velen, ook uit onze gemeente, zijn in het Pinksterweekend weer in de Flevopolder bij de Opwekkingsconferentie. We wensen hen ook daar gezegende en inspirerende dagen toe. 

Vakantie 

Na Pinsteren zijn Joke en ik met een grote groep, vooral uit Kudelstaart en omstreken, op ‘Bijbelse’ reis naar Turkije en Patmos. We hopen met elkaar in het voetspoor van Paulus en Johannes te gaan. In de tijd tot en met het weekend van 29 mei kunt u, als het nodig is, een beroep doen op collega’s uit de buurt. Via onze scriba Aveline Maat kunt u hen eventueel benaderen.   

Met een hartelijke groet, Ds. Hans van Dalen 

 

Jongensclub 

Op 11 mei komt de jongensclub te vervallen, in plaats daarvan is er club op 18 mei.We maken die avond geen gebruik van de Jids, gaan dan naar de brandweer in Aalsmeer.We verzamelen om 18.45 voor de kerk. 

Vriendelijke groeten,Frans van der Wee 

 

Agenda: 

- Woensdag 1 juni Bijeenkomst Heilig Avondmaal voor kinderen  

- Donderdag 2 juni Gemeenteavond 

 

Voorjaarsmarkt bij OTT Hortensialaan 

Op woensdag 25 mei wordt er een voorjaarsmarkt gehouden bij “Ons tweede thuis” aan de Hortensialaan 55a. Onze Joost zal daar gastheer zijn en er worden die dag ook schilderijen van hem verkocht voor een klein prijsje. Als u in de gelegenheid bent is het zeker de moeite waard om daar een kijkje te gaan nemen. Wilt u meer informatie, Joost kan u hierover zeker meer vertellen. U kunt hem dan ook gelijk feliciteren, want Joost is 11 mei jarig en wordt dan 67 jaar.